Universitat de Girona > Directori > Pàgina personal
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Dra.  Gascon Garcia, Estefania

Plana personal

Categoria
PROFESSORA TITULAR D'UNIVERSITAT
Departament
CIÈNCIES AMBIENTALS
Àrea de coneixement
ECOLOGIA
Institut
INSTITUT D'ECOLOGIA AQUÀTICA
Grup de recerca
Grup de recerca en Ecologia aquàtica continental (GRECO)
ORCID PRC:
0000-0003-1951-9083

Currículum abreujat

DADES PERSONALS

Nom i Cognoms:

 Stéphanie Gascón Garcia

Researcher ID:

 L-7471-2014

Código Orcid:

 0000-0003-1951-9083

 

SITUACIÓ PROFESSIONAL ACTUAL

Organisme

Universitat de Girona 

Dpt./Centre

Institut d’Ecologia Aquàtica, Facultat de Ciencies

Direcció

Campus Montilivi

Telèfon

972418466

correu electrònic

Stephanie.gascon@udg.edu

Categoria professional

Professor Titular d’universitat

Data inici

16/10/2010

Espec. cod. UNESCO

Limnología 2417.04/Ecología Animal 2401.06

Paraules clau

Ecología de humedales mediterráneos, estructura de comunidades, calidad del agua, restauración ambiental, zooplancton, zoobentos

 

FORMACIÓ ACADÈMICA

Llicenciatura/Grau/Doctorat

Universitat

Any

Llicenciada en Biologia

Universitat de Girona

1997

 D.E.A.-Suficiència Investigadora Programa de Medi Ambient

Universitat de Girona

2000

Doctora en Biologia

Universitat de Girona

2003

 

INDICADORS GENERALS DE QUALITAT DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA

 Sexenis d’investigació: 2

2001-2006

2007-2012

 

Número de tesis doctorals dirigides en los últims 10 anys: 4

1) Belinda Gallardo Armas. 2009. Aquatic community patterns across environmental gradients in a Mediterranean floodplain and their application to ecosystem restoration. Departament de Ciències Ambientals. UdG.  Directors: Francisco A. Comín i Stéphanie Gascón. Qualificació: Excel·lent cum laude

2) Jordi Compte Ciurana. 2010. Food webs of Mediterranean coastal lagoons. Departament de Ciències Ambientals. UdG.  Directors: Stéphanie Gascón i Dani Boix. Qualificació: Excel·lent cum laude

3) Albert Ruhí Vidal.2012. Primary succession in man-made wetlands: biodiversity, structure and dynamics of macrofaunal assemblages. Departament de Ciències Ambientals. UdG.  Directors: Dani Boix i Stéphanie Gascón. Qualificació: Excel·lent cum laude

4) Leticia Miguel Chinchilla. 2012. Physicochemical and macroinvertebrate community trends in manmade ponds constructed in reclaimed opencast coal mines. Departamento de Ciencias de la Vida. Universitat de Alcalá de Henares. Qualificació: Excel·lent cum laude


 Número de cites totals: 429 (fins 30/10/2014)

 Mitjana de cites/any durant els últims 5 anys (sense incloure l’any actual): 44

 Número de publicacions en el primer quartil (Q1): 13

 Índex h: 13

 

RESUM LLIURE DEL CURRÍCULUM

Formo part de l’equip de recerca en Limnologia de Llacunes i Aiguamolls Mediterranis (http://www.limnolam.org/). Aquest equip de recerca s’integra dins el grup de recerca en Ecologia Aquàtica (EcoAqua; 2014 SGR 484) de l’Instritut d’Ecologia Aquàtica. Estic especialitzada en ecologia de llacunes mediterrànies, des de llacunes costaneres a llacunes temporànies. L'estudi de l'ecologia d'aquests sistemes els he enfocat des de diferents àmbits tractant aspectes físics i químics, però també de comunitat aquàtica. En particular, m'he centrat, en l'estudi de l'efecte de factors biòtics i abiòtics sobre les comunitats aquàtiques, sobretot tractant aspectes de biodiversitat taxonòmica però també funcional. Dins dels aspectes funcionals estic especialment interessada en l'estudi de com factors externs (p.e. entrada de nutrients), poden afectar a la transferència d'energia al llarg de la cadena tròfica, el que ens permetrà avançar en el coneixement de la interrelació entre estructura de la xarxa tròfica i biodiversitat. Així, en l'actualitat sóc investigadora principal d'un projecte finançat pel PN d'investigació nacional (RETROMED; CGL2011-23907), en el que s'analitza el paper de la mida del sistema sobre les comunitats aquàtiques. En ell s’utilitzen isòtops estables per a establir l'estructura de la xarxa tròfica i espectres de biomassa per a determinar l'eficiència en la transferència d'energia. (Es pot consultar la llista de publicacions internacionals resultants d’aquests projecte al següent link: http://www.researcherid.com/rid/L-7471-2014)

A nivell metodològic, tinc experiència en el disseny d'estudis de camp, però també de tipus experimental. M'he familiaritzat amb els protocols d'anàlisi de nutrients, isòtops, i la identificació de microcrustacis i nematodes, així com amb el càlcul d'espectres de biomassa. A més, La complexitat inherent d'aquests sistemes fa imprescindible l'ús d'eines estadístiques complexes, tant a nivell univariant com multivariant, per la qual cosa al llarg dels anys m'he anat especialitzant en el tractament estadístic de dades.

 

MÈRITS MÉS RELLEVANTS

 Publicacions (últims 5 anys)

MIGUEL-CHINCHILLA, L., BOIX, D., GASCÓN, S. & COMÍN, F.A. 2014. Taxonomic and functional successional patterns in macroinvertebrates related to flying dispersal abilities: a case study from isolated manmade ponds at reclaimed opencast coal mines. Hydrobiologia, 732: 111-122.

 

MIGUEL-CHINCHILLA, L., BOIX, D., GASCÓN, S. & COMÍN, F.A. 2014. Macroinvertebrate biodiversity patterns during primary succession in manmade ponds in north-eastern Spain. Journal of Limnology, 73 (3): 428-440.

 

RUHÍ, A., BOIX, D., GASCÓN, S., SALA, J. & BATZER, D. 2013. Functional and phylogenetic relatedness in temporary wetland invertebrates: current macroecological patterns and implications for future climatic change scenarios. PLoS ONE, 8 (11): e81739.


RUHÍ, A., BOIX, D., GASCÓN, S., SALA, J. & QUINTANA, X.D. 2013. Nestedness and successional trajectories of macroinvertebrate assemblages in man-made wetlands. Oecologia, 171: 545-556.


GASCÓN, S., LLOPART, X., RUIZ-NAVARRO, A., COMPTE, J., VERDIELL-CUBEDO, D., BOIX, D., OLIVA-PATERNA, F.J., QUINTANA, X.D. & TORRALVA, M. 2013. The effects of Aphanius iberus predation on an aquatic community: diel changes and the role of vegetation. Fundamental and Applied Limnology, 182: 75-87

 

BOIX, D., RUHÍ, A., GASCÓN, S. & SALA, J. 2012. First record of Holocentropus stagnalis (Albarda, 1874) (Trichoptera: Polycentropodidae) for the Iberian Peninsula. Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa, 51: 343-345

 

GASCÓN, S., MACHADO, M., SALA, J., CANCELA DA FONSECA, L., CRISTO, M. & BOIX, D. 2012. Spatial characteristics and species niche attributes modulate the response by aquatic passive dispersers to habitat degradation. Marine and Freshwater Research, 63: 232-245.

 

COMPTE, J., GASCÓN, S., QUINTANA, X.D. & BOIX, D. 2011. Fish effects on benthos and plankton in a Mediterranean salt marsh. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, 409: 259-266.

 

RUHÍ, A., HERRMANN, J., GASCÓN, S., SALA, J., GEIJER, J. & BOIX, D. 2012. Change in biological traits and community parameters of macroinvertebrates through primary succession in a man-made Swedish wetland. Freshwater Science, 31: 22-37.

 

RUHÍ, A., HERRMANN, J., GASCÓN, S., SALA, J. & BOIX, D. 2012. How do early successional patterns in man-made wetlands differ between cold temperate and Mediterranean regions? Limnologica, 42: 328-339.

 

RUHÍ, A., SAN SEBASTIAN, O, FEO, C., FRANCH, M., GASCÓN, S., RICHTER-BOIX, À., BOIX, D. & LLORENTE, G. 2012. Man-made Mediterranean Temporary Ponds as a tool for amphibian conservation. Annales de Limnologie - International Journal of Limnology, 48: 81-93

 

GALLARDO, B., GASCÓN, S., QUINTANA, X.D. & COMÍN, F.A. 2011. How to choose a biodiversity indicator – Redundancy and complementarity of biodiversity metrics in a freshwater ecosystem. Ecological Indicators, 11 (5): 1177-1184.

 

BAGELLA, S., GASCÓN, S., CARIA, M.C., SALA, J. & BOIX, D. 2011. Cross-taxon congruence in Mediterranean temporary wetlands: vascular plants, crustaceans, and coleopterans. Community Ecology, 12 (1): 40-50.

 

BOIX, D., MAGNUSSON, A.K., GASCÓN, S., SALA, J. & WILLIAMS, D.D. 2011. Environmental influence on flight activity and arrival patterns of aerial colonizers of temporary ponds. Wetlands, 31: 1227-1240.

 

COMPTE, J., GASCÓN, S., QUINTANA, X.D. & BOIX, D. 2011. Fish effects on benthos and plankton in a Mediterranean salt marsh. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, 409: 259-266.

 

BAGELLA, S., GASCÓN, S., CARIA, M.C., SALA J., MARIANI, M.A. & BOIX, D. 2010. Identifying key environmental factors related to plant and crustacean assemblages in Mediterranean temporary ponds. Biodiversity and Conservation, 19: 1749-1768.

 

BOIX, D., GARCÍA-BERTHOU, E., GASCÓN, S., BENEJAM, L., TORNÉS, E., SALA, J., BENITO, J., MUNNÉ, A., SOLÀ, C. & SABATER, S. 2010. Response of community structure to sustained drought in Mediterranean rivers. Journal of Hydrology, 383: 135-146.

 

BOIX, D., RUHÍ, A., SALA, J., GASCÓN, S., COMPTE, J. & QUINTANA, X.D. 2010. Invertebrats aquàtics (249-284). In: FRAGA, P., ESTAÚN, I. & CARDONA, E. (eds.) Basses temporals mediterrànies. LIFE BASSES: gestió i conservació a Menorca. Institut Menorquí d’Estudis. Consell Insular de Menorca

 

COMPTE, J., GASCÓN, S., QUINTANA, X.D. & BOIX, D. 2010. Top-predator effects of jellyfish Odessia maeotica in Mediterranean salt marshes. Marine Ecology Progress Series, 402: 147-159.

 

BRUCET, S., BOIX, D., QUINTANA, X.D., JENSEN, E., NATHANSEN, L.W., TROCHINE, C., MEERHOFF, M., GASCÓN, S. & JEPPESEN, E. 2010. Factors influencing zooplankton size structure at contrasting temperatures in shallow lakes: Implications for effects of climate change. Limnology & Oceanography, 55(4): 1697-1711.

 

COMPTE, J., GASCÓN, S., QUINTANA, X.D. & BOIX, D. 2010. Top-predator effects of jellyfish Odessia maeotica in Mediterranean salt marshes. Marine Ecology Progress Series, 402: 147-159

 

BRUCET, S., BOIX, D., GASCÓN, S., SALA, J., QUINTANA, X.D., BADOSA, A., SØNDERGAARD, M., LAURIDSEN, T.L. & JEPPESEN, E. 2009. Species richness of crustacean zooplankton and trophic structure of brackish lagoons in contrasting climate zones: north temperate Denmark and Mediterranean Catalonia (Spain). Ecography, 32: 692-702.

 

BOIX, D., GASCÓN, S. & SALA, J. 2009. Presència d’Ephoron virgo (Ephemeroptera: Polymitarcyidae) al tram baix del Ter. Scientia gerundensis, 28: 5-8

 

BOIX, D., SALA, J., GASCÓN, S., RUHÍ, A. & QUINTANA, X.D. 2009. Structure of invertebrate assemblages: contribution to the ecological functioning of the Mediterranean temporary ponds (151-187). In: FRAGA, P. (ed.). International Conference on Mediterranean Temporary Ponds: Proceedings & Abstracts.

 

COMPTE, J., BRUCET, S., GASCÓN, S., BOIX, D., SALA, J., LÓPEZ-FLORES, R. & QUINTANA, X.D. 2009. Impact of different developmental stages of Daphnia magna (Straus) on the plankton community under different trophic conditions. Hydrobiologia, 635: 137-151

 

GALLARDO, B., GASCÓN, S., CABEZAS, A., GONZÁLEZ, M., GARCÍA, M. & COMÍN, F.A. 2009. Relationship between invertebrate traits and lateral environmental gradients in a Mediterranean river-floodplain, Fundamental and Applied Limnology, 173:281-292.

 

GALLARDO, B., GASCÓN, S., GARCÍA, M. & COMÍN, F.A. 2009. Testing the response of macroinvertebrate functional structure and biodiversity to flooding and confinement. Journal of Limnology, 68: 315-326.

 

GALLARDO, B., GASCÓN, S., GONZÁLEZ-SANCHÍS, M., CABEZAS, A. & COMÍN, F.A. 2009. Modelling the response of floodplain aquatic communities across the lateral hydrological connectivity gradient. Marine and Freshwater Research, 60: 924-935.

 

RUHÍ, A., BOIX, D., SALA, J., GASCÓN, S. & QUINTANA, X.D. 2009. Spatial and temporal patterns of pioner macrofauna in recently created ponds: taxonomic and functional approaches. Hydrobiologia, 634: 137-151

 

SALA, J., GASCÓN, S. & BOIX, D. 2009. Presència de la larva de Calamoceras marsupus (Trichoptera: Calamoceratidae) a les comarques gironines. Scientia gerundensis, 28: 9-12.

 

GASCÓN, S., BOIX, D. & SALA, J. 2009. Are different biodiversity metrics related to the same factors? A case study from Mediterranean wetlands. Biological Conservation, 142: 2602–2612.

 

GASCÓN, S., BOIX, D., SALA, J. & QUINTANA, X.D. 2009. Patterns in size and species diversity of benthic macroinvertebrates in Mediterrannean salt marshes. Marine Ecology Progress Series, 391: 21-32.

 

GASCÓN, S., D. BOIX, J. SALA & X.D. QUINTANA. 2005. Variability of benthic assemblages in relation to the hydrological pattern in Mediterranean salt marshes (Empordà wetlands, NE Iberian Peninsula). Archiv für Hydrobiologie 163: 163-181.

 Projectes

INTERNACIONALS

De-urbanizing and recovering the ecological functioning of the coastal systems of La Pletera

Ref.: LIFE13NAT/ES/001001                       Duració: 2014 - 2018
Investigador/a Principal: Xavier de Quintana Pou
Empresa/Administració finançadora: European Union. Programe Life Nature. Ajuntament de Torroella de Montgrí, Parc Natural del Montgrí les illes Medes i el Baix Ter, Càtedra d'Ecosistemes Litorals Mediterranis, Empresa de Transformación Agraria, S.A., Diputació de Girona

Import: 1896.111€

Tipus de participació: investigador

 

Piante vascolari, briofite e fauna acquatica degli stagni temporanei mediterranei della Sardegna: biodiversità, ecologia e conservazione

Ref.: CRP-24943                                          Duració: 2013 - 2015
Investigador/a Principal: Simonetta Bagella
Empresa/Administració finançadora: Regione Autonoma della Sardegna

Import: 142.369,28€

Tipus de participació: investigador

 

Amphibian and aquatic reptiles' habitat recovering in Baix Ter wetlands
Ref.: LIFE04NAT/ES/000059                       Duració: 2005 - 2008
Investigador/a Principal: Xavier de Quintana Pou
Empresa/Administració finançadora: European Union. Programe Life Nature. Ajuntaments de Torroella de Montgrí i Pals

Import: 247.699,10€ 

Tipus de participació: investigador

 

NACIONALS

Evaluación de la conexión entre la estructura de redes tróficas, el espectro de tamaños corporales y sus determinantes ambientales en laguna mediterráneas

Ref.: CGL2011-23907                                   Duración: 2011 - 2014
Investigador/a Principal: Estefanía Gascón Garcia

Empresa/Administració finançadora: Ministerio de Ciencia e Innovación, PN de Investigación Fundamental

Import: 139.150,00€

Tipus de participació: investigador principal

 

Control biológico en comunidades de lagunas mediterráneas someras: la depredación
Ref.:CGL2008-05778/BOS                           Duració: 2008 -2011
Investigador/a Principal: Dani Boix Masafret

Empresa/Administració finançadora: Ministerio de Educación y Ciencia

Import: 75.200€ 

Tipus de participació: investigador

 

Productividad y redes tróficas en humedales costeros mediterráneos
Ref.: CGL2004-05433/BOS                                     Duració: 2005 - 2007
Investigador/a Principal: Xavier de Quintana Pou

Import: 60.300,00€

Empresa/Administració finançadora: Ministerio de Ciencia y Tecnología, PN de Biodiversidad, Ciencias de la Tierra y Cambio Global

Tipus de participació: investigador

 

Participació en contractes de I+D+i

Avaluar l'estat ecològic de les zones humides de Catalunya i ajustar i intercalibrar els indicadors de qualitat

Ref.:    convenio                                                        Duració: 2007-2010
Investigador/a Principal: Dani Boix Masafret

Empresa/Administració finançadora: Agència Catalana de l'Aigua. Generalitat de Catalunya

Import: 173.310€

Tipus de participació: investigador

 

Caracterització, regionalització i elaboració d’eines d’establiment de l’estat ecològic de les zones humides de Catalunya (Aplicació de la Directiva Marc en Política d’Aigües de la Unió Europea)

Ref.:    convenio                                                        Duració: 2002-2004
Investigador/a Principal: Xavier de Quintana Pou

Empresa/Administració finançadora: Agència Catalana de l'Aigua. Generalitat de Catalunya

Import: 32.269,02€  

Tipus de participació: investigador

 

Altres

Premis

Premi: XIII Premi Joan Xirgu.

Títol del treball: Estudi de l’efecte de tres espècies invasores (P. clarkii, G. holbrooki i D. pictus) sobre les comunitats d’amfibis i macroinvertebrats aquàtics de les mases d’aigua de l’Espai d’Interès Natural de les Gavarres

Autors: Boix, D.; Sala, J.; Monserrrat, E.; Gascón, S.; Martinoy, M.

Dates: 2004 – 2005 Àmbit: Regional Classificació: Premios Entitat: Consorci de les Gavarres

Premi: Joaquim Palmada i Teixidor

Títol del treball: Estat de conservació de la bavosa de riu (Salaria fluviatilis) i les náiades al Pla del’Estany

Autors: Pou-Rovira, Q.; Zamora, L.; Clavero, M.; Gascón, S.; Sala, J.; Boix, D.

Dates: 2005 – 2006 Àmbit: Regional Classificació: Premios Entitat: Centre d’estudis Comarcals de Banyoles

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.