Facultat de Dret

Calendaris

Calendari acadèmic

Inici/final classes del 1r semestre
Del 12/09/2017 al 22/12/2017
Exàmens convocatòria gener/febrer
Del 08/01/2018 al 02/02/2018
Defensa del TFG
31 de gener o 1 de febrer del 2018
Inici/final classes del 2n semestre
Del 05/02/2018 al 18/05/2018
Exàmens convocatòria maig/juny
Del 22/05/2018 al 25/06/2018
Defensa del TFG
23, 25 de maig, 7 o 21 de juny del 2018

Vacances i dies no lectius

  • 12 d'octubre de 2017
  • 1 de novembre de 2017
  • 6, 7 i 8 de desembre de 2017
  • Nadal: del 23/12/2017 al 07/01/2018 (ambdós inclosos)
  • Setmana Santa: del 26/03/2018 al 02/04/2018 (ambdós inclosos)
  • Festa Major de la UdG: 19 d'abril de 2018
  • 1 de maig de 2018
  • 21 de maig de 2018

Calendari administratiu

(per a estudiants de doble grau i que volen canviar a un únic estudi de la mateixa doble.)

Del 15 al 30 de juny

Fins el 17.11.2017

Per assignatures del primer semestre: Fins al 15.12.2017

Per assignatures del segon semestre:  Fins al 11.05.2018

Ampliacions: Del 22.01.2018  fins al 02.02.2018

Reconeixements de crèdits:

El reconeixement de crèdits es demana telemàticament, les diferents àrees organitzadores (Facultat, Servei d'Esports, Oficina de cooperació...) ho entren a l’expedient de l’estudiant per tal que en demani el reconeixement electrònicament a través de l'apartat de Tràmits.

Per a les activitats que es realitzen a la Facultat, les que finalitzen el primer semestre s’entraran durant la segona quinzena de març i les que finalitzen el segon semestre s’entraran durant la segona quinzena de juny.

Si en sol·licitar el reconeixement l’estudiant rep un missatge d’error que no el pertoca, la Secretaria a finals de cada mes revisa totes aquestes incidències per solucionar-les, si és el cas.

Del 13.07.2017 fins al 27.10.2017

Avançar convocatòria per finalització d'estudis, fins i tot del Treball Final i sol·licituds d'exàmens que l'estudiant vulgui fer amb tribunal:

Del 20.11.2017 fins al 24.11.2017

Un estudiant de grau amb tercera convocatòria esgotada o un estudiant de màster amb segona convocatòria esgotada abans de matricular-se ha d’obtenir la concessió d’una darrera convocatòria de gràcia.

Per aquest motiu un cop tancades les actes de cada convocatòria, s’enviarà un correu a tots els estudiants afectats amb la sol.licitud.

El període per demanar-ho serà:

Assignatures suspeses el 2n sem. del curs 2016/2017: del 30.06.2017 al 07.07.2017

Assignatures suspeses el 1r sem. del curs 2017/2018: del 12.02.2018 al 16.02.2018

Un estudiant de grau o màster, al qual li falti una sola assignatura per a l’obtenció del títol, i si compleix els requisits establerts a la Normativa reguladora dels processos d'avaluació i qualificació dels estudiants, pot sol·licitar l’avaluació curricular o compensació per tal que aquesta assignatura quedi aprovada en el seu expedient.

Cal fer la sol·licitud un cop estiguin tancades les actes.

La Secretaria Acadèmica, periòdicament, treu un llistat dels estudiants que han finalitzat els seus estudis i revisa l'expedient per comprovar que tot està correcte i si és així es tanca l’expedient per finalització d’estudis. A l’estudiant li arribarà una notificació electrònica del tancament de l’expedient per finalització d’estudis. A partir d’aquí pot tramitar el títol telemàticament.

Els expedients finalitzats des de mitjans de juny en endavant no es revisaran fins a finals de setembre.

Del 3 al 14 de juliol de 2017

Per aquelles persones que vulguin assistir a alguna matèria concreta sense cap validesa acadèmica:

Del 4 al 15 de setembre de 2017

Convocatòria de febrer, del 09.01.2018 al 16.02.2018. (TFG el 09.03.2018)

Convocatòria de juny, del 29.05.2018 al 01.07.2018

Convocatòria de setembre, del 03.09.2018 al 07.09.2018

Els graus i màsters tenen una única convocatòria d'exàmens que pot ser febrer o juny.

La convocatòria de setembre només és per Pràctiques en empresa i Treball final de màster.