Activitats amb reconeixement acadèmic

Curs 2019-2020

Els plans d’estudis de grau inclouen fins a 6 crèdits de reconeixement acadèmic, que els estudiants poden sol·licitar per la seva participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries o de cooperació organitzades per la UdG i d'acord amb la Normativa de reconeixement i transferència de crèdits.

La relació següent inclou les activitats comunes per a tots els estudiants de grau de la UdG. Per consultar les activitats específiques aprovades per la Comissió de Govern de cada centre docent, visiteu el web de la facultat o escola corresponent.

Nom de l’activitat Entitat organitzadora Límit de crèdits

Pràctica esportiva i salut

Activitats esportives

Servei d'Esports 6

Participació en campionats esportius internacionals

Participació proves esportives internacionals

Servei d'Esports 4

Participació en campionats esportius estatals

Participació esportiva àmbit estatal

Servei d'Esports 4

Participació en campionats esportius autonòmics

Participacions esportives a l'àmbit autonòmic

Servei d'Esports 4

Nom de l’activitat Entitat organitzadora Límit de crèdits

Participació en l'Aula de Teatre

Formació teatral a la comunitat universitària per part de diversos professionals del món de l’espectacle.

Vicerectorat de Relacions Institucionals, Societat i Cultura 4

Participació en el Cor de la UdG

Possibilitat de poder participar en una activitat musical. El Cor participa en actes propis de la Universitat i també de la ciutat de Girona. Una mostra d’aquest són els concerts d’inauguració del curs universitari, actes protocol·laris, intercanvi amb altres cors universitaris, concert de Nadal, concert de primavera, participació en el Festival de Músiques Religioses del Món, concerts a l'Auditori-Palau de Congressos, etc. Assajos setmanals, on es treballa el repertori escollit i la tècnica vocal

Vicerectorat de Relacions Institucionals, Societat i Cultura 4

Participació en la colla castellera Els Xoriguers

Formar part de la colla castellera universitària de la Universitat de Girona. La nostra agrupació està formada íntegrament per membres de la comunitat universitària de Girona, i això inclou estudiants sobretot, però també professorat i membres del personal d’administració i serveis (PAS). Per ser xoriguer no cal que tinguis unes condicions específiques. En un castell et pots estar en moltes posicions diferents, però si ho prefereixes també pots participar en la secció de grallers, que s’encarrega d’acompanyar amb “el toc de castells” la construcció del castell, i també d’amenitzar la festa i fer cercaviles.

Vicerectorat delegat d'Estudiants, Cooperació i Igualtat 4

Activitats culturals AUCOC

Activitats culturals diverses

Vicerector de Política Acadèmica 4

Participació en la Lliga de Debat interna de la UdG

La Lliga de Debat universitari és una activitat dirigida a tots els estudiants de la Universitat de Girona. El seu principal objectiu és fomentar l’ús de la paraula a través de l’enfrontament dialèctic entre dos equips, on cadascun ha de defensar una posició (a favor o en contra) respecte d'un tema de debat d’actualitat.

Associació de Debat de la UdG 6

Participació en la Lliga de Debat Universitària de la XVU

La Lliga de Debat Universitària és una competició en la qual, durant una setmana, diferents equips d’estudiants universitaris debaten sobre un tema polèmic i d’actualitat.

Xarxa Vives d'Universitats 4

Escola de Competències

L'Escola de Competències és un projecte impulsat per UdG Ocupació amb l’objectiu de formar estudiants i titulats en aquelles competències professionals que marquen la diferència entre candidats i que fan que l’empresa els seleccioni. Des de l’Escola de Competències s’ofereixen càpsules gratuïtes, que es repeteixen cada semestre, per formar-vos en competències com la comunicació, la motivació, el networking, el lideratge, la negociació, l’autoconfiança, l'emprenedoria, la creativitat o la tecnologia, entre altres.

UdG Ocupació 6

Nom de l’activitat Entitat organitzadora Límit de crèdits

Representació estudiantil al Consell de Govern

Participació a l'òrgan de govern de la UdG

Secretaria General 6

Representació estudiantil al Claustre

Participació en el Claustre de la UdG

Secretaria General 4

Representació estudiantil al Consell Social

Participar en el Consell Social

Consell Social 4

Representació estudiantil a la Comissió de Formació Continuada

Participació a la Comissió de Formació Continuada

Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants 4

President/a i secretari/ària d'associacions universitàries registrades a la UdG

Els estudiants de la UdG s’associen en funció d’una gran multiplicitat d’interessos. Des d’organitzacions polítiques a grups d’acció cultural, des d’associacions que tenen l’objectiu d’establir lligams amb el món empresarial o amb d’altres associacions europees, fins a d’altres que vinculen els estudiants en funció de creences religioses o afinitats en el lleure, l’activitat extraescolar dels estudiants és altament diversa i vivificadora.

Secretaria General 2

Representació estudiantil a Junta de Facultat o Escola

Representació estudiantil activa. Tots els representants d’estudiants hauran d’assistir a les reunions programades per la Facultat o Escola i participar activament discutint les propostes i difonent la informació a la resta d’estudiants del centre.

Facultats i Escoles 4

Representació estudiantil a Comissió de Govern de Facultat o Escola

Representació estudiantil activa. Tots els representants d’estudiants hauran d’assistir a les reunions programades per la Facultat o Escola i participar activament discutint les propostes i difonent la informació a la resta d’estudiants del centre.

Facultats i Escoles 4

Representació estudiantil a Consell d'Estudi de Facultat o Escola

Representació estudiantil activa. Tots els representants d’estudiants hauran d’assistir a les reunions programades per la Facultat o Escola i participar activament discutint les propostes i difonent la informació a la resta d’estudiants del centre.

Facultats i Escoles 4

Representació estudiantil a Consell de Departament

Representació estudiantil activa. Tots els representants d’estudiants hauran d’assistir a les reunions programades per la Facultat o Escola i participar activament discutint les propostes i difonent la informació a la resta d’estudiants del centre.

Facultats i Escoles 4

Representació estudiantil a la Comissió Electoral

Representació estudiantil activa.

Facultats i Escoles 4

Representació estudiantil en Comissions delegades de Consell de Govern

Representació estudiantil activa. Tots els representants d’estudiants hauran d’assistir a les reunions programades per la Facultat o Escola i participar activament discutint les propostes i difonent la informació a la resta d’estudiants del centre.

Facultats i Escoles 4

Coordinació del Consell d'Estudiants

Representació estudiantil activa.

Consell d'Estudiants 6

Delegat/da de classe

Representació estudiantil activa. Tots els representants d’estudiants hauran d’assistir a les reunions programades per la Facultat o Escola i participar activament discutint les propostes i difonent la informació a la resta d’estudiants del centre.

Facultats i Escoles 6

Participació en l'organització d'activitats del Consell d'Estudiants

Participació en l'organització de les activitats que organitza el Consell d'Estudiants de la UdG

Consell d'Estudiants 2

Representació estudiantil a la Comissió de Qualitat de Facultat o Escola

Representació estudiantil a la Comissió de Qualitat de les facultats o escoles universitàries de la UdG

Facultats i escoles 4

Nom de l’activitat Entitat organitzadora Límit de crèdits

Participació en activitats solidàries i de cooperació estatals

Dins l'oferta de crèdits amb reconeixement acadèmic en els estudis de Grau, l'Oficina de Cooperació per al Desenvolupament ofereix "crèdits de participació en activitats solidàries i de cooperació" a través de la realització de cursos i sessions pràctiques de voluntariat. L'obtenció d'aquests crèdits ECTS es fa mitjançant la combinació de la construcció de coneixements i desenvolupament d'habilitats i actituds a nivell teòric i pràctic.

Oficina de Cooperació 6

Participació en activitats solidàries i de cooperació internacionals

Dins l'oferta de crèdits amb reconeixement acadèmic en els estudis de Grau, l'Oficina de Cooperació per al Desenvolupament ofereix "crèdits de participació en activitats solidàries i de cooperació" a través de la realització de cursos i sessions pràctiques de voluntariat. L'obtenció d'aquests crèdits ECTS es fa mitjançant la combinació de la construcció de coneixements i desenvolupament d'habilitats i actituds a nivell teòric i pràctic.

Oficina de Cooperació 6

Participació en activitats solidàries i de cooperació autonòmiques

Dins l'oferta de crèdits amb reconeixement acadèmic en els estudis de Grau, l'Oficina de Cooperació per al Desenvolupament ofereix "crèdits de participació en activitats solidàries i de cooperació" a través de la realització de cursos i sessions pràctiques de voluntariat. L'obtenció d'aquests crèdits ECTS es fa mitjançant la combinació de la construcció de coneixements i desenvolupament d'habilitats i actituds a nivell teòric i pràctic.

Oficina de Cooperació 6

Participació en programes d'acolliment

Dins l'oferta de crèdits amb reconeixement acadèmic en els estudis de Grau, l'Oficina de Cooperació per al Desenvolupament ofereix "crèdits de participació en activitats solidàries i de cooperació" a través de la realització de cursos i sessions pràctiques de voluntariat. L'obtenció d'aquests crèdits ECTS es fa mitjançant la combinació de la construcció de coneixements i desenvolupament d'habilitats i actituds a nivell teòric i pràctic.

Oficina de Cooperació 6

Nom de l’activitat Entitat organitzadora Límit de crèdits

Participació en el programa Erasmus

Programes de mobilitat i per a la internacionalització de la Universitat de Girona

Oficina de Relacions Exteriors 6

Participació en el programa Prometeu

Programes de mobilitat i per a la internacionalització de la Universitat de Girona

Oficina de Relacions Exteriors 6

Participació en el programa SICUE-Sèneca

Programes de mobilitat i per a la internacionalització de la Universitat de Girona

Oficina de Relacions Exteriors 6

Participació en altres programes d'intercanvi

Programes de mobilitat i per a la internacionalització de la Universitat de Girona

Oficina de Relacions Exteriors 6

Membre de l’Erasmus Student Network (ESN)

Pertinença a la Xarxa d'Estudiants Erasmus (ESN), una organització estudiantil internacional sense ànim de lucre amb la missió de representar els estudiants internacionals, oferint així oportunitats per a la comprensió cultural i l'autodesenvolupament

Oficina de Relacions Exteriors 4

Nom de l’activitat Entitat organitzadora Límit de crèdits

Organització i participació Tallers en la Nit de la Recerca

Es tracta de un dels projectes FP7 que té com a principal objectiu poder mostrar una cara diferent dels científics.

Vicerectorat de Recerca i Transferència 2

Estudiant mentor (acollida i orientació acadèmica a estudiants de primer)

Acollida i orientació acadèmica a estudiants de primer de la facultat o escola

Facultats i Escoles 1

Participació en el curs d’introducció a la universitat

El Curs d’introducció a la universitat té com a principal objectiu la integració dels estudiants de nou ingrés en l’ambient de vida universitària i d’educació superior de la Universitat de Girona, és a dir, es proposa orientar els estudiants en aquest nou escenari, i donar a conèixer les possibilitats, activitats i propostes que es proposen des de la institució així com dels diferents col·lectius que hi estan vinculats.

Consell d'Estudiants 1

Participació en el programa UdG Saludable

El programa UdG Saludable treballa per crear unes condicions d’estudi i treball saludables, i per introduir la salut i la seva promoció com a eixos a tenir presents en tots els ensenyaments universitaris. Des del programa també es desenvolupen accions específiques de promoció de la salut adreçades tant a la comunitat universitària com al conjunt de la societat.

UdG Saludable 4