Institutos > Ecología Acuática > Publicaciones
Ir al contenido (clic en "Intro")
UdG Hombre UdG Hombre
Cerrar
Menú

Instituto de Ecología Acuática

Publicaciones

Para una lista alternativa de nuestras publicaciones recientes, cliquead aquí. Para PDFs o más publicaciones del IEA, consultad Google ScholarDUGiDocsResearchGate, o la base de datos de la UdG de aquí abajo.

For an alternative list of our recent publications, click here. For PDFs or more IEA publications, please visit Google ScholarDUGiDocsResearchGate, or query the UdG database below.

A continuación se muestran las publicaciones más recientes, utiliza el buscador para hacer búsquedas más completas.

Articles Científics

Data Títol Autor(s)
2024 Microbial models for biocathodic electrochemical CO<sub>2</sub> transformation: A comprehensive review on pure cultures Lluis Bañeras; Álvaro Cabeza; Elisabet Perona-Vico; María Lopez-Abelarias; Sebastià Puig; Heleen De Wever
2024 Morphological Variation of the European Pond Turtle Emys orbicularis (Linnaeus 1758) on the Island of Menorca POCH, S., ESCORIZA, D. & BOIX, D.
2024 Selective butyric acid production from CO<sub>2</sub> and its upgrade to butanol in microbial electrosynthesis cells Meritxell Romans-Casas, Laura Feliu-Paradeda, Michele Tedesco, Hubertus V.M. Hamelers, Lluis Bañeras, M. Dolors Balaguer, Sebastià Puig, Paolo Dessì
2023 A horizon scan exercise for aquatic invasive alien species in Iberian inland waters OFICIALDEGUI, F.J., ZAMORA-MARÍN, J.M., GUARESCHI, S., ANASTÁCIO, P.M., GARCÍA-MURILLO, P., RIBEIRO, F., MIRANDA, R., COBO, F., GALLARDO, B., GARCÍA-BERTHOU, E., BOIX, D., ARIAS, A., CUESTA, J.A., MEDINA, L., ALMEIDA, D., BAN
2023 A multi-taxa assessment of aquatic non-indigenous species introduced into Iberian freshwater and transitional waters ZAMORA-MARÍN, J.M., RUIZ-NAVARRO, A., OFICIALDEGUI, F.J., ANASTÁCIO, P.M., MIRANDA, R., GARCÍA-MURILLO, P., COBO, F., RIBEIRO, F., GALLARDO, B., GARCÍA-BERTHOU, E., BOIX, D., MEDINA, L., MORCILLO, F. , OSCOZ, J., GUILLÉN, A.,

Reviews

Data Títol Autor(s)
2016 Stream Biofilm Responses to Flow Intermittency: From Cells to Ecosystems Sergi Sabater; Xisca Timoner; Carles M. Borrego; Vicenç Acuña
2015 How can alcohol production be improved in carboxydotrophic Clostridia? Ramió-Pujol, S.; Ganigué, R; Bañeras, L.; Colprim, J.
2015 The role of biofilms as environmental reservoirs of antibiotic resistance Balcázar, J.L.; Subirats, J.; Borrego, C.M.
2006 Community structure in mediterranean shallow lentic ecosystems: size-based vs. taxon-based approaches Quintana, X. D.; Boix, D.; Badosa, A.; Brucet, S.; Compte, J.; Gascón, S.; López-Flores, R.; Sala, J.; Moreno-Amich, R.
2003 Book review <i><br></i> García-Berthou, Emili

Articles de Divulgació

Data Títol Autor(s)
2020 Epidemiología y sociología basadas en el análisis de las aguas residuales Lluís Corominas; Carles Borrego; Mònica Escolà; Pablo Gago-Ferrero; Mira Petrovic; Sara Rodríguez-Mozaz; Nicole Schröter; Ivan Senta; Ian Zammit
2020 First detection of invasive coypu, Myocastor coypus Molina, 1782 (Mammalia: Roentia: Myocasteridae) into lake Banyoles (Catalonia, north-east Iberian Peninsula) Dani Latorre; Miquel Campos; Gerard Dalmau; Albert Cicres; Albert Tubert
2018 La restauració de la Pletera: crònica de la desurbanització Quintana, X.D.; Capellà, J.; Colomer, A.; Hors, X.; Marí, M.; Pié, R.
2010 Les diatomees com a indicadors de canvis ambientals: El riu Llémena i les seves fonts GUASCH, H; M. RICART & G. URREA
2003 Monstruos en el Ter García-Berthou, E.; Carol, J.; Benejam, L.; Zamora, L.; Pou-Rovira, Q.

Altres Articles

Data Títol Autor(s)
2022 Estudiar al cormorán moñuda. Clave para mejorar la interacción pesca-conservación. Proyecto DESMARES I, II Y III Josep Mª Bas Lay; Carles Tobella Roca; Guillem Arrufat Tena; Jaume Ramot García; Albert Compaña Sabrià; Xènia Frgiola Tepe; Margarida Casadevall Masó; Marta Muñoz Frigola
2006 Monitoring of nutrients, pesticides and metals in waters, sediments and fish of a wetland Salvadó, V.; Quintana, X. D.; Hidalgo, M.
2005 Avaluació de la qualitat de l’aigua en diferents sistemes aquàtics del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, a partir dels invertebrats aquàtics Gascón, S.; Sala, J.; Boix, D.; Brucet, S.; Quintana, X. D.
2005 Estudi seguiment de la concentració de nutrients a l’entrada de la llacuna del Cortalet Sala, J.; Gascón, S.; Boix, D.; Conchillo, C.; Quintana, X. D.
2004 Avaluació de la qualitat de l’aigua en diferents sectors dels aiguamolls de l’Alt Empordà, a partir de l’estudi dels invertebrats aquàtics Brucet, S.; Boix, D.; Badosa, A.; López, R.; Gascón, S.; Sala, J.; Martinoy, M.; Gifre, J.; Quintana, X. D.

Llibres

Data Títol Autor(s)
2018 Management and Restoration Mediterranean Coastal Lagoons in Europe Quintana, X.D.; Boix, D.; Gascón, S.; Sala, J.
2016 Invertebrates in freshwater wetlands: An international perspective on their ecology BATZER, D. ; BOIX, D.
2014 El poblament vegetal i els hàbitats del massís del Montgrí, les Illes Medes i la plana del Baix Ter Lluís Vilar; Xavier Quintana; ed.
2013 Els ecosistemes d’aigües continentals Sabater, F., Martí, E., Ventura, M., Gacia, E., Quintana, X., Boix, D.
2013 Les llacunes costaneres oligohalines Gascón, S., Quintana, X., Boix, D., Sala, J., Badosa, A.

Capítols de Llibre

Data Títol Autor(s)
2023 Class Hexapoda: General Introduction Dani Boix; Núria Bonada; Isabel Muñoz; Enrique Baquero; Rafael Jordana; David Cunillera-Montcusí; Irene Tornero; Pau Fortuño; Raúl Acosta; Stéphanie Gascón; Jordi Sala
2023 Quimisme, hidrogeologia i microbiologia de la font. Vila, Xavier
2020 Changes in precipitation patterns: responses and strategies from streambed sediment and soil microbes Giulia Gionchetta; Aline Frossard; Lluis Bañeras; Anna Maria Romaní
2020 Conservation of Temporary Wetlands BOIX, D. ; CALHOUN, A.J.K. ; MUSHET, D.M. ; BELL, K.P. ; FITZSIMONS, J.A. ; ISSELIN-NONDEDEU, F.
2020 Linderiella baetica: e.T98562533A98562540 GARCÍA DE LOMAS, J. ; SALA, J. ; BARRIOS, V. ; PRUNIER, F. ; CAMACHO, A. ; MACHADO, M. ; ALONSO, M. ; KORN, M. ; BOIX, D. ; HORTAS, F. ; GARCÍA, C. ; SERRANO, L. ; MUÑOZ, G.

Documents Científico-Tècnics

Data Títol Autor(s)
2021 Deliverable 5.2. Report of the first stakeholder meeting. Passeron-Mangialajo L, Papadopoulou N, Verdura J, Smith CJ
2021 List of potential aquatic alien species of the Iberian Peninsula (2020). Updated list of the aquatic alien species introduced and established in Iberian inland waters.. Technical Report prepared by LIFE INVASAQUA (LIFE17 GIE/ES/000515) OLIVA-PATERNA F.J. ; RIBEIRO, F. ; MIRANDA, R. ; ANASTÁCIO, P.M. ; GARCÍA-MURILLO, P. ; COBO F. ; GALLARDO, B. ; GARCÍA- BERTHOU, E. ; BOIX, D. ; MEDIN,A L. ; MORCILLO, F. ; OSCOZ, J. ; GUILLÉN, A. ; ARIAS, A. ; CUESTA, J.A.
2021 List of potential aquatic alien species of the Iberian Peninsula (2020). Updated list of the potential aquatic alien species with high risk of invasion in Iberian inland waters. Technical Report prepared by LIFE INVASAQUA (LIFE17 GIE/ES/000515). OLIVA-PATERNA F.J. ; RIBEIRO, F. ; MIRANDA, R. ; ANASTÁCIO, P.M. ; GARCÍA-MURILLO, P. ; COBO F. ; GALLARDO, B. ; GARCÍA- BERTHOU, E. ; BOIX, D. ; MEDIN,A L. ; MORCILLO, F. ; OSCOZ, J. ; GUILLÉN, A. ; ARIAS, A. ; CUESTA, J.A.
2019 Alburno - Alburnus alburnus Latorre, D. ; Almeida, D.
2019 Exploring tools to enhance the effectiveness of restoration actions under a changing ocean scenario. Garrabou J, Ledoux JB, Kipson S, Cerrano C, Torsani F, Linares C, Gómez Gras D, López Sendino P, López-Sanz A, Pagés M, Montero-Serra I, T. Bakran-Petricioli , Tamburello L, Papa L, Falace A, Cebrian E, Verdura J, Fraschettti

Obres Col·lectives

Data Títol Autor(s)
2020 Ecological coexistence of Spanish toothcarp (<i>Aphanius iberus</i>) and invasive eastern mosquitofish (<i>Gambusia holbrooki</i>) in a salinity gradient Andrés L. Fernández; Lluís Zamora Hernández; Emili García-Berthou
2004 Ambients antròpics o fortament humanitzats. 1.-Recs i rieres Quintana, X. D.; Gesti, J.; Marí, M.
2004 Estanys temporanis interiors Quintana, X.D.; Boix, D.; Gesti, J.
2004 Les llacunes costaneres d’aigua dolça Quintana, X. D.; Badosa, A.; Gesti, J.
2004 Temperature effects on gypsy moth development D. Ganbat, T. Baigal-Amar, Schaefer, P. W.

Proceedings

Data Títol Autor(s)
2018 A one dimensional model as a tool to predict hydrological regime of two coastal lagoons in La Pletera salt marshes Xavier Casamitjana; Anna Menció; Xavier Quintana; David Soler; Jordi Compte; Mònica Martinoy; Josep Pascual
2018 Microbial electrochemical technology (MET) platform for turning carbon dioxide into a suitable substrate for a chain-elongation fermenter Blasco-Gómez, Ramiro; Batlle-Vilanova, Pau; Bañeras, Lluís; Balaguer, Maria Dolors; Colprim, Jesús; Puig, Sebastià Puig
2007 Ecological quality of natural waters using biofilms Sabater, S.; Guasch, H.; Geiszinger, A.; Muñoz, I.; Ricart, M.; Romaní, A.M.
2006 Comparacion de las estructuras reproductoras de la fase tetrasporofitica de <i>Fauchea repens</i> y <i>Gloiocladia furcata</i> (Rhodophyta, Faucheaceae) Sánchez, N.; Vergés, A.; Polo, L.; Rodríguez-Prieto, C.
2003 Restauració de les llacunes del Baix Ter Quintana, X. D.; Badosa, A.; Gesti, J.; Martinoy, M.; Gifre, J.

Actes de Congressos

Data Títol Autor(s)
2022 Reservoirs facilitate fish invasions in Iberian rivers Cano-Barbacil, Carlos; Radinger, Johannes; García-Berthou, Emili
2021 Species distribution models: A good tool to evaluate the effects of hydrological alteration on freshwater fish Cano-Barbacil, Carlos; Radinger, Johannes; García-Berthou, Emili
2020 A review and statistical analysis of the key factors explaining critical swimming speed in Iberian freshwater fish Cano-Barbacil, Carlos; Radinger, Johannes; Argudo, María; Rubio-Gracia, Francesc; Vila-Gispert, Anna; García-Berthou, Emili
2016 Doctoral Meeting in Water Science and Technology: Book of abstracts Guasch, H
2015 Periphyton Ecology and Ecotoxicology—How Much Complexity and Reproducibility are Required to Connect Both Perspectives? KROLL, A.; M. MATZKE; H. GUASCH; M. SCHMITT-JANSEN

Publicacións Multimèdia

Notes Breus

Altres Publicacions

Data Títol Autor(s)
2022 Tenir en compte la connectivitat de la sardina europea al llarg de la transició atlàntica-mediterrània és clau pel seu futur Caballero-Huertas, M.; Vargas-Yánez, M.; Frigola-Tepe, X.; Viñas, J.; Muñoz, M.
2021 Analyzing the key factors that explain swimming performance variability in freshwater fish Cano-Barbacil, Carlos; Radinger, Johannes; Argudo, María; Rubio-Gracia, Francesc; Vila-Gispert, Anna; García-Berthou, Emili
2021 Conociendo los peces continentales ibéricos Cano-Barbacil, Carlos; Radinger, Johannes; García-Berthou, Emili
2019 Avaluació de l'estat ecològic en arrossars i closes als aiguamolls de l'Empordà Bou J.; Sala J.; Boix D.; Gascón S.; Vilar L.; Quintana X
2018 Desurbanización y recuperación de la funcionalidad ecológica en los sistemas costeros de La Pletera Acción D1 Seguimiento del estado ecológico Informe final de proyecto Compte, J; Bas-Silvestre, M.; Boix, D.; Menció, A.; Cunillera-Montcusí, D.; Gascón, S.; Sala, J.; Tornero, I.; Quintana, X.

Escoge qué tipos de galletas aceptas que la web de la Universidad de Girona pueda guardar en tu navegador.

Las imprescindibles para facilitar vuestra conexión. No hay opción de inhabilitarlas, dado que son las necesarias por el funcionamiento del sitio web.

Permiten recordar vuestras opciones (por ejemplo lengua o región desde la cual accedéis), con el fin de proporcionaros servicios avanzados.

Proporcionan información estadística y permiten mejorar los servicios. Utilizamos cookies de Google Analytics que podéis desactivar instalándoos este plugin.

Para ofrecer contenidos publicitarios relacionados con los intereses del usuario, bien directamente, bien por medio de terceros (“adservers”). Hay que activarlas si quieres ver los vídeos de Youtube incrustados en la web de la Universidad de Girona.