Departament de Geografia

Direcció

Càrrec Titular
director del Departament de Geografia Doctor JOAN VICENTE RUFI
secretària del Departament de Geografia Doctora MARIA ROSA FRAGUELL SANSBELLO