Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

Doble titulació Administració i Direcció d'Empreses / Dret  

PRIMER ANY

Anuals

                                                                       Matemàtiques I -12 Crèdits –B- ADE

                                                                 Introducció a l’economia-12 Crèdits –B- ADE

1r semestre

CR

2n semestre

CR

Història econòmica –B- ADE

6

Fonaments d’empresa -B- ADE

6

Teoria del dret –B- DRET

6

Dret administratiu I –B- DRET

6

Introducció al dret constitucional –B- DRET

6

Història del dret i de les institucions –B- DRET

6

Dret de la persona –B- DRET

6

Total de CR del 1r curs = 66

SEGON ANY

Anuals

                                                                     Estadística-12 Crèdits- -B- ADE

1r semestre

CR

2n semestre

CR

Matemàtiques II -OB- ADE

6

Introducció a la comptabilitat –OB- ADE

6

Sociologia -OB- ADE

6

Bases de la responsabilitat penal –OB- DRET

5

Instruments d’economia aplicada -B- ADE

6

Introducció al dret processal –B- DRET

6

Institucions de la Unió Europea –OB- DRET

3

Drets dels contractes i de les Obligacions –B- DRET

6

Fonaments de dret penal D –OB- DRET

3

Dret constitucional-drets i llibertats

-OB- DRET

4

Total de CR de 2n curs = 63

TERCER ANY

1r semestre

CR

2n semestre

CR

Microeconomia –OB- ADE

6

Macroeconomia -OB- ADE

6

Econometria –OB- ADE

6

Economia internacional –OB- ADE

6

Comptabilitat financera –OB- ADE

6

Interpretació d’estats financers –OB- ADE

6

Dret internacional públic I –OB- DRET

4

Dret del treball I –OB- DRET

4

 Dret processal civil I –OB- DRET

5

Despesa pública i recursos pel seu finançament –OB- DRET

4

Dret mercantil I –OB- DRET

6

Dret de la responsabilitat civil –OB- DRET

3

Total de CR de 3r curs = 62


QUART ANY

1r semestre

CR

2n semestre

CR

Economia de l’empresa -B- ADE

6

Economia industrial –OB- ADE

6

Direcció financera I –OB- ADE

6

Direcció operacions i logística -OB- ADE

6

Direcció recursos humans –OB- ADE

6

Dret Processal civil II –OB- DRET

3

Dret tributari –OB- DRET

5

Dret constitucional -estatut i institucions de Catalunya –OB- DRET

4

Dret administratiu II –OB- DRET

4

Dret de la propietat i drets reals –OB- DRET

5

Dret del treball II –OB- DRET

3

Dret de societats –OB- DRET

3

Dret penal. Part especial –OB- DRET

6

Total de CR de 4t curs = 63

CINQUÈ ANY

1r semestre

CR

2n semestre

CR

Empresa i sector públic -OB- ADE

6

Direcció financera II -OB- ADE

6

Dret de successions–OB- DRET

4

Direcció comercial -OB- ADE

6

Dret mercantil II –OB- DRET

4

Sistema tributari espanyol I–OB- DRET

4

Dret de la Unió Europea–OB- DRET

4

Dret de la seguretat social–OB- DRET

4

Dret processal penal –OB- DRET

4

Dret administratiu III–OB- DRET

4

Dret internacional públic II –OB- DRET

3

Dret internacional privat I–OB- DRET

4

Dret mercantil III –OB- DRET

4

Dret de família –OB- DRET

3

Metodologia jurídica –OB- DRET

3

Total de CR de 5è curs = 63

SISÈ ANY

1r semestre

CR

2n semestre

CR

Direcció estratègica –OB- ADE

6

Treball final de grau -OB- ADE

12

Pla d’empresa i emprenedoria –OB- ADE

6

Treball final de grau -OB- DRET

9

Comptabilitat de costos –OB- ADE

6

Sistema tributari espanyol II -OB- ADE

4

Filosofia del dret -OB- DRET

4

Dret internacional privat II –OB- DRET

4

Dret eclesiàstic de l'estat -OB- DRET

4

Total de CR de 6è curs = 55

Tipologia d’assignatures: -B- Bàsiques –OB- Obligatòries