Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2010
Descripció:
Introducció a la psicologia de la salut. El model biopsicosocial de salut i malaltia. Hàbits favorables i perjudicials per a la salut. Factors psicològics i malaltia cardiovascular, càncer, malaltia gastrointestinal, malalties de la pell, VIH i Sida i altres malalties. Adherència terapèutica. Psicofarmacologia. Intervenció individual, familiar i comunitària, xarxes socials i intervenció en la promoció i millora de la salut. Polítiques de salut i qualitat de vida.
Crèdits:
3
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Indistintament (50%)

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
MARIA PILAR ALBERTIN CARBO  / SARA MALO CERRATO  / ISABEL PEREZ GUERRA  / ESPERANZA VILLAR HOZ

Competències

 • Conèixer els diferents models d'avaluació i intervenció en l'àmbit de la Psicologia Clínica, de la Salut i de la Qualitat de Vida.
 • Saber identificar, seleccionar, elaborar i aplicar les tècniques d'avaluació i intervenció en l'àmbit de la Psicologia Clínica, de la Salut i de la Qualitat de Vida.
 • Mostrar habilitats en estratègies i tècniques de tractament en Psicologia Clínica, de la Salut i de la Qualitat de Vida.
 • Conèixer en profunditat la naturalesa i marc teòric explicatius dels diferents trastorns psicopatològics, de salut i neuropsicològics.
 • Ser capaç d'aplicar les principals teories respecte als components psicològics dels trastorns psicopatològics, de salut i neuropsicològics.
 • Conèixer i ajustar-se a les obligacions deontològiques de la Psicologia Clínica i de la Salut.
 • Saber identificar els factors personals i psicosocials que poden posar en risc la salut de les persones.
 • Saber dissenyar, planificar i aplicar una investigació científica, amb especial atenció a l'àmbit de la Psicologia Clínica, de la Salut i de la Qualitat de Vida.
 • Saber utilitzar diferents fonts documentals i mostrar domini de les estratègies necessàries per a accedir a la informació.
 • Desenvolupar la capacitat empàtica necessària per a comprendre a la persona davant el problema plantejat.
 • Mostrar habilitats interpersonals i de relació professional per al treball en equips interdisciplinars.
 • Utilitzar la llengua anglesa.
 • Saber utilitzar les tecnologies de la informació i de la comunicació amb diferents objectius per a la millora de les habilitats professionals (relacions amb altres professionals, obtenció d'informació, difusió de coneixement, etc.).

Continguts

1. Introducció a la psicologia de la salut. El model biopsicosoical de salut i malaltia.

2. Hàbits favorables i perjudicials per a la salut. Factors psicològics i malalties (cardiovasculars, càncer, gastrointestinals, de la pell, VIH i Sida i altres malalties). Adherència terapèutica.

3. Psicofarmacologia.

4. Intervenció individual, familiar i comunitària, xarxes socials i intervenció en la promoció i millora de la salut. Polítiques de salut i qualitat de vida.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 6,00 44,00 50,00
Sessió participativa 21,00 0 21,00
Tutories de grup 0 4,00 4,00
Total 27,00 48,00 75

Bibliografia

 • Amigo Vázquez, Isaac (cop. 2003 ). Manual de psicología de la salud (2ª ed.). Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Ballano, F. i Esteban, A. (2009). Promoción de la salud y apoyo psicológico al paciente. Editex.
 • Barrón López de Roda, Ana (1996 ). Apoyo social : aspectos teóricos y aplicaciones . Madrid: Siglo XXI de España. Catàleg
 • Benito Lahuerta, Mª Pilar (2005 ). Promoción de la salud y apoyo psicológico al paciente . Madrid: McGraw Hill. Catàleg
 • Brannon, Linda (cop. 2001 ). Psicología de la salud . Madrid: Paraninfo. Catàleg
 • Bueno, A.M., Mas, B. i Buceta, J.M. (2000). Intervención psicológica en trastornos de la salud. Madrid: Dykinson.
 • Casas, Ferran (1996 ). Bienestar social : una introducción psicosociológica . Barcelona: PPU. Catàleg
 • Costa, M. i López, E. (2008). Educación para la salud. Madrid: Pirámide.
 • Dabas, Elina Nora (1993 ). Red de redes : las prácticas de la intervención en redes sociales . Buenos Aires [etc.]: Paidos. Catàleg
 • Gallar Pérez-Albaladejo, Manuel (1998 ). Promoción de la salud y apoyo psicológico al paciente . Madrid: Paraninfo. Catàleg
 • Gil Roales-Nieto, J. (2004). Psicología de la Salud. Madrid: Pirámide.
 • Gutiérrez Rosado, Teresa (cop. 2003 ). Instrumentos de evaluación en psicología de la salud . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Ibáñez, Elena (1991 ). Psicología de la salud y estilos de vida : cáncer y corazón . Valencia: Promolibro. Catàleg
 • Institut Català de Farmacologia. Recuperat , a www.icf.uab.cat
 • Joseph, L., Gierlach, E. Housley, J. & Beutler, L. (2005). La evolución de un campo: examen del desarrollo y la aceptación de la psicología. Papeles del Psicólogo, 26(), 39-45. Recuperat , a http://www.papelesdelpsicologo.es/pdf/1244.pdf
 • León Rubio, José María (2003 ). Psicologia de la salut i de la qualitat de vida . Barcelona: UOC. Catàleg
 • Mas, B., Bueno, A.M. i Buceta, J.M. (2001). Intervención psicológica y salud: control del estrés y conductas de riesgo. Madrid: Dykinson.
 • Moix, J. i Kovacs, F.M. (Coords.) (2009). Manual Del Dolor: Tratamiento Cognitivo Conductual. Barcelona: Paidós Iberica.
 • Musitu Ochoa, Gonzalo (2004 ). Introducción a la psicología comunitaria . Málaga: Editorial UOC. Catàleg
 • Morrison, Val (cop. 2008 ). Psicología de la salud . Madrid: Pearson Educación. Catàleg
 • Oblitas Guadalupe, Luis A. (2000 ). Psicología de la salud . México, D.F.: Plaza y Valdés. Catàleg
 • Oblitas, L.A. (2007). Psicología de la salud y calidad de vida. Madrid: Paraninfo.
 • Pardos, A. (2009). Cardiopsicología. Psicom. Recuperat , a http://www.librosdepsicologia.com/product_details.php?item_id=160
 • Planes Pedra, Montserrat (2009 ). Psicologia de la salut : [fonaments i tècniques d'avaluació i tractament] . Girona: Documenta Universitaria :Universitat de Girona. Catàleg
 • Remor, E., Arranz, P. i Ulla, S. (2003). El psicólogo en el ámbito hospitalario. Bilbao: Desclèe De Brouwer . Catàleg
 • Salazar, M., Peralta, C., i Pastor, F.J. (2009). Tratado de Psicofarmacologia. Bases y aplicación clínica. Panamericana.
 • Simón, Miguel Ángel (1999 ). Manual de psicología de la salud : fundamentos, metodología y aplicaciones . Madrid: Biblioteca Nueva. Catàleg
 • Taylor, S.E. (2007). Psicología de la salud (6a). Madrid: McGraw-Hill.
 • Vademecum. Recuperat , a www.vademecum.es
 • Velasco Arias, S. (2009). Sexos, género y salud. Teoría y métodos para la práctica clínica y programas de . Madrid: Minerva ediciones. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Realització i exposició d'un projecte d'intervenció en psicologia de la salut. Es proporcionarà un protocol específic d'avaluació per a aquesta activitat. 80
Tutories individuals o en petit grup per a la planificació, seguiment i discussió del treball. 1) Nivell de planificació i estructuració del treball.
2) Nivell de reflexió i autoanàlisi.
3) Implicació i iniciativa.
20

Qualificació

La qualificació final de l'assignatura serà el resultat de l'avaluació de les dues activitats realitzades i caldrà superar cada una individualment amb una qualificació igual o superior a 5.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No presentació del projecte d'intervenció.