Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Doble titulació Turisme / Màrqueting

Doble titulació Turisme / Màrqueting

Curs 2019-2020

Una de les noves titulacions universitàries amb millors oportunitats professionals gràcies a la combinació de competències adquirides per l’alumne en dues de les professions amb major inserció laboral

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Doble titulació Turisme / Màrqueting
Branca de coneixement:
Ciències Socials i Jurídiques
Durada:
5 anys
Crèdits europeus:
360
Títol(s) a què dóna dret:
Graduat/ada en Turisme per la Universitat de Girona
Graduat/ada en Màrqueting per la Universitat de Girona
Centre docent:
Escola Universitària Mediterrani (centre adscrit)
Nombre orientatiu de places:
20
Última nota de tall:
Notes de tall convocatòria juny 2019
Preu aprox. de la matrícula de primer:

6.570 euros. Vegeu la informació de preus

Requisits d'idiomes:

Per obtenir els títols cal acreditar els nivells d'idiomes requerits a les dues titulacions

Web:
Doble Grau de Turisme i Màrqueting
Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

El Turisme, com a primer sector de l’economia de Barcelona, unit als profunds coneixements del Màrqueting que ofereix aquesta doble titulació, permet als estudiants explorar nous horitzons en un àmbit tan transversal com apassionant, ja que el Doble Grau en Turisme i Màrqueting integra en el seu pla d’estudis continguts i competències de les dues disciplines: els idiomes, el management, l’economia, la investigació comercial, la comunicació, les noves tecnologies de la informació, el dret, la internacionalització o la informàtica, entre d’altres.

A més introdueix aspectes innovadors en l’àmbit acadèmic relatius a la programació, execució i avaluació de la docència, i fomenta entre els estudiants la mobilitat, l’adquisició d’actituds com la iniciativa emprenedora, el lideratge o l’esperit crític. En aquest context, Mediterrani disposa d’un Pla Intern de Qualitat basat en la norma UNE-EN ISO 9001:2008 que té com a objectiu impulsar una cultura de la qualitat i la millora contínua que ens permeti seguir sent, a Barcelona, un centre universitari de referència en excel·lència acadèmica.

Accés

Requisits d’accés

  • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques.
  • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques.
  • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: Ciències Socials i Jurídiques.
  • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte/a a l’entrevista.
  • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista.
  • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d'accés

Sortides professionals

L’alumne serà capaç de treballar en departaments de màrqueting i departaments comercials. Tindrà la capacitat de fer auditories i consultories de màrqueting. També podrà treballar en investigació i distribució de departaments de màrqueting. El gran avantatge d’estudiar la doble titulació de turisme i màrqueting és que tindràs la capacitat per treballar en qualsevol sector del turisme, com ara estacions d’esquí, parcs naturals, hotels, creuers, agències de viatge, consultories turístiques, etc. Gràcies a les competències professionals que ofereix el doble grau de turisme i màrqueting, sortiràs preparat per obtenir un lloc de responsabilitat en institucions privades o publiques vinculades al sector turístic i del màrqueting.

Continuar estudiant

Per tal que puguis completar el segon cicle universitari dins la teva formació, EU Mediterrani també t’ofereix a Barcelona els postgraus més prestigiosos. A l’edifici Mediterrani podràs cursar el Diploma de Postgrau en Competències Directives Turístiques que et permetrà assolir responsabilitats dins la gestió de les empreses turístiques de més alt nivell. Però el programa de referència sens dubte és el Màster en Direcció Estratègica d’Empreses Turístiques, estudi propi amb titulació de la UdG i que ofereix quatre itineraris d’especialització: Direcció Turística de Creuers, Direcció d’Empreses d’Allotjament, Direcció de Màrqueting i E-Commerce, i Direcció d’Esdeveniments i Congressos. Tria l’especialitat que més t’agradi i treballa a les empreses més destacades del sector.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2019-2020

Cal superar 60,00 B
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Anàlisi comercial   Análisis comercial   Business analysis (3152G02007) BBàsica 6.00 SSemestral
Comptabilitat i finances per a la gestió de màrqueting   Contabilidad y finanzas para la gestión de marketing   Accounting and Finance for marketing (3152G02002) BBàsica 6.00 SSemestral
Dimensió econòmica del mercat turístic   Dimensión económica del mercado turístico   The economic dimension of the tourism market (3152G01003) BBàsica 6.00 SSemestral
Dimensió jurídica del turisme   Dimensión jurídica del turismo   The legal dimensions of tourism (3152G01005) BBàsica 6.00 SSemestral
Dimensió socio-cultural del turisme   Dimensión socio-cultural del turismo   The Socio-cultural dimension of tourism (3152G01002) BBàsica 6.00 SSemestral
Dimensió territorial del turisme   Dimensión territorial del turismo   Regional dimensions of tourism (3152G01004) BBàsica 6.00 SSemestral
Fonaments d'estadística   Fundamentos de estadística   Bases of Statistics (3152G02010) BBàsica 6.00 SSemestral
Introducció al màrqueting   Introducción al marketing   Introduction to Marketing (3152G02006) BBàsica 6.00 SSemestral
Introducció al turisme   Introducción al turismo   Tourism introduction (3152G01001) BBàsica 6.00 SSemestral
Tècniques informàtiques i comunicatives   Técnicas informáticas y comunicativas   Computer and communicative skills (3152G01009) BBàsica 6.00 SSemestral
Cal superar 9,00 OB
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Anglès I   Inglés I   English I (3152G01010) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Francès I   Francés I   French I (3152G01013) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Xinès mandarí I   Chino mandarín 1   Chinese Language 1 (3152G02018) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Cal superar 18,00 B
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Estadística I   Estadística I   Statistics 1 (3152G02011) BBàsica 6.00 SSemestral
Estadistica II   Estadística II   Statistics 2 (3152G02012) BBàsica 6.00 SSemestral
Gestió i processos operatius de les empreses d'allotjaments   Gestión y procesos operativos de las empresas de alojamientos   Management and operational processes of lodging companies (3152G01029) BBàsica 6.00 SSemestral
Cal superar 57,00 OB
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Alemany I   Alemán I   German I (3152G01018) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Anglès II   Inglés II   English II (3152G01011) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Comportament de compra de les organitzacions   Comportamiento de compra de las organizaciones   Buying behavior of organizations (3152G02009) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Comportament de compra del consumidor   Comportamiento de compra del consumidor   Consumer purchasing behavior (3152G02008) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Francès II   Francés II   French II (3152G01014) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Xinès mandarí II   Chino mandarín II   Chinese Language II (3152G02019) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Geografia turística mundial   Geografía turística mundial   World tourism geography (3152G01025) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Gestió economicofinancera a les empreses turístiques   Gestión económica-financiera en las empresas turísticas   Economic and financial management of tourism companies (3152G01027) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Ordenació i planificació del territori   Ordenación y planificación del territorio   Town and country planning (3152G01024) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Organització d'empreses turístiques   Organización de empresas turísticas   The organisation of tourism companies (3152G01028) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Tipologies i estratègies de destinacions turístiques   Tipologías y estrategias de destinos turísticos   Types and strategies of tourism destinations (3152G01022) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Cal superar 12,00 B
Cal superar 51,00 OB
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Alemany II   Alemán II   German II (3152G01019) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Anglès III   Inglés III   English III (3152G01012) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Desenvolupament de productes i marques   Desarrollo de productos y marcas   Development of products and brands (3152G02023) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Disseny d'estratègies i programes sobre preus   Diseño de estrategias y programas sobre precios   Designing pricing strategies and programs (3152G02024) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Estratègies sobre distribució i logística de la distribució   Estrategias sobre distribución y logística de la distribución   Distribution strategies and distribution logistics (3152G02025) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Francès III   Francés III   French III (3152G01015) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Màrqueting Internacional   Marketing Internacional   International Marketing (3152G02029) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Publicitat, promoció i relacions públiques   Publicidad, promoción y relaciones públicas   Advertising, promotion and public relations (3152G02028) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Venda personal i màrqueting directe   Venta personal y marketing directo   Personal selling and direct marketing (3152G02027) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Xinès mandarí III   Chino mandarín III   Chinese Language III (3152G02020) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Cal superar 12,00 PE
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Pràcticum   Prácticum   Practicum (3152G01016) PEPràctiques externes 12.00 AAnual
Cal superar 69,00 OB
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Alemany III   Alemán III   German III (3152G01020) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Anglès IV   Inglés IV   English IV (3152G01021) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Creació i e-comercialització de productes   Creación y e-comercialización de productos   Product creation and e-commerce (3152G01031) OBObligatòria 5.00 AAnual
Desenvolupament del pla de màrqueting   Desarrollo del plan de marketing   Marketing Plan Development (3152G02026) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Direcció estratègica d'empreses turístiques   Dirección estratégica de empresas turísticas   Toruistic business strategic management (3152G01035) OBObligatòria 4.00 AAnual
Direcció estratègica hotelera   Dirección estratégica hotelera   Hotels strategic management (3152G01037) OBObligatòria 4.00 AAnual
Direcció i gestió RRHH   Dirección y gestión RRHH   Human Resources management (3152G01036) OBObligatòria 4.00 AAnual
Disseny d'itineraris i productes   Diseño de itinerarios y productos   Route and product design (3152G01023) OBObligatòria 5.00 SSemestral
Gestió de productes i recursos turístics   Gestión de productos y recursos turísticos   Product and touristic resources management (3152G01033) OBObligatòria 5.00 AAnual
Innovació en els productes i recursos turístics   Innovación en los productos y recursos tuísticos   Innovative product and touristic resources (3152G01034) OBObligatòria 5.00 AAnual
Innovació en la gestió cultural   Innovación en la gestión cultural   Innovative cultural management (3152G01032) OBObligatòria 4.00 AAnual
Màrqueting Industrial i de Serveis   Marketing Industrial y de Servicios   Industrial and Services Marketing (3152G02022) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Màrqueting social i de les institucions no lucratives   Marketing social y de las instituciones no lucrativas   Social marketing and nonprofit institutions (3152G02030) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Tècniques Qualitatives i Prospectives per a la Investigació Comercial   Técnicas Cualitativas y Prospectivas para la Investigación Comercial   Qualitative and Prospective Commercial Research (3152G02013) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Xinès mandarí IV   Chino mandarín IV   Chinese Language IV (3152G02021) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Cal superar 30,00 OB
Cal superar 12,00 PE
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Pràcticum   Prácticum   Professional Placements (3152G02035) PEPràctiques externes 12.00 SSemestral
Cal superar 30,00 TFG
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Treball Final de Grau   Trabajo Final de Grado   Final Project (3152G02036) TFGTreball final de grau 15.00 AAnual
Treball final de grau   Trabajo final de grado   Final Project (3152G01017) TFGTreball final de grau 15.00 AAnual

Cal superar 1 dels mòduls següents

Llengües estrangeres48.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Anglès I   Inglés I   English I (3152G01010) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Anglès II   Inglés II   English II (3152G01011) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Anglès III   Inglés III   English III (3152G01012) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Francès I   Francés I   French I (3152G01013) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Francès II   Francés II   French II (3152G01014) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Francès III   Francés III   French III (3152G01015) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Alemany I   Alemán I   German I (3152G01018) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Alemany II   Alemán II   German II (3152G01019) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Alemany III   Alemán III   German III (3152G01020) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Anglès IV   Inglés IV   English IV (3152G01021) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Xinès mandarí I   Chino mandarín 1   Chinese Language 1 (3152G02018) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Xinès mandarí II   Chino mandarín II   Chinese Language II (3152G02019) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Xinès mandarí III   Chino mandarín III   Chinese Language III (3152G02020) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Xinès mandarí IV   Chino mandarín IV   Chinese Language IV (3152G02021) OBObligatòria 3.00 SSemestral

Cal superar 3 dels mòduls següents

* Nivell C1 - Anglès
* Nivell A2 - Alemany
* Nivell B1 - Francès

Pràctiques

Els estudiants han de cursar, en el marc de la programació dels seus estudis, un seguit de crèdits que corresponen a estades de pràctiques en empreses o institucions relacionades amb el grau que estan estudiant. La càrrega lectiva es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Treball de fi de grau

Per obtenir el títol, els estudiants han de realitzar un treball final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals que s'han anat adquirint durant el grau i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit els estudiants. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+.

Matrícula

Matrícula de primer

1

Consulta els resultats de l’assignació de places al Portal d'accés a la universitat .

Informa't sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).

2

Consulta els Preus de matrícula, i revisa la Guia d’automatrícula per conèixer el sistema de matriculació electrònica de la UdG.

Consulta les dates i horaris de la matrícula i prepara la documentació que hauràs de presentar, segons el cas.

3

Acut al teu centre el dia i hora que t’hagin assignat, emplena el full de matrícula i formalitza la matrícula assistida en línia.

El centre docent et donarà les indicacions necessàries per obtenir el teu carnet universitari.

Sessions informatives d'acollida
Estudiants de primera opció
25 de setembre, a les 11 h
Estudiants de segona i posteriors opcions
25 de setembre, a les 11 h
Dates de matrícula
En primera preferència
Del 15 al 18 de juliol
Per reclamació a la primera assignació i per assignació definitiva
18 de juliol
De segona assignació (en qualsevol preferència)
26 i 29 de juliol
Per reclamacions a la segona assignació i de primera reassignació
5 i 6 de setembre
De segona reassignació de juny
16 de setembre
De tercera reassignació de juny
20 de setembre
En convocatòria de setembre
27 de setembre
En matrícula d’octubre
10 d'octubre
Inici de les classes
Data d'inici
26 de setembre de 2019
Contacte de la secretaria acadèmica
Telèfon
93 426 98 22
Correu electrònic
secretariaacademica@mediterrani.com

1. Document d'identitat:

Nacionalitat Documentació

Estudiants de països de la UE, Regne Unit, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra

Fotocòpia compulsada del document d'identitat vigent

Estudiants estrangers no comunitaris

TIE (targeta d'identificació d'estrangers) preferentment, o passaport en cas que no es disposi de la TIE

2. Justificants de bonificacions o exempcions, d'acord amb l'apartat 1.1.3 de la Normativa de matrícula.


3. Documentació acreditativa de l'accés a la universitat:

Tipus d'accés Documentació

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de:
a) PAU i assimilats
b) CFGS o FP-2 o MP-3 i assimilats
c) Titulació universitària per la UdG
d) Proves d'accés per a més grans de 25, 40 o 45 anys

La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que aquesta informació l'acredita l’Oficina d’Accés a la Universitat. Es recomana als estudiants que hagin realitzat la PAU que es descarreguin al Portal d’accés a la universitat el document acreditatiu dins el mateix any en què hagin superat la prova, ja que deixa de ser accessible a 31 de desembre.

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de titulació universitària no obtinguda a la UdG

Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del títol o del resguard del títol 

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de trasllat d'expedient (estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris)

Certificat acadèmic on constin les assignatures i les qualificacions i el justificant d’haver abonat els drets de trasllat

Estudiants que accedeixen per trasllat d'expedient

La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que els estudiants han hagut de presentar-la prèviament en el termini de la convocatòria de trasllat

4. Imprès de sol·licitud de matrícula, si escau (proporcionat pel centre docent)


5. Només en cas de no ser titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, imprès de comunicació/modificació de dades bancàries (disponible a la pàgina d'Impresos) i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.


La documentació s'haurà de presentar en el moment de matrícula, o bé a la Secretaria Acadèmica del centre docent abans del 19 de novembre (excepte el carnet de família nombrosa en cas de renovació, que es pot lliurar fins al 31 de desembre).

Automatrícula

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Unviersitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Necessàries

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Preferències

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Analytics

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Marketing

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.