Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Facultat de Dret

Matrícula 2023-2024

Estudiants ja matriculats en cursos anteriors a l'estudi

1

Índex d'aquesta pàgina

2- Dades de contacte Secretaria

3- Calendari de matrícula 

4- Lloc de matrícula i informació general

5- Funcionament del programa d’automatrícula

6- Places en els grups de les assignatures i canvi de grup 

7- Assignatures suspeses i canvi d'optativa

8- Treball final de Grau

9- Inici de les classes i recollida carpeta

2

Dades contacte Secretaria

El personal de secretaria us atendrà, si és necessari, per correu electrònic a secretaria.dretieconomiques@udg.edu.

 

3

Calendari de matrícula

El programa d'automatrícula s'obrirà esglaonadament segons l’estudi, el nombre de crèdits pendents per finalitzar i la nota de l'expedient.

Estarà obert, per a tothom, fins el dia 28 de juliol a les 24h inclòs.

S'obrirà d'acord amb l'estat de l'expedient de l'estudiant. Quan un estudiant tingui totes les actes tancades, en el seu expedient -apartat Matrícula-, li sortirà indicada la data a partir de la qual es podrà matricular seguint aquestes pautes:

 

Dobles titulacions (Dret/Criminologia - Dret/Ciències Polítiques i de l'Administració)

Pels estudis de les dobles, el programa d'automatrícula s'obrirà a partir del dia 10 de juliol a les 11h i continuarà obert fins el 28 de juliol a les 24h.

 

Grau en Criminologia i Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració

 1. Per a estudiants que els restin 75 o menys crèdits per completar el seu estudi (que tinguin 165 crèdits o més aprovats) i tinguin una mitjana d'expedient de 7 o superior, el programa d'automatrícula s'obrirà a partir del dia 11 de juliol a les 10 del matí i continuarà obert fins el 28 de juliol a les 24h.
 2. Per a estudiants que els restin 75 o menys crèdits per completar el seu estudi (que tinguin 165 crèdits o més aprovats) i tinguin una mitjana d'expedient de 6,9 o inferior, el programa d'automatrícula s'obrirà a partir del dia 13 de juliol a les 10 del matí i continuarà obert fins el 28 de juliol a les 24h.
 3. Per a estudiants que els restin 150 o menys crèdits per completar el seu estudi (que tinguin 90 crèdits o més aprovats) i tinguin una mitjana d'expedient de 7 o superior, el programa d'automatrícula s'obrirà a partir del dia 17 de juliol a les 10 del matí i continuarà obert fins el 28 de juliol a les 24h.
 4. Per a estudiants que els restin 150 o menys crèdits per completar el seu estudi (que tinguin 90 crèdits o més aprovats) i tinguin una mitjana d'expedient de 6,9 o inferior, el programa d'automatrícula s'obrirà a partir del dia 19 de juliol a les 12 del matí i continuarà obert fins el 28 de juliol a les 24h.
 5. Per a la resta d’estudiants que tinguin una mitjana d'expedient de 7 o superior, el programa d'automatrícula s'obrirà a partir del dia 21 de juliol a les 10 del matí i continuarà obert fins el 28 de juliol a les 24h.
 6. Per a la resta d’estudiants que tinguin una mitjana d'expedient de 6,9 o inferior, el programa d'automatrícula s'obrirà a partir del dia 24 de juliol a les 12 del matí i continuarà obert fins el 28 de juliol a les 24h.

Grau en Dret

El programa d'automatrícula s'obrirà d'acord amb l'estat de l'expedient de l'estudiant:

 1. Per a estudiants que els restin 75 o menys crèdits per completar el seu estudi (que tinguin 165 crèdits o més aprovats) i tinguin una mitjana d'expedient de 7 o superior, el programa d'automatrícula s'obrirà a partir del dia 11 de juliol a les 12 del matí i continuarà obert fins el 28de juliol a les 24h.
 2. Per a estudiants que els restin 75 o menys crèdits per completar el seu estudi (que tinguin 165 crèdits o més aprovats) i tinguin una mitjana d'expedient de 6,9 o inferior, el programa d'automatrícula s'obrirà a partir del dia 13 de juliol a les 13 del matí i continuarà obert fins el 28 de juliol a les 24h.
 3. Per a estudiants que els restin 150 o menys crèdits per completar el seu estudi (que tinguin 90 crèdits o més aprovats) i tinguin una mitjana d'expedient de 7 o superior, el programa d'automatrícula s'obrirà a partir del dia 17 de juliol a les 10 del matí i continuarà obert fins el 28 de juliol a les 24h.
 4. Per a estudiants que els restin 150 o menys crèdits per completar el seu estudi (que tinguin 90 crèdits o més aprovats) i tinguin una mitjana d'expedient de 6,9 o inferior, el programa d'automatrícula s'obrirà a partir del dia 19 de juliol a les 10 del matí i continuarà obert fins el 28 de juliol a les 24h.
 5. Per a la resta d’estudiants que tinguin una mitjana d'expedient de 7 o superior, el programa d'automatrícula s'obrirà a partir del dia 21 de juliol a les 12 del matí i continuarà obert fins el 28 de juliol a les 24h.
 6. Per a la resta d’estudiants que tinguin una mitjana d'expedient de 6,9 o inferior, el programa d'automatrícula s'obrirà a partir del dia 24 de juliol a les 12 del matí i continuarà obert fins el 28 de juliol a les 24h.
4

Lloc de matrícula i informació general

NORMATIVA DE MATRÍCULA 2023-2024

LLOC I HORARIS DE MATRÍCULA

Els estudiants matriculats anteriorment en el mateix estudi de la UdG us podreu automatricular:

 • Des de qualsevol ordinador amb connexió a internet (de 8h del matí a 1h de la matinada).

Els caps de setmana i dies festius no es pot realitzar la matrícula.

Les aules informàtiques de la Facultat restaran obertes a la vostra disposició.

INFORMACIÓ GENERAL

Tota la informació necessària per a la vostra matrícula la podreu trobar o bé al web, o a la guia de l’estudiant. Trobareu els horaris, els calendaris acadèmics i administratius, calendari d'exàmens, guia de les assignatures en oferta i el seu programa, etc.

Es recomana que abans d'accedir al programa d'automatrícula, consulteu els horaris i  tingueu omplert un esborrany de les assignatures i grup que voleu per tal d'estalviar-vos temps a vosaltres mateixos. Prepareu també algunes alternatives per si els grups sol·licitats estan plens.

Recordeu que la matrícula mínima són 24 crèdits i la màxima 75 crèdits (llevat de les excepcions previstes a la normativa).

Al final de la matrícula és important la comprovació i la verificació que esteu matriculats d'allò que volíeu. Teniu fins a la 1h de la matinada del mateix dia que heu fet la matrícula per fer canvis, després la matrícula esdevé definitiva i no es poden fer modificacions fora del període establert en el calendari administratiu i per motius justificats.

PAGAMENT DE LA MATRÍCULA

Cal la domiciliació bancària, d’altra manera el programa no us deixarà continuar. Es pot optar per diverses modalitats de pagament:

En un sol termini o fraccionat (sempre que l'import mínim de preus acadèmics superi 200 euros). L'import final és el mateix que en un sol pagament (no hi ha interessos) i es pot fraccionar en 2 o 3 terminis o bé de manera mensual (els càrrecs es fan el dia 5 de cada mes i l'últim es farà el 5 de maig).

Podeu consultar els terminis de cobrament dels rebuts.

Informació de Bonificacions i exempcions i de Beques.

5

Funcionament del programa d’automatrícula

 • Per matricular-vos entreu al programa d'automatrícula des de La Meva UdG i seguiu les instruccions de les diferents pantalles. Teniu la Guia d’automatrícula al vostre abast. Resumint-la l’automatrícula és una aplicació molt senzilla que es basa en diferents passos:

 • Identificació.
 • Inici de la matrícula.
 • Pantalla de dades personals (omplir dades naixement i confirmar si s’autoritza o no la difusió de l’adreça i altres dades).
 • Seleccionar les assignatures del pla d’estudis a matricular marcant-les i comprovant que es posen a la franja inferior, si es volen suprimir s’han de marcar de la franja inferior i desapareixen.
 • Fer els canvis pertinents de grup (el grup l’escull l’estudiant mentre hi hagi places)
 • Marcar les condicions de matrícula, serveis opcionals, posar compte IBAN i el nombre de pagaments. Si canvieu el número de compte bancari (IBAN) i no sou el titular o cotitular caldrà que feu el tràmit on-line de Comunicació o modificació de dades bancàries i que hi adjunteu el DNI de la persona titular. Per accedir-hi heu d'anar a l'expedient, pestanya Tràmits i seguir les indicacions de l'aplicació.
 • Comprovar la liquidació i confirmar la matrícula.
 • Imprimir, si es vol el comprovant de matrícula.
 • Demanar sortir.
6

Places en els grups de les assignatures i canvi de grup

Pel que fa a les assignatures optatives quan estan plenes no hi ha possibilitat d'ampliació del grup, haureu d’escollir altres optatives.

Pel que fa a les assignatures obligatòries l'adjudicació de les places als grups es realitzarà segons l'ordre de matrícula dels estudiants. Quan s'hagin cobert les places ofertes es tancarà la matrícula d'aquell grup de l'assignatura i se n’haurà d’escollir un altre. Els estudiants heu d' assistir a classe en el grup matriculat.

En casos justificats com treball, es pot demanar canvi de grup per a les assignatures obligatòries. Les sol·licituds de canvi de grup es poden presentar fins a 7 dies hàbils a partir de l'endemà d'iniciar-se el curs acadèmic i s'aplica el Reglament de la Facultat de Dret de canvi de grup de les assignatures matriculades aprovat per Comissió de Govern 4/2019 de 13.06.2019. Consulteu el tràmit Canvi de grup de les assignatures matriculades.

7

Assignatures suspeses i canvi d'optativa

He de matricular totes les assignatures bàsiques i obligatòries suspeses?

Les Normes de matrícula marquen: "Per progressar en l’ensenyament, l’estudiant cada curs s’haurà de matricular obligatòriament de les assignatures o mòduls no superats en cursos anteriors”.

No obstant, per acord de Consell de Govern, es permetrà no matricular obligatòriament tots els crèdits no superats el curs anterior. Per tant, no cal matricular totes les assignatures obligatòries suspeses, no presentades o anul·lades però si no es matriculen totes no es podran agafar assignatures noves.

Puc canviar una assignatura optativa suspesa?

“Segons l’acord de la Comissió Delegada de Docència i Estudiants del Consell de Govern, en la sessió 1/2013, els estudiants podran canviar les assignatures optatives. Es consideren optatives totes aquelles assignatures que estan dins d’un bloc on no les han de cursar totes obligatòriament. La nova assignatura arrossegarà els ordinals de matrícula i convocatòria que corresponguin a l’assignatura substituïda.”

Aquest acord significa que una assignatura optativa suspesa, no presentada o anul·lada no cal tornar a matricular-la, es pot canviar. Però si es canvia sí que es mantenen els efectes acadèmics i econòmics. O sigui, la nova assignatura comptarà que és la segona vegada que es matricula i la segona convocatòria (en cas de no haver anul·lat convocatòria).

Com es canvia una optativa per una altra a la matrícula?

S'agafa l’optativa nova que es vol s'ha de dir que es vol cursar enlloc de la suspesa. En el pas 3 del programa de matrícula s'agafa l’optativa que es vol cursar juntament amb les altres assignatures que es vol matricular. I en el pas 4, allà on es demana el grup de les assignatures també pots demanar que aquesta assignatura nova substitueixi la que es té suspesa. A sota l’assignatura nova hi ha un desplegable per dir per quina es canvia.

8

Treball final de Grau

L’assignatura de Treball final de grau la poden matricular tots els estudiants que matriculin totes les assignatures que tenen pendents per finalitzar l’estudi.

S’ha de matricular juntament amb la matrícula de juliol. No s’acceptaran ampliacions de matrícula si el que es vol matricular és el Treball final de grau.

Hi ha un sol grup de matrícula, el grup A, amb convocatòria final a maig/juny.

Si un estudiant té la possibilitat d’acabar al febrer, o sigui, que totes les assignatures que matricula són del primer semestre o demanarà convocatòria extraordinària i, també vol presentar el TFG al febrer, ho haurà de sol·licitar en el període que marca el calendari administratiu per demanar convocatòria extraordinària. Consulteu el procediment als tràmit Avaluació anticipada per finalitzar estudis (avançar convocatòria d'exàmens). Heu de tenir en compte que, igual que qualsevol assignatura en que es demana convocatòria extraordinària, no es pot tirar endarrere un cop demanada) COMPTE: la matrícula, en tots els casos, s'ha de fer al juliol.

9

Inici de les classes i recollida de carpeta

COMENÇAMENT DE CLASSES: El dilluns 12 de setembre de 2023.

Recollida de la carpeta: Es posarà una novetat a La meva UdG abans de l'inici de curs de com podreu recollir la carpeta.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.