Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2021
Descripció:
DONA: Gestació, part i puerperi. Identificació de problemes, valoració i diagnòstic infermer. Atenció i cures infermeres dirigides a les mares. Intervencions i tècniques infermeres. Prevenció de complicacions. La relació entre nivells assistencials. Relació terapèutica amb la persona i/o la seva família. NADÓ, INFANT I ADOLESCENT: Nounat, infant i adolescent amb problemes de salut. Identificació i valoració infermera. Atenció i cures infermeres dirigides als infants amb problemes de salut. Intervencions i tècniques específiques. Prevenció de complicacions. Educació per a la salut dirigida als pares i/o cuidadors principals i/o als infants i als adolescents. Establiment de la relació terapèutica amb els infants i la seva família.
Crèdits ECTS:
9

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
Carmen Bertran Noguer  / Silvia Bosch Agusti  / Jose Garre Olmo  / Judit Guix Herrera  / Maria del Carmen Malagon Aguilera  / Juan Ramon Montoya Orti  / Josefina Patiño Maso  / Carolina Rascon Hernan  / Marta Roqueta Vall-llosera  / Ana Sanchez Oliveros  / Isabel Maria Vidal Maza
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:
Judit Guix Herrera  / Josefina Patiño Maso  / Carolina Rascon Hernan  / Marta Roqueta Vall-llosera  / Ana Sanchez Oliveros  / Isabel Maria Vidal Maza  / Lilian Vivas Villacampa
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CB02 - Planificar i prestar cures d'infermeria dirigits a persones, família o grups, orientats als resultats en salut i avaluant el seu impacte, a través de guies de pràctica clínica i assistencial, que descriuen els processos a través dels quals es diagnostica, tracta o cuida un problema de salut
 • CB09 - Fomentar estils de vida saludables, l'autocura, recolzant el manteniment de conductes preventives i terapèutiques
 • CB19 - Incorporar el pensament crític i analític en l'àmbit d'actuació, en la resolució de problemes i en la presa de decisions
 • CB20 - Llegir comprensivament i escriure textos de el propi àmbit de coneixement en llengua anglesa
 • CES01 - Realitzar tècniques i teràpies específiques i / o complementàries a les cures d'infermeria amb seguretat i eficàcia
 • CES08 - Analitzar el context sociocultural de la persona atesa en funció de l'edat, gènere, les diferències culturals, el grup ètnic, les creences i valors, i adequar l'actuació professional de forma individualitzada
 • CES21 - Identificar les característiques de les dones en les diferents etapes de l'cicle reproductiu i en el climateri i en les alteracions que es poden presentar proporcionant les cures necessàries en cada etapa
 • CES23 - Proporcionar educació per a la salut als pares o cuidadors primaris
 • CES27- Aplicar cures generals durant el procés de maternitat per facilitar l'adaptació de les dones i els nounats a les noves demandes i prevenir complicacions
 • CES28 - Identificar els aspectes específics de les cures del nounat
 • CES29 - Identificar els problemes de salut més freqüents en la infància i reconèixer les seves manifestacions, analitzant les dades de valoració de l'infant, identificant els problemes i les complicacions que poden presentar-se
 • CES30 - Aplicar les tècniques que integren la cura d'infermeria, establint una relació terapèutica amb els nens i els seus cuidadors
 • CES31 - Seleccionar les intervencions dirigides a l'infant sa i al malalt, així com les derivades dels mètodes de diagnòstic i tractament

Continguts

1. Dona i Embaràs.

          1.1. Desenvolupament embrionari i fetal

          1.2. Diagnòstic d'embaràs i canvis fisiològics en la dona

2. Dona gestant.

          2.1. Seguiment i control de la dona embarassada

3. Patologia de la dona embarassada.

          3.1. Atenció i cures infermeres a la dona amb: HTA. DM. Isoinmunització

          3.2. Atenció i cures infermeres a la dona amb: Hiperemesi. Mola. Avortament. SIDA.

4. Dona i Part.

          4.1. Fisiologia de la pelvis femenina i moviment. Atenció i cures infermeres

          4.2. Fisiologia del treball uterí i del periné durant el part en la dona. Atenció i cures infermeres

          4.3. Abordatge del dolor de part en la dona.Analgo-anestèsia. Atenció i cures infermeres.

          4.4. Induccions de part en la dona. Atenció i cures infermeres.

          4.5. Distòcies de part en la dona.Atenció i cures infermeres.

          4.6. Emergències durant el part en la dona:DPPNI.Prolapse de cordó.Placenta prèvia. Atenció i cures infermeres.

5. Dona puèrpera

          5.1. Atenció i cures infermeres durant el puerperi

6. Climateri: Canvis no fisiològics

7. Adaptació a la vida extrauterina i característiques anatomofisiològiques del nadó pre terme i post terme.

          7.1. Nadó i família. Atenció i cures infermeres

8. Atenció i cures infermeres a l'infant amb problemes de salut i a la seva família:

          8.1. Infants i/o adolescents amb problemes respiratoris i/o cardíacs

          8.2. infants i/o adolescents amb problemes nutricionals i/o digestius

          8.3. Infants i/o adolescents amb problemes infecciosos i/o neurològics

          8.4. Infants i/o adolescents amb problemes nefrourinaris

          8.5. Infants i/o adolescents amb problemes quirúrgics

9. Atenció i cures infermeres a l'infant en situacions especials i a la seva família.

          9.1. Inmunització i prevenció de la malaltia en els infants i/o adolescents

          9.2. Malalties propies de la infància

          9.3. Accidents Infantils

          9.4. Infants en situacions crítiques de salut

          9.5. Maltractament infantil

10. Atenció a l'infant amb malaltia crònica i/o terminal i a la seva família.

          10.1. Atenció i cures infermeres

11. SEMINARIS MATERNAL

          11.1. Atenció i cures infermeres durant el part no planificat

          11.2. Alletament matern i vincle

          11.3. Dona i Postpart. El quart trimestre

12. SEMINARIS INFANTIL

          12.1. Càlcul i dosificació de medicació en els infants .

          12.2. Dolor a la infància.

                    12.2.1. Escales de valoració segons edats

                    12.2.2. Aplicació de mesures per controlar i/o disminuir el dolor infantil

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 7,00 2,00 9,00
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 0 8,00 2,00 10,00
Prova d'avaluació 3,00 62,00 0 65,00
Seminaris 10,00 25,00 0 35,00
Sessió expositiva 15,00 55,00 36,00 106,00
Total 28,00 157,00 40,00 225

Bibliografia

 • Aguilar Cordero, María José (cop. 2012 ). Tratado de enfermería del niño y del adolescente : cuidados pediátricos (2ª ed.). Barcelona [etc.]: Elsevier. Catàleg
 • Amigó, Esteve (1999 ). Protocol de salut mental infantil i juvenil : programa deseguiment del nen sa . Barcelona: Generalitat de Catalunya Departament de Sanitat i Seguretat Social Direcció General de Salut Pública. Catàleg
 • Alario, Anthony J (cop. 2010 ). Guía práctica para la asistencia del paciente pediátrico . Barcelona: Elsevier. Catàleg
 • Arcara, Kristin M. (cop. 2013 ). Manual Harriet Lane de pediatría : para la asistencia pediátrica ambulatoria (19a ed.). Barcelona [etc.]: Elsevier. Catàleg
 • Ares Ares, María Isabel (2019). Técnicas y procedimientos para enfermería en urgencias pediátricas. Madrid: Editorial Médica Panamericana. Catàleg
 • Ball, Jane W (DL 2011 ). Enfermería pediátrica : asistencia infantil (4a ed.). Madrid [etc.]: Pearson Prentice Hall. Catàleg
 • Basso, Garciela (2016). Neurodesarrollo en neonatología :. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Médica Panamerica. Catàleg
 • Butkus, SC. (2016). Enfermería materno-neonatal (3era). Barcelona: Wolters Kluwer/Lippincott Williams &Wilkins. Catàleg
 • Calaf Alsina, Joaquim (2005 ). Manual básico de anticoncepción (3ª ed.). Barcelona: Masson. Catàleg
 • Calais-Germain, Blandine (2009 ). Parir en movimiento : la movilidad de la pelvis en el parto . Barcelona: Liebre de marzo. Catàleg
 • Castán Mateo, Sergio Tobajas, Homs, José Javier Gotor Colás, Sofía. Gotor Colás, Mª Luz (D.L. 2013 ). Obstetricia para matronas : guía práctica . Madrid: Médica Panamericana. Catàleg
 • Ceriani Cernadas, José María (2018). Neonatología práctica (5a edición). Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana. Catàleg
 • Cloherty, John P. (cop. 2012 ). Manual de neonatología (7ª ed.). Barcelona: Wolters Kluwer / Lippincott Williams & Wilkins. Catàleg
 • Cuidados en el parto normal (1996 ). Ginebra: Organización Mundial de la Salud. Departamento de Investigación y Salud Reproductiva. Recuperat 08-03-2016, a http://www.index-f.com/lascasas/documentos/lc0063.pdf Catàleg
 • Díaz Gómez, Marta (2006 ). Tratado de enfermería de la infancia y la adolescencia . Madrid, (etc.): McGraw-Hill Interamericana. Catàleg
 • Donat Colomer, Francisco (2000 ). Enfermería maternal y ginecológica . Barcelona [etc.]: Masson. Catàleg
 • Espinazo Ramos, Óscar (DL 2005 ). Manual de enfermería pediátrica para atención primaria . Madrid: Publimed. Catàleg
 • Fernández Bardón, Rosa (2003 ). Protocol d'assistència al part i al puerperi i d'atenció al nadó . Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Sanitat i Seguretat Social. Direcció General de Salut Pública. Catàleg
 • Generalitat de Catalunya. Agència de Salut Pública de Catalunya (2018). Manual de vacunacions de Catalunya (5a). Barcelona: Agència de Salut Pública de Catalunya. Recuperat , a http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/vacun
 • González-Merlo, J. (2013 ). Obstetricia (6a ed.). Barcelona: Elsevier Masson. Catàleg
 • Inarejos García, María (cop. 2001 ). Enfermería pediátrica . Barcelona [etc.]: Masson. Catàleg
 • Kyle T, Carman S (2014). Guía de Enfermería Pediátrica. Barcelona: Wolters Kluwer/Lippincott & Wilkins. Catàleg
 • MacDonald, Mhairi G. (cop. 2005 ). Atlas de procedimientos en neonatología (3ª ed.). Buenos Aires [etc.]: Medica Panamericana. Catàleg
 • Moro Serrano, Manuel (2014). Cruz, tratado de pediatría (11ª ed.). Madrid: Panamerica. Catàleg
 • Moro Serrano, Manuel (2016). De guardia en neonatología (3a ed.). Madrid: Médica Panamericana. Catàleg
 • Protocol d'activitats preventives i de promoció de la salut a l'edat pediàtrica (2008 ). Barcelona: Direcció General de Salut Pública. Catàleg
 • Protocol d'activitats preventives i de promoció de la salut a l'edat pediàtrica (2008 ). Barcelona: Direcció General de Salut Pública. Recuperat 08-03-2016, a http://www.gencat.cat/salut/botss/html/ca/dir3663/protocol_salut_edat_pediatrica.pdf Catàleg
 • Ruza Tarrio, Francisco (2010 ). Manual de cuidados intensivos pediátricos : terapéutica, técnicas, medicaciones . Madrid: Norma-Capitel. Catàleg
 • Schulte, Elizabeth B (cop. 1999 ). Enfermería pediátrica de Thompson . México: McGraw-Hill Interamericana. Catàleg
 • Seguranyes Guillot, Glòria (cop. 2000 ). Enfermería maternal . Barcelona [etc.]: Masson. Catàleg
 • Tamez, Raquel Nascimento (2008 ). Enfermería en la unidad de cuidados intensivos neonatal : asistencia del recién nacido de alto riesgo (3a ed.). México: Médica Panamericana. Catàleg
 • La Vanguardia. lactancia materna bajo lupa. Recuperat , a http://www-lavanguardia.com/ciencia/cuerpo-humano/20160208/301991544629/lactanci
 • NICE. Post natal care up 8 weeks after birth. Guidance and guidelines. NICE. Recuperat , a http://www.nice.org.uk/guidance/cg37
 • Díaz González, Leticia (2019). Guía de actuación en urgencias pediátricas (2ª edición). Majadahonda (Madrid): Ergon. Catàleg
 • Flor i Brú, Josep de la (2018). Pediatría en atención primaria (4ª edición). Majadahonda: Ergon. Catàleg
 • Redondo Collado D, Fraile García P, Segura del Arco R , Villena Coronado G , Rodriguez Puente Z , Boix Garcia - Atance L et al. (2016). Abordaje de las dificultades más frecuentes en lactància materna. Evidencia científica FAME. (1a). Barcelona: Esmon Publicidad.
 • Guía de Práctica Clínica sobre lactancia materna (2017). Vitoria-Gasteiz: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Recuperat, a http://www.comcordoba.com/wp-content/uploads/2017/04/GuC3ADa-de-PrC3A1ctica-ClC3ADnica-sobre-Lactancia-Materna-2017.pdf
 • Instituto Nacional de Gestión Santiaria. (2017). Manual básico de Obstetricia y Ginecología. (2a). Madrid: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Recuperat , a http://comatronas.es/contenidos/2017/11/Manual_obstetricia_ginecologia.pdf
 • Vázquez Lara JM, Rodriguez Díaz L and Palomo Gómez R. (2013). Manual de Atención al Parto en el ámbito Extrahospitalario (1a). Madrid: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Recuperat , a http://comatronas.es/contenidos/2014/01/Manual_atencion_parto_extrahospitalario.pdf
 • Winter C, Crofts J, Laxton C, Barnfield S and Draycott T. (2012). Practical Obstetric Multi - Professional Training (PROMPT): Course manual (2a). London: RCOG Press.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Classes Magistrals. Continguts treballats en ABP. Per superar aquesta part, caldrà aprovar les 3 activitats d'avaluació continuada programades (mitjançant prova escrita) que inclourà els continguts corresponents treballats a classe i els continguts treballats en ABP.

Cada activitat d'avaluació continuada s'ha d'aprovar per separat i si aquesta no se supera, es podrà optar a l'activitat recuperable de la o les part/s suspesa/es.Els estudiants que no es presentin a l'avaluació continuada podrán optar a l'avaluació recuperable.

Cal tenir les tres proves d'avaluació continuada o recuperables d'aquesta part aprovades amb nota de 5 cadascuna d'elles per fer Mitjana ponderada amb la resta d'activitats programades a l'assignatura
60
Classe inversa. Seminaris Maternal Tots els seminaris es treballen amb metodologia de classe inversa. L'assitència als 3 seminaris de maternal es 100% obligatòria i imprescindible per poder accedir a la prova d'avaluació continuada programada dins cadascuna de les sessions presencials dels seminaris.

La prova d'avaluació continuada consisteix en un conjunt d'exercicis (lectures i/o resums, entre d'altres ) que l'estudiant farà sense profesor i previ a l'assistència al seminari i d'altres exercicis (resolució de casos, questionaris i/o exposició oral, entre d'altres) que l'estudiant realitzarà de forma individual i en grup en cadascun dels 3 seminaris, segons correspongui.
La nota corresponent a tots els exercicis realitzats (individuals i en grup) per cadascun dels seminaris ha de ser de 5 o superior per poder fer la mitjana dels 3 seminaris de maternal. La nota final dels seminaris de maternal ha de ser de 5 o superior per poder fer promig amb la resta de notes de les diferents activitats d'avaluació de l'assignatura.

És una activitat recuperable, si no s'ha superat l'activitat d'avaluació continuada, sempre i quan es compleixin els criteris de presencialitat establerts.
15
Classe inversa. Seminaris Infantil Tots els seminaris es treballen amb metodología de classe inversa. L'assitència als 2 seminaris d'infantil és 100% obligatòria i imprescindible per poder accedir a la prova d'avaluació continuada programada dins cadascuna de les sessions presencials dels seminaris.

La prova d'avaluació continuada consisteix en un conjunt d'exercicis (lectures i/o resums, entre d'altres ) que l'estudiant farà sense profesor i previ a l'assistència al seminari i d'altres (resolució de problemes i/o casos, questionaris i/o exposició oral, entre d'altres) que l'estudiant realitzarà en cadascun dels 2 seminaris, segons correspongui.
Cadrà superar tots els exercicis (individuals i en grup) corresponents a cada seminari amb un 5 per poder fer la nota mitjana dels seminaris d'infantil. Per poder fer promig amb la resta de notes de les diferents actvitats de l'assignatura, la nota final dels seminaris d'infantil ha de ser de 5 o superior.
És una activitat recuperable, si no s'ha superat l'activitat d'avaluació continuada, sempre i quan es compleixin els criteris de presencialitat establerts.
15
ABP3 Tutories -1S Cal superar l'ABP amb un 5 per poder fer mitjana amb la resta d'activitats de l'assignatura.

L'assitència a les tutories ABP és 100% obligatòria. És una activitat recuperable si no s'ha superat la seva avaluació, sempre hi quan es compleixin els criteris de presencialitat establerts.

5
ABP3 Tutories-2S Cal superar l'ABP amb un 5 per poder fer mitjana amb la resta d'activitats de l'assignatura.

L'assitència a les tutories ABP és 100% obligatòria. És una activitat recuperable si no s'ha superat la seva avaluació, sempre hi quan es compleixin els criteris de presencialitat establerts.

5

Qualificació

LA NOTA FINAL inclourà:
La nota obtinguda a les 3 proves escrites de la part teòrica + continguts ABP corresponents, 60% de la nota final.
La nota obtinguda a l'activitat d'avaluació continuada dels seminaris de maternal, 15% de la nota final.
La nota obtinguda a l'activitat d'avaluació continuada dels seminaris d'infantil, 15% de la nota final.
La nota obtinguda a l'ABP Tutories, 10% de la nota final (5% cada ABP /semestre).

L'Avaluació Recuperable (AR) no permet pujar nota en cap de les parts de l'assignatura que s'han aprovat amb nota de 5 o superior en les corresponents proves d'Avaluació Continuada (AC).

Cada prova escrita o cada activitat d'avaluació continuada o recuperable, s'ha de superar amb un 5 per poder fer mitjana ponderada amb la resta d'activitats.

És IMPRESCINDIBLE haver assistit a TOTS els seminaris de maternal i d'infantil respectivament, per poder accedir a la prova d'avaluació continuada de cada part. Si aquesta condició no es compleix, no es guardarà nota de cap les activitats realitzades en els seminaris i caldrà fer directament la prova d'avaluació recuperable dels bloc de seminaris en la seva totalitat (maternal i/o infantil)

L'assistència a l'ABP es 100% obligatòria.

Els seminaris d'infantil i de maternal així com l'ABP, son activitats recuperables si no s'han superat les activitats d'avaluació continuada corresponents, sempre i quan es compleixin els criteris de presencialitat establerts.

Es farà una única activitat recuperable a final de curs, aquesta estarà formada per una sola prova escrita que inclourà les diferents parts de teoria + ABP (contingut) i/o seminaris.

L'estudiant que segueix l'avaluació continuada, farà a l'avaluació recuperable (AR) només la/les parts de la prova corresponent a la/les no aprovades amb l'avaluació continuada, sempre i quan es compleixin els criteris de presencialitat establerts.

En cas de no superar-se ni amb l'avaluació continuada ni amb l'activitat recuperable algun dels criteris de qualificació de l'assignatura amb nota de 5, l'assignatura quedarà suspesa.

Per aquells/es estudiants que repeteixin l'assignatura, no es guardarà cap nota del curs anterior ni cap activitat realitzada, i s'han de tornar a fer totes les parts de l'assignatura i presentar-se a totes les activitats d'avaluació, a excepció del proces ABP en cas que es tingui superat

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà la nota de no presentat per a aquell estudiant que no es presenti a alguna de les activitats d'avaluació continuada o recuperable (magistrals+ABP i/o seminaris)i/o la no assistència a les activitats obligatòries.Avaluació única:
Avaluació única: Els i les estudiants es podran acollir a l’avaluació única en situacions excepcionals d’acord al Reglament sobre les sol·licituds d’avaluació única al Grau d'Infermeria de la Universitat de Girona, aprovat en la sessió 1/2021 de la Comissió de Govern de la FI.

Per optar a l'avaluació única de l'assignatura cal fer una petició formal a la Secretaria Acadèmica del Campus de la Salut. En un termini de 15 dies a partir de l'inici de l'assignatura.

L'avaluació única inclourà en una única prova tots els continguts treballats a l'assignatura. La prova constarà de 4 parts. La nota obtinguda en cadascuna de les parts té un pes específic (%) a la nota final. Cal aprovar cadascuna d'aquestes parts amb nota de 5 o superior per aprovar l'avaluació única.

Clases magistrals + abp maternal (30%)
Classes magistrals + abp infantil (30%)
Seminaris de maternal (15%)
Seminaris d'infantil (15%)

La nota de l'avaluació única correspondrà a la mitjana ponderada de les 4 parts, sempre que totes i cadascuna d'elles estiguin aprovades amb nota de 5 o superior. En cas de no donar-se aquesta condició, l'avaluació única quedarà suspesa i caldrà presentar-se a l'avaluació recuperable.

* El procés abp no s'inclourà en la prova d'avaluació única. Caldrà que l'estudiant el tingui fet i aprovat per incloure el percentatge corresponent (10%) a la nota final de l'assignatura.

La realització de la prova d'avaluació única, coincidirà amb la data i l'hora en que es realitzi la tercera AC de l'assignatura.
La realització de l'avaluació recuperable de l'avaluació única coincidirà en data i hora amb la prova d'avaluació recuperable de l'assignatura.

En cas de no superar-se cadascuna de les 4 parts de continguts amb nota de 5 o superior a l'avaluació recuperable de l'avaluació única, l'assignatura quedarà suspesa .

L'avaluació única no permet presentar-se a les 4 parts de continguts que conté la prova de manera fraccionada.

L'avaluació recuperable no permet pujar nota de cap dels parts de continguts que s'han aprovat a l'avaluació única. Tampoc permet la recuperació fraccionada de cap de les 4 parts de continguts

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar l'assignatura aprobada, caldrà obtenir una qualificació final mínima de 5.

Tutoria

Les tutories son recomanables per aclariment de dubtes i/o aprofundiment dels conceptes de l'assignatura.

Cal solicitar la tutoria amb antelació a qualsevol de les profesores de l'assignatura.

Es recomana utilizar el correu electrònic per sol.licitar tutoria amb el professorat de l'assignatura.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció del professorat de l'assignatura amb l'estudiantat es portarà a terme bàsicament mitjançant la plataforma Moodle i el correu electrònic

Observacions

Els resultats d'aprenentatge que demostrarà l'estudiantat en aquesta assignatura són:
Coneix, identifica i diferencia les etapes que configuren el procés de cura dirigit a la dona en l'etapa prenatal, part i puerperi.
Descriu les fases de cicle menstrual i aprofundeix en les necessitats de cura de la dona i parella en procés prenatal, part i puerperi.
Reflexiona des de l'ètica del tenir cura sobre els principis que han de regir les relacions en la cura de la dona en el procés prenatal, part i puerperi.
Identifica les cures Infermeres en els nadons prematurs i postmadurs, nadons a terme, lactants, preescolar, escolars, adolescents i les seves famílies.
Coneix, identifica i diferencia les etapes que configuren el procés de cures dirigits a nadons, lactants pre escolar, escolar, adolescents i les seves famílies amb problemes de salut.
Mostra coneixements per aplicar les cures Infermeres dirigides a la dona en procés prenatal, part i puerperi i nadons, lactants preescolars, escolars i adolescents amb la màxima seguretat per a ells/es i el seu entorn.
Aplica els procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat tant en la cura de la dona com dels nadons, lactants, preescolars, escolars, adolescents i famílies que requereixen atenció.
Identifica la valoració i els procediments a realitzar respecte a tècniques terapèutiques, protocols de cures, i proves diagnostiques bàsiques en la dona durant el procés prenatal, part i puerperi i en nadons, lactants, preescolars, escolars i adolescents amb problemes de salut.
Aplica el judici clínic en diferents situacions de cura dirigit a la dona en procés prenatal, part i puerperi als nadons, lactants, preescolars, escolars i adolescents i les seves famílies amb problemes de salut.
Treballa de forma autònoma i en equip amb responsabilitat i iniciativa.
Comunica la informació de forma clara i precisa a audiències diverses.
Mostra sensibilitat en l'atenció a la dona, la infància i l'adolescència posant especial èmfasi en el benestar, confort, ètica i educació per a la salut en planificar i portar a terme les cures Infermeres dirigides a aquest grup de població.
Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors.
Gestiona la informació o el Coneixement mitjançant l'ús de les TIC.
Avalua la Qualitat de la informació seleccionant la més rellevant i pertinent en la cerca de la mateixa.

En aquesta assignatura s'integra la competència transversal: Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar solucions.
Els resultats d'aprenentatge que s'hi vinculen són:
Sap fer un ús inclusiu i no sexista del llenguatge.
Sap identificar la intersecció de la desigualtat de gènere amb altres eixos de desigualtat (edat, clase, raça, sexualitat i identitat/expressió de gènere, diversitat funcional, etc.)
Sap identificar casos de violència de gènere i coneix els protocols d'actuació davant de les situacions de sospita i/o maltractament (físic, psicològic o sexual).

La planificació dins els horaris de les classes expositives, els seminaris i les tutories d'ABP consten dins els horaris aprovats per la comissió de govern de la Facultat d’Infermeria i es poden consultar a la pàgina web de la Facultat d’Infermeria.

Assignatures recomanades

 • Actuació en urgències i emergències
 • Atenció d'infermeria a la persona sana
 • Infermeria clínica de l'adult 1
 • Psicologia de la salut i habilitats comunicatives
 • Tècniques i procediments 2
 • Tècniques i procediments. Pràcticum 1

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari de 100% virtualitat: Les activitats seran virtuals i es mantindràn les diferents activitats d'avaluació en entorn virtual.
Escenari de 100% presencialitat: No es produirà cap modificació en les activitats, a excepció de la presencialitat amb professorat de les mateixes (100%).

Modificació de l'avaluació:
Escenari 100% virtualitat: L'avaluació virtual no modificarà els criteris d'avaluació.
Escenari 100% presencial:No es produirà cap modificació en l'avaluació, a excepció de la presencialitat amb professorat de les mateixes (100%).

Tutoria i comunicació:
Escenari de 100% presencialitat:Totes les tutories concertades per correu electrònic amb les profesores de l'assignatura serán virtuals. La comunicació amb l'estudiantat será mitjançant correu electrònic o Moodle de l'assignatura.
Escenari de 100 presencialitat: No es modifica, la tutoria i comunicació es duran a terme segons especifica el disseny de l'assignatura.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.