Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
Conèixer els elements corporals que ens permeten mantenir l'equilibri i adoptar una postura determinada.Comprendre el funcionament holístic del nostre cos i com evoluciona l'ésser humà davant els estímuls interns i externs. Prendre consciència de l’esquema corporal i de les modificacions que pateix segons el nostre caràcter, l'actitud postural enfront la força de la gravetat i el modus vivendi. Aprendre les relacions anatòmiques i fisiològiques entre les fàscies i els músculs. Saber explorar i detectar els morfotips més característics i respondre a cada tipologia amb els tractaments més adequats. Detectar quines cadenes musculars s’expressen amb major presència en el nostre cos.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup DG

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Maria Teresa Font Ramentol  / Sonia Marcos Ruiz
Idioma de les classes:
Català (40%), Castellà (60%)

Competències

 • T4. Treballar en equip.
 • T12. Tenir raonament crític.
 • T16. Tenir capacitat d'aprenentatge autònom.
 • 4. Adquirir l'experiència clínica adequada que proporcioni habilitats intel·lectuals i destreses tècniques i manuals, que facilitin la incorporació de valors ètics i professionals, i que desenvolupi la capacitat d'integració dels coneixements adquirits, d
 • 5. Valorar l'estat funcional del pacient, considerant els aspectes físics, psicològics i socials.
 • 7. Dissenyar el pla d'intervenció en fisioteràpia, atenent a criteris d'adequació, validesa i eficiència.
 • 8. Executar, dirigir i coordinar el pla d'intervenció de fisioteràpia, utilitzant les eines terapèutiques pròpies i atenent la individualitat de l'usuari.

Continguts

1. ONTOGÈNESI DE LA MOTRICITAT. EVOLUCIÓ DE LES CADENES MUSCULARS. 1.1. Filogènesi i Ontogènesi postural 1.2. Ontogènesi de la motricitat 1.3. Evolució postural de l’ésser humà 1.4. Aparició de la Motricitat autònoma 1.5. Desenvolupament muscular

2. CONCEPTUALITZACIÓ DE CADENES MUSCULARS. 2.1. Origen de les Cadenes Musculars 2.2. Definició 2.3. Funcions 2.4. Importància del tractament amb Cadenes Musculars

3. L'ESQUEMA POSTURAL. 3.1. Organització temporal i espaial del cos 3.2. Bases neurofisiològiques i psicològiques 3.3. Estructuració i etapes del desenvolupament de l’Esquema Corporal 3.4. La Llei de l’Equilibri. L’Equilibri Muscular

4. LA POSTURA I LA RESPIRACIÓ A CADENES MUSCULARS. 4.1. LA POSTURA I 4.1.1. Mecanisme Postural 4.1.2. Verticalitat 4.1.3. Equilibri i la reequilibració 4. 2. LA POSTURA II 4.2.1. Unitats Funcionals 4.2.2. Tipologies Posturals. Descripcions Cadenes Musculars 4.2.3. Anàlisi Morfo-estàtic de la Postura general

5. LES FAMÍLIES DE POSTURES DE TRACTAMENT. 5.1. Efectes de l'activitat muscular i tipus de lesions 5.2. Mecanismes de correcció 5.3. Hegemonies 5.4. Tipus i condicions de tractament 5.5. Morfotips i descripcions de cadenes musculars 5.6. Famílies de postures 5.7. Principis bàsics de correcció 8. Història Clínica 9. Anàlisi Morfoestàtic de la Postura segons Cadenes Musculars

6. PRÀCTIQUES. PRIMERA PRÀCTICA 1. Exploració dinàmica de la postura a Cadenes Musculars 2. Exploració i tractament del Diafragma a Cadenes Musculars 3. Revisar Història clínica de Cadenes Musculars SEGONA PRÀCTICA 4. Revisar Història clínica de Cadenes Musculars 5. Posició de partida i tempos respiratoris 6. Postura Granota al terra TERCERA PRÀCTICA 7. Revisar Història clínica de Cadenes Musculars 8. Postura Granota a l’aire 9. Integració de la postura QUARTA PRÀCTICA 10. Treball Final de Pràctiques 10.1. Cas clínic

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Consulta de documents (text, àudio, vídeo,...) 0 5,00 0 5,00
Elaboració individual de treballs 6,00 0 0 6,00
Prova d'avaluació 1,00 6,00 0 7,00
Sessió expositiva 28,00 14,00 0 42,00
Treball en equip 3,00 8,00 0 11,00
Tutories de grup 0 0 4,00 4,00
Total 38,00 33,00 4,00 75

Bibliografia

 • ANDRZEJ, P (2003). Inducción Miofascial.. Mc Graw Hill Interamericana..
 • BUSQUET-VANDERHEYDEN, MICHÈLE (2006). Las cadenas musculares.(Tomo VI). La cadena visceral.. Ed. Paidotribo .
 • BUSQUET, LÉOPOLD. (2011). Las cadenas musculares. (Tomo IV). Miembros inferiores . Ed. Paidotribo .
 • BUSQUET, L (2010). Las cadenas musculares.(Tomo II). Lordosis, cifosis, escoliosis y deformaciones . Ed. Paidotribo .
 • BUSQUET, LÉOPOLD (2009). Las cadenas musculares. (Tomo I). Tronco y columna cervical . Ed. Paidotribo .
 • BUSQUET, LÉOPOLD. (2006). Las cadenas musculares.. Barcelona: Paidotribo. Catàleg.
 • BUSQUET-VANDERHEYDEN, MICHÈLE.BUSQUET, LÉOPOLD. (2010). Cadenas fisiológicas, las (tomo VII). La cadena visceral Tórax - Garganta – Boca. Ed. Paidotribo.
 • BUSQUET, LÉOPÒLD (2002). Las cadenas musculares.(Tomo III). La pubalgia. (4ª). Paidotribo.
 • BUSQUET, LÉOPOLD (2006). Las cadenas musculares.(Tomo V). Tratamiento del Cráneo. (1ª). Paidotribo.
 • CAMPIGNION, PHILIPPE (2010). Cadenas de la personalidad. Cadenas anterio-medianas. Tomo 1. Lencina verdu.
 • CAMPIGNION, PHILIPPE (2007). Cadenas musculares y articulares. Método G.D.S. Vol.3º. Varios.
 • CAMPIGNION, PHILIPPE (2007). Las cadenas postero-laterales. Tomo 3.. Lencina verdu.
 • CAMPIGNION, PHILIPPE (2005). Cadenas musculares y articulares. Método G.D.S. Cadenas antero-laterales.. Lencina verdu.
 • CAMPIGNION, PHILIPPE (2001). Cadenas musculares y articulares. Método G.D.S. Nociones de base.. Lencina verdu.
 • CALAIS G., B. (1999). Anatomía para el movimiento.. Los libros de la liebre de marzo..
 • CARLSON, B M. (2000). Embriología humana y biología del desarrollo. (2ª ed.). Madrid. Harcourt.
 • DENYS-STRUYF, G. (1979). Les chaines musculaires et articulaires. E. Guyot, S.A.
 • DENYS-STRUYF, G. (2008). El manual del mezierista. Tomo I. Ed.Paidotribo.
 • DENYS-STRUYF, G. (2005). El manual del mezierista. Tomo II. Ed.Paidotribo.
 • FELDENKRAIS, M. (1997). Awareness throught movement. Health exercises for personal growth. New York: Harper & Row Publishers, Inc. .
 • FERNANDEZ ROSEÑADA, ANDRÉS (2008). Terapias de reeducación física y postural. (1ª). Dilema.
 • GASSIER, J (1992). Manual de desarrollo psicomotor del niño. ( 2ª ed.). Barcelona. Ed. Masson..
 • KENDALL, F.P. y KENDALL McCREARY, E. (1985). Músculos. Pruebas y funciones. (2ª ed.). Ed. Jims..
 • MACIAS, LOURDES y FAGOAGA, JOAQUIN (2018). Fisioterapia en pediatria. (2ª edición). Mc Graw-Hill..
 • SOUCHARD, Ph.E. . (2000). Stretching global activo. Ed. Paidotribo.
 • SOUCHARD, PHILIPPE-EMMANUEL (2019). RPG: Principios de la reeducación postural global. . Barcelona: Paidotribo..
 • TUTUSAUS,R y POTAU, J.M. (2015). Sistema Fascial. Anatomía, valoración y tratamiento.. Madrid: Panamericana.
 • Ruthy Alon, Julia Fernández Treviño (tr.) (2012). Guía práctica del método Feldenkrais (1ª). Sirio.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
AVALUACIÓ CONTINUADA: Treball final de pràctiques per grups. Cas clínic: història clínica, diagnòstic i tractament segons mètode de Cadenes Musculars
15 No
AVALUACIÓ CONTINUADA: Cas clínic. Evolució. Anamnesi i exploració, diagnòstic i objectius de tractament segons mètode de Cadenes musculars del cas clínic 15 No
AVALUACIÓ CONTINUADA: Qüestionari moodle Participació en la discussió de casos clínics i
prova parcial via moodle

Quëstionari de 20 preguntes
10 No
PROVA FINAL de continguts teòrics Examen de 30 preguntes tipus test 60

Qualificació

AVALUACIÓ: 60% PROVA FINAL + AVALUACIÓ CONTINUADA .

PROVA FINAL (60%): format de 30 preguntes tipus test amb 5 possibles respostes i/o respostes vertader/fals.
Les respostes correctes valen 1 punt les respostes incorrectes restaran -0.25 punts.
Temps de realització de l’examen serà de 40 minuts.
Per a la realització de l'examen és necessari portar el carnet d'estudiant de la UdG o en defecte d'això saber-se el codi UdG. En el seu defecte, pot ser que l'alumne no tingui la nota en el període preestablert.
Per a aprovar la prova final es requereix un 5.

AVALUACIÓ CONTINUADA: S’avaluarà a les classes pràctiques, les quals són presencials i obligatòries mínim en un 80% d’assistència. Es valora: l’assistència, Cas clínic individual a presentar (15%) i qüestionari moodle -prova parcial- (10%) i el Treball Final de les Pràctiques (15%) -cal participar a les classes per a realitzar-lo -.

Cas clínic individual a presentar (15%):Durant les classes pràctiques es presentarà un cas clínic (un pacient/company de classe/en cas de confinament un familiar). L’anamnesi, exploració, diagnòstic de fisioteràpia i objectius principals i secundaris del tractament del pacient, segons la metodologia global de cadenes musculars.

Qüestionari moodle -prova parcial- (10%):20 preguntes tipus test amb 5 possibles respostes (1 punt per resposta correcta) i només una resposta serà la correcta. Les respostes incorrectes restaran -0.20 punts.
Temps de realització del qüestionari 20 minuts.

Treball Final de les Pràctiques (15%): Durant les classes pràctiques es farà un treball per grups de dos (fisio-pacient), l’anomenat Treball Final de Pràctiques (TFP). El treball s’iniciarà des de la primera pràctica i s’entregarà al final de les classes pràctiques, seguint el calendari indicat en funció del grup de pràctiques al qual es correspongui.
El treball consistirà en realitzar el tractament d’un cas clínic/pacient, que serà el vostre company de grup de pràctiques, segons la metodologia global de cadenes musculars.
Per al seu desenvolupament es facilitarà material docent: història clínica de cadenes musculars, classes teòriques de continguts de l’assignatura, altres enllaços i bibliografia adequada a l’assignatura.Per aprovar tota l'assignatura es requereix una NOTA TOTAL FINAL DE 5. Aquesta nota es composa de la nota de la prova final d'avaluació que ha de ser un 5 (mínim) i la nota del cas clínic individual que ha de ser un 5 (mínim),la nota del Treball final de pràctiques que ha de ser un 5 (mínim) i la nota del qüestionari moodle que ha de ser un 5 (mínim).
Els alumnes NO aprovats (amb una nota inferior a 5 de NOTA FINAL de l’assignatura) es poden presentar a la PROVA DE SUFICIÈNCIA, on la nota màxima serà de 5. Per a aprovar la prova de suficiència és necessari una nota de 5 i aquesta és la nota màxima que poden obtenir.

La revisió d’exàmens es farà la data i hora establerta per coordinació i seguint el calendari a l’aula disposada per la universitat. Per a sol·licitar la revisió de l‘examen caldrà enviar un correu electrònic 24h abans sol.licitant la revisió al professor titular de l’assignatura.
1. La revisió és per comprovar que no hi ha hagut cap error per part del professorat en la correcció de l'examen. I per aprendre com poder millorar per a futures avaluacions.
2. En cap cas es podrà "negociar" la nota amb el professorat de l'assignatura.
3. En cas de considerar que hi ha hagut un error per part del professorat de l'assignatura en la correcció i que la nota ha de ser revisada, es demanarà per escrit després del lliurament de l'examen.

IMPORTANT: no es guarden notes de l’avaluació continuada (classes pràctiques) de cursos anteriors.

IMPORTANT PROVES AVALUACIÓ:
1. No es responen preguntes durant l'examen
2. L’alumne només podrà portar el bolígraf i el seu propi corrector a l’examen (no es podrà demanar a cap company ni al professorat de l'assignatura).
3. Com s'ha esmentat anteriorment, és obligatori omplir correctament el camp d'identificació (nombre UdG), si no tindrà la nota en el període establert.
4. No es pot parlar durant l'examen.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un alumne no presentat (NP) aquell alumne que no es presenti a l'avaluació continuada o a l'avaluació final.

Avaluació única:
El sistema d’avaluació de l’EUSES - centre adscrit a la UdG és, de manera general, l'avaluació continuada. L'alumne que vulgui acollir-se a l'avaluació única haura de fer la sol·licitud durant les dues primeres setmanes del curs per correu electrònic avisant al professor responsable de l'assignatura, a secretaria.graus@euses.cat i acoordinació acadèmica.

AVALUACIÓ: 60% PROVA FINAL + AVALUACIÓ TREBALL FINAL DE PRÀCTIQUES I QÜESTIONARI MOODLE.


PROVA FINAL (60%): 30 preguntes tipus test amb 5 possibles respostes i/o respostes vertader/fals.
Les respostes correctes valen 1 punt i les respostes incorrectes restaran -0.25 punts.
Temps de realització de l’examen serà de 40 minuts.
Per a aprovar la prova final es requereix un 5.

TREBALL FINAL DE PRÀCTIQUES (30%) i QÜESTIONARI MOODLE -prova parcial- (10%).

Treball Final de les Pràctiques (30%): Durant les classes pràctiques es farà un treball per grups de dos (fisio-pacient), l’anomenat Treball Final de Pràctiques (TFP). El treball s’iniciarà des de la primera pràctica i s’entregarà al final de les classes pràctiques, seguint el calendari indicat en funció del grup de pràctiques al qual es correspongui.
El treball consistirà en realitzar el tractament d’un cas clínic/pacient, que serà el vostre company de grup de pràctiques, segons la metodologia global de cadenes musculars.
Per al seu desenvolupament es facilitarà material docent: història clínica de cadenes musculars, classes teòriques de continguts de l’assignatura, altres enllaços i bibliografia adequada a l’assignatura.

Qüestionari moodle -prova parcial- (10%):20 preguntes tipus test amb 5 possibles respostes (1 punt per resposta correcta) i només una resposta serà la correcta. Les respostes incorrectes restaran -0.20 punts.
Temps de realització del qüestionari 20 minuts.


Per aprovar tota l'assignatura es requereix una NOTA TOTAL FINAL DE 5. Aquesta nota es composa de la nota de la Prova final d'avaluació que ha de ser un 5 (mínim) i la nota del Treball final de pràctiques que ha de ser un 5 (mínim) i el Qüestionari moodle, que ha de ser un 5 (mínim).

Els alumnes NO aprovats (amb una nota inferior a 5 de NOTA FINAL de l’assignatura) es poden presentar a la PROVA DE SUFICIÈNCIA, on la nota màxima serà de 5. Per a aprovar la prova de suficiència és necessari una nota de 5 i aquesta és la nota màxima que poden obtenir.Requisits mínims per aprovar:
El sistema d'avaluació de l'EUSES-centre adscrit a la UdG és, de manera general, l'avaluació continuada. Si l'estudiant vol acollir-se a l'avaluació única, ho ha de comunicar per escrit al professor responsbale de l'assignatura i al coordinador de grau durant les dues primeres setmanes del semestre.


Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0. L'assistència a les pràctiques és obligatòria en un 80% i cal haver realitzat les activitats d'avaluació continuada: treball final de pràctiques, cas clínic i qüestionari moodle.

Els alumnes NO aprovats (amb una nota inferior a 5 de NOTA FINAL de l’assignatura) es poden presentar a la PROVA DE SUFICIÈNCIA, on la nota màxima serà de 5. Per a aprovar la prova de suficiència és necessari una nota de 5 i aquesta és la nota màxima que poden obtenir.

Tutoria

Les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades i també de manera virtual.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l’estudiantat es realitzarà presencialment i virtualment i s’utilitzarà el fòrum d’avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.

Observacions

Objectius d'aprenentatge:

OA1 Conèixer els canvis fisiològics i estructurals que es poden produir com a conseqüència de l'aplicació de la Fisioteràpia en la postura i l'esquema corporal.
OA2 Conèixer, dissenyar i aplicar les diferents modalitats i procediments generals de la intervenció en Fisioteràpia.
OA3 Conèixer i executar diferents tècniques de reeducació postural relacionades amb les teories de cadenes musculars.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
ESCENARI I. PRESENCIAL:

Classes teòric-pràctiques presencials.
Les classes pràctiques són d’assistència obligatòria en el 80%.
Es manté el criteri de ponderació percentual dels diferents camps d’avaluació:
- AVALUACIÓ CONTINUADA: Activitats: treball final de pràctiques (15%), cas clínic (15%) i qüestionari moodle (10%). Lectures de textos en anglès relacionats amb els continguts de l’assignatura.
Assistència obligatòria el 80% .
- PROVA FINAL (60%).
(Veure apartat de Tutoria i comunicació)ESCENARI IV. CONFINAMENT:

Presentació a través del moodle (via on-line) de la programació de teòric-pràctiques de l’assignatura.
Recursos: audiovisuals (vídeos) i d’altres materials de suport docent (articles, enllaços, lectures, etc.) i altres documents sobre la programació i continguts de l’assignatura.
- AVALUACIÓ CONTINUADA: Activitats: treball final de pràctiques (15%), cas clínic (15%) i qüestionari moodle (10%). Lectures de textos en anglès relacionats amb els continguts de l’assignatura.
Assistència obligatòria el 80% .
- PROVA FINAL (60%).
(Veure apartat de Tutoria i comunicació)

Modificació de l'avaluació:
ESCENARI I. PRESENCIAL

Es mantenen els criteris de qualificació de l’assignatura previstos.
- AVALUACIÓ CONTINUADA: Activitats: treball final de pràctiques (15%), cas clínic (15%) i qüestionari moodle (10%). Lectures de textos en anglès relacionats amb els continguts de l’assignatura.
Assistència obligatòria el 80% .
- PROVA FINAL (60%).ESCENARI II. MÉS PRESENCIAL QUE VIRTUAL

Es mantenen els criteris de qualificació de l’assignatura previstos.
- AVALUACIÓ CONTINUADA: Activitats: treball final de pràctiques (15%), cas clínic (15%) i qüestionari moodle (10%). Lectures de textos en anglès relacionats amb els continguts de l’assignatura.
Assistència obligatòria el 80% .
- PROVA FINAL (60%).ESCENARI III. MÉS VIRTUAL QUE PRESENCIAL

Es mantenen els criteris de qualificació de l’assignatura previstos.
- AVALUACIÓ CONTINUADA: Activitats: treball final de pràctiques (15%), cas clínic (15%) i qüestionari moodle (10%). Lectures de textos en anglès relacionats amb els continguts de l’assignatura.
Assistència obligatòria el 80% .
- PROVA FINAL (60%).
ESCENARI IV. CONFINAMENT.

Es mantenen els criteris de qualificació de l’assignatura previstos.
- AVALUACIÓ CONTINUADA: Activitats: treball final de pràctiques (15%), cas clínic (15%) i qüestionari moodle (10%). Lectures de textos en anglès relacionats amb els continguts de l’assignatura.
Assistència obligatòria el 80% .
- PROVA FINAL (60%).Tutoria i comunicació:
ESCENARI I. PRESENCIAL:

Les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà presencialment i s’utilitzarà addicionalment el fòrum d'avisos i notícies del moodle i correu electrònic.


ESCENARI II. MÉS PRESENCIAL QUE VIRTUAL:

Les tutories es realitzaran presencialment en un 50% a les aules habilitades segons restriccions de les aules i en un 50% virtualment. I s’utilitzarà addicionalment la comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà virtualment, mitjançant el fòrum d'avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.”


ESCENARI III. MÉS VIRTUAL QUE PRESENCIAL:

Les tutories es realitzaran presencialment en un 15-25% a les aules habilitades segons restriccions de les aules i en un 85-75% virtualment. I s’utilitzarà addicionalment la comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà virtualment, mitjançant el fòrum d'avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.”


ESCENARI IV. CONFINAMENT:

Les tutories es realitzaran virtualment. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà virtualment, mitjançant el fòrum d'avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.”

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.