Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Conèixer els elements corporals que ens permeten mantenir l'equilibri i adoptar una postura determinada.Comprendre el funcionament holístic del nostre cos i com evoluciona l'ésser humà davant els estímuls interns i externs. Prendre consciència de l’esquema corporal i de les modificacions que pateix segons el nostre caràcter, l'actitud postural enfront la força de la gravetat i el modus vivendi. Aprendre les relacions anatòmiques i fisiològiques entre les fàscies i els músculs. Saber explorar i detectar els morfotips més característics i respondre a cada tipologia amb els tractaments més adequats. Detectar quines cadenes musculars s’expressen amb major presència en el nostre cos.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup DG

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
SONIA MARCOS RUIZ  / DANIEL MARCOS RUIZ
Idioma de les classes:
Català (40%), Castellà (40%), Anglès (20%)

Competències

 • T4. Treballar en equip.
 • T12. Tenir raonament crític.
 • T16. Tenir capacitat d'aprenentatge autònom.
 • 4. Adquirir l'experiència clínica adequada que proporcioni habilitats intel·lectuals i destreses tècniques i manuals, que facilitin la incorporació de valors ètics i professionals, i que desenvolupi la capacitat d'integració dels coneixements adquirits, d
 • 5. Valorar l'estat funcional del pacient, considerant els aspectes físics, psicològics i socials.
 • 7. Dissenyar el pla d'intervenció en fisioteràpia, atenent a criteris d'adequació, validesa i eficiència.
 • 8. Executar, dirigir i coordinar el pla d'intervenció de fisioteràpia, utilitzant les eines terapèutiques pròpies i atenent la individualitat de l'usuari.

Continguts

1. ONTOGÈNESI DE LA MOTRICITAT. EVOLUCIÓ DE LES CADENES MUSCULARS. 1.1. Filogènesi i Ontogènesi postural 1.2. Ontogènesi de la motricitat 1.3. Evolució postural de l’ésser humà 1.4. Aparició de la Motricitat autònoma 1.5. Desenvolupament muscular

2. CONCEPTUALITZACIÓ DE CADENES MUSCULARS. 2.1. Origen de les Cadenes Musculars 2.2. Definició 2.3. Funcions 2.4. Importància del tractament amb Cadenes Musculars

3. L'ESQUEMA POSTURAL. 3.1. Organització temporal i espaial del cos 3.2. Bases neurofisiològiques i psicològiques 3.3. Estructuració i etapes del desenvolupament de l’Esquema Corporal 3.4. La Llei de l’Equilibri. L’Equilibri Muscular

4. LA POSTURA I LA RESPIRACIÓ A CADENES MUSCULARS. 4.1. LA POSTURA I 4.1.1. Mecanisme Postural 4.1.2. Verticalitat 4.1.3. Equilibri i la reequilibració 4. 2. LA POSTURA II 4.2.1. Unitats Funcionals 4.2.2. Tipologies Posturals. Descripcions Cadenes Musculars 4.2.3. Anàlisi Morfo-estàtic de la Postura general

5. LES FAMÍLIES DE POSTURES DE TRACTAMENT. 5.1. Efectes de l'activitat muscular i tipus de lesions 5.2. Mecanismes de correcció 5.3. Hegemonies 5.4. Tipus i condicions de tractament 5.5. Morfotips i descripcions de cadenes musculars 5.6. Famílies de postures 5.7. Principis bàsics de correcció 8. Història Clínica 9. Anàlisi Morfoestàtic de la Postura segons Cadenes Musculars

6. PRÀCTIQUES. PRIMERA PRÀCTICA 1. Exploració dinàmica de la postura a Cadenes Musculars 2. Exploració i tractament del Diafragma a Cadenes Musculars 3. Revisar Història clínica de Cadenes Musculars SEGONA PRÀCTICA 4. Revisar Història clínica de Cadenes Musculars 5. Posició de partida i tempos respiratoris 6. Postura Granota al terra TERCERA PRÀCTICA 7. Revisar Història clínica de Cadenes Musculars 8. Postura Granota a l’aire 9. Integració de la postura QUARTA PRÀCTICA 10. Treball Final de Pràctiques 10.1. Cas clínic

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 10 14 24
Classes pràctiques 12 12 24
Elaboració de treballs 3 8 11
Lectura / comentari de textos 0 5 5
Prova d'avaluació 1 5 6
Tutories 5 0 5
Total 31 44 75

Bibliografia

 • ANDRZEJ, P (2003). Inducción Miofascial.. Mc Graw Hill Interamericana..
 • BUSQUET, L (2011). Las cadenas musculares.(Tomo III). La Pubalgia. Ed. Paidotribo .
 • BUSQUET, L. (2011). Las cadenas musculares. (Tomo IV). Miembros inferiores . Ed. Paidotribo .
 • BUSQUET, L (2010). Las cadenas musculares.(Tomo II). Lordosis, cifosis, escoliosis y deformaciones . Ed. Paidotribo .
 • BUSQUET-VANDERHEYDEN, MICHÈLE.BUSQUET, LÉOPOLD. (2010). Cadenas fisiológicas, las (tomo VII). La cadena visceral Tórax - Garganta – Boca. Ed. Paidotribo.
 • BUSQUET, L (2009). Las cadenas musculares. (Tomo I). Tronco y columna cervical . Ed. Paidotribo .
 • CALAIS G., B. (1999). Anatomía para el movimiento.. Los libros de la liebre de marzo..
 • CARLSON, B M. (2000). Embriología humana y biología del desarrollo. (2ª ed.). Madrid. Harcourt.
 • DENYS-STRUYF, G. (1979). Les chaines musculaires et articulaires. E. Guyot, S.A.
 • DENYS-STRUYF, G. (2008). El manual del mezierista. Tomo I. Ed.Paidotribo.
 • DENYS-STRUYF, G. (2005). El manual del mezierista. Tomo II. Ed.Paidotribo.
 • FELDENKRAIS, M. (1997). Awareness throught movement. Health exercises for personal growth. New York: Harper & Row Publishers, Inc. .
 • GASSIER, J (1992). Manual de desarrollo psicomotor del niño. ( 2ª ed.). Barcelona. Ed. Masson..
 • KENDALL, F.P. y KENDALL McCREARY, E. (1985). Músculos. Pruebas y funciones. (2ª ed.). Ed. Jims..
 • MACIAS, LOURDES y FAGOAGA, JOAQUIN (2018). Fisioterapia en pediatria. (2ª edición). Mc Graw-Hill..
 • SOUCHARD, Ph.E. . (2000). Stretching global activo. Ed. Paidotribo.
 • BUSQUET,L. (2006). Las cadenas musculares.. Barcelona: Paidotribo. Catàleg.
 • FERNANDEZ ROSEÑADA, ANDRÉS (2008). Terapias de reeducación física y postural. (1ª). Dilema.
 • SOUCHARD, PHILIPPE-EMMANUEL (2005). RPG: Principios de la reeducación postural global. . Barcelona: Paidotribo..
 • CAMPIGNION, PHILIPPE (2010). Cadenas de la personalidad. Cadenas anterio-medianas. Tomo 1. Lencina verdu.
 • CAMPIGNION, PHILIPPE (2007). Cadenas musculares y articulares. Método G.D.S. Vol.3º. Varios.
 • CAMPIGNION, PHILIPPE (2007). Las cadenas postero-laterales. Tomo 3.. Lencina verdu.
 • CAMPIGNION, PHILIPPE (2005). Cadenas musculares y articulares. Método G.D.S. Cadenas antero-laterales.. Lencina verdu.
 • CAMPIGNION, PHILIPPE (2001). Cadenas musculares y articulares. Método G.D.S. Nociones de base.. Lencina verdu.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
AVALUACIÓ CONTINUADA Treball final de pràctiques per grups.
25
AVALUACIÓ CONTINUADA CLASSES PRÀCTIQUES Participació en la discussió de casos clínics i
prova parcial a l'aula de pràctiques
15
PROVA FINAL Examen de 30 preguntes tipus test 60

Qualificació

AVALUACIÓ: 60% PROVA FINAL + 40% AVALUACIÓ CONTINUADA .

PROVA FINAL (60%): 20 preguntes tipus test amb 5 possibles respostes (2 punts per resposta correcte) i només una resposta serà la correcta + 10 tipus test amb 2 possibles respostes (2 punts per resposta correcta) i només una resposta serà la correcta. Les respostes incorrectes restaran -0.5 punt. Temps de realització de l’examen serà de 45minuts.
Per a la realització de l'examen és necessari portar el carnet d'estudiant de la UdG o en defecte d'això saber-se el codi UdG. En el seu defecte, pot ser que l'alumne no tingui la nota en el període preestablert.
Per a aprovar la prova final es requereix un 5. Per a poder fer mitja amb l’avaluació continuada es requereix aquest 5 mínim.

AVALUACIÓ CONTINUADA (40%): S’avaluarà a les classes pràctiques, les quals són presencials i obligatòries mínim en un 80% d’assistència. Es valora: l’assistència, la participació en la discussió de casos clínics i prova parcial a les classes pràctiques (15%) i el Treball Final de les Pràctiques (25%) -cal participar a les classes per a realitzar-lo -.
Per a aprovar les pràctiques es requereix un 5. Per a poder fer mitja amb la prova final es requereix aquest 5 mínim.

Per aprovar tota l'assignatura es requereix una NOTA TOTAL FINAL DE 5. Aquesta nota es composa de la nota de la prova final d'avaluació que ha de ser un 5 (mínim) i la nota final de la pràctica que ha de ser un 5 (mínim) per a poder fer la mitja entre ambdues parts de l’assignatura.

Els alumnes NO aprovats (amb una nota inferior a 5 de NOTA FINAL de l’assignatura) es poden presentar a la PROVA DE RECUPERACIÓ, on la nota màxima serà de 5. Per a aprovar la prova de recuperació és necessari una nota de 5 i aquesta és la nota màxima que poden obtenir.

La revisió d’exàmens es farà la data i hora establerta per coordinació i seguint el calendari a l’aula disposada per la universitat. Per a sol·licitar la revisió de l‘examen caldrà enviar un correu electrònic 24h abans sol.licitant la revisió al professor titular de l’assignatura.
1. La revisió és per comprovar que no hi ha hagut cap error per part del professorat en la correcció de l'examen. I per aprendre com poder millorar per a futures avaluacions.
2. En cap cas es podrà "negociar" la nota amb el professorat de l'assignatura.
3. En cas de considerar que hi ha hagut un error per part del professorat de l'assignatura en la correcció i que la nota ha de ser revisada, es demanarà per escrit després del lliurament de l'examen.

IMPORTANT: no es guarden notes de l’avaluació continuada (classes pràctiques) de cursos anteriors.

IMPORTANT PROVES AVALUACIÓ:
1. No es responen preguntes durant l'examen
2. L’alumne només podrà portar el bolígraf i el seu propi corrector a l’examen (no es podrà demanar a cap company ni al professorat de l'assignatura).
3. Com s'ha esmentat anteriorment, és obligatori omplir correctament el camp d'identificació (nombre UdG), si no tindrà la nota en el període establert.
4. No es pot parlar durant l'examen.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un alumne no presentat (NP) aquell alumne que no es presenti a l'avaluació continuada o a la prova final, si és el cas, a la prova de recuperació.

Observacions

OBJECTIUS DE L'ASSIGNATURA:
1. Adquirir l'experiència clínica adequada que proporcioni habilitats intel·lectuals i destreses tècniques i manuals, amb una actitud que incorpori els valors ètics i professionals.
2. Valorar l'estat funcional del pacient, considerant els aspectes físics, psicològics i socials.
3. Dissenyar el pla d'intervenció en fisioteràpia, atenent a criteris d'adequació, validesa i eficiència.