Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

Grau en Administració i Direcció d'Empreses

PRIMER ANY

Anuals

                                                              Història econòmica 12 crèdits –B-

                                                                 Matemàtiques I (12 crèdits) –B-

                                                          Introducció a l’economia  12 crèdits –B-

1r semestre

Crèdits

2n semestre

Crèdits

Instruments d’economia aplicada –B-                                            

6

 Fonaments de l’empresa  –B-

6

Sociologia –OB-

6

Mètodes quantitatius i tecnologia d’informació –B-

(6)

Total de crèdits del 1r curs = 60

SEGON ANY

Anuals

                                                                      Estadística 12 crèdits  –B-

1r semestre

Crèdits

2n semestre

Crèdits

Introducció al dret  – B-

6

Macroeconomia –OB-

6

 Economia de la empresa  – B-           

6

Introducció a la comptabilitat –OB-

6

 Matemàtiques II –OB-

6

Economia internacional –OB-

6

Microeconomia –OB-

6

Economia industrial –OB-

6

Total de crèdits de 2n curs = 60

TERCER ANY

1r semestre

Crèdits

2n semestre

Crèdits

Empresa i sector públic –OB-

6

Direcció d’operacions i logística –OB-

6

Econometria –OB-

6

Interpretació d’estats financers –OB-

6

Comptabilitat financera –OB-

6

Direcció comercial –OB-

6

Direcció financera I –OB-

6

 Direcció financera II –OB-

6

Direcció de recursos humans –OB-                

6

Optativa

6

Total de crèdits de 3r curs = 60

QUART ANY

1r semestre

Crèdits

2n semestre

Crèdits

                                                               Treball final de grau –OB- 12 crèdits

Comptabilitat de costos –OB-

6

Optativa

6

Direcció estratègica –OB-

6

Reconeixement

6

Pla d’empresa i emprenedoria –OB

6

Optativa

6

Optativa

6

Optativa

6

Total de crèdits de 4t curs = 60
Tipologia d’assignatures: -B- Bàsiques –OB- Obligatòries