Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
L'assignatura tracta el sentit polític i econòmic que implica prioritzar un tipus d'ingressos sobre altres per finançar les diferents actuacions i serveis públics. Analitzar l'evolució i estat actual del finançament dels serveis públics fonamentals - sanitat, educació, serveis socials i seguretat social - també des d'una perspectiva comparada. Exposició de les tendències més recents de prioritzar les contribucions dels usuaris per finançar els serveis públics. Impacte de les exigències de l'estabilitat pressupostària sobre les decisions de prestació de serveis públics. S'analitzen també altres mesures polítiques a l'àmbit fiscal, tals com, per exemple, les amnisties fiscals o l'eficàcia de les mesures de lluita contra el frau fiscal.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Maria Luisa Esteve Pardo  / Alberto Navarro Garcia
Idioma de les classes:
Català (20%), Castellà (70%), Anglès (10%)

Competències

 • CG1. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació
 • CG1. Aprendre de manera autònoma
 • CG2. Treballar en equip
 • CG3. Seleccionar, analitzar i avaluar críticament la informació
 • CG4. Capacitat de comunicació oral i escrita
 • 5. Conèixer i comprendre el comportament dels actors polítics i socials.
 • CG5. Comunicar-se correctament de manera oral i escrita
 • CG6. Aprendre de manera autònoma
 • CG7. Utilitzar tecnologies de la comunicació i la informació aplicades a l'àmbit d'estudi
 • CG7. Utilitzar les tecnologies de la comunicació i la informació aplicades a l'àmbit d'estudi
 • CG8. Treballar en equip
 • CG8. Analitzar les implicacions ètiques de les actuacions professionals
 • 11. Comprendre la planificació i la gestió dels recursos econòmico-financers de les administracions públiques.
 • 12. Comprendre l'entorn econòmic i la dimensió econòmica del sector públic.
 • 13. Capacitat per planificar, implantar, avaluar i analitzar polítiques públiques.
 • 14. Capacitat d'elaborar informes i conclusions sobre polítiques públiques.
 • 15. Comprendre el marc legal de l'activitat que realitzen les administracions públiques.
 • CE5. Conèixer i comprendre el comportament dels actors polítics i socials
 • 21. Capacitat d'analitzar i interpretar la realitat social, les tendències del comportament polític, situacions de canvi polític i social.
 • CE11. Comprendre la planificació i la gestió dels recursos econòmics i financers de les administracions públiques
 • CE12. Comprendre l'entorn econòmic i la dimensió econòmica del sector públic
 • CE13. Fer diagnòstics i programes d'actuació per planificar i gestionar els recursos de les administracions públiques
 • CE13. Capacitat per planificar, implantar, avaluar i analitzar polítiques públiques
 • CE14. Descriure i valorar l'entorn econòmic i la dimensió financera del sector públic
 • 24. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació.
 • CE14. Capacitat d'elaborar informes i conclusions sobre polítiques públiques
 • CE15. Comprendre el marc legal de l'activitat que realitzen les administracions públiques
 • 27. Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • 29. Aprendre de manera autònoma.
 • 30. Utilitzar tecnologies de la comunicació i la informació aplicades a l'àmbit d'estudi.
 • CE21. Capacitat d'analitzar i interpretar la realitat social, les tendències del comportament polític, situacions de canvi polític i social
 • 32. Analitzar les implicacions ètiques de les actuacions professionals.

Continguts

1. EL DRET A LA SALUT I A LA SANITAT PÚBLICA

          1.1. Marc normatiu

          1.2. Els sistemes sanitaris als països de l'Unió Europea

          1.3. Prestacions del Sistema Nacional de Salut

          1.4. Finançament del Sistema Nacional de Salut

          1.5. Finançament de les prestacions farmacèutiques

          1.6. Col·laboració público-privada

          1.7. La despesa sanitària

2. LA SEGURETAT SOCIAL I LES POLÍTIQUES DE DISTRIBUCIÓ DE LA RENDA

          2.1. Justificació dels programes públics de Seguretat Social

          2.2. Sistemes alternatius de pensions

          2.3. Principis, evolució i organització

          2.4. Àmbit d'aplicació

          2.5. Acció protectora

          2.6. Fonts de finançament: les cotitzacions socials

          2.7. El dèficit de la Seguretat Social

          2.8. El fons de reserva

3. LA EDUCACIÓ PÚBLICA

          3.1. El dret a l'educació

          3.2. Normativa aplicable

          3.3. Etapes educatives

          3.4. Educació infantil

          3.5. Educació primària i secundària

          3.6. Tipologia de centres: públics, concertats i privats

          3.7. Educació universitària

                    3.7.1. Model de finançament

                    3.7.2. Els preus públics universitaris

4. ELS SERVEIS SOCIALS: EL SISTEMA D'AUTONOMIA I ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA

          4.1. Normativa aplicable

          4.2. La protecció social

          4.3. Fonts de finançament

          4.4. El Sistema d'Autonomia i Atenció a la Dependència

          4.5. Evolució de la despesa en serveis socials a Espanya

5. L'ACCÉS A L'HABITATGE

          5.1. Consideracions generals

          5.2. Mesures fiscals gravoses per desincentivar el manteniment d'habitatges buits

                    5.2.1. El rècarrec sobre l'IBI

                    5.2.2. L'impost català sobre habitatges buits

          5.3. Mesures fiscals per a incentivar l'ocupació d'habitatges buits

          5.4. Nous models d'accés a un habitatge: cooperatives d'habitatge i cohousing

          5.5. Els habitatges d’ús turístic i la seva tributació

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 3,50 12,00 3,50 19,00
Lectura / comentari de textos 0,50 10,00 0,50 11,00
Seminaris 1,00 4,00 1,00 6,00
Sessió expositiva 8,50 0 8,50 17,00
Sessió participativa 1,00 2,00 1,00 4,00
Treball en equip 2,00 12,00 2,00 16,00
Tutories de grup 0,50 2,00 0,50 3,00
Total 17,00 42,00 17,00 76

Bibliografia

 • Bustos Gisbert, Antonio (2011 ). Curso básico de hacienda pública (2ª ed.). Madrid: Colex. Catàleg
 • Cayón Galiardo, Antonio (2006 ). Corresponsabilidad fiscal y financiación de los servicios públicos fundamentales . Madrid: Consejo Económico y Social. Catàleg
 • Badenes Pla, Núria (2015 ). Herramientas para la evaluación de políticas de ingreso y gasto público . Madrid: Instituto de Estudios Fiscales. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Exercici pràctic 1 Durant el transcurs de l’assignatura es realitzarà una pràctica que s’haurà de lliurar electrònicament en la data establerta. 40
Participació activa i assistència L’assistència i participació a les classes presencials i virtuals compta un 20% de la nota final de l’assignatura. 20 No
Exercici pràctic 2 Durant el transcurs de l’assignatura es realitzarà una pràctica que s’haurà de lliurar electrònicament en la data establerta. 40

Qualificació

El sistema d’avaluació continuada consta de dues parts:

1. LLIURAMENT DE DOS EXERCICIS PRÀCTICS
És obligatori el lliurament per escrit de dos exercicis pràctics relacionats amb la matèria que es treballarà a les classes presencials i virtuals. Els dos exercicis consistirà en l’estudi i anàlisi de diferents textos o resolució de supòsits pràctics.

Cadascun d’aquests dos exercicis compta un 40% de la nota final de l'assignatura.
Per aprovar l’assignatura, la nota de cada exercici ha de ser igual o superior a 5.
En cas de no presentar un dels exercicis o de presentar-lo i obtenir una nota inferior a 5, per aprovar l'assignatura cal realitzar la recuperació d'aquest exercici i obtenir una nota mínima de 5.

2. ASSISTÈNCIA PRESENCIAL I VIRTUAL I PARTICIPACIÓ A CLASSE
Els alumnes, si així ho imposen les limitacions derivades de la situació sanitària, es dividiran en dos subgrups i l’assistència presencial per cada subgrup és limitarà a 3 sessions de dues hores.
La primera sessió de presentació i introducció es farà en streaming virtualment per tots els alumnes; les sessions segona, quarta i sisena es faran presencialment amb el subgrup A i en streaming virtualment amb el subgrup B; i les sessions tercera, cinquena i setena es faran presencialment amb el subgrup B i en streaming virtualment amb el subgrup A.
L’assistència i participació a les classes presencials i virtuals compta un 20% de la nota final de l’assignatura.
Aquesta activitat no és obligatòria.Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L'estudiant que no presenti cap dels dos exercicis pràctics de l’avaluació continuada i no es presenti a la prova d’avaluació única tindrà la qualificació de "No presentat".

Avaluació única:
Els estudiants que s’acullin al sistema d’avaluació única s’hauran de presentar a una única prova final que comptarà el 100% de la nota i que pot incloure preguntes tipus test, preguntes curtes i supòsits pràctics. La prova es realitzarà el dia marcat al calendari d’exàmens de la Facultat. Si les condicions sanitàries ho permeten, aquesta prova es realitzarà presencialment, i en cas que no sigui possible es farà virtualment.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories es realitzaran presencialment en la tercera hora de la docència a l’aula o fora d'aquest horari si es demana prèviament, sempre que així ho permetin les condicions sanitàries, i virtualment mitjançant el correu electrònic i l’aplicació oficial de videotrucades de la UdG.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Les tres sessions presencials previstes per cada subgrup facilitaran la comunicació directa entre estudiants i professors. Tanmateix, la comunicació i interacció també es garanteix addicionalment amb altres eines virtuals: els fòrums de notícies o de dubtes, el correu electrònic, les classes participatives via streaming i els materials que es publiquen en el Moodle.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Els alumnes, en funció de les limitacions derivades de la situació sanitària, es dividiran en dos subgrups, segons el número de matriculats i el número màxim permès d’alumnes per aula.
La docència presencial en l'aula es farà en l'horari de l'assignatura amb cada subgrup de forma allternativa i els alumnes del subgrup o subgrups que no els correspongui estar en l'aula presencial podran seguir la docència en streaming telemàticament.
Si les condicions sanitàries permeten tornar a una docència totalment presencial, no es farà cap divisió per subgrups i tots els alumnes podran participar amb normalitat a totes les sessions en l’aula. Tanmateix, si les condicions sanitàries impossibiliten la docència presencial, totes les activitats es faran virtualment.

Modificació de l'avaluació:
Si les condicions sanitàries ho permeten, la prova d'avaluació única es realitzarà presencialment, i en cas que no sigui possible es farà virtualment.

Tutoria i comunicació:
Si les condicions sanitàries permeten tornar a la docència totalment presencial, les vies de tutoria i comunicació ordinàries es podran reprendre, en l’aula i també en el despatx del professor en els horaris que s’indiquin. Tanmateix, la docència totalment virtual que impedís la presencialitat per motius sanitaris obligarà a utilitzar exclusivament els mitjans telemàtics (correu electrònic i aplicació oficial de videotrucades de la UdG) per assegurar la tutoria i la comunicació amb els alumnes.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.