Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
El Projecte: definició i objectius. Origen i classificació dels projectes. Etapes, organització, documentació i aspectes legals d'un projecte. Direcció i gestió de projectes. Principis bàsics. Estudi del mercat. Anàlisi de l'oferta i la demanda. Tècniques de projecció de mercat. Dimensió del projecte: economia d'escala i optimització. Localització: Mètodes d'avaluació de localitzacions. Inversions del projecte. Conceptes i mètodes d'estimació. Despeses de producció: fabricació i gestió. Distribució de despeses. Avaluació econòmica de projectes. Anàlisi de riscs i de sensibilitat. Redacció i presentació del projecte.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup BC

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Lidia Feliu Soley  / Frederic Gich Batlle  / Oriol Vidal Fàbrega
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Grup BL

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Lidia Feliu Soley  / Frederic Gich Batlle  / Oriol Vidal Fàbrega
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les
 • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès
 • Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris
 • Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat
 • Capacitat per actuar, generar propostes i prendre decisions en la investigació i en l'activitat professional amb criteris ètics i de sostenibilitat
 • Desenvolupar la redacció i planificar la direcció i execució de projectes relacionats amb l'àmbit de treball
 • Integrar els coneixements del grau en un entorn professional i d'investigació incorporant coneixements de legislació , economia i gestió

Continguts

1. BLOC 0. ASPECTES GENERALS

          1.1. Definició de projecte i tipologies

          1.2. Atribucions professionals

2. BLOC I. PROJECTES D'R+D+I

          2.1. El sistema públic de recerca

          2.2. La transferència de tecnologia i la innovació

          2.3. La propietat intel·lectual i industrial

          2.4. La carrera investigadora

          2.5. El projecte de recerca

          2.6. Publicació i documentació

3. BLOC II. PROJECTES DE RECERCA

          3.1. Planificació de Projectes. Exemples

          3.2. Definició d'objectius

          3.3. Planificació i programació del projecte

          3.4. Disseny del projecte i redacció de la memòria

          3.5. Publicació de resultats

          3.6. Transferència de coneixement

          3.7. Resultats esperats, Impacte i Beneficis

          3.8. Presentació i exposició del projecte

4. DISSENY D'UN PROJECTE ORIGINAL I REDACCIÓ DE LA MEMÒRIA

5. DESENVOLUPAMENT I MILLORA DE LES COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 16,00 1,00 0 17,00
Cerca i anàlisi d'informació 2,00 14,00 0 16,00
Sessió expositiva 12,00 5,00 0 17,00
Sessió participativa 12,00 20,00 4,00 36,00
Tasques i qüestionaris formatius 2,00 20,00 0 22,00
Treball en equip 2,00 28,00 0 30,00
Tutories de grup 10,00 2,00 0 12,00
Total 56,00 90,00 4,00 150

Bibliografia

 • Bataller Díaz, Alfons (2010). La gestió de projectes . Barcelona: UOC. Catàleg
 • Bautista Valhondo, J. Companys Pascual, R.; Corominas, Subias, Albert (1998). Gestió de projectes. Barcelona: UOC. Catàleg
 • Albiol,Raimon; Ferràs, Xavier i Palmer, J. (2007). Gestió de projectes. Generalitat de Catalunya. (CIDEM).
 • Cano, Juan Luís; Rebollar, R.; Sáens, M.J. (2003). Curso de gestión de proyectos:manual del alumno. Zaragoza: AEIPRO. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Assistència a les ponències del Bloc II El Bloc II s’avalua mitjançant el control d’assistència a les classes expositives i ponències (10%), atorgant 1 punt si arriba o supera el 80 % de presencialitat, i 0 punts si no hi arriba. 10 No
Anàlisi crítica d'un projecte de recerca Elaboració d'un informe crític sobre una proposta de projecte de recerca. Els estudiants hauran d'analitzar críticament un projecte de recerca ja redactat i emetre'n un informe seguint una rúbrica d'avaluació. Aquesta activitat es realitza en grup.

La nota d'aquesta activitat d'avaluació contribuirà en un 50% a la nota global de l'assignatura.
50
Exposició i defensa d'un projecte Els estudiants portaran a terme exposicions orals en grup per la defensa d'una proposta de projecte de recerca original. El 50% de la nota l'assignen els companys i l'altre 50% l'assigna el professor. 20 No
Desenvolupament de competències transversals. En aquesta activitat es treballaran dues competències transversals CB3 (Treball en equip) i CB5 (Ètica). Aquesta activitat d’avaluació correspon a les competències transversals CB3 (Treball en Equip) i CB5 (Ètica), i al Pla d’Avaluació de Competències (PAC) de la Facultat de Ciències. En conjunt correspon a un 20% de la qualificació de l’assignatura. Les activitats de desenvolupament de les competències transversals CB3 i CB5 són obligatòries. Únicament en el cas de la competència CB3, si les activitats no s’entreguen en els terminis indicats, es podran tornar a sotmetre en el termini d’una setmana en el benentès que només es podrà optar a una nota màxima de 5. Per les dues competències transversals CB3 i CB5, si les corresponents activitats no es realitzen en els terminis indicats es posarà 0 dels percentatges corresponents de la nota i la seva contribució a la nota final de l’assignatura serà nul·la. A la competència CB3, els estudiants avaluaran el treball del seu equip i la nota rebuda contribuirà en un 5% en la nota final de l’assignatura. Per la competència CB5 caldrà redactar dues reflexions, una d’ètica i una de perspectiva de gènere, que seran avaluades per altres companys del curs (“peer-review”). Tant la redacció de les reflexions com l’avaluació de les reflexions de companys són activitats obligatòries i la nota rebuda contribuirà en un 5% en la nota final de l’assignatura. El 10% restant, en la contribució d’aquesta activitat d’avaluació, sortirà de les notes de totes les activitats que formen part del Pla d’Avaluació de Competències (PAC) de la Facultat de Ciències. 20 No

Qualificació

L'avaluació de l'assignatura es portarà a terme mitjançant:

1.- Control d'assistència obligatòria a les classes expositives del Bloc II, tant a les de continguts de l'assignatura com a les ponències convidades. Les faltes d'assistència tindran una valoració negativa en la qualificació de l'assignatura. Aquesta activitat contribuirà en un 10% a la nota global si s'arriba al 80% d'assistència o a un 0% si no s'hi arriba.


2.- Elaboració d'un informe crític sobre una proposta de projecte de recerca ja redactat. Els estudiants hauran d'analitzar críticament un projecte de recerca i emetre'n un informe seguint una rúbrica d'avaluació. Aquesta activitat es realitza en grup. La nota d'aquesta activitat d'avaluació contribuirà en un 50% a la nota global de l'assignatura.


3.- Els estudiants portaran a terme exposicions orals en grup per la defensa d'una proposta de projecte de recerca original. El 50% de la nota l'assignen els companys i l'altre 50% l'assigna el professor. Aquesta activitat contribuirà en un 20% a la nota global de l'assignatura.


4.- Aquesta activitat d’avaluació correspon a les competències transversals CB3 (Treball en Equip) i CB5 (Ètica), i al Pla d’Avaluació de Competències (PAC) de la Facultat de Ciències. En conjunt correspon a un 20% de la qualificació de l’assignatura. Les activitats de desenvolupament de les competències transversals CB3 i CB5 són obligatòries. Únicament en el cas de la competència CB3, si les activitats no s’entreguen en els terminis indicats, es podran tornar a sotmetre en el termini d’una setmana en el benentès que només es podrà optar a una nota màxima de 5. Per les dues competències transversals CB3 i CB5, si les corresponents activitats no es realitzen en els terminis indicats es posarà 0 dels percentatges corresponents de la nota i la seva contribució a la nota final de l’assignatura serà nul·la. A la competència CB3, els estudiants avaluaran el treball del seu equip i la nota rebuda contribuirà en un 5% en la nota final de l’assignatura. Per la competència CB5 caldrà redactar dues reflexions, una d’ètica i una de perspectiva de gènere, que seran avaluades per altres companys del curs (“peer-review”). Tant la redacció de les reflexions com l’avaluació de les reflexions de companys són activitats obligatòries i la nota rebuda contribuirà en un 5% en la nota final de l’assignatura. El 10% restant, en la contribució d’aquesta activitat d’avaluació, sortirà de les notes de totes les activitats que formen part del Pla d’Avaluació de Competències (PAC) de la Facultat de Ciències.


Per aprovar l'assignatura, cal haver obtingut una nota mínima de 5 del treball de l'informe crític d'un projecte de recerca i que la mitjana ponderada de totes les activitats d'avaluació tingui una nota mínima de 5.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Una qualificació final de NP (no presentat) s'obtindrà només quan l'alumne no participi en cap de les activitats d'avaluació.

Avaluació única:
Aquesta avaluació consistirà en realitzar a títol individual un projecte de recerca original. Per l’activitat de desenvolupament de competències transversals caldrà entregar les dues reflexions vinculades a la competència CB5 i també es tindran en compte totes les notes de les activitats que formen part del Pla d’Avaluació de Competències (PAC) de la Facultat de Ciències. En global, aquesta part contribueix en un 20% de la nota final de l’assignatura, però en el cas de l'avaluació única es perdrà el percentatge corresponent a l'avaluació del treball en equip donat que en l'avaluació única el projecte de recerca es realitza de manera individual.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0 en la mitjana ponderada de les activitats d'avaluació i una nota mínima de 5 en el treball de l'informe crític d'un projecte (recuperable).


Tutoria

Les tutories es portaran a terme prèviament acordades amb els estudiants, ja siguin de forma presencial o bé de forma telemàtica si no pot ser presencialment (pels motius que siguin) utilitzant en aquest darrer cas els canals habilitats per la Universitat.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació amb l'estudiantat es farà mitjançant correu electrònic i a través dels avisos i notícies del moodle de l'assignatura.

Observacions

L'assignatura inclou classes teòriques i pràctiques de treball en grups definits d'autoaprenentatge, amb el que l'assistència és molt important.


Avaluació:

Si es detecta la realització fraudulenta (ús d'informació sense autorització, utilització d'informació falsa, utilització de dispositius no autoritzats, suplantació de la identitat, plagis totals o parcials, compra i venda de proves, pràctiques i treballs, etc..) de qualsevol dels exercicis exigits en l’avaluació d’una assignatura, comportarà la no superació de l’assignatura, amb independència del procés disciplinari que es pugui seguir contra l’estudiant infractor.


Treball en grup:

Si un grup considera que algun o alguns dels seus components no han participat a l’elaboració del treball en grup, ha de dirigir un missatge electrònic al Professor de la part pròpia de l’Estudi de l’assignatura, a la Coordinació de l’estudi i a TOTS els membres del grup informant d’aquest fet. El grup pot aportar els arguments i les evidències que consideri necessàries i l’Estudiant o Estudiants afectats també poden argumentar en contra i aportar les seves evidències. El Professor i la Coordinació de l’Estudi, de forma col·legiada decidiran si l’Estudiant o Estudiants afectats rebran o no la qualificació corresponent al grup.

Assignatures recomanades

 • Anàlisi avançada de dades
 • Aspectes socials i legals de la biotecnologia
 • Avaluació d'impacte ambiental
 • Biodiversitat
 • Ecologia aplicada
 • Economia i gestió d'empreses
 • Educació ambiental
 • Enginyeria ambiental
 • Estadística aplicada
 • Gestió i planificació dels recursos i del territori
 • Introducció a la professionalització
 • Legislació ambiental
 • Medi ambient i societat
 • Mètodes en ecologia
 • Mètodes instrumentals quantitatius
 • Pràctiques de mètodes instrumentals quantitatius
 • Pràctiques de processos, productes i projectes biotecnològics
 • Processos, productes i projectes biotecnològics
 • Sistemes de gestió ambiental
 • Tècniques instrumentals d'anàlisi ambiental
 • Treball de fi de grau
 • Treball de fi de grau
 • Treball de fi de grau

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.