Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Grau en Dret

Grau en Dret

Curs 2024-2025

L'objectiu principal del grau de Dret és donar-te una formació jurídica sòlida que et capaciti per treballar i aplicar el dret en un entorn canviant i dinàmic.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Dret
Branca de coneixement:
Ciències Socials i Jurídiques
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dona dret:
Graduat/ada en Dret per la Universitat de Girona
Centre docent:
Facultat de Dret
Nombre orientatiu de places:
155
Última nota de tall:

Notes de tall de la convocatòria de juny de 2023

Preu aprox. de la matrícula de primer:
Vegeu Quant costa estudiar a la UdG?
Requisits d'idiomes:

Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià.

Memòria vigent:
Memòria de modificació (2016)
Altres informacions:
Indicadors de seguiment

Em convé saber

El que aprendràs en el grau de Dret no s'assemblarà a allò que has vist en els teus estudis previs. Per començar, has de saber que qualsevol jurista treballa parlant o escrivint. Per tant, és imprescindible que tinguis la capacitat d'expressar-te oralment i per escrit de manera correcta, en català i en castellà. En segon lloc, és necessari que tinguis l'hàbit de la lectura atès que el jurista utilitza documents escrits. Els professors t'ajudaran a comprendre els documents jurídics i t'ajudaran a emprar el llenguatge especialitzat per tal de resoldre problemes jurídics. Veuràs que el Dret t'ajudarà a comprendre la nostra organització social, els seus conflictes i les formes de resoldre'ls.

Competències adquirides

Amb aquest grau adquiriràs coneixements, habilitats i competències que et seran d'utilitat en el món laboral, com ara analitzar situacions jurídiques i dissenyar estratègies per solucionar-les, comprendre i avaluar críticament la informació jurídica dels diferents sectors de l'ordenament, raonar i argumentar jurídicament, desenvolupar i argumentar en públic un discurs jurídic, etc.

Accés

Requisits d'accés

Batxillerat
Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de ciències socials i jurídiques.
Cicles formatius de grau superior (CFGS)
Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de ciències socials i jurídiques.
Més grans de 25 anys
Opció preferent de la prova d'accés superada: ciències socials i jurídiques
Més grans de 40 anys
Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte a l’entrevista
Més grans de 45 anys
Prova d’accés superada i resultat d’apte a l’entrevista
Altres
Tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent

Altra informació d'accés

Codi de preinscripció
81015
Ponderacions
Paràmetres de ponderació de les matèries de modalitat de la fase específica de les PAU

Sortides professionals

El grau de Dret t'obre un ampli ventall de possibilitats professionals. Podràs desenvolupar l'exercici professional lliure com a advocat, o exercir pel teu compte com a notari o registrador. També podràs treballar per a empreses com a assessor jurídic.

Un altre camp professional és el de l'Administració de justícia, ja sigui treballant en oficines judicials, en qualitat de jutge, fiscal o secretari judicial, o com a procurador dels tribunals.

La titulació també et permetrà integrar-te a l'Administració pública, tant l'estatal, auto­nòmica o local, com la de la Unió Europea o d'altres organismes internacionals.

Una altra possibilitat és que et dediquis a la docència i a la recerca del dret.

Continuar estudiant

Màsters universitaris

La UdG proposa un ampli programa de màsters. Els estudis de màster ofereixen una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l’especialització acadèmica, professional, o d’iniciació a la recerca. Aquests estudis tenen caràcter oficial i donen pas a la realització del doctorat.

Programes de doctorat

Els estudis de doctorat tenen com a objectiu la formació avançada de l'estudiant en tècniques de recerca, i inclouen l'elaboració i la presentació d'una tesi doctoral, que consisteix en un treball original de recerca. Per accedir-hi cal acreditar, segons el cas, un mínim de 60 0 120 crèdits ECTS de nivell de màster universitari oficial o equivalent.

Postgraus i especialització

La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació és el centre que acull i organitza les activitats de formació continuada amb l’objectiu donar resposta a les necessitats de formació permanent de nivell superior. S’hi imparteixen màsters propis, postgraus, cursos d'especialització i altres activitats de postgrau que abracen tots els àmbits del coneixement.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2023-2024

Dret administratiu6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Dret administratiu IDerecho administrativo IAdministrative law I  (3104G00064)

BBàsica 6.00 SSemestral

Dret civil I12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Dret de la personaDerecho de la personaLaw of person  (3104G00067)

BBàsica 6.00 SSemestral

Dret dels contractes i de les obligacionsDerecho de los contratos y de las obligacionesLaw of contract and obligations  (3104G01005)

BBàsica 6.00 SSemestral

Dret constitucional i règim de la llibertat religiosa6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Introducció al dret constitucionalIntroducción al derecho constitucionalIntroduction to constitutional law  (3104G00068)

BBàsica 6.00 SSemestral

Ciència política i economia12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Introducció a la ciència políticaIntroducción a la ciencia políticaIntroduction to political science  (3104G00074)

BBàsica 6.00 SSemestral

Economia política Economía políticaPolitical economy  (3104G00075)

BBàsica 6.00 SSemestral

Dret processal6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Introducció al dret processalIntroducción al derecho procesalIntroduction to procedural law  (3104G00077)

BBàsica 6.00 SSemestral

Història de la ciència jurídica12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Dret romàDerecho romanoRoman law  (3104G01040)

BBàsica 6.00 SSemestral

Història del dret i de les institucionsHistoria del derecho y de las institucionesHistory of law and institutions  (3104G00078)

BBàsica 6.00 SSemestral

Filosofia del dret6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Teoria del dretTeoría del derechoLegal theory  (3104G00079)

BBàsica 6.00 SSemestral

Dret civil I3.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Dret de la responsabilitat civilDerecho de la responsabilidad civilLaw of torts  (3104G01006)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Dret civil II5.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Dret de propietat i drets realsDerecho de propiedad y derechos realesProperty law  (3104G01007)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Dret del treball i de la seguretat social4.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Dret del treball IDerecho del trabajo ILabour law I  (3104G01010)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret constitucional i règim de la llibertat religiosa8.00 crèdits

Dret financer i tributari4.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Despesa pública i recursos per al seu finançamentGasto público y recursos para su financiaciónPublic expenditure and its financing  (3104G01017)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret mercantil i internacional privat9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Dret mercantil IDerecho mercantil IMercantile law  (3104G01023)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Dret de societatsDerecho de sociedadesCompany law  (3104G01026)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Dret internacional públic i relacions internacionals 7.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Dret internacional públic IDerecho internacional público IInternational law I  (3104G00071)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Institucions de la Unió EuropeaInstituciones de la Unión EuropeaInstitutions of the European Union   (3104G00073)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Dret penal8.00 crèdits

Dret processal8.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Dret processal civil IDerecho procesal civil ICivil procedural law I  (3104G01037)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Dret processal civil IIDerecho procesal civil IICivil procedural law II  (3104G01038)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Dret administratiu8.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Dret administratiu IIDerecho administrativo IIAdministrative law II  (3104G00065)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret administratiu IIIDerecho administrativo IIIAdministrative law III  (3104G00066)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret civil II3.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Dret de famíliaDerecho de familiaFamily law  (3104G01008)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Dret del treball i de la seguretat social7.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Dret del treball IIDerecho del trabajo IILabour law II  (3104G01011)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Dret de la seguretat socialDerecho de la seguridad socialSocial security law  (3104G01012)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret financer i tributari9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Dret tributariDerecho tributarioTax law  (3104G01018)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Sistema tributari espanyol ISistema tributario español ISpanish tax law I  (3104G01019)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret mercantil i internacional privat12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Dret internacional privat IDerecho internacional privado IPrivate international law I  (3104G01021)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret mercantil IIDerecho mercantil IIMercantile law II  (3104G01024)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret mercantil IIIDerecho mercantil IIIMercantile law III  (3104G01025)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret internacional públic i relacions internacionals 3.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Dret internacional públic IIDerecho internacional público IIInternational law II  (3104G00072)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Dret penal6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Dret penal. Part especialDerecho penal. Parte especial.Criminal law (offences)  (3104G00076)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Dret processal4.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Dret processal penalDerecho procesal penalCriminal procedural law  (3104G01039)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Treball final de grau 3.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Metodologia jurídicaMetodología jurídicaLegal Methodology  (3104G01117)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Optativitat3.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Drets lingüísticsDerechos lingüísticosLinguistic rights  (3104G00003)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dret del medi ambientDerecho del medio ambienteEnvironmental law   (3104G00004)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dret urbanísticDerecho urbanísticoLand use law   (3104G00005)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Història del dret catalàHistoria del derecho catalánHistory of catalan law   (3104G00006)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Introducció al dret comparatIntroducción al derecho comparadoIntroducción to comparative law  (3104G00007)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Propietat immobiliària i registre de la propietatPropiedad inmobiliaria y registro de la propiedadReal estate and land registry  (3104G01053)

OPOptativa 3.00 SSemestral

La lliure circulació de persones i l'accés a la Unió EuropeaLa libre circulación de personas y el acceso a la Unión EuropeaFree movement of persons and access to European Union  (3104G00010)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Arbitratge i mitjans alternatius a la jurisdiccióArbitraje y medios alternativos a la jurisdicciónArbitration and other ADR  (3104G00011)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Argumentació jurídicaArgumentación jurídicaLegal argumentation  (3104G00012)

OPOptativa 3.00 SSemestral

El dret penal a la pràcticaEl derecho penal en la prácticaCriminal law in action  (3104G00013)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dret i matrimoni religiósDerecho y matrimonio religiosoReligious marriage law  (3104G01059)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Fiscalitat empresarialFiscalidad empresarial Taxation of business enterprises   (3104G01060)

OPOptativa 3.00 SSemestral

La prova i la seva valoració. Perspectives filosòfiques.La prueba y su valoración. Perspectivas filosóficas.The philosophy of the evaluation of proof.  (3104G00014)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Internacionalització de la justíciaInternacionalización de la justiciaInternationalization of justice  (3104G00016)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Polítiques d'immigració i treballPolíticas de inmigración y trabajoLabour migrations policies  (3104G00018)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Prova judicial i garantiesPrueba judicial y garantíasRules of evidence   (3104G00019)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Tributació localTributación local Local tax law  (3104G00020)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Manteniment de la pau i seguretat internacionalMantenimiento de la paz y seguridad internacionalPeace manteniment and International security  (3104G00021)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Relacions exteriors de la Unió EuropeaRelaciones exteriores de la Unión EuropeaExternal relations of European Union  (3104G00022)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Assistència judicial internacionalAsistencia judicial internacionalInternational judicial assistance   (3104G01071)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dret de la competència i de la distribucióDerecho de la competencia y de la distribuciónCompettion law  (3104G01073)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Tradició jurídica europea ITradición jurídica europea IEuropean law tradition I  (3104G00024)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Delinqüència juvenilDelincuencia juvenilJuvenile delinquency  (3104G00026)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Drogues i dret penalDrogas y derecho penalDrugs and criminal law  (3104G00027)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Sinistralitat en el treball i prevenció de riscos laboralsSiniestralidad en el trabajo y prevención de riesgos laboralesIndustrial diseases and workplace security.  (3104G00029)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Sancions administratives Sanciones administrativas Administrative sanctions   (3104G00030)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Tractament constitucional de la diversitatTratamiento constitucional de la diversidadConstitutional treatment of diversity  (3104G00031)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Ètica i drets humans Ética y derechos humanosEthics and human rights  (3104G00033)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Federalisme i federacions. Història i modelsFederalismo y federaciones. Historia y modelosFederalism and federations. History and models  (3104G00034)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Finançament d'estats compostosFinanciación de estados compuestos Taxation systems in federal states  (3104G00035)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Gestió dels serveis públics Gestión de los servicios públicos Management of the public services   (3104G00037)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Desigualtats socials i polítiques públiquesDesigualdades sociales y políticas públicasSocial inequalities and public policies   (3104G00039)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Sistemes polítics d'Amèrica LlatinaSistemas políticos de América LatinaPolitical systems in South America   (3104G00041)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Teories polítiques del nacionalismeTeorías políticas del nacionalismoNationalism: political theories   (3104G00042)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Història dels sistemes jurídics comparats Historia de los sistemas jurídicos comparados History of the juridicional compared systems   (3104G00049)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dret públic de CatalunyaDerecho público de CataluñaPublic law of Catalonia  (3104G00050)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Protecció internacional dels drets humans a l'àmbit europeuProtección internacional de los derechos humanos en el ámbito europeoInternational protection of human rights in the european area  (3104G00052)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dret i pluralisme religiósDerecho y pluralismo religioso Law and religious pluralism   (3104G00053)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dret dels mercats de valorsDerecho de los mercados de valoresSecurities regulation  (3104G01107)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Polítiques d'ocupació i formacióPolíticas de empleo y formaciónEmployment and learning policies  (3104G00056)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Crims internacionals i tribunals penals internacionalsCrímenes internacionales y tribunales penales internacionalesInternational crimes and international penal courts  (3104G00059)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Pràctiques externesPrácticas externasWork placements   (3104G01118)

OPOptativa 3.00 AAnual

Polítiques fiscals i serveis públicsPolíticas fiscales y servicios públicosFiscal Policies and Public Services  (3104G02105)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Globalització i fiscalitatGlobalización y fiscalidadGlobalization and Taxation  (3104G00083)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Drets fonamentals i noves tecnologiesDerechos fundamentales y nuevas tecnologíasFundamental Rights and New Technologies  (3104G00084)

OPOptativa 3.00 SSemestral

CriminologiaCriminologíaCriminology  (3104G00085)

OPOptativa 3.00 SSemestral

La lluita contra les discriminacions i el racisme a nivell internacional i europeuLa lucha contra las discriminaciones y el racismo a nivel internacional y europeoThe Fight against Discrimination and Racism at the European and International Level  (3104G00086)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Política i gènerePolítica y géneroGender and Politic  (3104G00088)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Comunicació políticaComunicación políticaPolitical Communication  (3104G00089)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Elits polítiquesÉlites políticasPolitical Elites   (3104G00091)

OPOptativa 3.00 SSemestral

El dret i la ciènciaEl derecho y la cienciaLaw and Science   (3104G00092)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Política i literatura Política y literatura Politics and literature   (3104G04021)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Sistema polític i poder judicial Sistema político y poder judicial Political sistem and judicial power   (3104G04022)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Compliance, antifrau i anticorrupcióCompliance, antifraude y anticorrupciónCompliance, Counter Fraud and Counter Corruption  (3104G03081)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dret i economiaDerecho y EconomíaLaw and Economics  (3104G00098)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Globalització i políticaGlobalización y políticaGlobalization and polítics  (3104G00099)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Intervenció Penal amb Menors d'Edat Intervención Penal con Menores Youth Penal Measures   (3104G00102)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Campanyes electorals i comunicació institucional Campañas electorales y comunicación institucional Electoral campaigns and institutional communication   (3104G00105)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Disseny i avaluació de polítiques públiques Diseño y evaluación de políticas públicas Design and evaluation of public policies   (3104G00107)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Política en el sud global Política en el sur global Politics in the global south   (3104G00108)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Activisme en defensa dels drets humans i constitucionalsActivismo en defensa de los derechos humanos y constitucionalesActivism in defence of human and constitutional rights  (3104G00109)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Intervenció en diferents contextos de criminalitat IIIntervención en diferentes contextos de criminalidad IICriminological Intervention according crime context II  (3104G00110)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Eines processals de recobrament d'impagatsHerramientas procesales de recobro de impagadosLegal Tools for Debt Collection  (3104G01120)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Estructura i canvi social i políticEstructura y cambio social y políticoSocial Structure and Political Change  (3104G00113)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Eines transversals de suport a la recerca en CriminologiaHerramientas transversales de soporte para la investigación en CriminologíaResearch tools for criminology  (3104G00114)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Fiscalitat Immobiliària Fiscalidad Inmobiliaria Real estate taxation  (3104G00115)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Teoria política feministaTeoría política feministaFeminist Political Theory  (3104G00116)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Fonaments de l'empresaFundamentos de la empresaFoundations of the firm  (3107G00010)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Economia de l'empresaEconomía de la empresaBusiness economics  (3107G00011)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Economia internacionalEconomía internacionalInternational economics  (3107G00015)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Economia industrialEconomía industrialIndustrial organization  (3107G00016)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Direcció de recursos humansDirección de recursos humanosHuman Resource Management  (3107G01023)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Contractes de consumContratos de consumoConsumer contracts  (3104G01044)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret europeu de la responsabilitat civilDerecho europeo de la responsabilidad civilEuropean tort law  (3104G00001)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Els drets econòmics, socials i culturals i les seves garantiesLos derechos económicos, sociales y culturales y sus garantíasEconomic, social and cultural rights and their guarantees  (3104G00002)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Jurisprudència constitucional i distribució territorial del poder. Teoria i pràcticaJurisprudencia constitucional y distribución territorial del poder. Teoría y prácticaConstitutional judicial review and territorial distribution of power. Theory and practice  (3104G00008)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pràctica contenciosa administrativa Práctica contencioso-administrativa Administrative judicial process  (3104G00009)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió tributària Gestión tributariaTax administration   (3104G00015)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret social europeuDerecho social europeoSocial european law  (3104G00017)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Funció pública i dret penalFunción pública y derecho penalCivil servants and criminal law  (3104G00023)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret concursalDerecho concursalBankruptcy law  (3104G01072)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret de les assegurances privadesDerecho de los seguros privadosInsurance law  (3104G01074)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Antropologia jurídica Antropología jurídica Juridical anthropology  (3104G00028)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Estasiologia. Estudi dels partits polítics.Estasiología. Estudio de los partidos políticos.Stasiology. Study of the political parties   (3104G00032)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió de processos i procediments administratius Gestión de procesos y procedimientos administrativosManagement of administrative processes   (3104G00036)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Història de l'administració espanyola contemporània Historia de la administración española contemporánea History of the spanich contemporany administration   (3104G00038)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Investigació del comportament electoral Investigación del comportamiento electoral Research on electoral behaviour   (3104G00040)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Nous moviments socials i polítiques alternativesNuevos movimientos sociales y políticas alternativas New social movements and alternative policies   (3104G00043)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Elits polítiques a CatalunyaÉlites políticas en CataluñaThe political elites of Catalonia  (3104G00044)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Elits polítiques a EspanyaÉlites políticas en EspañaThe political elites of Spain   (3104G00045)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Investigació social avançada: estadística aplicada a l'anàlisi de dades sociopolítiques Investigación social avanzada: estadística aplicada al análisis de datos sociopolíticosAdvanced social research: statistic applied to the sociopolitical data analysis   (3104G00046)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Política judicialPolítica judicialPolicy of security & justice  (3104G00047)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Introducció al dret constitucional comparatIntroducción al derecho constitucional comparadoIntroduccion to comparative constitucional law   (3104G00048)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Garanties realsGarantías realesReal securities  (3104G01100)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret del comerç internacional Derecho del comercio internacional International commercial law   (3104G00051)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Els delictes del juratLos delitos del juradoCriminal law and the jury.  (3104G00054)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Fiscalitat internacional i comunitàriaFiscalidad internacional y comunitariaInternational and European tax law  (3104G00055)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

La tutela judicial del crèditLa tutela judicial del créditoJudicial trusteeship of credit  (3104G01109)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Teoria i tècnica de la negociacióTeoría y técnica de la negociaciónTheory and technique of negotiation  (3104G00057)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Tradició jurídica europea IITradición jurídica europea IIEuropean law tradition II  (3104G00058)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Ètica de les professions jurídiquesÉtica de las profesiones jurídicasProfessional ethics   (3104G00060)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Empresa pública: iniciativa econòmica públicaEmpresa pública: iniciativa econòmica públicaPublic firms: public economic initiative  (3104G00061)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió comercialGestión comercialMarketing management  (3107G02025)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Gestió de recursos humansGestión de Recursos HumanosHuman resource management  (3107G02027)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Introducció a la sociologiaIntroducción a la sociologíaIntroduction to sociology  (3104G00080)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Fonaments d'anàlisi políticaFundamentos de análisis político Foundations of political analysis  (3104G02015)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Relacions internacionals i organitzacions internacionalsRelaciones internacionales y organizaciones internacionalesInternational relations and international organizations  (3104G02022)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Anàlisi de polítiques públiques Análisis de políticas públicas Analysis of the public policies  (3104G00081)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Organització administrativa Organización administrativa Administrative organization   (3104G02035)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Ciència de l'administracióCiencia de la administraciónSciences of the administration  (3104G02036)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

Justícia de proximitatJusticia de proximidadProximity justice  (3104G03009)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Metodologia de la investigació socialMetodología de la investigación socialMethodology of the social research  (3104G00082)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

La investigació científica aplicada a la criminologiaLa investigación científica aplicada a la CriminologíaThe scientific research applied to the criminology  (3104G03014)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Criminalitat econòmicaCriminalidad económicaWhite-collar and corporate crime  (3104G03017)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Immigració i sistema penalInmigración y sistema penalInmigration and criminal sistem  (3104G03021)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Antropologia jurídicaAntropología jurídicaJuridical Anthropology   (3104G03022)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Espai de llibertat, seguretat i justícia a la Unió EuropeaEspacio de libertad, seguridad y justicia en la Unión EuropeaArea of freedom, security and justice in the European Union  (3104G03026)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Introducció a la comptabilitatIntroducción a la contabilidadAccounting introduction  (3107G02063)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Interpretació d'estats financersInterpretación de estados financierosFinancial statement analysis  (3107G01103)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Comptabilitat de costosContabilidad de costesCost accounting   (3107G02069)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Comptabilitat financeraContabilidad financieraFinancial accounting  (3107G02070)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Constitucionalisme, Unió Europea i globalització econòmicaConstitucionalismo, Unión Europea y globalización económicaConstitutionalism, European Union and Economic Globalization  (3104G00087)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Estat, polítiques socials i règims de benestarEstado, políticas sociales y regímenes de bienestarState, Social Policy and Welfare Regimes  (3104G00090)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Política catalana i espanyolaPolítica catalana y españolaCatalan and Spanish Politics  (3104G04008)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Ciència de l'AdministracióCiencia de la AdministraciónAdministrative Science   (3104G04015)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Anglès per a les Ciències SocialsInglés para Ciencias SocialesEnglish for Social Sciences  (3104G00100)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Problemes criminològics actuals Problemas criminológicos contemporáneos Comtemporary discussions in Criminology   (3104G00101)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Execució penal en els diferents contextos de criminalitat Ejecución penal en los diferentes contextos de criminalidad Implementing penal measures according offensive behaviour   (3104G00103)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Estadística avançada en criminologia Estadística avanzada en criminología Advanced data research and analysis in Criminology   (3104G00104)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pensament polític català Pensamiento político catalán Catalan political thought   (3104G00106)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret del treball de la UE i de les organitzacions internacionalsDerecho del trabajo de la UE y de las organizaciones internacionalesLabour Law of the European Union and International organizations  (3104G00111)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Anàlisis de dades en ciències socialsAnálisis de datos en ciencias socialesData Analysis for Social Sciences  (3104G00112)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Delinqüència i mitjans de comunicacióDelincuencia y medios de comunicación Crime and the media  (3104G00117)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret civil II4.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Dret de successionsDerecho de sucesionesSuccession's law  (3104G01009)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret constitucional i règim de la llibertat religiosa4.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Dret eclesiàstic de l'estatDerecho eclesiástico del estadoEclesiastical law of state  (3104G01016)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret financer i tributari4.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Sistema tributari espanyol IISistema tributario español IISpanish tax law II  (3104G01020)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret mercantil i internacional privat4.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Dret internacional privat IIDerecho internacional privado IIPrivate international law II  (3104G01022)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret internacional públic i relacions internacionals 4.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Dret de la Unió EuropeaDerecho de la Unión EuropeaEuropean Union Law  (3104G01030)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Filosofia del dret4.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Filosofia del dretFilosofía del derechoPhilosophy of law  (3104G01043)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Treball final de grau 9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Treball Final de GrauTrabajo Final de GradoFinal Degree Project  (3104G01119)

OBObligatòria 9.00 SSemestral

Optativitat27.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Drets lingüísticsDerechos lingüísticosLinguistic rights  (3104G00003)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dret del medi ambientDerecho del medio ambienteEnvironmental law   (3104G00004)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dret urbanísticDerecho urbanísticoLand use law   (3104G00005)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Història del dret catalàHistoria del derecho catalánHistory of catalan law   (3104G00006)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Introducció al dret comparatIntroducción al derecho comparadoIntroducción to comparative law  (3104G00007)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Propietat immobiliària i registre de la propietatPropiedad inmobiliaria y registro de la propiedadReal estate and land registry  (3104G01053)

OPOptativa 3.00 SSemestral

La lliure circulació de persones i l'accés a la Unió EuropeaLa libre circulación de personas y el acceso a la Unión EuropeaFree movement of persons and access to European Union  (3104G00010)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Arbitratge i mitjans alternatius a la jurisdiccióArbitraje y medios alternativos a la jurisdicciónArbitration and other ADR  (3104G00011)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Argumentació jurídicaArgumentación jurídicaLegal argumentation  (3104G00012)

OPOptativa 3.00 SSemestral

El dret penal a la pràcticaEl derecho penal en la prácticaCriminal law in action  (3104G00013)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dret i matrimoni religiósDerecho y matrimonio religiosoReligious marriage law  (3104G01059)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Fiscalitat empresarialFiscalidad empresarial Taxation of business enterprises   (3104G01060)

OPOptativa 3.00 SSemestral

La prova i la seva valoració. Perspectives filosòfiques.La prueba y su valoración. Perspectivas filosóficas.The philosophy of the evaluation of proof.  (3104G00014)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Internacionalització de la justíciaInternacionalización de la justiciaInternationalization of justice  (3104G00016)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Polítiques d'immigració i treballPolíticas de inmigración y trabajoLabour migrations policies  (3104G00018)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Prova judicial i garantiesPrueba judicial y garantíasRules of evidence   (3104G00019)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Tributació localTributación local Local tax law  (3104G00020)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Manteniment de la pau i seguretat internacionalMantenimiento de la paz y seguridad internacionalPeace manteniment and International security  (3104G00021)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Relacions exteriors de la Unió EuropeaRelaciones exteriores de la Unión EuropeaExternal relations of European Union  (3104G00022)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Assistència judicial internacionalAsistencia judicial internacionalInternational judicial assistance   (3104G01071)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dret de la competència i de la distribucióDerecho de la competencia y de la distribuciónCompettion law  (3104G01073)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Tradició jurídica europea ITradición jurídica europea IEuropean law tradition I  (3104G00024)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Delinqüència juvenilDelincuencia juvenilJuvenile delinquency  (3104G00026)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Drogues i dret penalDrogas y derecho penalDrugs and criminal law  (3104G00027)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Sinistralitat en el treball i prevenció de riscos laboralsSiniestralidad en el trabajo y prevención de riesgos laboralesIndustrial diseases and workplace security.  (3104G00029)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Sancions administratives Sanciones administrativas Administrative sanctions   (3104G00030)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Tractament constitucional de la diversitatTratamiento constitucional de la diversidadConstitutional treatment of diversity  (3104G00031)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Ètica i drets humans Ética y derechos humanosEthics and human rights  (3104G00033)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Federalisme i federacions. Història i modelsFederalismo y federaciones. Historia y modelosFederalism and federations. History and models  (3104G00034)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Finançament d'estats compostosFinanciación de estados compuestos Taxation systems in federal states  (3104G00035)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Gestió dels serveis públics Gestión de los servicios públicos Management of the public services   (3104G00037)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Desigualtats socials i polítiques públiquesDesigualdades sociales y políticas públicasSocial inequalities and public policies   (3104G00039)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Sistemes polítics d'Amèrica LlatinaSistemas políticos de América LatinaPolitical systems in South America   (3104G00041)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Teories polítiques del nacionalismeTeorías políticas del nacionalismoNationalism: political theories   (3104G00042)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Història dels sistemes jurídics comparats Historia de los sistemas jurídicos comparados History of the juridicional compared systems   (3104G00049)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dret públic de CatalunyaDerecho público de CataluñaPublic law of Catalonia  (3104G00050)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Protecció internacional dels drets humans a l'àmbit europeuProtección internacional de los derechos humanos en el ámbito europeoInternational protection of human rights in the european area  (3104G00052)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dret i pluralisme religiósDerecho y pluralismo religioso Law and religious pluralism   (3104G00053)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dret dels mercats de valorsDerecho de los mercados de valoresSecurities regulation  (3104G01107)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Polítiques d'ocupació i formacióPolíticas de empleo y formaciónEmployment and learning policies  (3104G00056)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Crims internacionals i tribunals penals internacionalsCrímenes internacionales y tribunales penales internacionalesInternational crimes and international penal courts  (3104G00059)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Pràctiques externesPrácticas externasWork placements   (3104G01118)

OPOptativa 3.00 AAnual

Polítiques fiscals i serveis públicsPolíticas fiscales y servicios públicosFiscal Policies and Public Services  (3104G02105)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Globalització i fiscalitatGlobalización y fiscalidadGlobalization and Taxation  (3104G00083)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Drets fonamentals i noves tecnologiesDerechos fundamentales y nuevas tecnologíasFundamental Rights and New Technologies  (3104G00084)

OPOptativa 3.00 SSemestral

CriminologiaCriminologíaCriminology  (3104G00085)

OPOptativa 3.00 SSemestral

La lluita contra les discriminacions i el racisme a nivell internacional i europeuLa lucha contra las discriminaciones y el racismo a nivel internacional y europeoThe Fight against Discrimination and Racism at the European and International Level  (3104G00086)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Política i gènerePolítica y géneroGender and Politic  (3104G00088)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Comunicació políticaComunicación políticaPolitical Communication  (3104G00089)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Elits polítiquesÉlites políticasPolitical Elites   (3104G00091)

OPOptativa 3.00 SSemestral

El dret i la ciènciaEl derecho y la cienciaLaw and Science   (3104G00092)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Política i literatura Política y literatura Politics and literature   (3104G04021)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Sistema polític i poder judicial Sistema político y poder judicial Political sistem and judicial power   (3104G04022)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Compliance, antifrau i anticorrupcióCompliance, antifraude y anticorrupciónCompliance, Counter Fraud and Counter Corruption  (3104G03081)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dret i economiaDerecho y EconomíaLaw and Economics  (3104G00098)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Globalització i políticaGlobalización y políticaGlobalization and polítics  (3104G00099)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Intervenció Penal amb Menors d'Edat Intervención Penal con Menores Youth Penal Measures   (3104G00102)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Campanyes electorals i comunicació institucional Campañas electorales y comunicación institucional Electoral campaigns and institutional communication   (3104G00105)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Disseny i avaluació de polítiques públiques Diseño y evaluación de políticas públicas Design and evaluation of public policies   (3104G00107)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Política en el sud global Política en el sur global Politics in the global south   (3104G00108)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Activisme en defensa dels drets humans i constitucionalsActivismo en defensa de los derechos humanos y constitucionalesActivism in defence of human and constitutional rights  (3104G00109)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Intervenció en diferents contextos de criminalitat IIIntervención en diferentes contextos de criminalidad IICriminological Intervention according crime context II  (3104G00110)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Eines processals de recobrament d'impagatsHerramientas procesales de recobro de impagadosLegal Tools for Debt Collection  (3104G01120)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Estructura i canvi social i políticEstructura y cambio social y políticoSocial Structure and Political Change  (3104G00113)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Eines transversals de suport a la recerca en CriminologiaHerramientas transversales de soporte para la investigación en CriminologíaResearch tools for criminology  (3104G00114)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Fiscalitat Immobiliària Fiscalidad Inmobiliaria Real estate taxation  (3104G00115)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Teoria política feministaTeoría política feministaFeminist Political Theory  (3104G00116)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Fonaments de l'empresaFundamentos de la empresaFoundations of the firm  (3107G00010)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Economia de l'empresaEconomía de la empresaBusiness economics  (3107G00011)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Economia internacionalEconomía internacionalInternational economics  (3107G00015)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Economia industrialEconomía industrialIndustrial organization  (3107G00016)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Direcció de recursos humansDirección de recursos humanosHuman Resource Management  (3107G01023)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Contractes de consumContratos de consumoConsumer contracts  (3104G01044)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret europeu de la responsabilitat civilDerecho europeo de la responsabilidad civilEuropean tort law  (3104G00001)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Els drets econòmics, socials i culturals i les seves garantiesLos derechos económicos, sociales y culturales y sus garantíasEconomic, social and cultural rights and their guarantees  (3104G00002)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Jurisprudència constitucional i distribució territorial del poder. Teoria i pràcticaJurisprudencia constitucional y distribución territorial del poder. Teoría y prácticaConstitutional judicial review and territorial distribution of power. Theory and practice  (3104G00008)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pràctica contenciosa administrativa Práctica contencioso-administrativa Administrative judicial process  (3104G00009)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió tributària Gestión tributariaTax administration   (3104G00015)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret social europeuDerecho social europeoSocial european law  (3104G00017)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Funció pública i dret penalFunción pública y derecho penalCivil servants and criminal law  (3104G00023)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret concursalDerecho concursalBankruptcy law  (3104G01072)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret de les assegurances privadesDerecho de los seguros privadosInsurance law  (3104G01074)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Antropologia jurídica Antropología jurídica Juridical anthropology  (3104G00028)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Estasiologia. Estudi dels partits polítics.Estasiología. Estudio de los partidos políticos.Stasiology. Study of the political parties   (3104G00032)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió de processos i procediments administratius Gestión de procesos y procedimientos administrativosManagement of administrative processes   (3104G00036)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Història de l'administració espanyola contemporània Historia de la administración española contemporánea History of the spanich contemporany administration   (3104G00038)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Investigació del comportament electoral Investigación del comportamiento electoral Research on electoral behaviour   (3104G00040)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Nous moviments socials i polítiques alternativesNuevos movimientos sociales y políticas alternativas New social movements and alternative policies   (3104G00043)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Elits polítiques a CatalunyaÉlites políticas en CataluñaThe political elites of Catalonia  (3104G00044)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Elits polítiques a EspanyaÉlites políticas en EspañaThe political elites of Spain   (3104G00045)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Investigació social avançada: estadística aplicada a l'anàlisi de dades sociopolítiques Investigación social avanzada: estadística aplicada al análisis de datos sociopolíticosAdvanced social research: statistic applied to the sociopolitical data analysis   (3104G00046)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Política judicialPolítica judicialPolicy of security & justice  (3104G00047)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Introducció al dret constitucional comparatIntroducción al derecho constitucional comparadoIntroduccion to comparative constitucional law   (3104G00048)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Garanties realsGarantías realesReal securities  (3104G01100)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret del comerç internacional Derecho del comercio internacional International commercial law   (3104G00051)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Els delictes del juratLos delitos del juradoCriminal law and the jury.  (3104G00054)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Fiscalitat internacional i comunitàriaFiscalidad internacional y comunitariaInternational and European tax law  (3104G00055)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

La tutela judicial del crèditLa tutela judicial del créditoJudicial trusteeship of credit  (3104G01109)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Teoria i tècnica de la negociacióTeoría y técnica de la negociaciónTheory and technique of negotiation  (3104G00057)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Tradició jurídica europea IITradición jurídica europea IIEuropean law tradition II  (3104G00058)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Ètica de les professions jurídiquesÉtica de las profesiones jurídicasProfessional ethics   (3104G00060)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Empresa pública: iniciativa econòmica públicaEmpresa pública: iniciativa econòmica públicaPublic firms: public economic initiative  (3104G00061)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió comercialGestión comercialMarketing management  (3107G02025)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Gestió de recursos humansGestión de Recursos HumanosHuman resource management  (3107G02027)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Introducció a la sociologiaIntroducción a la sociologíaIntroduction to sociology  (3104G00080)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Fonaments d'anàlisi políticaFundamentos de análisis político Foundations of political analysis  (3104G02015)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Relacions internacionals i organitzacions internacionalsRelaciones internacionales y organizaciones internacionalesInternational relations and international organizations  (3104G02022)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Anàlisi de polítiques públiques Análisis de políticas públicas Analysis of the public policies  (3104G00081)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Organització administrativa Organización administrativa Administrative organization   (3104G02035)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Ciència de l'administracióCiencia de la administraciónSciences of the administration  (3104G02036)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

Justícia de proximitatJusticia de proximidadProximity justice  (3104G03009)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Metodologia de la investigació socialMetodología de la investigación socialMethodology of the social research  (3104G00082)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

La investigació científica aplicada a la criminologiaLa investigación científica aplicada a la CriminologíaThe scientific research applied to the criminology  (3104G03014)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Criminalitat econòmicaCriminalidad económicaWhite-collar and corporate crime  (3104G03017)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Immigració i sistema penalInmigración y sistema penalInmigration and criminal sistem  (3104G03021)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Antropologia jurídicaAntropología jurídicaJuridical Anthropology   (3104G03022)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Espai de llibertat, seguretat i justícia a la Unió EuropeaEspacio de libertad, seguridad y justicia en la Unión EuropeaArea of freedom, security and justice in the European Union  (3104G03026)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Introducció a la comptabilitatIntroducción a la contabilidadAccounting introduction  (3107G02063)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Interpretació d'estats financersInterpretación de estados financierosFinancial statement analysis  (3107G01103)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Comptabilitat de costosContabilidad de costesCost accounting   (3107G02069)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Comptabilitat financeraContabilidad financieraFinancial accounting  (3107G02070)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Constitucionalisme, Unió Europea i globalització econòmicaConstitucionalismo, Unión Europea y globalización económicaConstitutionalism, European Union and Economic Globalization  (3104G00087)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Estat, polítiques socials i règims de benestarEstado, políticas sociales y regímenes de bienestarState, Social Policy and Welfare Regimes  (3104G00090)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Política catalana i espanyolaPolítica catalana y españolaCatalan and Spanish Politics  (3104G04008)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Ciència de l'AdministracióCiencia de la AdministraciónAdministrative Science   (3104G04015)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Anglès per a les Ciències SocialsInglés para Ciencias SocialesEnglish for Social Sciences  (3104G00100)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Problemes criminològics actuals Problemas criminológicos contemporáneos Comtemporary discussions in Criminology   (3104G00101)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Execució penal en els diferents contextos de criminalitat Ejecución penal en los diferentes contextos de criminalidad Implementing penal measures according offensive behaviour   (3104G00103)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Estadística avançada en criminologia Estadística avanzada en criminología Advanced data research and analysis in Criminology   (3104G00104)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pensament polític català Pensamiento político catalán Catalan political thought   (3104G00106)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret del treball de la UE i de les organitzacions internacionalsDerecho del trabajo de la UE y de las organizaciones internacionalesLabour Law of the European Union and International organizations  (3104G00111)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Anàlisis de dades en ciències socialsAnálisis de datos en ciencias socialesData Analysis for Social Sciences  (3104G00112)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Delinqüència i mitjans de comunicacióDelincuencia y medios de comunicación Crime and the media  (3104G00117)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Optativitat + reconeixement acadèmic36.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Drets lingüísticsDerechos lingüísticosLinguistic rights  (3104G00003)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dret del medi ambientDerecho del medio ambienteEnvironmental law   (3104G00004)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dret urbanísticDerecho urbanísticoLand use law   (3104G00005)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Història del dret catalàHistoria del derecho catalánHistory of catalan law   (3104G00006)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Introducció al dret comparatIntroducción al derecho comparadoIntroducción to comparative law  (3104G00007)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Propietat immobiliària i registre de la propietatPropiedad inmobiliaria y registro de la propiedadReal estate and land registry  (3104G01053)

OPOptativa 3.00 SSemestral

La lliure circulació de persones i l'accés a la Unió EuropeaLa libre circulación de personas y el acceso a la Unión EuropeaFree movement of persons and access to European Union  (3104G00010)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Arbitratge i mitjans alternatius a la jurisdiccióArbitraje y medios alternativos a la jurisdicciónArbitration and other ADR  (3104G00011)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Argumentació jurídicaArgumentación jurídicaLegal argumentation  (3104G00012)

OPOptativa 3.00 SSemestral

El dret penal a la pràcticaEl derecho penal en la prácticaCriminal law in action  (3104G00013)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dret i matrimoni religiósDerecho y matrimonio religiosoReligious marriage law  (3104G01059)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Fiscalitat empresarialFiscalidad empresarial Taxation of business enterprises   (3104G01060)

OPOptativa 3.00 SSemestral

La prova i la seva valoració. Perspectives filosòfiques.La prueba y su valoración. Perspectivas filosóficas.The philosophy of the evaluation of proof.  (3104G00014)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Internacionalització de la justíciaInternacionalización de la justiciaInternationalization of justice  (3104G00016)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Polítiques d'immigració i treballPolíticas de inmigración y trabajoLabour migrations policies  (3104G00018)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Prova judicial i garantiesPrueba judicial y garantíasRules of evidence   (3104G00019)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Tributació localTributación local Local tax law  (3104G00020)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Manteniment de la pau i seguretat internacionalMantenimiento de la paz y seguridad internacionalPeace manteniment and International security  (3104G00021)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Relacions exteriors de la Unió EuropeaRelaciones exteriores de la Unión EuropeaExternal relations of European Union  (3104G00022)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Assistència judicial internacionalAsistencia judicial internacionalInternational judicial assistance   (3104G01071)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dret de la competència i de la distribucióDerecho de la competencia y de la distribuciónCompettion law  (3104G01073)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Tradició jurídica europea ITradición jurídica europea IEuropean law tradition I  (3104G00024)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Delinqüència juvenilDelincuencia juvenilJuvenile delinquency  (3104G00026)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Drogues i dret penalDrogas y derecho penalDrugs and criminal law  (3104G00027)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Sinistralitat en el treball i prevenció de riscos laboralsSiniestralidad en el trabajo y prevención de riesgos laboralesIndustrial diseases and workplace security.  (3104G00029)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Sancions administratives Sanciones administrativas Administrative sanctions   (3104G00030)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Tractament constitucional de la diversitatTratamiento constitucional de la diversidadConstitutional treatment of diversity  (3104G00031)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Ètica i drets humans Ética y derechos humanosEthics and human rights  (3104G00033)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Federalisme i federacions. Història i modelsFederalismo y federaciones. Historia y modelosFederalism and federations. History and models  (3104G00034)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Finançament d'estats compostosFinanciación de estados compuestos Taxation systems in federal states  (3104G00035)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Gestió dels serveis públics Gestión de los servicios públicos Management of the public services   (3104G00037)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Desigualtats socials i polítiques públiquesDesigualdades sociales y políticas públicasSocial inequalities and public policies   (3104G00039)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Sistemes polítics d'Amèrica LlatinaSistemas políticos de América LatinaPolitical systems in South America   (3104G00041)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Teories polítiques del nacionalismeTeorías políticas del nacionalismoNationalism: political theories   (3104G00042)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Història dels sistemes jurídics comparats Historia de los sistemas jurídicos comparados History of the juridicional compared systems   (3104G00049)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dret públic de CatalunyaDerecho público de CataluñaPublic law of Catalonia  (3104G00050)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Protecció internacional dels drets humans a l'àmbit europeuProtección internacional de los derechos humanos en el ámbito europeoInternational protection of human rights in the european area  (3104G00052)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dret i pluralisme religiósDerecho y pluralismo religioso Law and religious pluralism   (3104G00053)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dret dels mercats de valorsDerecho de los mercados de valoresSecurities regulation  (3104G01107)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Polítiques d'ocupació i formacióPolíticas de empleo y formaciónEmployment and learning policies  (3104G00056)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Crims internacionals i tribunals penals internacionalsCrímenes internacionales y tribunales penales internacionalesInternational crimes and international penal courts  (3104G00059)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Pràctiques externesPrácticas externasWork placements   (3104G01118)

OPOptativa 3.00 AAnual

Polítiques fiscals i serveis públicsPolíticas fiscales y servicios públicosFiscal Policies and Public Services  (3104G02105)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Globalització i fiscalitatGlobalización y fiscalidadGlobalization and Taxation  (3104G00083)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Drets fonamentals i noves tecnologiesDerechos fundamentales y nuevas tecnologíasFundamental Rights and New Technologies  (3104G00084)

OPOptativa 3.00 SSemestral

CriminologiaCriminologíaCriminology  (3104G00085)

OPOptativa 3.00 SSemestral

La lluita contra les discriminacions i el racisme a nivell internacional i europeuLa lucha contra las discriminaciones y el racismo a nivel internacional y europeoThe Fight against Discrimination and Racism at the European and International Level  (3104G00086)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Política i gènerePolítica y géneroGender and Politic  (3104G00088)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Comunicació políticaComunicación políticaPolitical Communication  (3104G00089)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Elits polítiquesÉlites políticasPolitical Elites   (3104G00091)

OPOptativa 3.00 SSemestral

El dret i la ciènciaEl derecho y la cienciaLaw and Science   (3104G00092)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Política i literatura Política y literatura Politics and literature   (3104G04021)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Sistema polític i poder judicial Sistema político y poder judicial Political sistem and judicial power   (3104G04022)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Compliance, antifrau i anticorrupcióCompliance, antifraude y anticorrupciónCompliance, Counter Fraud and Counter Corruption  (3104G03081)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dret i economiaDerecho y EconomíaLaw and Economics  (3104G00098)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Globalització i políticaGlobalización y políticaGlobalization and polítics  (3104G00099)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Intervenció Penal amb Menors d'Edat Intervención Penal con Menores Youth Penal Measures   (3104G00102)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Campanyes electorals i comunicació institucional Campañas electorales y comunicación institucional Electoral campaigns and institutional communication   (3104G00105)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Disseny i avaluació de polítiques públiques Diseño y evaluación de políticas públicas Design and evaluation of public policies   (3104G00107)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Política en el sud global Política en el sur global Politics in the global south   (3104G00108)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Activisme en defensa dels drets humans i constitucionalsActivismo en defensa de los derechos humanos y constitucionalesActivism in defence of human and constitutional rights  (3104G00109)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Intervenció en diferents contextos de criminalitat IIIntervención en diferentes contextos de criminalidad IICriminological Intervention according crime context II  (3104G00110)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Eines processals de recobrament d'impagatsHerramientas procesales de recobro de impagadosLegal Tools for Debt Collection  (3104G01120)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Estructura i canvi social i políticEstructura y cambio social y políticoSocial Structure and Political Change  (3104G00113)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Eines transversals de suport a la recerca en CriminologiaHerramientas transversales de soporte para la investigación en CriminologíaResearch tools for criminology  (3104G00114)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Fiscalitat Immobiliària Fiscalidad Inmobiliaria Real estate taxation  (3104G00115)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Teoria política feministaTeoría política feministaFeminist Political Theory  (3104G00116)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Fonaments de l'empresaFundamentos de la empresaFoundations of the firm  (3107G00010)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Economia de l'empresaEconomía de la empresaBusiness economics  (3107G00011)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Economia internacionalEconomía internacionalInternational economics  (3107G00015)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Economia industrialEconomía industrialIndustrial organization  (3107G00016)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Direcció de recursos humansDirección de recursos humanosHuman Resource Management  (3107G01023)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Contractes de consumContratos de consumoConsumer contracts  (3104G01044)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret europeu de la responsabilitat civilDerecho europeo de la responsabilidad civilEuropean tort law  (3104G00001)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Els drets econòmics, socials i culturals i les seves garantiesLos derechos económicos, sociales y culturales y sus garantíasEconomic, social and cultural rights and their guarantees  (3104G00002)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Jurisprudència constitucional i distribució territorial del poder. Teoria i pràcticaJurisprudencia constitucional y distribución territorial del poder. Teoría y prácticaConstitutional judicial review and territorial distribution of power. Theory and practice  (3104G00008)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pràctica contenciosa administrativa Práctica contencioso-administrativa Administrative judicial process  (3104G00009)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió tributària Gestión tributariaTax administration   (3104G00015)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret social europeuDerecho social europeoSocial european law  (3104G00017)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Funció pública i dret penalFunción pública y derecho penalCivil servants and criminal law  (3104G00023)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret concursalDerecho concursalBankruptcy law  (3104G01072)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret de les assegurances privadesDerecho de los seguros privadosInsurance law  (3104G01074)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Antropologia jurídica Antropología jurídica Juridical anthropology  (3104G00028)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Estasiologia. Estudi dels partits polítics.Estasiología. Estudio de los partidos políticos.Stasiology. Study of the political parties   (3104G00032)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió de processos i procediments administratius Gestión de procesos y procedimientos administrativosManagement of administrative processes   (3104G00036)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Història de l'administració espanyola contemporània Historia de la administración española contemporánea History of the spanich contemporany administration   (3104G00038)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Investigació del comportament electoral Investigación del comportamiento electoral Research on electoral behaviour   (3104G00040)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Nous moviments socials i polítiques alternativesNuevos movimientos sociales y políticas alternativas New social movements and alternative policies   (3104G00043)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Elits polítiques a CatalunyaÉlites políticas en CataluñaThe political elites of Catalonia  (3104G00044)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Elits polítiques a EspanyaÉlites políticas en EspañaThe political elites of Spain   (3104G00045)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Investigació social avançada: estadística aplicada a l'anàlisi de dades sociopolítiques Investigación social avanzada: estadística aplicada al análisis de datos sociopolíticosAdvanced social research: statistic applied to the sociopolitical data analysis   (3104G00046)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Política judicialPolítica judicialPolicy of security & justice  (3104G00047)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Introducció al dret constitucional comparatIntroducción al derecho constitucional comparadoIntroduccion to comparative constitucional law   (3104G00048)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Garanties realsGarantías realesReal securities  (3104G01100)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret del comerç internacional Derecho del comercio internacional International commercial law   (3104G00051)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Els delictes del juratLos delitos del juradoCriminal law and the jury.  (3104G00054)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Fiscalitat internacional i comunitàriaFiscalidad internacional y comunitariaInternational and European tax law  (3104G00055)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

La tutela judicial del crèditLa tutela judicial del créditoJudicial trusteeship of credit  (3104G01109)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Teoria i tècnica de la negociacióTeoría y técnica de la negociaciónTheory and technique of negotiation  (3104G00057)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Tradició jurídica europea IITradición jurídica europea IIEuropean law tradition II  (3104G00058)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Ètica de les professions jurídiquesÉtica de las profesiones jurídicasProfessional ethics   (3104G00060)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Empresa pública: iniciativa econòmica públicaEmpresa pública: iniciativa econòmica públicaPublic firms: public economic initiative  (3104G00061)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió comercialGestión comercialMarketing management  (3107G02025)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Gestió de recursos humansGestión de Recursos HumanosHuman resource management  (3107G02027)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Introducció a la sociologiaIntroducción a la sociologíaIntroduction to sociology  (3104G00080)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Fonaments d'anàlisi políticaFundamentos de análisis político Foundations of political analysis  (3104G02015)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Relacions internacionals i organitzacions internacionalsRelaciones internacionales y organizaciones internacionalesInternational relations and international organizations  (3104G02022)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Anàlisi de polítiques públiques Análisis de políticas públicas Analysis of the public policies  (3104G00081)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Organització administrativa Organización administrativa Administrative organization   (3104G02035)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Ciència de l'administracióCiencia de la administraciónSciences of the administration  (3104G02036)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

Justícia de proximitatJusticia de proximidadProximity justice  (3104G03009)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Metodologia de la investigació socialMetodología de la investigación socialMethodology of the social research  (3104G00082)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

La investigació científica aplicada a la criminologiaLa investigación científica aplicada a la CriminologíaThe scientific research applied to the criminology  (3104G03014)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Criminalitat econòmicaCriminalidad económicaWhite-collar and corporate crime  (3104G03017)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Immigració i sistema penalInmigración y sistema penalInmigration and criminal sistem  (3104G03021)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Antropologia jurídicaAntropología jurídicaJuridical Anthropology   (3104G03022)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Espai de llibertat, seguretat i justícia a la Unió EuropeaEspacio de libertad, seguridad y justicia en la Unión EuropeaArea of freedom, security and justice in the European Union  (3104G03026)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Introducció a la comptabilitatIntroducción a la contabilidadAccounting introduction  (3107G02063)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Interpretació d'estats financersInterpretación de estados financierosFinancial statement analysis  (3107G01103)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Comptabilitat de costosContabilidad de costesCost accounting   (3107G02069)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Comptabilitat financeraContabilidad financieraFinancial accounting  (3107G02070)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Constitucionalisme, Unió Europea i globalització econòmicaConstitucionalismo, Unión Europea y globalización económicaConstitutionalism, European Union and Economic Globalization  (3104G00087)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Estat, polítiques socials i règims de benestarEstado, políticas sociales y regímenes de bienestarState, Social Policy and Welfare Regimes  (3104G00090)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Política catalana i espanyolaPolítica catalana y españolaCatalan and Spanish Politics  (3104G04008)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Ciència de l'AdministracióCiencia de la AdministraciónAdministrative Science   (3104G04015)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Anglès per a les Ciències SocialsInglés para Ciencias SocialesEnglish for Social Sciences  (3104G00100)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Problemes criminològics actuals Problemas criminológicos contemporáneos Comtemporary discussions in Criminology   (3104G00101)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Execució penal en els diferents contextos de criminalitat Ejecución penal en los diferentes contextos de criminalidad Implementing penal measures according offensive behaviour   (3104G00103)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Estadística avançada en criminologia Estadística avanzada en criminología Advanced data research and analysis in Criminology   (3104G00104)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pensament polític català Pensamiento político catalán Catalan political thought   (3104G00106)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret del treball de la UE i de les organitzacions internacionalsDerecho del trabajo de la UE y de las organizaciones internacionalesLabour Law of the European Union and International organizations  (3104G00111)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Anàlisis de dades en ciències socialsAnálisis de datos en ciencias socialesData Analysis for Social Sciences  (3104G00112)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Delinqüència i mitjans de comunicacióDelincuencia y medios de comunicación Crime and the media  (3104G00117)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Cal superar 1 dels mòduls següents

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany
* Requeriment tercera llengua anglès
* Requeriment tercera llengua francès
* Requeriment tercera llengua italià
* Requeriment tercera llengua alemany

Calendari i horaris

A través dels següents enllaços podeu accedir als calendaris i horaris que corresponen a aquest grau.

El calendari acadèmic marca l'inici i final de classes, els dies no lectius, vacances, períodes d'examen... El calendari administratiu marca els períodes per fer els diferents tràmits administratius.

Pràctiques

Els estudiants han de cursar, en el marc de la programació dels seus estudis, un seguit de crèdits que corresponen a estades de pràctiques en empreses o institucions relacionades amb el grau que estan estudiant. La càrrega lectiva es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Treball de fi de grau

Per obtenir el títol, els estudiants han de realitzar un treball final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals que s'han anat adquirint durant el grau i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit els estudiants. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+.

Matrícula

Matrícula de primer

Informació properament disponible

Informació properament disponible

Informació properament disponible

Automatrícula

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.