Matrícula de primer curs de grau

Curs 2018-2019

Et presentem la informació bàsica necessària per matricular-te al primer curs dels teus estudis de grau. Consulta també la informació que trobaràs a l'apartat de Matrícula de la pàgina web del grau.

La teva primera matrícula, pas a pas

1

Consulta els resultats de l’assignació de places al Portal d'Accés a la Universitat .

Informa't sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).

2

Consulta els Preus de matrícula, i revisa la Guia d’automatrícula per conèixer el sistema de matriculació electrònica de la UdG.

Consulta a la pàgina web del teu estudi de grau les dates i horaris de les sessions informatives (si el teu centre n'ha programat), així com les dates i horaris de matrícula, i prepara la documentació que hauràs de presentar, segons el cas.

 

3

Acut al teu centre el dia i hora que t’hagin assignat, emplena el full de matrícula i formalitza la matrícula assistida en línia.

El centre docent et donarà les indicacions necessàries per obtenir el teu carnet universitari.

Què necessites saber per matricular-te

 • Amb l’automatrícula formalitzaràs electrònicament la seva matrícula des de l’aula disposada aquest efecte pel teu centre docent, amb l’assessorament necessari, d’acord amb el calendari de matrícula establert (consulta'l a la pàgina web del teu estudi de grau) i respectant els torns fixats a aquest efecte.
 • En funció de determinades situacions acadèmiques personals, alguns estudiants han de seguir matriculant-se a la secretaria acadèmica del seu centre. Els centres docents establiran i faran públiques les situacions que encara no poden tractar-se amb l’automatrícula.
 • Si vols demanar la beca de caràcter general del MEFP i no n'has gaudit el curs anterior, per poder formalitzar la matrícula condicionada a beca hauràs de sol·licitar una acreditació de caràcter econòmic. Informa-te'n al web de Beques i ajuts i a la pàgina Bonificacions i préstecs.
 • Pots pagar la matrícula en diversos terminis (consulta'n les condicions a la Normativa de matrícula). També pots demanar un préstec per al finançament de la matrícula
 • Si tens menys de 28 anys, disposes d’una assegurança escolar obligatòria que et costarà 1,12 euros per curs. Si tens més de 28 anys, disposes d'una assegurança d'accidents obligatòria per 9,50 euros el curs. Més informació a la pàgina d'Assegurances
 • Tingues present que si en els dos primers anys acadèmics no superes un mínim de 30 crèdits no podràs continuar els mateixos estudis a la UdG. Consulta les Normes de permanència per a estudis de grau.

Quina documentació has de presentar

Documents personals

 • Original i fotocòpia del document d'identitat vigent:
   
  • Estudiants de països de la UE, Regne Unit, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra: DNI, document acreditatiu del país d'origen o passaport.
  • Estudiants estrangers no comunitaris: TIE (targeta d'identificació d'estrangers). Si encara no es disposa del TIE, s’ha de presentar el passaport i la fotocòpia de la sol·licitud del TIE (que conté el NIE). Hi ha un termini de tres mesos a comptar des de la data de matrícula per lliurar el TIE.
 • Justificants de bonificacions o exempcions, d'acord amb l'apartat 1.1.3 de la Normativa de matrícula.

Documents acreditatius de l'accés a la universitat

 • Estudiants procedents de PAU i assimilats: no es requereix documentació. (*)
 • Estudiants procedents de CFGS o FP-2 o MP-3 i assimilats: no es requereix documentació. (*)
 • Estudiants que han superat la prova per a més grans de 25, 40 o 45 anys: no es requereix documentació. (*)
 • Estudiants amb titulació universitària (excepte titulats/ades per la UdG): original i fotocòpia del títol o del resguard del títol.
 • Estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris (trasllat d'expedient): comprovant d’haver abonat els drets de trasllat d’expedient acadèmic a la universitat d’origen. (**)

(*) La Universitat no requereix presentar cap documentació ja que aquesta informació l'acredita l’Oficina d’Accés a la Universitat. Es recomana als estudiants que hagin realitzat la PAU que es descarreguin el document acreditatiu dins el mateix any en què hagin superat la prova, ja que deixa de ser accessible a 31 de desembre. En cas que no es descarregui dins el termini, s’haurà de demanar un certificat a la Secció d’Accés de la UdG i abonar el cost corresponent.

(**) Els estudiants que sol·licitin reconeixements acadèmics també han de presentar la documentació següent: certificat acadèmic expedit per la Universitat d’origen on constin les assignatures i les qualificacions obtingudes; programes de les assignatures superades (segellats per la universitat d’origen), i pla d’estudis al·legat a efectes de reconeixements (segellat per la universitat d’origen).

Documents de matriculació

 • Imprès de sol·licitud de matrícula, si escau (proporcionat pel centre docent)
 • En cas de no ser titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, imprès de comunicació/modificació de dades bancàries (disponible a la pàgina d'Impresos) i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.

Tota la documentació s'haurà de presentar a la secretaria acadèmica del centre docent abans del 19 de novembre de 2018.