Llengües a la UdG

Intercanvis lingüístics

L’intercanvi o tàndem lingüístic és una manera informal de practicar o millorar les llengües que ja se saben o que s’estan aprenent en què dues persones que parlen idiomes diferents queden per practicar l’una la llengua de l’altra.

Si participes en el Programa d'apadrinament que organitza ESN Girona Secció Candidata , també pots fer l'intercanvi amb l'estudiant que ja tens assignat en el Programa d'apadrinament. En cas que aquest altre estudiant no estigui interessat a fer l'intercanvi lingüístic, hauràs d'emplenar el formulari d'inscripció per als intercanvis. 

Quines modalitats hi ha?

  • Tàndem lingüístic: és  pròpiament l'intercanvi lingüístic, una manera informal de practicar o millorar el coneixement de llengües en què dues persones que parlen idiomes diferents queden per practicar l’una la llengua de l’altra.
  • Voluntariat lingüístic: a diferència del tàndem, el voluntariat està pensat per a aquelles persones que només volen ajudar en l’aprenentatge del català sense esperar-ne una llengua d’intercanvi com a contrapartida; així doncs, en aquest cas no cal tenir coneixements d'una tercera llengua per poder participar-hi.

Qui hi pot participar?

Tots els membres de la comunitat universitària (estudiants, PAS i professorat de la UdG), només cal que parlin català i castellà, i que tinguin coneixements mitjans d'una tercera llengua.

Apunta-t'hi!

Emplena el formulari i passaràs a formar part de la borsa d’aspirants per constituir un tàndem; un cop analitzada la teva sol·licitud ens posarem en contacte per correu electrònic. 


Què hi pots fer?

  • Pots conversar en la llengua estrangera que saps o estudies amb un estudiant de mobilitat. Això et permetrà consolidar la llengua oral i aprendre en un entorn situat fora de l'aula, a canvi de conversar en català i castellà amb aquesta persona.
  • Pots conèixer una altra cultura, una altra manera de viure, una altra concepció del món, una altra gastronomia...
  • Pots participar en les activitats culturals que organitzem des del Servei.
  • Pots obtenir 2 crèdits de lliure elecció. Consulta el sistema d'avaluació en l'apartat Programa del semestre següent.
  • Pots fer constar aquesta experiència en l’expedient acadèmic.

Aquí hi ha tota la informació sobre el funcionament de l’activitat, la temporalització, les instruccions per fer les diferents activitats que cal lliurar, els requisits per obtenir la qualificació d'apte/a...

Guia de suport a l'intercanvi

La Guia de suport a l'intercanvi és un recurs adreçat a totes les persones que formen part d’un programa d’intercanvi lingüístic d’una universitat catalana. L’objectiu de la Guia és proporcionar als dos membres de la parella lingüística una bateria d’idees, orientacions i propostes amb la qual puguin gestionar de manera autònoma les trobades i treure’n més profit, tant en l’àmbit lingüístic i cultural com en el personal.

La Guia consta de dos apartats. En el primer, s'explica en què consisteix un intercanvi lingüístic i es tracten temes com l'estructura de la trobada, la durada, el lloc o les activitats que s'hi poden fer. En el segon, es proposen temes de conversa i s'ofereix informació per reflexionar sobre les similituds i les diferències entre cultures i països a l'hora de viure i organitzar-se.

La Guia s'ha editat en format pdf i està disponible en tres llengües: