Salud laboral > Organización para la prevención de riesgos laborales > Oficina de salud laboral > Funciones
Ir al contenido (clic en Intro)
UdG Hombre UdG Hombre
Cerrar
Menú

Oficina de Salut Laboral

Funcions

Les principals funcions de l’Oficina de Salut Laboral són:

 • Dissenyar i proposar les polítiques, els programes i els objectius en matèria de prevenció de riscos laborals.
 • Valorar i promoure la integració de la prevenció en el sistema general de gestió de la UdG, assistint i assessorant els seus òrgans de govern, les diverses unitats i tots els nivells jeràrquics, així com els delegats de prevenció, per assolir eficaçment aquella integració.
 • Elaborar i desenvolupar un sistema de gestió de la prevenció de riscos laborals a la UdG, basat en un document anomenat pla de prevenció de riscos laborals, que constituirà el conjunt ordenat de les activitats necessàries per implantar l’esmentat sistema de gestió de la prevenció de riscos laborals.
 • Redactar i mantenir la normativa interna de prevenció de la UdG, que inclou els procediments i les instruccions de treball que defineixen la manera específica per dur a terme una activitat o un procés.
 • Avaluar els riscos de tots els llocs de treball de tots els centres de la UdG, fer la proposta de planificació de les mesures correctores que se’n derivin i dur a terme el seguiment del compliment de la seva execució.
 • Planificar les actuacions preventives que s’han desenvolupar en cada exercici.
 • Col·laborar en l’elaboració dels Plans d’autoprotecció de tots els edificis de la UdG i la posterior implantació d’aquests plans.
 • Assessorar els òrgans de govern i els càrrecs i treballadors de la UdG sobre tots els temes relatius a seguretat i salut laboral, interpretant i divulgant la legislació corresponent.
 • Mantenir un flux d’informació adequat amb els representants dels treballadors.
 • Controlar i supervisar que es compleixin adequadament les actuacions en matèria de salut laboral del personal de la UdG.
 • Proporcionar i planificar la formació en tots els camps relacionats amb la prevenció de riscos laborals.
 • Mantenir un servei de documentació en temes relacionats amb la prevenció de riscos laborals.
 • Vetllar per la implantació i aplicació del pla de prevenció de riscos laborals.
 • Investigar els accidents i informar d’aquests i de les situacions de risc detectades, a la direcció de la UdG i els representants dels treballadors.
 • Portar a terme les visites i verificacions de seguretat a la UdG.
 • Verificar que les empreses contractades i concessionàries de la UdG compleixin la normativa general i les normes de seguretat establertes per la UdG en matèria de coordinació d’activitats empresarials.
 • Assistir a les reunions del Comitè de Seguretat i Salut i assessorar-lo.
 • Gestionar els residus tòxics i perillosos de la UdG.
 • Elaborar la memòria anual de les activitats preventives.

Escoge qué tipos de galletas aceptas que la web de la Universidad de Girona pueda guardar en tu navegador.

Las imprescindibles para facilitar vuestra conexión. No hay opción de inhabilitarlas, dado que son las necesarias por el funcionamiento del sitio web.

Permiten recordar vuestras opciones (por ejemplo lengua o región desde la cual accedéis), con el fin de proporcionaros servicios avanzados.

Proporcionan información estadística y permiten mejorar los servicios. Utilizamos cookies de Google Analytics que podéis desactivar instalándoos este plugin.

Para ofrecer contenidos publicitarios relacionados con los intereses del usuario, bien directamente, bien por medio de terceros (“adservers”). Hay que activarlas si quieres ver los vídeos de Youtube incrustados en la web de la Universidad de Girona.