Llengües a la UdG

Inscripció als Tàndems

Dades personals

Relació amb la UdG:





Llengües d'intercanvi

Aquest apartat només l'han d'omplir els usuaris de Tàndems i Tàndems virtuals

Disponibilitat horària




Voluntariat lingüístic

Aquest apartat només l'han d'omplir els usuaris que volen fer Voluntariat Lingüístic

Observacions

Les dades que ens proporciona seran incorporades al fitxer Servei de Llengües Modernes de la Universitat de Girona .Es comunicaran a altres administracions públiques en els casos previstos legalment.

En qualsevol moment vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancellació tot adreçant-se a la Secretaria General de la Universitat, Plaça Sant Domènec 3, Edifici Les Àligues, 17004, Girona.