Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Grau en Arts Escèniques

Grau en Arts Escèniques

Curs 2023-2024

El Grau en Arts Escèniques, únic grau universitari a Catalunya en aquest camp, posa a la teva disposició les eines i els continguts necessaris perquè esdevinguis un/a professional del sector escènic i interpretatiu. Durant els quatre anys de formació, desenvoluparàs les capacitats i aptituds necessàries per crear, imaginar, inventar, realitzar i interpretar.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Arts Escèniques
Branca de coneixement:
Arts i Humanitats
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dona dret:
Graduat/ada en Arts Escèniques per la Universitat de Girona
Centre docent:
Escola Universitària ERAM (centre adscrit)
Nombre orientatiu de places:
30
Última nota de tall:

Notes de tall de la convocatòria de juny de 2022

Preu aprox. de la matrícula de primer:

Vegeu Preus i beques

Requisits d'idiomes:

Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2.1 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià.

Web:
Grau en Arts Escèniques
Memòria vigent:
Memòria (2013)
Altres informacions:
Indicadors de seguiment

Em convé saber

La planificació dels continguts del Grau en Arts Escèniques té com a objectiu formar intèrprets amb capacitat de generar escena, o bé creadors escènics amb habilitats interpretatives.

Els nostres estudiants parteixen de la formació integral de l'intèrpret –text, gest, moviment, dansa– i adquireixen competències en el camp de la direcció, la dramatúrgia, la creació d'espais o la tecnologia d'escena. L'estratègia pedagògica es fonamenta en la pràctica escènica continuada.  

Els nostres estudis ofereixen tres itineraris principals: interpretació, creació escènica i interpretació davant de càmera. Els estudiants realitzen des del començament dels seus itineraris un seguit de posades en escena que culminen, en el quart any i darrer, en una posada en escena que serà presentada en una plataforma de nivell professional.

A cadascun dels quatre cursos les escenificacions són les assignatures fonamentals i es nodreixen de la resta de les matèries. Els estudis contemplen també la formació en el camp audiovisual per al professional de les arts escèniques: la interpretació davant càmera i el coneixement dels processos de realització audiovisual, a partir de la docència de directors de cinema de llarga trajectòria.

La docència recau en una acurada selecció de professionals de les arts escèniques i l'audiovisual que orienten els estudiants, a través d'una metodologia eminentment pràctica, envers el descobriment del seu propi potencial i obren, així, un ventall molt ampli de sortides laborals.

El Grau en Arts Escèniques comparteix edifici amb el Grau en Comunicació Audiovisual i Multimèdia, que facilita els professionals i materials per esdevenir un centre de referència a Catalunya de la interpretació davant de càmera. 

Accés

Requisits d'accés

Batxillerat
Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement d'arts i humanitats.
Cicles formatius de grau superior (CFGS)
Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement d'arts i humanitats.
Més grans de 25 anys
Opció preferent de la prova d'accés superada: arts i humanitats
Més grans de 40 anys
Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte a l’entrevista
Més grans de 45 anys
Prova d’accés superada i resultat d’apte a l’entrevista
Altres
Tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent

Altra informació d'accés

Codi de preinscripció
81045
Ponderacions
Paràmetres de ponderació de les matèries de modalitat de la fase específica de les PAU
Convalidació de CFGS
Assignatures i crèdits convalidables de cicles formatius de grau superior

Sortides professionals

  • Interpretació: Actor de teatre, actor de cinema i televisió, actor de publicitat, actor de teatre musical – cantant escènic, ballarí (dansa moderna, contemporània i commercial dance), doblador, intèrpret de circ contemporani i arts parateatrals, intèrpret de teatre d’objectes, performer.
  • Direcció: Director d’escena, coreògraf, director d’intèrprets, director d’art, director d’escena musical (lírica / comercial), escenògraf, creador d’arts escèniques en espais alternatius (site specifics, arts escèniques de carrer), creador d’espectacles per a grans públics (macroescena), creador d’esdeveniments (institucionals, comercials, publicitaris).
  • Dramatúrgia: Dramaturg, guionista de cinema i televisió, guionista de nous formats en les noves tecnologies de la comunicació.
  • Gestió i producció: Productor teatral, productor audiovisual, productor d’esdeveniments, management de companyies d’arts escèniques, gestió d’equipaments escènics, emprenedoria en el camp de les arts escèniques, professional de les arts escèniques aplicades al tercer sector (marginació social, cooperació internacional), creador d’espectacles.
  • Direcció i tècnica: Director tècnic d’escena (coordinador de les àrees de llum, so i maquinària), tècnic en tecnologies emergents aplicades a l’escena.
  • Oci i turisme: Crític d’arts escèniques, guiatge turístic escenificat / Creació d’escena aplicada al patrimoni, gestor cultural.
  • Docència: Professor en arts dramàtiques, interpretació i direcció d’escena, professor en direcció d’art (escenografia), professor en escoles de dansa o en conservatoris, ballarins, coreògrafs, monitor cultural.

Continuar estudiant

Màsters universitaris

La UdG proposa un ampli programa de màsters. Els estudis de màster ofereixen una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l’especialització acadèmica, professional, o d’iniciació a la recerca. Aquests estudis tenen caràcter oficial i donen pas a la realització del doctorat.

Programes de doctorat

Els estudis de doctorat tenen com a objectiu la formació avançada de l'estudiant en tècniques de recerca, i inclouen l'elaboració i la presentació d'una tesi doctoral, que consisteix en un treball original de recerca. Per accedir-hi cal acreditar, segons el cas, un mínim de 60 0 120 crèdits ECTS de nivell de màster universitari oficial o equivalent.

Postgraus i especialització

La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació és el centre que acull i organitza les activitats de formació continuada amb l’objectiu donar resposta a les necessitats de formació permanent de nivell superior. S’hi imparteixen màsters propis, postgraus, cursos d'especialització i altres activitats de postgrau que abracen tots els àmbits del coneixement.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2022-2023

Literatura Dramàtica8.00 crèdits

Teories Dramàtiques6.00 crèdits

Tècniques d'Interpretació36.00 crèdits

Àmbit de Creació10.00 crèdits

Teories Dramàtiques6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

Teories dramàtiques II: Del Barroc als nostres diesTeorías dramáticas II: Del Barroco a nuestros días Dramatic Theory II: From Baroque to present day  (3157G03008)

BBàsica 6.00 AAnual

Àmbit de Creació25.00 crèdits

Dramatúrgia8.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

Dramatúrgia teatralDramaturgia teatralTheatre dramaturgy  (3157G03012)

BBàsica 8.00 AAnual

Escenotècnia6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

Bases de l'escenotècniaBases de la escenotecniaStagecraft basics  (3157G03013)

BBàsica 6.00 AAnual

Expressions de la Cultura Contemporània7.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

Expressions de la cultura contemporàniaExpresiones de la cultura contemporáneaExpressions of contemporary culture  (3157G03014)

OBObligatòria 7.00 AAnual

Literatura Dramàtica8.00 crèdits

Àmbit de Creació15.00 crèdits

Dramatúrgia9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

Dramatúrgia audiovisualDramaturgia audiovisualAudiovisual dramaturgy  (3157G03016)

OBObligatòria 9.00 AAnual

Escenotècnia6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

Tecnologies emergents aplicades a l'escenotècniaTecnologías emergentes aplicadas a la escenotecniaEmerging technologies applied to stagecraft  (3157G03017)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Optatives30.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

Direcció d'actorsDirección de actoresActor direction  (3157G03018)

OPOptativa 6.00 AAnual

Interpretació escènica: llenguatge corporalInterpretación escénica: lenguaje corporalScenic Interpretation: body language  (3157G03021)

OPOptativa 6.00 AAnual

Interpretació escènica: comportament humàInterpretación escénica: comportamiento humanoScenic Interpretation: human behaviour  (3157G03022)

OPOptativa 6.00 AAnual

Direcció escènica: metodologia i desenvolupament del projecteDirección escénica: metodología y desarrollo del proyectoStage direction: methodology and project development  (3157G03027)

OPOptativa 6.00 AAnual

Escena en espais públicsEscena en espacios públicosPublic Spaces Performance  (3157G03032)

OPOptativa 6.00 AAnual

Interpretació escènica : Dansa IIInterpretación escénica: Danza IIActing: Dance Techniques II  (3157G03033)

OPOptativa 6.00 AAnual

Interpretació escènica : Veu IIInterpretación escénica: Voz IIActing: Voice Techniques II  (3157G03034)

OPOptativa 6.00 AAnual

Tecnologies audiovisualsTecnologías audiovisualesAudio-visual technologies  (3157G03035)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Interpretació escènica : Llenguatges corporals IIInterpretación escénica: Lenguajes corporales IIScenic interpretation: Corporal languages II  (3157G03038)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Pràctica escènicaPráctica escénicaStage practice  (3157G03039)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Direcció d'ArtDirección de ArteArt Direction  (3157G04051)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Redacció i desenvolupament de textos dramàticsRedacción y desarrollo de textos dramáticosDrafting and development of dramatic texts  (3157G03019)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Interpretació escènica: cant i dansaInterpretación escénica: canto y danzaScenic Interpretation: singing and dance  (3157G03020)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Producció sonoraProducción sonoraSound production  (3157G03023)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Tecnologies multimèdia i audiovisualsTecnologías multimedia y audiovisualesMultimedia and audiovisual technologies  (3157G03024)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Tècniques d'il·luminació escènicaTécnicas de iluminación escénicaStage lighting techniques  (3157G03025)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Direcció d'art: disseny de brandingDirección de arte: diseño de brandingArt direction: branding  (3157G03026)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Gestió i Producció Teatrals9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

Gestió i Producció TeatralsGestión y Producción TeatralesManagement and theatre productions  (3157G03028)

OBObligatòria 9.00 SSemestral

Seminaris Complementaris20.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

Seminaris complementarisSeminarios complementariosExtra seminar  (3157G03036)

OBObligatòria 20.00 SSemestral

Pràctiques10.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

PràctiquesPrácticasPractices  (3157G03037)

OBObligatòria 10.00 SSemestral

Treball Final del Grau15.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

Treball final del grauTrabajo final del gradoFinal project  (3157G03031)

OBObligatòria 15.00 SSemestral

Optativitat+Reconeixement acadèmic36.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2022-2023

Direcció d'actorsDirección de actoresActor direction  (3157G03018)

OPOptativa 6.00 AAnual

Interpretació escènica: llenguatge corporalInterpretación escénica: lenguaje corporalScenic Interpretation: body language  (3157G03021)

OPOptativa 6.00 AAnual

Interpretació escènica: comportament humàInterpretación escénica: comportamiento humanoScenic Interpretation: human behaviour  (3157G03022)

OPOptativa 6.00 AAnual

Direcció escènica: metodologia i desenvolupament del projecteDirección escénica: metodología y desarrollo del proyectoStage direction: methodology and project development  (3157G03027)

OPOptativa 6.00 AAnual

Escena en espais públicsEscena en espacios públicosPublic Spaces Performance  (3157G03032)

OPOptativa 6.00 AAnual

Interpretació escènica : Dansa IIInterpretación escénica: Danza IIActing: Dance Techniques II  (3157G03033)

OPOptativa 6.00 AAnual

Interpretació escènica : Veu IIInterpretación escénica: Voz IIActing: Voice Techniques II  (3157G03034)

OPOptativa 6.00 AAnual

Tecnologies audiovisualsTecnologías audiovisualesAudio-visual technologies  (3157G03035)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Interpretació escènica : Llenguatges corporals IIInterpretación escénica: Lenguajes corporales IIScenic interpretation: Corporal languages II  (3157G03038)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Pràctica escènicaPráctica escénicaStage practice  (3157G03039)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Direcció d'ArtDirección de ArteArt Direction  (3157G04051)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Redacció i desenvolupament de textos dramàticsRedacción y desarrollo de textos dramáticosDrafting and development of dramatic texts  (3157G03019)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Interpretació escènica: cant i dansaInterpretación escénica: canto y danzaScenic Interpretation: singing and dance  (3157G03020)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Producció sonoraProducción sonoraSound production  (3157G03023)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Tecnologies multimèdia i audiovisualsTecnologías multimedia y audiovisualesMultimedia and audiovisual technologies  (3157G03024)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Tècniques d'il·luminació escènicaTécnicas de iluminación escénicaStage lighting techniques  (3157G03025)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Direcció d'art: disseny de brandingDirección de arte: diseño de brandingArt direction: branding  (3157G03026)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Cal superar 1 dels mòduls següents

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany
* Nivell B2.1 - Alemany
* Nivell B2.1 - Francès
* Nivell B2.1 - Anglès
* Nivell B2.1 - Italià
* Requeriment tercera llengua anglès
* Requeriment tercera llengua francès
* Requeriment tercera llengua italià
* Requeriment tercera llengua alemany

Pràctiques

Els estudiants han de cursar, en el marc de la programació dels seus estudis, un seguit de crèdits que corresponen a estades de pràctiques en empreses o institucions relacionades amb el grau que estan estudiant. La càrrega lectiva es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Treball de fi de grau

Per obtenir el títol, els estudiants han de realitzar un treball final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals que s'han anat adquirint durant el grau i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit els estudiants. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+.

Matrícula

Matrícula de primer

Informació properament disponible.

Informació properament disponible.

Informació properament disponible.

Automatrícula

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.