Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

Doble titulació Economia / Administració i Direcció d'Empreses  

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

PRIMER ANY

Segon any

TERCER ANY

QUART ANY

1r semestre

Crèdits

2n semestre

Crèdits

Política econòmica II –OB ECO-

6

Direcció financera II –OB ADE-

6

Comerç i creixement econòmic

–OB ECO-

6

Direcció d’operacions i logística

–OB ADE-

6

Anàlisis dels cicles i de la conjuntura econòmica –OB ECO-

6

Interpretació d’estats financers

–OB ADE-

6

Direcció financera I –OB ADE-

6

Direcció comercial –OB ADE-

6

Comptabilitat financera –OB ADE-

6

Optativa ADE(2)

6

Optativa comú ECO/ ADE(2)

6

Total de crèdits de 4t curs = 66

Cinquè any

1r semestre

Crèdits

2n semestre

Crèdits

Treball final de grau –OB ADE- 12 crèdits

Treball final de grau –OB ECO- 12 crèdits

Direcció de recursos humans –OB ADE-

6

Optativa comú ECO/ADE(2)

6

Comptabilitat de costos –OB ADE-

6

Reconeixement ECO(1)

6

Direcció estratègica –OB ADE-

6

Reconeixement ADE(1)

6

Pla d’empresa i emprenedoria –OB ADE-

6

Optativa comú ECO/ADE(2)

6

Total de crèdits de 5è curs = 72 (12 són reconeixement acadèmic)

Tipologia d’assignatures: -B- Bàsiques –OB- Obligatòries

* Matèries bàsiques d’ àrea de coneixement/(.) Matèries bàsiques d’altres àrees de coneixement

(1) Crèdits a matricular a partir de tercer en cas de ser una optativa. Han de ser optatives específiques de cada estudi així que s’ha d’escollir de la mateixa relació que es trien les optatives específiques.

(2) IMPORTANT:

Els estudiants de la doble titulació ECO/ADE han de cursar: una optativa específica d’ADE, una optativa específica d’ECO i tres optatives comunes ECO/ADE. L’optativa específica d’ADE la poden escollir de les d’aquest bloc o de les comunes ADE/CiF. L’optativa específica d’ECO la poden escollir de les d’aquest bloc o de les comunes ECO/CiF. Les optatives comunes d’ADE/ECO les poden escollir de les d’aquest bloc o de les comunes ADE/CiF/ECO.

Els crèdits de reconeixement són també específics de cada titulació. Així n’han de cursar sis d’ADE i sis d’Economia que en cas d’optar per fer alguna optativa l’han d’escollir de la mateixa relació que escullen l’optativa específica.

Consulteu a la Guia de l’estudiant (la trobeu al web de la Facultat) l’apartat Optatives que es poden oferir a la Facultat per saber cada optativa a quin estudi pertany.

Distribució dels CR

Curs

Semestre

Matèries obligatòries

Matèries optatives

Reconeixement acadèmic

TFG*

Total semestre

Total curs

1r

1S

12

0

0

0

12

60

2S

12

0

0

0

12

anuals

36

0

0

0

36

2n

3S

24

0

0

0

24

60

4S

24

0

0

0

24

anuals

12

12

3r

5S

24

0

0

0

24

60

6S

18

6

0

0

24

anuals

12

12

4rt

7S

30

6

0

0

36

66

8S

24

6

0

0

30

7S

24

6

0

0

30

72

8S

0

6

12

0

18

anuals

24

24

TOTAL

252

30

12

24

318