Campus Alimentación > Campus > Ámbitos de Focalización
Ir al contenido (clic en "Intro")
UdG Hombre UdG Hombre
Cerrar
Menú
Identificación

Campus Alimentació i Gastronomia

Àmbits de Focalització

Els principals eixos de treball

Indústria càrnia del porc

 • Aprofitament de subproductes de la indústria càrnia (porc)
 • Reproducció porcina (qualitat espermàtica, reproducció assistida i traçabilitat)
 • Productes derivats i elaborats carnis

Fruiters i altres plantacions

 • Epidemiologia i control integrat de malalties dels fruiters
 • Minimització de l'ús de plaguicides sintètics en agricultura: bioplaguicides i biofertilitzants

Pesca i aqüicultura

 • Identificació genètica d'estocs pesquers
 • Avaluació de recursos pesquers
 • Avaluació de l'efectivitat i selectivitat de xarxes de pesca
 • Toxicologia d'espècies comercials

Gastronomia i tecnologies dels aliments

 • Desenvolupament de nous ingredients alimentaris amb funcionalitat tecnològica
 • Bioconservadors
 • Tecnologia de processos de fabricació
 • Innovació en processos i maquinària
 • Noves tecnologies culinàries
 • Seguretat alimentària