Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
La dimensió jurídica i política de la diversitat i la seva relació amb la no discriminació. L'assignatura proposa una comprensió diversa de la igualtat i de les mesures d'acció positiva front les situacions d'exclusió i de desigualtat. Es planteja una lectura feminista del Dret i de les polítiques públiques i s'aborda l'estudi dels drets col·lectius dels pobles indígenes i els drets a la diversitat cultural, funcional, religiosa o sexual (LGTBI+Q), entre d'altres.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Marco Aparicio Wilhelmi
Idioma de les classes:
Català (45%), Castellà (45%), Anglès (10%)

Competències

 • CG1. Buscar i gestionar de manera adequada la informació jurídica relativa als diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG1. Llegir, comprendre, redactar i comentar textos científics.
 • CG1. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació
 • CG1. Aprendre de manera autònoma
 • CG2. Conèixer les tècniques informàtiques d'obtenció d'informació jurídica bàsica: bases de dades de legislació, jurisprudència i bibliografia.
 • CG2. Treballar en equip
 • CG3. Comprendre i avaluar críticament la informació jurídica relativa als diferents sectors de l'ordenament jurídic
 • CG3. Seleccionar, analitzar i avaluar críticament la informació
 • CG4. Llegir i interpretar textos jurídics pertanyents a les diferents branques de l'ordenament jurídic
 • CG4. Capacitat de comunicació oral i escrita
 • CG4. Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per a la seva solució
 • CG5. Redactar correctament textos jurídics.
 • CG5. Explicar i relacionar els propis coneixements amb el marc epistemològic i històric.
 • CG5. Comunicar-se correctament de manera oral i escrita
 • CG6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG6. Aprendre de manera autònoma
 • CG7. Conèixer una llengua estrangera
 • CG7. Utilitzar les tecnologies de la comunicació i la informació aplicades a l'àmbit d'estudi
 • CG8. Aprendre de manera autònoma
 • CG8. Treballar en equip
 • CG9. Treballar en equip
 • CG9. Comunicar-se oralment i per escrit
 • CG10. Desenvolupar i sostenir en públic un discurs jurídic
 • CG11. Comprendre les funcions socials del dret com a instrument de govern de les societats modernes
 • CE1. Comprendre les principals teories i enfocaments de les Ciències Polítiques i de l'Administració
 • CE2. Comprendre l'estructura i el funcionament dels sistemes polítics
 • CE1. Avaluar els costos i la sostenibilitat de les propostes legislatives i de determinades solucions doctrinals i jurisprudencials
 • CE4. Realitzar anàlisis comparatives i avaluar l'estructura i el funcionament de les institucions polítiques
 • CE5. Conèixer i comprendre el comportament dels actors polítics i socials
 • CE6. Analitzar el llenguatge jurídic i comentar-ho
 • CE19. Percebre el caràcter unitari de l'ordenament jurídic i adquirir consciència de la interdisciplinarietat dels problemes jurídics

Continguts

1. El Dret en societats diverses 1. El paper del Dret en front les dinàmiques de desigualtat i exclusió. 2. Drets humans i drets fonamentals 3. Els drets com a eines contramajoritàries 4. Cap un concepte contrahegemònic de drets humans

2. Les concepcions liberals de la igualtat 1. La igualtat en el liberalisme conservador 2. La igualtat en el liberalisme igualitari 3. Igualtat, drets i universalisme

3. Constitucionalisme, igualtat i diversitat 1. De la igualtat formal a la igualtat material 2. La igualtat en el constitucionalisme de l’Estat liberal 3. La igualtat en el constitucionalisme de l’Estat social. 4. La igualtat en el constitucionalisme pluricultural

4. El dret a la mobilitat humana i el tractament de la diversitat 1. Estat liberal, fronteres i ciutadania 2. Racialització i racisme institucional 3. Els anomenats "conflictes culturals": drets individuals, drets col.lectius i models de convivència.

5. Diversitat cultural, pobles indígenes i Estat 1. Estat liberal i Estat nació a l’Amèrica Llatina 2. Igualtat formal i polítiques d’assimilació 3. El constitucionalisme multicultural i els seus límits 4. Dret internacional i pobles indígenes 5. Elements per una proposta postcolonial

6. Diversitats 1. Una crítica feminista del Dret. Gènere, identitats sexuals i model heteropatriarcal 2. Diversitats funcionals

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Altres 5,00 5,00 0 10,00
Anàlisi / estudi de casos 2,00 15,00 0 17,00
Debat 5,00 5,00 0 10,00
Exposició dels estudiants 4,00 6,00 0 10,00
Lectura / comentari de textos 0 9,50 0 9,50
Sessió expositiva 14,00 0 0 14,00
Tutories de grup 2,00 2,00 0 4,00
Total 32,00 42,50 0 74,5

Bibliografia

 • Ansuátegui Roig, Francisco Javier (cop. 2005 ). Derechos fundamentales, valores y multiculturalismo . Madrid: Dykinson. Catàleg
 • Aparicio Wilhelmi, Marco (2011 ). Los Derechos de los pueblos indígenas a los recursos naturales y al territorio : conflictos y desafíos en América Latina . Barcelona: Icària. Catàleg
 • Aparicio Wilhelmi, Marco (2011 ). Contracorrientes : apuntes sobre igualdad, diferencia y derechos . Girona: Documenta Universitaria. Catàleg
 • Baumann, Gerd (cop. 2001 ). El Enigma multicultural : un replanteamiento de las identidades nacionales, étnicas y religiosas . Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Bonet i Pérez, Jordi (2007 ). Els Drets humans al segle XXI : continuïtat i canvis . Barcelona: Huygens. Catàleg
 • Fraser, Nancy (2011 ). Dilemas de la justicia en el siglo XXI : género y globalización . Palma: Edicions UIB. Catàleg
 • Fraser, Nancy (cop. 2006 ). ¿Redistribución o reconocimiento? : un debate político-filosófico . La Coruña: Fundación Paideia. Catàleg
 • Lucas, Javier de Torres Pérez, Francisco Álvarez Dorronsoro, Ignasi (DL 2002 ). Inmigrantes: ¿cómo los tenemos? : algunos desafíos y (malas) respuestas . Madrid: Talasa. Catàleg
 • Santos, Boaventura de Sousa (2008 ). Reinventar la democracia : reinventar el Estado (2ª ed.). Madrid: Sequitur. Catàleg
 • Kymlicka, Will (2009 ). Las Odiseas multiculturales : las nuevas políticas internacionales de la diversidad . Barcelona: Paidós. Catàleg
 • Kymlicka, Will (1999 ). Ciutadania multicultural : una teoria liberal dels drets de les minories . Barcelona: Proa [etc.]. Catàleg
 • Okin, Susan Moller (cop.1999 ). Is multiculturalism bad for women? . Princeton, New Jersey: Princeton University Press. Catàleg
 • Parekh, Bhikhu C (cop. 2005 ). Repensando el multiculturalismo : diversidad cultural y teoría política . Madrid: Istmo. Catàleg
 • Young, Iris Marion (cop. 2000 ). La Justicia y la política de la diferencia . Madrid: Cátedra [etc.]. Catàleg
 • Kymlicka, Will (2000 ). Citizenship in diverse societies . Oxford: Oxford University Press. Catàleg
 • Young, Iris Marion (2000 ). Inclusion and democracy . Oxford (UK) [etc.]: Oxford University Press. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Prova escrita sobre textos de referència Es realitzarà una prova escrita la darrera setmana de curs. El format serà de comentari de text. 50
Exposició oral a classe (o en format video) a partir dels grups de treball S'avaluarà el treball i la seva expressió oral 50

Qualificació

La nota final s'obtindrà a partir de:

a) La realització d'un treball que pot ser individual o col·lectiu (fins un màxim de 5 persones) i de la seva exposició oral (presencial a classe o en format video). 50% de la nota.

b) Prova escrita individual consistent en el comentari d'un text i amb possibilitat de consultar els materials de classe. 50% de la nota.

Es tindrà en compte tant l'assistència a classe com la participació activa de cara a la nota final.

Si la nota final no arribés a l'aprovat, es podrà recuperar la prova escrita en la data designada pel sistema d'avaluació única. Per tal de recuperar la part referida al treball col·lectiu, s'haurà d'entregar un treball escrit individual de tamàtica relacionada amb el treball realtzat de manera col·lectiva. La data d'entrega serà la mateixa prevista per l'examen del sistema d'avaluació única.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
El No Presentat s'obté quan no s'hagi realitzat la prova escrita individual (en avaluació general) o l'examen oral (en avaluació única).

Avaluació única:
L'avaluació única constarà de dues notes, cada una suposarà un 50% de la nota final:
1) Elaboració d'un treball escrit individual (màxim 10 folis) sobre una temàtica de l'assignatura, previ acord amb el professor respecte de l'objecte.
2) Examen oral on el professor pot preguntar sobre els continguts dels textos penjats al moodle com a material de consulta. L'examen oral podrà realitzar-se en forma presencial o on-line.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0, ja sigui com a conseqüència de les activitats d'avaluació continuada o de la seva recuperació.

Tutoria

Es fixarà un horari per la realització de tutories presencials. En cas d'emergència que ho dificulti, es programaran tutories on-line.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Per mitjà de tutories, que podran ser individuals o col·lectives. Òbviament, també a través de la comunicació per mitjà de correu eletrònic (marco.aparicio@udg.edu) o del moodle.

Observacions

Es pretén vincular algunes de les activitats de l'assignatura amb les activitats de la Clínica SòcioJurídica de la UdG, d'acord amb les indicacions que s'exposaran el primer dia de classe.

Assignatures recomanades

 • Acció col·lectiva: Moviments socials i grups de pressió
 • Anàlisi de polítiques públiques
 • Antropologia jurídica
 • Desigualtat, pobresa i exclusió social
 • Desigualtats socials i polítiques públiques
 • Dret constitucional. Drets i llibertats
 • Dret de la Unió Europea
 • Dret i pluralisme religiós
 • Drets i garanties constitucionals
 • Eines de recerca politològica
 • Els drets econòmics, socials i culturals i les seves garanties
 • Espai de llibertat, seguretat i justícia a la Unió Europea
 • Estat i règims de benestar
 • Estat, polítiques socials i règims de benestar
 • Immigració i sistema penal
 • La lliure circulació de persones i l'accés a la Unió Europea
 • Polítiques d'immigració i treball
 • Protecció internacional dels drets humans a l'àmbit europeu

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En cas que circumstàncies sobrevingudes ho fessin convenient, les classes es farien en format online, així com les diferents activitats que es puguin dur a terme.

Modificació de l'avaluació:
En cas que circumstàncies sobrevingudes ho fessin convenient, les activitats d'avaluació es realitzarien en forma online.

Tutoria i comunicació:
En cas que circumstàncies sobrevingudes ho fessin convenient, la tutoria es realitzaria en forma online.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.