Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Conèixer els elements corporals que ens permeten mantenir l'equilibri i adoptar una postura determinada.Comprendre el funcionament holístic del nostre cos i com evoluciona l'ésser humà davant els estímuls interns i externs. Prendre consciència de l’esquema corporal i de les modificacions que pateix segons el nostre caràcter, l'actitud postural enfront la força de la gravetat i el modus vivendi. Aprendre les relacions anatòmiques i fisiològiques entre les fàscies i els músculs. Saber explorar i detectar els morfotips més característics i respondre a cada tipologia amb els tractaments més adequats. Detectar quines cadenes musculars s’expressen amb major presència en el nostre cos.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Competències

 • T4. Treballar en equip.
 • T12. Tenir raonament crític.
 • T16. Tenir capacitat d'aprenentatge autònom.
 • 4. Adquirir l'experiència clínica adequada que proporcioni habilitats intel·lectuals i destreses tècniques i manuals, que facilitin la incorporació de valors ètics i professionals, i que desenvolupi la capacitat d'integració dels coneixements adquirits, d
 • 5. Valorar l'estat funcional del pacient, considerant els aspectes físics, psicològics i socials.
 • 7. Dissenyar el pla d'intervenció en fisioteràpia, atenent a criteris d'adequació, validesa i eficiència.
 • 8. Executar, dirigir i coordinar el pla d'intervenció de fisioteràpia, utilitzant les eines terapèutiques pròpies i atenent la individualitat de l'usuari.

Continguts

1. ONTOGÈNESI DE LA MOTRICITAT. EVOLUCIÓ DE LES CADENES MUSCULARS.

2. CONCEPTUALITZACIÓ DE CADENES MUSCULARS.

3. L'ESQUEMA POSTURAL.

4. LA POSTURA I LA RESPIRACIÓ A CADENES MUSCULARS.

5. LES FAMILIES DE POSTURES DE TRACTAMENT.

6. PRÀCTIQUES.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 10 14 24
Classes pràctiques 12 12 24
Elaboració de treballs 3 8 11
Lectura / comentari de textos 0 5 5
Prova d'avaluació 1 5 6
Tutories 5 0 5
Total 31 44 75

Bibliografia

 • ANDRZEJ, P (2003). Inducción Miofascial.. Mc Graw Hill Interamericana..
 • BUSQUET, L (2011). Las cadenas musculares.(Tomo III). La Pubalgia. Ed. Paidotribo .
 • BUSQUET, L. (2011). Las cadenas musculares. (Tomo IV). Miembros inferiores . Ed. Paidotribo .
 • BUSQUET, L (2010). Las cadenas musculares.(Tomo II). Lordosis, cifosis, escoliosis y deformaciones . Ed. Paidotribo .
 • BUSQUET-VANDERHEYDEN, MICHÈLE.BUSQUET, LÉOPOLD. (2010). Cadenas fisiológicas, las (tomo VII). La cadena visceral Tórax - Garganta – Boca. Ed. Paidotribo.
 • BUSQUET, L (2009). Las cadenas musculares. (Tomo I). Tronco y columna cervical . Ed. Paidotribo .
 • CALAIS G., B. (1999). Anatomía para el movimiento.. Los libros de la liebre de marzo..
 • CARLSON, B M. (2000). Embriología humana y biología del desarrollo. (2ª ed.). Madrid. Harcourt.
 • DENYS-STRUYF, G. (1979). Les chaines musculaires et articulaires. E. Guyot, S.A.
 • DENYS-STRUYF, G. (2008). El manual del mezierista. Tomo I. Ed.Paidotribo.
 • DENYS-STRUYF, G. (2005). El manual del mezierista. Tomo II. Ed.Paidotribo.
 • FELDENKRAIS, M. (1997). Awareness throught movement. Health exercises for personal growth. New York: Harper & Row Publishers, Inc. .
 • GASSIER, J (1992). Manual de desarrollo psicomotor del niño. ( 2ª ed.). Barcelona. Ed. Masson..
 • KENDALL, F.P. y KENDALL McCREARY, E. (1985). Músculos. Pruebas y funciones. (2ª ed.). Ed. Jims..
 • MACIAS, LOURDES y FAGOAGA, JOAQUIN (2018). Fisioterapia en pediatria. (2ª edición). Mc Graw-Hill..
 • SOUCHARD, Ph.E. . (2000). Stretching global activo. Ed. Paidotribo.
 • BUSQUET,L. (2006). Las cadenas musculares.. Barcelona: Paidotribo. Catàleg.
 • FERNANDEZ ROSEÑADA, ANDRÉS (2008). Terapias de reeducación física y postural. (1ª). Dilema.
 • SOUCHARD, PHILIPPE-EMMANUEL (2005). RPG: Principios de la reeducación postural global. . Barcelona: Paidotribo..
 • CAMPIGNION, PHILIPPE (2010). Cadenas de la personalidad. Cadenas anterio-medianas. Tomo 1. Lencina verdu.
 • CAMPIGNION, PHILIPPE (2007). Cadenas musculares y articulares. Método G.D.S. Vol.3º. Varios.
 • CAMPIGNION, PHILIPPE (2007). Las cadenas postero-laterales. Tomo 3.. Lencina verdu.
 • CAMPIGNION, PHILIPPE (2005). Cadenas musculares y articulares. Método G.D.S. Cadenas antero-laterales.. Lencina verdu.
 • CAMPIGNION, PHILIPPE (2001). Cadenas musculares y articulares. Método G.D.S. Nociones de base.. Lencina verdu.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Activitats a l'aula que incentiven la discussió de casos y temes per grups. Es realitzarà un treball de pràctiques per grups.
25
Classes pràctiques per integrar l'exploració i el tractament segons el concepte de Cadenes Musculars. Classes pràctiques obligatòries. 15
Prova d'avaluació. Es realitzarà un examen de 30 preguntes test 60

Qualificació

Per a poder promitjar la nota de la prova d'avaluació amb les activitats es requereix tenir un mínim de un 5.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un alumne no presentat aquell que no es presenti a l'avaluació continuada o a l'avaluació final.

Observacions

OBJECTIUS DE L'ASSIGNATURA:
1. Adquirir l'experiència clínica adequada que proporcioni habilitats intel·lectuals i destreses tècniques i manuals, amb una actitud que incorpori els valors ètics i professionals.
2. Valorar l'estat funcional del pacient, considerant els aspectes físics, psicològics i socials.
3. Dissenyar el pla d'intervenció en fisioteràpia, atenent a criteris d'adequació, validesa i eficiència.