Grau en Turisme

Grau en Turisme

Curs 2018-2019

Els objectius del grau en Turisme són oferir una formació bàsica en turisme de caràcter transdisciplinari, utilitzant eines específiques del turisme, analitzar el fenomen turístic i els seus processos, i generar perfils específics en els camps de la gestió empresarial turística, la gestió de destinació, dels recursos i els productes turístics i dels àmbits emergents en turisme.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Turisme
Branca de coneixement:
Ciències Socials i Jurídiques
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dóna dret:
Graduat/ada en Turisme per la Universitat de Girona
Centre docent:
Facultat de Turisme
Nombre orientatiu de places:
120
Última nota de tall:
Notes de tall de la 1a assignació del curs 2018-2019
Preu aprox. de la matrícula de primer:
1.657 euros. Vegeu Informació de preus
Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

Els estudis de Turisme tenen caràcter pluridisciplinari, obert a perfils molt diversos. Per això estan adreçats a estudiants interessats pel món de l'empresa, de la cultura, del territori, les comunicacions interpersonals, els idiomes o les aplicacions de les noves tecnologies, entre altres. Els estudiants de Turisme han de ser persones amb iniciativa i creativitat, i interessades per alguns dels diversos àmbits del sector turístic.

Què és el grau de Turisme?

El grau de Turisme a la UdG es planteja com un nou corpus formatiu de caràcter superior en turisme, que ha de permetre generar perfils d'especialització específics. Per això, es presenta com un ensenyament transdisciplinari que ha de donar resposta a necessitats formatives relacionades amb qüestions (a) socials, (b) humanístiques, (c) científiques i (d) tècniques.

Per això, els estudis de grau de Turisme es caracteritzen per la transdisciplinarietat del seu programa formatiu. Una oferta plural, la perspectiva de diverses disciplines tant des del punt de vista conceptual com metodològic, la voluntat del contacte amb el sector a través de la formació pràctica, l'aposta per una àmplia formació lingüística... en són alguns exemples.

Aquests estudis encaixen, alhora, en un context acadèmic de canvi. El sistema educatiu va acompanyat d'una profunda renovació dels mètodes docents, amb l'aplicació d'un nou model d'ensenyament i aprenentatge. Es plantegen uns objectius de formació que inclouen tant l'adquisició de coneixements com la capacitació dels alumnes per seguir estudiant (competències acadèmiques i competències professionals). Es redueixen les hores de docència directa (classes magistrals) i es dóna més importància a tot el procés d'aprenentatge de l'estudiant, que té un rol més actiu i participatiu durant tot el seu procés de formació. L'estudiant aprèn d'una forma diferent i amb una avaluació que va més enllà dels clàssics exàmens, i que té en compte el seu esforç (treballs individuals, estudi, seminaris, treballs en equip, tutories...).

Accés

Requisits d'accés

  • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques.
  • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques.
  • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: Ciències Socials i Jurídiques.
  • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte/a a l’entrevista.
  • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista.
  • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d'accés

Sortides professionals

Entre els diferents àmbits professionals als quals es pot accedir amb el grau de Turisme destaquen els següents: les empreses d'allotjament turístic (hotels, càmpings, clubs de vacances, allotjaments de turisme rural, multipropietats, cadenes d'empreses d'allotjament...), en càrrecs de gestió i d'alta direcció empresarial; les empreses d'intermediació, com ara agències de viatges receptives i emissores, operadors turístics, majoristes i tot tipus d'empreses vinculades, com ara centrals de reserves; les empreses de transport aeri, marítim, fluvial, per carretera i ferroviari, així com empreses d'altres serveis logístics, com són les companyies de lloguer de cotxes, d'assegurances o de banca.

Així mateix, un dels àmbits més rellevants és el de la gestió i planificació d'espais turístics, ja sigui en l'àmbit local, comarcal, autonòmic, estatal o internacional, com a agent d'ocupació i desenvolupament local (AODL), tècnic turístic, tècnic cultural, director de projectes, assessor, consultor, promotor, dissenyador de productes...

En l'àmbit de la comunicació, el graduat pot desenvolupar tasques associades a la informació turística (ja sigui en oficines de turisme o donant un servei directe exercint de guia de turisme), i tasques vinculades a la publicitat i el màrqueting (agències de publicitat, entitats de promoció turística, centres d'iniciatives, consells comarcals, patronats, associacions...).

Dins de l'àmbit de l'oci i del temps lliure, que configura l'anomenada oferta complementària, un graduat en Turisme pot desenvolupar tasques de responsabilitat en museus, centres d'interpretació, conjunts monumentals, monuments, parcs temàtics, parcs aquàtics, parcs naturals, camps de golf, clubs nàutics, casinos, centres termals, empreses d'animació, estacions d'esquí i de muntanya, empreses d'organització de congressos, empreses d'esports d'aventura o complexos recreatius i comercials.

Continuar estudiant

Un cop acabat el grau de Turisme pots accedir als màsters universitaris oficials, que, en cas que t'interessi, et donaran accés al doctorat. La Facultat de Turisme ofereix aquests tres màsters:

  • Màster en Direcció i Planificació del Turisme (60 ECTS). Dissenyat per formar especialistes amb coneixements avançats en turisme, per assumir càrrecs tècnics i de direcció a les empreses amb especialització en destins o productes turístics, tant en un vessant professionalitzador com de recerca. www.udg.edu/masterturisme
  • Màster en Turisme Cultural (60 ECTS). Dissenyat per formar especialistes en conceptualització i gestió del turisme cultural; aquest és l’únic màster oficial en turisme cultural a l’Estat espanyol. www.udg.edu/mtc
  • European Master in Tourism Management (120 ECTS). Únic màster a Europa en gestió del turisme inclòs en el prestigiós programa Erasmus Mundus de la Comissió Europea. L’EMTM és coordinat per la UdG i desenvolupat conjuntament amb la University of Southerm Denmark (Dinamarca) i la Universitat de Ljubljana (Eslovènia). www.emtmmaster.net

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2018-2019

Fonaments i dimensions del turisme30.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Introducció al turisme (3108G01001)

BBàsica 6.00 SSemestral

Dimensió socio-cultural del turisme (3108G01002)

BBàsica 6.00 SSemestral

Dimensió econòmica del mercat turístic (3108G01003)

BBàsica 6.00 SSemestral

Dimensió territorial del turisme (3108G01004)

BBàsica 6.00 SSemestral

Dimensió jurídica del turisme (3108G01005)

BBàsica 6.00 SSemestral

Tècniques financeres i comercials de l'empresa turística12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Màrqueting turístic (3108G01006)

BBàsica 6.00 SSemestral

Comptabilitat d'empreses turístiques (3108G01007)

BBàsica 6.00 SSemestral

Tècniques turístiques12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Tècniques quantitatives i qualitatives aplicades al turisme (3108G01008)

BBàsica 6.00 SSemestral

Tècniques informàtiques i comunicatives (3108G01009)

BBàsica 6.00 SSemestral

Llengües estrangeres aplicades al turisme 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Alemany inicial (3108G01010)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Alemany bàsic (3108G01011)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Anglès avançat 1 (3108G01014)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Francès inicial (3108G01021)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Francès bàsic (3108G01022)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Italià inicial (3108G01104)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Rus inicial (3108G01191)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Anglès avançat 2 (3108G01015)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Anglès domini funcional efectiu 1 (3108G01019)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Anglès domini funcional efectiu 2 (3108G01020)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Alemany llindar 1 (3108G01012)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Alemany llindar 2 (3108G01013)

OBObligatòria 6.00 AAnual No

Francès llindar (3108G01023)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Francès avançat 1 (3108G01024)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Francès avançat II (3108G01165)

OPOptativa 6.00 AAnual

Alemany avançat I (3108G01166)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Llengües estrangeres aplicades al turisme 12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Alemany inicial (3108G01010)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Alemany bàsic (3108G01011)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Anglès avançat 1 (3108G01014)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Francès inicial (3108G01021)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Francès bàsic (3108G01022)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Italià inicial (3108G01104)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Rus inicial (3108G01191)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Anglès avançat 2 (3108G01015)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Anglès domini funcional efectiu 1 (3108G01019)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Anglès domini funcional efectiu 2 (3108G01020)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Alemany llindar 1 (3108G01012)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Alemany llindar 2 (3108G01013)

OBObligatòria 6.00 AAnual No

Francès llindar (3108G01023)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Francès avançat 1 (3108G01024)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Francès avançat II (3108G01165)

OPOptativa 6.00 AAnual

Alemany avançat I (3108G01166)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Destinacions turístiques24.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Tipologies i estratègies de destinacions turístiques (3108G01018)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Patrimoni de les destinacions (3108G01073)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Ordenació i planificació del territori (3108G01074)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Gestió pública de les destinacions (3108G01075)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Polítiques de promoció i informació de les destinacions (3108G01076)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Organització i gestió de l'empresa turística12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Gestió econòmica i control d'empreses turístiques (3108G01077)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Organització d'empreses turístiques (3108G01078)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Gestió d'allotjaments, intermediació i distribució turística12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Gestió d'allotjaments i restauració (3108G01079)

BBàsica 6.00 SSemestral

Gestió d'intermediació, transport i distribució (3108G01080)

BBàsica 6.00 SSemestral

Llengües estrangeres aplicades al turisme 12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Alemany inicial (3108G01010)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Alemany bàsic (3108G01011)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Anglès avançat 1 (3108G01014)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Francès inicial (3108G01021)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Francès bàsic (3108G01022)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Italià inicial (3108G01104)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Rus inicial (3108G01191)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Anglès avançat 2 (3108G01015)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Anglès domini funcional efectiu 1 (3108G01019)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Anglès domini funcional efectiu 2 (3108G01020)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Alemany llindar 1 (3108G01012)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Alemany llindar 2 (3108G01013)

OBObligatòria 6.00 AAnual No

Francès llindar (3108G01023)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Francès avançat 1 (3108G01024)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Francès avançat II (3108G01165)

OPOptativa 6.00 AAnual

Alemany avançat I (3108G01166)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Recursos i productes turístics24.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Gestió de recursos turístics (3108G01081)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Gestió del patrimoni cultural (3108G01082)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Administració pública de recursos (3108G01083)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Creació d'itineraris i viatges combinats (3108G01084)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Creació i comercialització de nous productes (3108G01085)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Direcció estratègica d'empreses turístiques12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Anàlisi estratègica de mercats turístics (3108G01086)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Direcció estratègica (3108G01087)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Gestió de la dinàmica competitiva (3108G01088)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Pràcticum12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Pràcticum (3108G01016)

OBObligatòria 12.00 AAnual

Llengües estrangeres aplicades al turisme 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Alemany inicial (3108G01010)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Alemany bàsic (3108G01011)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Anglès avançat 1 (3108G01014)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Francès inicial (3108G01021)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Francès bàsic (3108G01022)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Italià inicial (3108G01104)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Rus inicial (3108G01191)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Anglès avançat 2 (3108G01015)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Anglès domini funcional efectiu 1 (3108G01019)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Anglès domini funcional efectiu 2 (3108G01020)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Alemany llindar 1 (3108G01012)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Alemany llindar 2 (3108G01013)

OBObligatòria 6.00 AAnual No

Francès llindar (3108G01023)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Francès avançat 1 (3108G01024)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Francès avançat II (3108G01165)

OPOptativa 6.00 AAnual

Alemany avançat I (3108G01166)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Optatives 33.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Anàlisi cultural turística (3108G01025)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Anàlisi estratègica del sector turístic (3108G01026)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Comercialització de productes turístics (3108G01027)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Creació d'empreses turístiques (3108G01028)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Direcció hotelera (3108G01029)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Direcció i gestió de personal (3108G01030)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Disseny de processos operatius en el turisme (3108G01031)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Economia del turisme a Catalunya (3108G01032)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

E-intermediació turística (3108G01033)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Emprenedoria (3108G01034)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Empreses d'oci (3108G01035)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Estratègies dels espais turístics (3108G01036)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Estructures i equipaments (3108G01037)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gastronomia i enologia (3108G01038)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Gestió de la informació turística (3108G01039)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió de la qualitat en les organitzacions turístiques (3108G01040)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió de la rendibilitat (3108G01041)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Gestió del turisme urbà (3108G01042)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió d'empreses d'activitats turístiques (3108G01043)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió financera d'agències de viatges (3108G01044)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió operativa d'agències de viatges (3108G01045)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió operativa d'allotjaments (3108G01046)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Guiatge turístic (3108G01047)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Història de l'art (3108G01048)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Interpretació patrimonial del turisme (3108G01049)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Introducció a la restauració (3108G01050)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Legislació d'allotjaments (3108G01051)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Literatura i viatges (3108G01052)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Nutrició i dietètica (3108G01053)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Oci i societat desenvolupada (3108G01054)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Oficines de turisme i informació turística (3108G01055)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Operacions de 'room division' (3108G01056)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Ordenació d'espais turístics (3108G01057)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Patrimoni natural (3108G01058)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Patrimoni turístic de Catalunya (3108G01059)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Patrimoni turístic d'Espanya (3108G01060)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Polítiques culturals turístiques (3108G01061)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Polítiques de planificació del turisme (3108G01062)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Polítiques d'oci (3108G01063)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Potencialitats territorials turístiques (3108G01064)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Programació d'itineraris turístics (3108G01065)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Sistemes globals de distribució (3108G01066)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Sociologia del turisme (3108G01067)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Tècniques de comunicació aplicades al turisme (3108G01068)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Transport turístic (3108G01069)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Turisme i medi ambient (3108G01070)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Turisme sostenible (3108G01071)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Turismes alternatius (3108G01072)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Polítiques turístiques i crisi (3108G01089)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Geografia turística d'Amèrica (3108G01090)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Nous turistes (3108G01091)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Protecció del turista com a consumidor (3108G01092)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Turisme solidari i de cooperació (3108G01093)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Oficines de turisme i tècnics locals (3108G01094)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Turisme de negocis i esdeveniments (3108G01095)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Protocol d'esdeveniments (3108G01096)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Habilitats comunicatives (3108G01097)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Allotjament extrahoteler (3108G01098)

OPOptativa 3.00 SSemestral

e-Intermediació turística i venda en línia (3108G01099)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Instal·lacions d'oci (3108G01100)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Turisme 2.0 (3108G01101)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Turisme esportiu (3108G01102)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Viatge d'estudi (3108G01103)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Pràcticum extra 1 (3108G01105)

OPOptativa 6.00 AAnual

Pràcticum extra 2 (3108G01106)

OPOptativa 6.00 AAnual

Animació sociocultural (3108G01107)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Cultures aborígens (3108G01108)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Habilitats directives i de comunicació (3108G01109)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió del servei i atenció al client (3108G01110)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Organització de congressos i esdeveniments (3108G01111)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Publicitat i relacions públiques (3108G01112)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Direcció del turisme rural (3108G01113)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió de creuers (3108G01114)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Turisme, distribució i logística (3108G01115)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió aeroportuària (3108G01116)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Direcció d'empreses esportives i d'aventura (3108G01117)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret fiscal (3108G01118)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Turisme ètic i cooperació internacional (3108G01119)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Tècniques d'investigació de mercats turístics (3108G01120)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió financera per a empreses turístiques (3108G01121)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Comptabilitat financera (3108G01122)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Comptabilitat analítica i de costos en empreses turístiques (3108G01123)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Mercats turístics emergents (3108G01124)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Animació turística i hotelera (3108G01125)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Operacions i processos de producció en agències de viatge (3108G01126)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Operacions i processos de producció en hostaleria (3108G01127)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Qualitat hotelera (3108G01128)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Presentation skills and public speaking in English (3108G01129)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Teamwork and leadership (3108G01130)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Customer relations for tourism (3108G01131)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Planificació i apertura d'allotjaments turístics (3108G01132)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Organització i administració d'empreses d'intermediació turística (3108G01133)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pla de màrqueting (3108G01134)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Direcció de qualitat (3108G01135)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Tècniques de negociació i resolució de conflictes (3108G01136)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Comunicació persuasiva (3108G01137)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dret administratiu (3108G01138)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Legislació turística pública a Catalunya i Espanya (3108G01139)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Legislació turística europea (3108G01140)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Informació i comercialització de productes turístics (3108G01141)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió operativa de centres i xarxes d'informació turística (3108G01142)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Matemàtiques financeres (3108G01143)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Comptabilitat de costos (3108G01144)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Mètodes i tècniques per a la recerca (3108G01145)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Globalització i multiculturalitat (3108G01146)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió de béns culturals (3108G01147)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió de béns naturals (3108G01148)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Xinès I (3108G01149)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Xinès II (3108G01150)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Italià I (3108G01151)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Italià II (3108G01152)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Francès IV (3108G01153)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Alemany IV (3108G01154)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Rus I (3108G01155)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Rus II (3108G01156)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

USA: Mites i realitats (3108G01157)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Business English (3108G01158)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Quart idioma I (3108G01159)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Quart idioma II (3108G01160)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Alemany 3r idioma I (3108G01161)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Alemany 3r idioma II (3108G01162)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Francès 3r idioma I (3108G01163)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Francès 3r idioma II (3108G01164)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Turisme cultural en el món oriental (3108G01167)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Turisme cultural a occident (3108G01168)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Els grans museus del món (3108G01169)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Temes d'actualitat turística (3108G01170)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Polítiques econòmiques turístiques (3108G01171)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Patrimoni religiós (3108G01172)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Cinc espais turístics de gran rellevància turística (3108G01173)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Geografia turística d'Àsia (3108G01174)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Geografia turística d'Àfrica (3108G01175)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Anàlisi de tipologia turística (3108G01176)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Anàlisi de destinació turística (3108G01177)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

TIC i turisme (3108G01178)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Responsabilitat Social en turisme (3108G01179)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Competitivitat de les destinacions turístiques (3108G01180)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Actualitat econòmico-turística (3108G01181)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Noves demandes turístiques (3108G01182)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Sociologia del turisme i de l’oci (3108G01183)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Turisme de creuers (3108G01184)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Velles cultures, nous recursos (3108G01185)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Immobles d'ús turístic (3108G01186)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Turisme i gènere (3108G01187)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Espais naturals protegits (3108G01188)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Activitat pública de foment al sector turístic (3108G01189)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Viatges i viatgers (3108G01190)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Administració i direcció d'Allotjaments Turístics (3108G01192)

OPOptativa 21.00 AAnual

Direcció d'allotjaments turístics (3108G01193)

OPOptativa 15.00 SSemestral No

Gestió de DMO (3108G01194)

OPOptativa 12.00 SSemestral No

Seminari de Turisme (3108G01195)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Taller MindFulness (3108G03090)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

City Branding (3108G03092)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Treball final de Grau15.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Treball final de grau (3108G01017)

OBObligatòria 15.00 AAnual

Optativitat + reconeixement acadèmic39.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Anàlisi cultural turística (3108G01025)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Anàlisi estratègica del sector turístic (3108G01026)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Comercialització de productes turístics (3108G01027)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Creació d'empreses turístiques (3108G01028)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Direcció hotelera (3108G01029)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Direcció i gestió de personal (3108G01030)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Disseny de processos operatius en el turisme (3108G01031)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Economia del turisme a Catalunya (3108G01032)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

E-intermediació turística (3108G01033)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Emprenedoria (3108G01034)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Empreses d'oci (3108G01035)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Estratègies dels espais turístics (3108G01036)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Estructures i equipaments (3108G01037)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gastronomia i enologia (3108G01038)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Gestió de la informació turística (3108G01039)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió de la qualitat en les organitzacions turístiques (3108G01040)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió de la rendibilitat (3108G01041)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Gestió del turisme urbà (3108G01042)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió d'empreses d'activitats turístiques (3108G01043)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió financera d'agències de viatges (3108G01044)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió operativa d'agències de viatges (3108G01045)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió operativa d'allotjaments (3108G01046)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Guiatge turístic (3108G01047)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Història de l'art (3108G01048)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Interpretació patrimonial del turisme (3108G01049)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Introducció a la restauració (3108G01050)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Legislació d'allotjaments (3108G01051)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Literatura i viatges (3108G01052)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Nutrició i dietètica (3108G01053)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Oci i societat desenvolupada (3108G01054)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Oficines de turisme i informació turística (3108G01055)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Operacions de 'room division' (3108G01056)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Ordenació d'espais turístics (3108G01057)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Patrimoni natural (3108G01058)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Patrimoni turístic de Catalunya (3108G01059)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Patrimoni turístic d'Espanya (3108G01060)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Polítiques culturals turístiques (3108G01061)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Polítiques de planificació del turisme (3108G01062)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Polítiques d'oci (3108G01063)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Potencialitats territorials turístiques (3108G01064)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Programació d'itineraris turístics (3108G01065)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Sistemes globals de distribució (3108G01066)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Sociologia del turisme (3108G01067)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Tècniques de comunicació aplicades al turisme (3108G01068)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Transport turístic (3108G01069)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Turisme i medi ambient (3108G01070)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Turisme sostenible (3108G01071)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Turismes alternatius (3108G01072)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Polítiques turístiques i crisi (3108G01089)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Geografia turística d'Amèrica (3108G01090)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Nous turistes (3108G01091)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Protecció del turista com a consumidor (3108G01092)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Turisme solidari i de cooperació (3108G01093)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Oficines de turisme i tècnics locals (3108G01094)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Turisme de negocis i esdeveniments (3108G01095)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Protocol d'esdeveniments (3108G01096)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Habilitats comunicatives (3108G01097)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Allotjament extrahoteler (3108G01098)

OPOptativa 3.00 SSemestral

e-Intermediació turística i venda en línia (3108G01099)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Instal·lacions d'oci (3108G01100)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Turisme 2.0 (3108G01101)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Turisme esportiu (3108G01102)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Viatge d'estudi (3108G01103)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Pràcticum extra 1 (3108G01105)

OPOptativa 6.00 AAnual

Pràcticum extra 2 (3108G01106)

OPOptativa 6.00 AAnual

Animació sociocultural (3108G01107)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Cultures aborígens (3108G01108)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Habilitats directives i de comunicació (3108G01109)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió del servei i atenció al client (3108G01110)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Organització de congressos i esdeveniments (3108G01111)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Publicitat i relacions públiques (3108G01112)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Direcció del turisme rural (3108G01113)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió de creuers (3108G01114)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Turisme, distribució i logística (3108G01115)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió aeroportuària (3108G01116)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Direcció d'empreses esportives i d'aventura (3108G01117)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret fiscal (3108G01118)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Turisme ètic i cooperació internacional (3108G01119)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Tècniques d'investigació de mercats turístics (3108G01120)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió financera per a empreses turístiques (3108G01121)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Comptabilitat financera (3108G01122)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Comptabilitat analítica i de costos en empreses turístiques (3108G01123)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Mercats turístics emergents (3108G01124)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Animació turística i hotelera (3108G01125)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Operacions i processos de producció en agències de viatge (3108G01126)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Operacions i processos de producció en hostaleria (3108G01127)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Qualitat hotelera (3108G01128)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Presentation skills and public speaking in English (3108G01129)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Teamwork and leadership (3108G01130)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Customer relations for tourism (3108G01131)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Planificació i apertura d'allotjaments turístics (3108G01132)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Organització i administració d'empreses d'intermediació turística (3108G01133)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pla de màrqueting (3108G01134)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Direcció de qualitat (3108G01135)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Tècniques de negociació i resolució de conflictes (3108G01136)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Comunicació persuasiva (3108G01137)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dret administratiu (3108G01138)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Legislació turística pública a Catalunya i Espanya (3108G01139)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Legislació turística europea (3108G01140)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Informació i comercialització de productes turístics (3108G01141)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió operativa de centres i xarxes d'informació turística (3108G01142)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Matemàtiques financeres (3108G01143)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Comptabilitat de costos (3108G01144)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Mètodes i tècniques per a la recerca (3108G01145)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Globalització i multiculturalitat (3108G01146)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió de béns culturals (3108G01147)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió de béns naturals (3108G01148)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Xinès I (3108G01149)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Xinès II (3108G01150)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Italià I (3108G01151)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Italià II (3108G01152)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Francès IV (3108G01153)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Alemany IV (3108G01154)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Rus I (3108G01155)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Rus II (3108G01156)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

USA: Mites i realitats (3108G01157)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Business English (3108G01158)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Quart idioma I (3108G01159)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Quart idioma II (3108G01160)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Alemany 3r idioma I (3108G01161)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Alemany 3r idioma II (3108G01162)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Francès 3r idioma I (3108G01163)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Francès 3r idioma II (3108G01164)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Turisme cultural en el món oriental (3108G01167)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Turisme cultural a occident (3108G01168)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Els grans museus del món (3108G01169)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Temes d'actualitat turística (3108G01170)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Polítiques econòmiques turístiques (3108G01171)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Patrimoni religiós (3108G01172)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Cinc espais turístics de gran rellevància turística (3108G01173)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Geografia turística d'Àsia (3108G01174)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Geografia turística d'Àfrica (3108G01175)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Anàlisi de tipologia turística (3108G01176)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Anàlisi de destinació turística (3108G01177)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

TIC i turisme (3108G01178)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Responsabilitat Social en turisme (3108G01179)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Competitivitat de les destinacions turístiques (3108G01180)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Actualitat econòmico-turística (3108G01181)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Noves demandes turístiques (3108G01182)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Sociologia del turisme i de l’oci (3108G01183)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Turisme de creuers (3108G01184)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Velles cultures, nous recursos (3108G01185)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Immobles d'ús turístic (3108G01186)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Turisme i gènere (3108G01187)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Espais naturals protegits (3108G01188)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Activitat pública de foment al sector turístic (3108G01189)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Viatges i viatgers (3108G01190)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Administració i direcció d'Allotjaments Turístics (3108G01192)

OPOptativa 21.00 AAnual

Direcció d'allotjaments turístics (3108G01193)

OPOptativa 15.00 SSemestral No

Gestió de DMO (3108G01194)

OPOptativa 12.00 SSemestral No

Seminari de Turisme (3108G01195)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Taller MindFulness (3108G03090)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

City Branding (3108G03092)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Cal superar 1 dels mòduls següents

Requeriment tercera llengua6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Anglès avançat 2 (3108G01015)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Anglès domini funcional efectiu 1 (3108G01019)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Anglès domini funcional efectiu 2 (3108G01020)

OBObligatòria 6.00 AAnual
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell C1 - Anglès

Cal superar 1 dels mòduls següents

Requeriment quarta llengua6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Alemany llindar 1 (3108G01012)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Alemany llindar 2 (3108G01013)

OBObligatòria 6.00 AAnual No

Francès llindar (3108G01023)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Francès avançat 1 (3108G01024)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Francès avançat II (3108G01165)

OPOptativa 6.00 AAnual

Alemany avançat I (3108G01166)

OPOptativa 6.00 AAnual No
* Nivell B2.1 - Francès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell B2.1 - Alemany
* Nivell B2 - Alemany
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell B1 - Francès
* Nivell B1 - Alemany
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià

Pràctiques

El mòdul del Pràcticum et permetrà completar la teva formació a partir de la participació activa en el món professional. Podràs realitzar les pràctiques externes en un ampli ventall d'empreses i institucions col·laboradores de l'àmbit del turisme, seleccionades acuradament a partir d'un procediment de qualitat. Així mateix, podràs fer la teva estada de pràctiques en altres països i continents.

En aquest bloc de pràctiques es prepararà un pla de treball individual i personalitzat, traçat prèviament per totes les parts implicades. El tutor de l'empresa i la persona coordinadora de les pràctiques faran el seguiment de la teva activitat i vetllaran perquè puguis adquirir les competències marcades. D'aquesta manera podràs assolir una certa experiència laboral, podràs implementar les competències desenvolupades en altres mòduls del grau de Turisme i, alhora, podràs obtenir un coneixement del sector turístic molt valuós per a la teva inserció laboral posterior.

L'expertesa de professionals de prestigi del món de l'hoteleria, les agències de viatges, els operadors turístics, la informació turística, el turisme cultural, la planificació i gestió turística, el lleure, el transport, els esports d'aventura, el sector dels esdeveniments i congressos, entre molts altres, et permetran completar la teva formació en turisme.

A més, un cop finalitzats els estudis, podràs disposar d'una borsa de treball que et facilitarà l'accés a un lloc de treball o, si escau, fins i tot estaràs en condicions de desenvolupar el teu propi projecte empresarial.

Treball de fi de grau

Per obtenir el títol, els estudiants han de realitzar un treball final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals que s'han anat adquirint durant el grau i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit els estudiants. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+ .

Matrícula

Matrícula de primer

1

Consulta els resultats de l’assignació de places al Portal d'accés a la universitat .

Informa't sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).

2

Consulta els Preus de matrícula, i revisa la Guia d’automatrícula per conèixer el sistema de matriculació electrònica de la UdG.

Consulta les dates i horaris de la matrícula i prepara la documentació que hauràs de presentar, segons el cas.

3

Acut al teu centre el dia i hora que t’hagin assignat, emplena el full de matrícula i formalitza la matrícula assistida en línia.

El centre docent et donarà les indicacions necessàries per obtenir el teu carnet universitari.

Sessions informatives d'acollida
Estudiants de primera opció
16 de juliol, a les 10.15 h, a la Sala de Graus de l’Edifici Sant Domènec
Estudiants de segona i posteriors opcions
26 de juliol, a les 10.30 h, a la Sala de Graus de l’Edifici Sant Domènec
Estudiants de setembre
27 de setembre, a les 9.45 h, a la Sala de Graus de l’Edifici Sant Domènec
Dates de matrícula
En primera preferència
16 de juliol, després de la sessió informativa fins a les 13 h, a l’aula informàtica
17 i 18 de juliol, de 10 h a 13 h, a l’aula informàtica
Per reclamació a la primera assignació i per assignació definitiva
18 de juliol, de 10 h a 13 h, a l’aula informàtica
De segona assignació (en qualsevol preferència)
26 de juliol, després de la sessió informativa fins a les 13 h, a l’aula informàtica
27 de juliol, de 10 h a 13 h, a l’aula informàtica
Per reclamacions a la segona assignació i de primera reassignació
6 i 7 de setembre, de 10 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica
De segona reassignació de juny
14 de setembre, de 10 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica
De tercera reassignació de juny
20 de setembre, de 10 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica
En convocatòria de setembre
27 de setembre, després de la sessió informativa fins a les 13 h, a l’aula informàtica
En matrícula d’octubre   
9 d'octubre, de 10 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica
Inici de les classes
Data d'inici
12 de setembre de 2018
Contacte de la secretaria acadèmica
Telèfons
972 418 220 / 972 419 703
Correu electrònic
secacad.aellt@udg.edu

1. Document d'identitat:

Nacionalitat Documentació
Estudiants de països de la UE, Regne Unit, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra Fotocòpia compulsada del document d'identitat vigent
Estudiants estrangers no comunitaris TIE (targeta d'identificació d'estrangers) preferentment, o passaport en cas que no es disposi de la TIE

2. Justificants de bonificacions o exempcions, d'acord amb l'apartat 1.1.3 de la Normativa de matrícula.


3. Documentació acreditativa de l'accés a la universitat:

Tipus d'accés Documentació
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de:
a) PAU i assimilats
b) CFGS o FP-2 o MP-3 i assimilats
c) Titulació universitària per la UdG
d) Proves d'accés per a més grans de 25, 40 o 45 anys
La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que aquesta informació l'acredita l’Oficina d’Accés a la Universitat. Es recomana als estudiants que hagin realitzat la PAU que es descarreguin al Portal d’accés a la universitat el document acreditatiu dins el mateix any en què hagin superat la prova, ja que deixa de ser accessible a 31 de desembre.
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de titulació universitària no obtinguda a la UdG Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del títol o del resguard del títol 
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de trasllat d'expedient (estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris) Certificat acadèmic on constin les assignatures i les qualificacions i el justificant d’haver abonat els drets de trasllat
Estudiants que accedeixen per trasllat d'expedient La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que els estudiants han hagut de presentar-la prèviament en el termini de la convocatòria de trasllat

4. Imprès de sol·licitud de matrícula, si escau (proporcionat pel centre docent)


5. Només en cas de no ser titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, imprès de comunicació/modificació de dades bancàries (disponible a la pàgina d'Impresos) i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.

La documentació s'haurà de presentar en el moment de matrícula, o bé a la Secretaria Acadèmica del centre docent abans del 19 de novembre (excepte el carnet de família nombrosa en cas de renovació, que es pot lliurar fins al 31 de desembre).

Automatrícula