Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Aquesta assignatura planteja la importància de la dansa i l’expressió corporal en l’educació física i la seva contribució al desenvolupament de la capacitat introjectiva, expressiva, comunicativa i creativa dels estudiants.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
GLORIA ROVIRA BAHILLO
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Grup DG

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
GLORIA ROVIRA BAHILLO
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Competències

 • Incorporar la investigació en el desenvolupament de la pràctica professional d'una manera crítica, constructiva i creativa.
 • Prendre decisions per a facilitar l'adaptació a situacions no ideals.
 • Desenvolupar habilitats de relació personal i de comunicació.
 • Desenvolupar hàbits d'excel·lència i qualitat en la intervenció professional.
 • Actuar amb ètica i valors professionals.
 • Ajustar-se als límits de la competència professional.
 • Identificar i analitzar els trets estructurals i funcionals de l'activitat física i de l'esport.
 • Adquirir habilitats motrius i demostrar l'execució de la pràctica en l'activitat física i de l'esport.
 • Demostrar posseir i comprendre coneixements en les diferents àrees de l'activitat física i l'esport desenvolupades en el present pla d'estudis.
 • Interpretar dades derivades de l'observació en relació amb la seva significació i relacionar-los amb les manifestacions bàsiques de la motricitat.
 • Aplicar els coneixements a les diferents situacions pràctiques en les manifestacions bàsiques de la motricitat.
 • Planificar, desenvolupar i avaluar la realització d'activitats físic- esportives i recreatives.

Continguts

1. Aproximacions històriques i conceptuals. 1.1. Contextualització històrica de la dansa i l’expressió corporal. 1.2. Plantejaments teòrics en relació a les pràctiques motrius d’expressió (PME). 1.3. Lògica interna poètica i referencial en les PME. 1.4. Dimensions introjectiva, expressiva, comunicativa i creativa en les PME. 1.5. Comunicació corporal i parallenguatge. Construcció social del cos. Emocions i expressió. La singularitat expressiva 1.6. Tendències, orientacions i àmbits d’aplicació de les PME. 1.7. PME i Educació Física.

2. Consideracions metodològiques 2.1. Components de l’expressió motriu: les possibilitats expressives i comunicatives en relació al cos, l’espai, el temps, els objectes, els participants i les seves interaccions. 2.2. Singularitat expressiva, introjecció motriu i sensibilitat perceptiva. 2.3. Formes d’acció: reproducció, composició i improvisació. 2.4. Rúbriques d’autoavaluació, coavaluació i heteroavaluació. Dimensions, indicadors i criteris d’avaluació. 2.5. Fases en les sessions d’EC-dansa: desinhibició, exploració, expressió i comunicació.

3. Procés de creació 3.1. De l’exploració a la creació. 3.2. Creativitat: originalitat, fluïdesa i flexibilitat 3.3. Fases en el procés de creació: preparació/dispersió; incubació/creuament; il•luminació/reescritura i revisió/avaluació. 3.4. Llenguatges i tècniques d'expressió corporal i dansa: mim, clown, match d'improvisació, balls de saló, dansa contemporània, contact improvisation, etc.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Activitat col·laborativa 4,00 8,00 0 12,00
Lectura / comentari de textos 5,00 12,00 0 17,00
Prova d'avaluació 2,00 20,00 0 22,00
Resolució d'exercicis 9,00 22,00 0 31,00
Seminaris 10,00 20,00 0 30,00
Sessió expositiva 20,00 18,00 0 38,00
Total 50,00 100,00 0 150

Bibliografia

 • Arteaga Checa, Milagros Viciana Garófano, Virginia Conde Caveda, Julio (cop. 1997 ). Desarrollo de la expresividad corporal : tratamiento globalizador de los contenidos de representación . Barcelona: INDE. Catàleg
 • Baril, J. (1978). La danza moderna. Barcelona: Paidós.
 • Bertherat, Thérèse (DL 2001 ). El Cuerpo tiene sus razones : autocura y antigimnasia . Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Bernard, M. (1980). El cuerpo. Buenos Aires: Paidós.
 • Birdwhistell, Ray L (1979 ). El Lenguaje de la expresión corporal . Barcelona [etc.]: Gustavo Gili. Catàleg
 • Brozas, MªP. (2003). La expresión corporal en el teatro europeo del siglo XX. Ciudad Real: Ñaque.
 • Canales, I.; López Villar, C. (2002). Creatividad y singularidad, ejes vertebradores de la expresión corporal. Revista de Educación Física, (86), 23-26
 • Canales, I. (2010). La desinhibición en la expresión corporal: una propuesta didáctica. Sevilla: Wanceulen.
 • Canales, I.; López, C. (2005). La mirada en las clases de expresión corporal y su influencia en la propia image. Revista de Educación Física, (93), 23-28
 • Canales Lacruz, Inma (2006 ). De la expresión a la comunicación : una propuesta didáctica . Sevilla: Wanceulen. Catàleg
 • Cerny, S. (2011). Coreografía.Método básico de creación de movimiento. Barcelona: Paidotribo.
 • Davis, Flora (1998 ). La Comunicación no verbal . [Madrid]: Alianza Editorial. Catàleg
 • Franklin, Eric. N. (2013). Dance imagery for technique and performance. Champaig: Human Kinetics.
 • Guerber, N. ; Leray, C i Maucouvert, A. (2000). Danza. De la escuela...a las asociaciones deportivas. Lleida: Agonos.
 • Hall, E. (1989). El lenguaje silencioso. Madrid: Alianza.
 • Invernó i Curós, Josep (2003 ). Circo y educación física : otra forma de aprender . Barcelona: Inde. Catàleg
 • Jara, J. (2000). El Clown un navegante de las emociones. Sevilla: Proexdra.
 • Laban, Rudolf von (1978 ). Danza educativa moderna . Buenos Aires: Paidós. Catàleg
 • Laferrière, Georges (1997 ). Prácticas creativas para una enseñanza dinámica : la dramatización como herramienta didáctica y pedagógica . Ciudad Real: Ñaque. Catàleg
 • Lagardera Otero, Francisco (cop. 2003 ). Introducción a la praxiología motriz . Barcelona: Paidotribo. Catàleg
 • Martínez López, Emilio J (cop. 2006 ). Ritmo y expresión corporal mediante coreografías . Badalona: Paidotribo. Catàleg
 • Mateu Serra, Mercè (1992 ). 1000 ejercicios y juegos aplicados a las actividades corporales de expresión . Barcelona: Paidotribo. Catàleg
 • McCarthy-Brown, N. (2017). Dance Pedagogy for a Diverse World. North Carolina: : Mc.
 • Montesinos Ayala, Diego (2004 ). La Expresión corporal : su enseñanza por el método natural evolutivo . Barcelona: INDE. Catàleg
 • Motos Teruel, T (2001 ). Práctica de la expresión corporal . Ciudad Real: Ñaque. Catàleg
 • Ortiz Camacho, Mª.M (2014). Expresión corporal: contenidos y recursos para su desarrollo en primaria. Granada: Técnica Avicam.
 • Picard, D. (1986). Del código al deseo. El cuerpo en la relación social. Barcelona: Paidós.
 • Romero Martín, MªR (2015). Expresión corporal en educación física. . Zaragoza: Prensas de la Universidad de Zaragoza.
 • Ruano, K. i Sánchez, G. (Coords). (2009). Expresión corporal y educación. Sevilla: Wanceulen.
 • Rovira, Glòria (2019). Danza y expresión corporal. Bradu SL.
 • Shinca, M. (2003). Manual de psicomotricidad, ritmo y expresión corporal. Madrid: Praxis.
 • Stokoe, Patricia (1979 ). La Expresión corporal (2ª ed.). Buenos Aires: Paidós. Catàleg
 • Sierra Zamorano, Miguel Ángel (2005 ). Los Contenidos de expresión corporal . Barcelona: INDE. Catàleg
 • Trias, N. i Pérez, S.  (2014). Juegos de música y expresión corporal.. Barcelona: Parramón.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
AV 1: Examen Mobilitzar coneixements teòrics i pràctics a partir de les qüestions plantejades 20 No
AV 2: Procés de creació Seguir un procés de creació aplicant els coneixements teòrico pràctics adquirits.
25 No
AV 3: Article Reflexionar de manera crítica a partir d'articles relacionats amb la matèria 15 No
AV 4: Evidències pràctiques Resoldre un seguit d'exercicis relacionats amb la dansa i la dramatització 30 No
AV 5: Sessió Descriure objectius didàctics i plantejar propostes pràctiques a partir de la seva lògica interna. Exposar les propostes en grup. 10 No

Qualificació

AVALUACIÓ CONTINUADA
Per poder optar a l’avaluació continuada l’estudiant ha d’assistir al 80% de les sessions teòrico-pràctiques i realitzar totes les activitats d'avaluació.
Les activitats d'avaluació no són recuperables.
Per considerar superada l’assignatura caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0.

AVALUACIÓ FINAL

L'avaluació final consta d'un examen teòrico-pràctic i d'una recerca que l'estudiant haurà de consensuar prèviament en una tutoria amb la professora.Per considerar superada l’assignatura caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un alumne no presentat aquell que no es presenti a l'avaluació continuada o a l'avaluació final

Avaluació única:
El sistema d’avaluació de l’EUSES - centre adscrit a la UdG és, de manera general,
l'avaluació continuada. Si l'estudiant vol acollir-se a l’avaluació única, ho ha de
comunicar per escrit al professor responsable de l'assignatura i al coordinador de grau
durant les dues primeres setmanes del semestre.

L'avaluació única consta d'un examen teòric (30%), un pràctic (40%) i un procés de creació (30%)

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades i també de manera virtual.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l’estudiantat es realitzarà presencialment i virtualment i s’utilitzarà el fòrum d’avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.

Observacions

Els objectius d'aprenentatge de l'assignatura són:
OA1.- Contextualitzar la dansa i l’expressió corporal en el moment històric actual a partir de la seva fonamentació teòrica.
OA2.- Reflexionar de forma crítica sobre diferents temes d’interès per a l’assignatura.
OA3.- Analitzar de forma teòrica y pràctica els components de les situacions motrius d’expressió.
OA4.- Identificar les aportacions i aplicacions de la dansa i l’expressió corporal a l’educació física.
OA5.- Practicar diferents tècniques i llenguatges expressius.
OA6.- Potenciar les capacitats expressiva, comunicativa, creativa i introjectiva durant el treball pràctic.
OA7.- Seguir un procés de creació aplicant els coneixements procedimentals i conceptuals adquirits.
OA8.- Observar les produccions expressives dels altres i ser capaç de realitzar-ne l’anàlisi així com valorar el treball realitzat.


Cal dur roba còmode per a realitzar la pràctica.

Assignatures recomanades

 • Jocs i habilitats motrius bàsiques

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En cas de que sigui necessari les activitats es realitzaran de forma no presencial.

Modificació de l'avaluació:
En cas de que sigui necessari, les activitats d'avaluació es mantenen igual en tots els casos i es realitzaran de forma no presencial.

Els criteris de la nota No Presentat es mantenen igual.

Tutoria i comunicació:
Escenari I. Presencial: les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà presencialment i s’utilitzarà addicionalment el fòrum d'avisos i notícies del moodle i correu electrònic.
Escenari IV. Confinament: les tutories es realitzaran virtualment. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà virtualment, mitjançant el fòrum d'avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.