Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2013
Descripció:
Coneixement bàsic i aplicat. Benestar. Qualitat de vida i les seves dimensions. Problemes i necessitats socials. L'enfocament comunitari. El sentit psicològic de la comunitat. Xarxes socials i suport social. Investigació aplicada. Àmbits de intervenció
Crèdits:
4,5
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Altres Competències

 • Facilitar l’accés dels estudiants als recursos teòrico-metodològics que aporta la psicologia social i comunitària pel desenvolupament de la pràctica de la psicologia. Equipar-se amb eines conceptuals útils per analitzar i comprendre la intervenció que incorpora una perspectiva psicosocial, i per ajudar en les preses de decisions que la caracteritzan.

Continguts

1. BLOC I. L’ÚS DEL CONEIXEMENT: LA PSICOLOGIA SOCIAL APLICADA I LA PRÀCTICA PROFESSIONAL. La base: Psicologia Social (PS). El concepte de Psicologia Social Aplicada (PSA). Els debats i les polaritats: coneixement bàsic, i aplicat. La Psicologia de la Intervenció Social: intervenció psicosocial. Principals camps d’aplicació de la psicologia social. BLOC II. L’INTERÈS DE CONÈIXER I INTERVENIR: PROBLEMES I NECESSITATS SOCIALS, QUALITAT DE VIDA I CANVI SOCIAL. Conceptes bàsics per la intervenció en Serveis Socials. El paper del psicòleg als serveis socials. Necessitats i models per l’anàlisi de necessitats. Els problemes i la seva legitimació social. Les nocions de Benestar Social i Qualitat de Vida com a aspiracions i com a metes. L’ús dels indicadors socials. Canvi social, i intervenció/acció social i comunitària. BLOC III. EINES CLAUS PER A LA PRAXIS: LES NOCIONS DE XARXA I SUPORT SOCIAL, I L’ENFOCAMENT COMUNITARI. Els conceptes de xarxa i suport social. Contribució de suport social en la salut i el benestar. Els determinants del suport social. El suport social a través del cicle vital. El suport social com a estratègia d’intervenció. Els grups d’ajuda mútua. El concepte de comunitat i els orígens de la perspectiva psicosocial comunitària. Característiques generals de la perspectiva psicosocial i comunitària. Models i conceptes centrals: sentit psicològic de comunitat, empowerment, i desenvolupament comunitari.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 0 0
Total 0 0 0

Bibliografia

 • Álvaro, J. L; Garrido, A; Torregrosa, J. R. (1998). Psicología social aplicada. Madrid: McGraw Hill.
 • Ballester, L. (1999). Las necesidades sociales. Teoría y conceptos básicos. Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Barrón, A (1996). Apoyo social. Aspectos teóricos y aplicaciones. Madrid: Siglo XXI. Catàleg
 • Casas, F. (1989). Técnicas de investigación social: los indicadores sociales y psicosociales.. Barcelona: PPU. Catàleg
 • Blanco, A. i Rodríguez, J. (2007). Intervención psicosocial. Madrid: Pearson Educación. Catàleg
 • Chadi, M. (2000). Redes sociales en el trabajo social. Buenos Aires: Editorial Espacio. Catàleg
 • Clemente, M. (1998). Psicología Social Aplicada. Madrid: Pirámide.
 • Dabas, E. (1993). Red de redes. Las prácticas de la intervención en redes sociales. Buenos Aires : Paidós. Catàleg
 • Gracia, E. (1997). El apoyo social en la intervención comunitaria. Barcelona: Paidós. Catàleg
 • Gracia, E., Herrero, J. i Musito, G. (1995). El apoyo social.. Barcelona: PPU.. Catàleg
 • López-Cabanas, M. i Chacón, F. (1997). Intervención psicosocial y servicios sociales. Un enfoque participativo. Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Martín, A., Chacón, F. i Martínez, M (1988). Psicología Comunitaria.. Madrid: Visor. Catàleg
 • Martín, A. (1998). Psicología comunitaria. Fundamentos y aplicaciones. Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Montero, M. (2003). Teoría y práctica de la Psicología Comunitaria.. Madrid: Paidós. Catàleg
 • Romay, J (2007). Perspectivas y retrospectivas de la psicología social en los albores del s XXI. Madrid: Biblioteca Nueva.
 • Sánchez, A. (1996). Psicología Comunitaria. Bases conceptuales y métodos de intervención.. Barcelona: PPU. Catàleg
 • Sánchez, A. (2002). Psicología Social Aplicada. Madrid: Prentice Hall. Catàleg
 • Sánchez, A. i Musitu, G. (1996). Intervención comunitaria: aspectos científicos, técnicos y valorativos.. Barcelona: PPU.
 • Sanjuan C. (1996). Intervención psicosocial.. Barcelona: Anthropos. Catàleg
 • Sluzki, C. (1996). La red social: frontera de la práctica sistémica. Barcelona: Gedisa. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

Qualificació

Consta de dos blocs:

A) Tres informes en grup de 3 persones que es realitzaran al llarg del curs, seguint les pautes informades a classe i al web de l’assignatura. Cada informe serà lliurat electrònicament segons les dates fixades per la professora. Es faran exposicions públiques a classe dels diferents informes. Els treballs contribueixen en un 50% a la nota final de l’assignatura.

(2)Examen:

Hi haurà una prova escrita al final del semestre que contribuirà al 50% de la nota final de l’assignatura.

Observacions

Bibliografia bàsica:
Álvaro, J. L; Garrido, A; Torregrosa, J. R. (1998). Psicología social aplicada. Madrid: McGraw Hill.
Ballester, L. (1999). Las necesidades sociales. Teoría y conceptos básicos. Madrid: Síntesis.
Barrón, A. (1996). Apoyo social. Aspectos teóricos y aplicaciones. Madrid: Siglo XXI.
Casas, F. (1989). Técnicas de investigación social: los indicadores sociales y psicosociales. Barcelona: PPU.
Blanco, A. i Rodríguez, J. (2007). Intervención psicosocial. Madrid: Pearson Educación.
Chadi, M. (2000). Redes sociales en el trabajo social. Buenos Aires: Editorial Espacio.
Clemente, M. (1998). Psicología Social Aplicada. Madrid: Pirámide.
Dabas, E. (1993). Red de redes. Las prácticas de la intervención en redes sociales. Buenos Aires: Paidós.
Gracia, E. (1997). El apoyo social en la intervención comunitaria. Barcelona: Paidós.
Gracia, E., Herrero, J. i Musito, G. (1995). El apoyo social. Barcelona: PPU.
López-Cabanas, M. i Chacón, F. (1997). Intervención psicosocial y servicios sociales. Un enfoque participativo. Madrid: Editorial Síntesis.
Martín, A., Chacón, F. i Martínez, M. (1988). Psicología Comunitaria. Madrid: Visor.
Martín, A. (1998). Psicología comunitaria. Fundamentos y aplicaciones. Madrid: Síntesis.
Montero, M. (2003). Teoría y práctica de la Psicología Comunitaria. Madrid: Paidós.
Romay, J. (2007). Perspectivas y retrospectivas de la psicología social en los albores del siglo XXI. Madrid: Biblioteca Nueva.
Sánchez, A.. (1996). Psicología Comunitaria. Bases conceptuales y métodos de intervención. Barcelona: PPU
Sánchez, A.. (2002). Psicología Social Aplicada. Madrid: Prentice Hall.
Sánchez, A. i Musitu, G. (1996). Intervención comunitaria: aspectos científicos, técnicos y valorativos. Barcelona: PPU.
Sanjuan, C. (1996). Intervención psicosocial. Barcelona: Anthropos.
Sluzki, C. (1996). La red social: frontera de la práctica sistémica. Barcelona: Gedisa.


Bibliografia complementària:
Barrón, A. (1996). Apoyo Social. Aspectos teóricos y aplicaciones. Madrid: S.XXI.
Casas, F. (1996). Bienestar Social: una introducción psicosociológica. Barcelona: PPU.
Casas, F. (1998). Infancia: Perspectivas psicosociales. Barcelona: Paidós.
Casas, F., Figuer, C., González, M. & Coenders, G. (2004). Satisfaction with life domains and salient values for future among children and their parents in 5 different countries. In W. Glatzer; S. von Below & M. Stoffregen, Challenges for quality of life in the contemporary world, 24.
Casas, F., Figuer, C., González, M., Malo, S., Alsinet, C. & Subarroca, S. (2006). The well-being of twelve to sixteen year-old adolescents and their parents: Results from 1999 and 2003 Spanish samples. Social Indicators Research (in press).
Cummins, R.A. (2000). Personal income and subjective well-being: a review. Journal of Happiness Studies, 1, 133-158
Diener, E. (1984). Subjective well-being. Psychological Bulletin, 95:3, 542-575 (Trad.: El bienestar subjetivo. Revista de Intervención Psicosocial, III,8: 1994, 67-113).
Gómez Serra, M. (2000). Els serveis socials i la seva avaluació. Barcelona: Edicions Universitat de Barcelona.
González, M. (2004). El benestar psicològic en l’adolescència: la perspectiva de les ciències de la complexitat. Tesi Doctoral. Departament de Psicologia. Universitat de Girona.
Huebner, E.S, (2004). Research on assessment of life satisfaction of children and adolescents. Social Indicators Research, 66, 3-33.
Inglehart, R. (1990/1991). El cambio cultural en las sociedades industriales avanzadas. Madrid: Siglo XXI-CIS
Musitu, G., Herrero, J., Cantera, L. y Montenegro, M. (2004). Introducción a la psicología comunitaria. Barcelona: UOC.
Gracia, E. (1997): El apoyo social en la intervención comunitaria. Barcelona. Paidós.
Martín, A. (1998). Psicología comunitaria. Fundamentos y aplicaciones. Madrid: Síntesis.
Martín, A., Chacón, F. i Martínez, M. (1988). Psicología comunitaria. Madrid: Visor.
Montserrat, C. (2007). Els acolliments d’infants en família extensa. Disseny i avaluació d’un programa de grups de suport d’acollidors. Revista de Treball Social RTS, 179,
Roca, F. i Villalbí, J. (1999). Manual per al funcionament de grups d’ajuda mútua. Barcelona: Ajuntament de Barcelona. http://www.bcn.es/tjussana/gam/a.htm
Rojas Marcos, L. (2004). Nuestra incierta vida normal. Retos y oportunidades. Madrid: Aguilar.
Sánchez Vidal, A. (2002). Psicología social aplicada. Madrid: Prentice Hall.
Sánchez Vidal, A. (2007). Manual de Psicología Comunitaria. Madrid:Pirámide.
Veenhoven, R. (1994). El estudio de la satisfacción con la vida. Revista Intervención Psicosocial, III(9), 87-116.
Villalba, C., Gracia, E. i Maya, I. (1996). Dossier: Grupos de Ayuda Mútua. Intervención Psicosocial, V, 15, 5-60.
Watson, T.(2002). Support group training Manual for kinship caregivers and grandparents raising grandchildren. Governor’s Advisory Council on Aging. Phoenix. Document electrònic: http://www.de.state.az.us/gaca/grand.asp

Pàgines webs referenciades als apunts

Generalitat de Catalunya: http://www.gencat.net/benestar/dgaia/normes.htm
Col•legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya: www.copc.org/