Grup de Recerca en Física Ambiental

Atmosfera

Núvols, radiació a l’atmosfera, clima i canvi climàtic

Sistemes aquàtics naturals

Qualitat de l’aigua i transport de partícules

Sistemes aquàtics naturals

Hidrodinàmica i processos físics

Tractament d’aigües residuals

Innoqua Project

Grup de Recerca en Física Ambiental

El Grup de Física Ambiental és un grup de recerca reconegut per la Generalitat de Catalunya com a grup consolidat (2017 SGR 1118). El grup compta amb més de 20 anys d’experiència en la recerca interdisciplinària dins l’àmbit de la física ambiental, concretament en l’estudi de sistemes aquàtics i de l’atmosfera, i forma part del Clúster de Recerca del Campus Aigua de la Universitat de Girona. Està format per 7 professors permanents del Departament de Física, als quals s’afegeixen temporalment investigadors en formació, professors col·laboradors i investigadors postdoctorals.

The Environmental Physics Research Group is recognized by the Catalan Government as a consolidated research group (2017 SGR 1118). The group has more than 20 years of experience in interdisciplinary research in the field of environmental physics, specifically in the study of aquatic systems and the atmosphere and forms part of the Research Cluster in the University of Girona Water Campus. It is made up of 7 permanent professors from the Department of Physics who are temporarily joined by researchers in training, collaborating professors and postdoctoral researchers.