Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
Aquesta assignatura planteja la importància de la dansa i l’expressió corporal en l’educació física i la seva contribució al desenvolupament de la capacitat introjectiva, expressiva, comunicativa i creativa dels estudiants.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Gloria Rovira Bahillo
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup DG

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Gloria Rovira Bahillo
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Incorporar la investigació en el desenvolupament de la pràctica professional d'una manera crítica, constructiva i creativa.
 • Prendre decisions per a facilitar l'adaptació a situacions no ideals.
 • Desenvolupar habilitats de relació personal i de comunicació.
 • Desenvolupar hàbits d'excel·lència i qualitat en la intervenció professional.
 • Actuar amb ètica i valors professionals.
 • Ajustar-se als límits de la competència professional.
 • Identificar i analitzar els trets estructurals i funcionals de l'activitat física i de l'esport.
 • Adquirir habilitats motrius i demostrar l'execució de la pràctica en l'activitat física i de l'esport.
 • Demostrar posseir i comprendre coneixements en les diferents àrees de l'activitat física i l'esport desenvolupades en el present pla d'estudis.
 • Interpretar dades derivades de l'observació en relació amb la seva significació i relacionar-los amb les manifestacions bàsiques de la motricitat.
 • Aplicar els coneixements a les diferents situacions pràctiques en les manifestacions bàsiques de la motricitat.
 • Planificar, desenvolupar i avaluar la realització d'activitats físic- esportives i recreatives.

Continguts

1. APROXIMACIONS HISTÒRIQUES I CONCEPTUALS: 1.1. El cos en la dansa i l’expressió corporal. Les dimensions introjectiva, expressiva, comunicativa i creativa. 1.2. Contextualització històrica de la dansa i l’expressió corporal. 1.3. Anàlisi praxiològica de les pràctiques motrius introjectives (PMI) i expressives (PME). 1.4. Comunicació no verbal. 1.5. Emocions i expressió. 1.6. Dansa i expressió corporal a l’Educació Física.

2. CONSIDERACIONS METODOLÒGIQUES: 2.1. PER A QUÈ Objectius de la Dansa i l’expressió corporal en l’àmbit educatiu. 2.2. QUÈ Continguts conceptuals, procedimentals i actitudinals. 2.3. COM Metodologia. Fases: sensibilitat perceptiva, singularitat expressiva, creació i comunicació. 2.4 Avaluació: Dimensions, indicadors i criteris d’avaluació.

3. PROCÉS DE CREACIÓ 3.1. Creativitat: originalitat, fluïdesa, flexibilitat i elaboració 3.2. Fases en el procés de creació: pluja d’idees, composició, retocs i mostra.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Lectura / comentari de textos 5,00 15,00 0 20,00
Prova d'avaluació 6,00 23,00 0 29,00
Resolució d'exercicis 9,00 22,00 0 31,00
Seminaris 10,00 22,00 0 32,00
Sessió expositiva 22,50 15,50 0 38,00
Total 52,50 97,50 0 150

Bibliografia

 • Arteaga Checa, Milagros Viciana Garófano, Virginia Conde Caveda, Julio (cop. 1997 ). Desarrollo de la expresividad corporal : tratamiento globalizador de los contenidos de representación . Barcelona: INDE. Catàleg
 • Baril, J. (1978). La danza moderna. Barcelona: Paidós.
 • Bertherat, Thérèse (DL 2001 ). El Cuerpo tiene sus razones : autocura y antigimnasia . Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Bernard, M. (1980). El cuerpo. Buenos Aires: Paidós.
 • Birdwhistell, Ray L (1979 ). El Lenguaje de la expresión corporal . Barcelona [etc.]: Gustavo Gili. Catàleg
 • Brozas, MªP. (2003). La expresión corporal en el teatro europeo del siglo XX. Ciudad Real: Ñaque.
 • Canales, I.; López Villar, C. (2002). Creatividad y singularidad, ejes vertebradores de la expresión corporal. Revista de Educación Física, (86), 23-26
 • Canales, I. (2010). La desinhibición en la expresión corporal: una propuesta didáctica. Sevilla: Wanceulen.
 • Canales, I.; López, C. (2005). La mirada en las clases de expresión corporal y su influencia en la propia image. Revista de Educación Física, (93), 23-28
 • Canales Lacruz, Inma (2006 ). De la expresión a la comunicación : una propuesta didáctica . Sevilla: Wanceulen. Catàleg
 • Cerny, S. (2011). Coreografía.Método básico de creación de movimiento. Barcelona: Paidotribo.
 • Davis, Flora (1998 ). La Comunicación no verbal . [Madrid]: Alianza Editorial. Catàleg
 • Ekman, Paul (2017). El rostro de las emociones. RBA Bolsillo.
 • Franklin, Eric. N. (2013). Dance imagery for technique and performance. Champaig: Human Kinetics.
 • Guerber, N. ; Leray, C i Maucouvert, A. (2000). Danza. De la escuela...a las asociaciones deportivas. Lleida: Agonos.
 • Hall, E. (1989). El lenguaje silencioso. Madrid: Alianza.
 • Invernó i Curós, Josep (2003 ). Circo y educación física : otra forma de aprender . Barcelona: Inde.
 • Jara, J. (2000). El Clown un navegante de las emociones. Sevilla: Proexdra.
 • Laban, Rudolf von (1978 ). Danza educativa moderna . Buenos Aires: Paidós. Catàleg
 • Laferrière, Georges (1997 ). Prácticas creativas para una enseñanza dinámica : la dramatización como herramienta didáctica y pedagógica . Ciudad Real: Ñaque. Catàleg
 • Lagardera Otero, Francisco (cop. 2003 ). Introducción a la praxiología motriz . Barcelona: Paidotribo. Catàleg
 • Martínez López, Emilio J (cop. 2006 ). Ritmo y expresión corporal mediante coreografías . Badalona: Paidotribo. Catàleg
 • Mateu Serra, Mercè (1992 ). 1000 ejercicios y juegos aplicados a las actividades corporales de expresión . Barcelona: Paidotribo. Catàleg
 • McCarthy-Brown, N. (2017). Dance Pedagogy for a Diverse World. North Carolina: : Mc.
 • Montesinos Ayala, Diego (2004 ). La Expresión corporal : su enseñanza por el método natural evolutivo . Barcelona: INDE. Catàleg
 • Motos Teruel, T (2001 ). Práctica de la expresión corporal . Ciudad Real: Ñaque. Catàleg
 • Ortiz Camacho, Mª.M (2014). Expresión corporal: contenidos y recursos para su desarrollo en primaria. Granada: Técnica Avicam.
 • Picard, D. (1986). Del código al deseo. El cuerpo en la relación social. Barcelona: Paidós.
 • Romero Martín, MªR (2015). Expresión corporal en educación física. . Zaragoza: Prensas de la Universidad de Zaragoza.
 • Ruano, K. i Sánchez, G. (Coords). (2009). Expresión corporal y educación. Sevilla: Wanceulen.
 • Rovira, Glòria (2019). Danza y expresión corporal. Bradu SL.
 • Shinca, M. (2003). Manual de psicomotricidad, ritmo y expresión corporal. Madrid: Praxis.
 • Stokoe, Patricia (1979 ). La Expresión corporal (2ª ed.). Buenos Aires: Paidós. Catàleg
 • Sierra Zamorano, Miguel Ángel (2005 ). Los Contenidos de expresión corporal . Barcelona: INDE. Catàleg
 • Trias, N. i Pérez, S.  (2014). Juegos de música y expresión corporal.. Barcelona: Parramón.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
AVC1: Examen Mobilitzar coneixements teòrics i pràctics a partir de les qüestions plantejades 40
AVC2: Procés de creació Seguir un procés de creació aplicant els coneixements teòrico pràctics adquirits.
20 No
AVC3: Article Reflexionar de manera crítica a partir d'articles relacionats amb la matèria 20 No
AVC4: Evidències pràctiques Resoldre un seguit de tasques relacionades amb l'aplicació de la dansa i la dramatització 20 No

Qualificació

El sistema d'avaluació de l'EUSES-centre adscrit a la UdG és, de manera general, l'avaluació continuada.

AVALUACIÓ CONTINUADA
- Per poder optar a l’avaluació continuada l’estudiant ha d’assistir al 80% de les sessions teòrico-pràctiques i realitzar totes les activitats d'avaluació.
- L'activitat d'avaluació AVC1 és recuperable, i cal treure una nota mínima de 5 per poder fer mitjana amb la resta d'activitats.
- Les activitats d'avaluació AVC2, AVC3 i AVC4 no són recuperables i fan mitjana sigui quina sigui la nota.
- Per considerar superada l’assignatura caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0.

AVALUACIÓ FINAL
L'avaluació final consta d'un examen teòric i un examen pràctic; per superar l'assignatura cal puntuar amb un mínim de 5.0 cada examen.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un/a alumne/a no presentat/da aquell/a que ha realitzat menys del 50% de les activitats d'avaluació continuada o no s'ha presentat a l'avaluació final o a l'avaluació única.

Avaluació única:
El sistema d'avaluació de l'EUSES-centre adscrit a la UdG és, de manera general, l'avaluació continuada. Si l'estudiant vol acollir-se a l'avaluació única, ho ha de comunicar per escrit al professor responsable de l'assignatura i al coordinador de grau durant les dues primeres setmanes del semestre.

L'avaluació única consta d'un examen teòric (40%), un pràctic (40%) i un procés de creació (20%).

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades i també de manera virtual.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l’estudiantat es realitzarà presencialment i virtualment i s’utilitzarà el fòrum d’avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.

Observacions

Els objectius d'aprenentatge de l'assignatura són:
OA1.- Contextualitzar la dansa i l’expressió corporal en el moment històric actual a partir de la seva fonamentació teòrica.
OA2.- Reflexionar de forma crítica sobre diferents temes d’interès per a l’assignatura.
OA3.- Analitzar de forma teòrica y pràctica els components de les situacions motrius d’expressió.
OA4.- Identificar les aportacions i aplicacions de la dansa i l’expressió corporal a l’educació física.
OA5.- Practicar diferents tècniques i llenguatges expressius.
OA6.- Potenciar les capacitats expressiva, comunicativa, creativa i introjectiva durant el treball pràctic.
OA7.- Seguir un procés de creació aplicant els coneixements procedimentals i conceptuals adquirits.
OA8.- Observar les produccions expressives dels altres i ser capaç de realitzar-ne l’anàlisi així com valorar el treball realitzat.

Cal dur roba còmode per a realitzar la pràctica.

Assignatures recomanades

 • Jocs i habilitats motrius bàsiques

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari I. Presencial: l'exposició teòrica de continguts i l’anàlisi i estudis de casos es desenvoluparan de forma presencial a les aules habilitades a EUSES.

Escenari IV. Confinament: l'exposició teòrica de continguts i l'anàlisi i estudis de casos es desenvoluparan de forma no presencial a través de classes virtuals i del moodle.

Modificació de l'avaluació:
Escenari I. Presencial
Es mantenen les activitats d'avaluació i el percentatge de qualificació que cadascuna atorga a la nota final.

Escenari IV. Confinament
Es mantenen les activitats d'avaluació, amb adaptacions.

AVALUACIÓ CONTINUADA
Es mantenen les activitats d'avaluació i el percentatge de qualificació que cadascuna atorga a la nota final i es realitzaran virtualment.

AVALUACIÓ FINAL
Es mantenen les condicions exposades a l'apartat "Avaluació i Qualificació", llevat que l'examen teòrico-pràctic i la recerca es realitzarà de manera virtual.

AVALUACIÓ ÚNICA
Es mantenen les condicions exposades a l'apartat "Avaluació i Qualificació", llevat que l'examen teòric, pràctic i el procés de creació es realitzaran de manera virtual.

Tutoria i comunicació:
Escenari I. Presencial
Les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà presencialment i s'utilitzarà addicionalment el fòrum d'avisos i notícies del moodle i correu electrònic.

Escenari IV. Confinament
Les tutories es realitzaran virtualment. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà virtualment, mitjançant el fòrum d'avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.