Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Grau en Logística Empresarial

Grau en Logística Empresarial

Curs 2023-2024

Una carrera enfocada a formar els millors experts en logística en un entorn global, on l'alumne, gràcies al component dual de la formació, s'integra en les empreses ja des del tercer curs de carrera, ampliant així el seu horitzó professional.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Logística Empresarial
Branca de coneixement:
Ciències Socials i Jurídiques
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dona dret:

Graduat/ada en Logística Empresarial per la Universitat de Girona

Centre docent:
Escola Universitària Mediterrani (centre adscrit)
Nombre orientatiu de places:
50
Última nota de tall:

Notes de tall de la convocatòria de juny de 2023

Preu aprox. de la matrícula de primer:

Vegeu Quant costa estudiar a la UdG?

Requisits d'idiomes:

Per obtenir el títol cal acreditar:

 • un nivell C1 o equivalent d'anglès
 • un nivell B1 o equivalent d'alemany
Web:
Grau en Logística Empresarial (Modalitat Dual)
Memòria vigent:
Memòria (2018)
Altres informacions:
Indicadors de seguiment

Em convé saber

El sector econòmic de la logística és un sector en expansió que generarà desenes de milers de llocs de treball qualificats i d'alta especialització al nostre país. Segons dades de l'Associació per a la Cerca de l'Excel·lència específica de Logística (ABE-L) i de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), la logística representa actualment entorn del 12 % de PIB nacional, amb un volum de negoci proper a 95.000 milions d'euros i una inversió anual superior als 12.000 milions. L'alt nivell d'inserció laboral del grau en logística empresarial que oferim en EU Mediterrani es veu optimitzat pel nostre innovador pla d'estudis dual, que facilita la inserció laboral de l'alumne durant la carrera, gràcies a la col·laboració amb nombroses empreses, en un sector empresarial emergent i tecnològicament molt avançat. I per millorar la teva formació, incloem en la carrera les titulacions oficials d'anglès i alemany, a més d'un ordinador portàtil Apple, d'ús habitual a les nostres aules.

Competències generals

 1. Ser hàbil en la comunicació, tant per escrit com verbalment, en l’idioma propi i en altres llengües estrangeres.
 2. Treballar en equip, establint les relacions que més puguin ajudar al progrés i execució de projectes.
 3. Saber elaborar i defensar arguments i resoldre problemes dins de l’àrea d’estudi, convertint un problema empíric en un objectiu de recerca i presentar conclusions.
 4. Desenvolupar habilitats per reunir, processar i analitzar informació procedent de diverses fonts per aplicar-les en la presa de decisions.
 5. Prendre decisions en l’àmbit professional, aplicant els coneixements i tècniques adquirides al llarg de l’activitat acadèmica.
 6. Ser capaç de liderar equips de treball, adquirint habilitats de negociació per prevenir i resoldre problemes, conflictes i prendre decisions, assumint una marcada orientació per la qualitat.

Competències específiques

 1. Analitzar el funcionament, gestió i control de les diferents àrees funcionals de l’empresa i els instruments d’anàlisis aplicades a la logística.
 2. Desenvolupar els processos i les funcionalitats d’un sistema de suport per a la presa de decisions, identificant els diferents conceptes i instruments logístics.
 3. Analitzar les característiques del comerç internacional i distribució comercial, establint oportunitats de mercat.
 4. Desenvolupar habilitats de gestió logística per aplicar-les en qualsevol entorn empresarial.
 5. Planificar, organitzar i controlar les àrees i eines de suport a la logística.
 6. Planificar, organitzar i controlar les àrees estratègiques de la logística en la gestió integral de la cadena de subministrament.
 7. Gestionar, planificar i controlar les operacions de logística i transport.

Accés

Requisits d'accés

Batxillerat
Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de ciències socials i jurídiques.
Cicles formatius de grau superior (CFGS)
Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de ciències socials i jurídiques.
Més grans de 25 anys
Opció preferent de la prova d'accés superada: ciències socials i jurídiques
Més grans de 40 anys
Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte a l’entrevista
Més grans de 45 anys
Prova d’accés superada i resultat d’apte a l’entrevista
Altres
Tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent

Altra informació d'accés

Codi de preinscripció
81064
Ponderacions
Paràmetres de ponderació de les matèries de modalitat de la fase específica de les PAU
Convalidació de CFGS
Assignatures i crèdits convalidables de cicles formatius de grau superior

Sortides professionals

 • Transitari/a i tècnic/a en comerç exterior
 • Director/a d’operacions (supply chain manager)
 • Cap de trànsit
 • E-commerce manager
 • Consultor/a logístic/a
 • Director/a de logística
 • Director/a d’importació/exportació
 • Cap de compres
 • Responsable de control d’estocs

Continuar estudiant

Màsters universitaris

La UdG proposa un ampli programa de màsters. Els estudis de màster ofereixen una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l’especialització acadèmica, professional, o d’iniciació a la recerca. Aquests estudis tenen caràcter oficial i donen pas a la realització del doctorat.

Programes de doctorat

Els estudis de doctorat tenen com a objectiu la formació avançada de l'estudiant en tècniques de recerca, i inclouen l'elaboració i la presentació d'una tesi doctoral, que consisteix en un treball original de recerca. Per accedir-hi cal acreditar, segons el cas, un mínim de 60 0 120 crèdits ECTS de nivell de màster universitari oficial o equivalent.

Postgraus i especialització

La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació és el centre que acull i organitza les activitats de formació continuada amb l’objectiu donar resposta a les necessitats de formació permanent de nivell superior. S’hi imparteixen màsters propis, postgraus, cursos d'especialització i altres activitats de postgrau que abracen tots els àmbits del coneixement.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2023-2024

Fonaments de l'empresa24.00 crèdits

Principis de logística i transport12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Fonaments de la LogísticaFundamentos de la LogísticaFundamentals of Logistics  (3152G03006)

BBàsica 6.00 SSemestral

Modalitats del Transport i IntermodalitatsModalidades del Transporte e IntermodalidadesModalities of Transport and Intermodality  (3152G03007)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Distribució comercial i comerç internacional6.00 crèdits

Mètodes estadístics i gestió de dades aplicats a la logística 4.06.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Mètodes Quantitatius aplicats a la LogísticaMétodos Cuantitativos aplicados a la LogísticaQuantitative Methods for Logistics  (3152G03012)

BBàsica 6.00 SSemestral

Àrees i eines de suport a la logística6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Fonaments de Metereologia i ClimatologiaFundamentos de Metereología y ClimatologíaFoundations of Metereology and Climatology  (3152G03017)

BBàsica 6.00 SSemestral

Llengües estrangeres aplicades a la logística6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Anglès IInglés IEnglish I  (3152G03030)

OBObligatòria 3.00 AAnual

Alemany IAlemán IGerman I  (3152G03034)

OBObligatòria 3.00 AAnual

Fonaments de l'empresa6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Gestió dels Recursos HumansGestión de los Recursos HumanosHuman Resources Management  (3152G03005)

BBàsica 6.00 SSemestral

Principis de logística i transport6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Transport de ContainersTransporte de ContainersContainer Transport  (3152G03008)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Dret del TransportDerecho del Transporte Transportation Law  (3152G03009)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Distribució comercial i comerç internacional6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Fonaments del Màrqueting i Distribució ComercialFundamentos del Marketing y Distribución ComercialFundamentals of Marketing and Commercial Distribution  (3152G03011)

BBàsica 6.00 SSemestral

Mètodes estadístics i gestió de dades aplicats a la logística 4.012.00 crèdits

Àrees i eines de suport a la logística12.00 crèdits

Estrategia integral de la logística12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Gestió de la Cadena de Subministrament (SCM)Gestión de la Cadena de Suministros (SCM)Supply Chain Managment (SCM)  (3152G03021)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Emmagatzematge i Gestió de StocksAlmacenaje y Gestión de StocksStorage and Stock Management  (3152G03022)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Llengües estrangeres aplicades a la logística6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Anglès IIInglés IIEnglish II  (3152G03031)

OBObligatòria 3.00 AAnual

Alemany IIAlemán IIGerman II  (3152G03035)

OBObligatòria 3.00 AAnual

Mètodes estadístics i gestió de dades aplicats a la logística 4.012.00 crèdits

Àrees i eines de suport a la logística6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Gestió de la Qualitat aplicada a la LogísticaGestión de la Calidad aplicada a la LogísticaQuality Management applied to Logistics  (3152G03020)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Estrategia integral de la logística18.00 crèdits

Pràctiques en empreses o departaments logístics18.00 crèdits

Llengües estrangeres aplicades a la logística6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Anglès IIIInglés IIIEnglish III  (3152G03032)

OBObligatòria 3.00 AAnual

Alemany IIIAlemán IIIGerman III  (3152G03036)

OBObligatòria 3.00 AAnual

Pràctiques en empreses o departaments logístics24.00 crèdits

Llengües estrangeres aplicades a la logística6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Anglès IVInglés IVEnglish IV  (3152G03033)

OBObligatòria 3.00 AAnual

Alemany IVAlemán IVGerman IV  (3152G03037)

OBObligatòria 3.00 AAnual

Treball final de grau12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Treball Final de GrauTrabajo final de GradoFinal Degree Project  (3152G03038)

TFGTreball final de grau 12.00 SSemestral

Matèries optatives12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Llengua i Cultura Francesa ILengua y Cultura Francesa IFrench Language and Culture I   (3152G03039)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Llengua i Cultura Francesa IILengua y Cultura Francesa IIFrench Language and Culture II  (3152G03040)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Llengua i Cultura Xinesa ILengua y Cultura China IXinese Language and Culture I   (3152G03041)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Llengua i Cultura Xinesa IILengua y Cultura China IIXinese Language and Culture II  (3152G03042)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Direcció estratègicaDirección estratégicaStrategic management  (3152G03043)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Pràctiques d'aplicació en la Logística del sector de l'automocióPrácticas de aplicación en la Logística del sector de la Automoción Work Placements in logistic of automotive companies  (3152G03044)

OPOptativa 6.00 AAnual

Pràctiques d'aplicació en la Logística dels sectors farmacèutics i químicPrácticas de aplicación en la Logística de los sectores Farmacéuticos y QuímicoWork Placements in logistics of Pharmaceutical and Chemical companies  (3152G03045)

OPOptativa 6.00 AAnual

Pràctiques d'aplicació al sector logístic en empreses tèxtils i modaPrácticas de aplicación en la Logística del sector Textil y ModaWork Placements in logistic of textile and fashion companies  (3152G03046)

OPOptativa 6.00 AAnual

Pràctiques d'aplicació en la Logística del sector agroalimentariPrácticas de aplicación en la Logística del sector AgroalimentarioWork Placements in logistic of agrifood companies  (3152G03047)

OPOptativa 6.00 AAnual

Pràctiques d'aplicació en la logística en empreses de gran distribucióPrácticas de aplicación en la Logística en empresas de gran distribuciónWork Integrated Placements in logistic of large distribution companies  (3152G03048)

OPOptativa 6.00 AAnual

Pràctiques d'aplicació en la logística del Turisme i Transport de ViatgersPrácticas de aplicación en la logística del Turismo y Transporte de ViajeroWork Placements in logistic of tourism and passenger transport companies  (3152G03049)

OPOptativa 6.00 AAnual

Pràctiques d'aplicació logística en empreses del negoci portuari i navilierPrácticas de aplicación Logística en el negocio Portuario y NavieroWork Integrated Placements in logistic of port and naval companies  (3152G03050)

OPOptativa 6.00 AAnual

Pràctiques d'aplicació Logística AeroportuàriaPrácticas de aplicación Logística AeroportuariaWork Placements in logistic of airport companies  (3152G03051)

OPOptativa 6.00 AAnual

Pràctiques en Consultories per desenvolupar Projectes d'Innovació Logística i Noves TecnologiesPrácticas en Consultorías para desarrollar Proyectos de Innovación Logística y Nuevas TecnologíaWork Placements in Consultancies to develop Projects of Logistic Innovation and New Technologies  (3152G03052)

OPOptativa 6.00 AAnual

Optativitat+Reconeixement acadèmic18.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Llengua i Cultura Francesa ILengua y Cultura Francesa IFrench Language and Culture I   (3152G03039)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Llengua i Cultura Francesa IILengua y Cultura Francesa IIFrench Language and Culture II  (3152G03040)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Llengua i Cultura Xinesa ILengua y Cultura China IXinese Language and Culture I   (3152G03041)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Llengua i Cultura Xinesa IILengua y Cultura China IIXinese Language and Culture II  (3152G03042)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Direcció estratègicaDirección estratégicaStrategic management  (3152G03043)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Pràctiques d'aplicació en la Logística del sector de l'automocióPrácticas de aplicación en la Logística del sector de la Automoción Work Placements in logistic of automotive companies  (3152G03044)

OPOptativa 6.00 AAnual

Pràctiques d'aplicació en la Logística dels sectors farmacèutics i químicPrácticas de aplicación en la Logística de los sectores Farmacéuticos y QuímicoWork Placements in logistics of Pharmaceutical and Chemical companies  (3152G03045)

OPOptativa 6.00 AAnual

Pràctiques d'aplicació al sector logístic en empreses tèxtils i modaPrácticas de aplicación en la Logística del sector Textil y ModaWork Placements in logistic of textile and fashion companies  (3152G03046)

OPOptativa 6.00 AAnual

Pràctiques d'aplicació en la Logística del sector agroalimentariPrácticas de aplicación en la Logística del sector AgroalimentarioWork Placements in logistic of agrifood companies  (3152G03047)

OPOptativa 6.00 AAnual

Pràctiques d'aplicació en la logística en empreses de gran distribucióPrácticas de aplicación en la Logística en empresas de gran distribuciónWork Integrated Placements in logistic of large distribution companies  (3152G03048)

OPOptativa 6.00 AAnual

Pràctiques d'aplicació en la logística del Turisme i Transport de ViatgersPrácticas de aplicación en la logística del Turismo y Transporte de ViajeroWork Placements in logistic of tourism and passenger transport companies  (3152G03049)

OPOptativa 6.00 AAnual

Pràctiques d'aplicació logística en empreses del negoci portuari i navilierPrácticas de aplicación Logística en el negocio Portuario y NavieroWork Integrated Placements in logistic of port and naval companies  (3152G03050)

OPOptativa 6.00 AAnual

Pràctiques d'aplicació Logística AeroportuàriaPrácticas de aplicación Logística AeroportuariaWork Placements in logistic of airport companies  (3152G03051)

OPOptativa 6.00 AAnual

Pràctiques en Consultories per desenvolupar Projectes d'Innovació Logística i Noves TecnologiesPrácticas en Consultorías para desarrollar Proyectos de Innovación Logística y Nuevas TecnologíaWork Placements in Consultancies to develop Projects of Logistic Innovation and New Technologies  (3152G03052)

OPOptativa 6.00 AAnual

Tercera Llengua24.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Anglès IInglés IEnglish I  (3152G03030)

OBObligatòria 3.00 AAnual

Anglès IIInglés IIEnglish II  (3152G03031)

OBObligatòria 3.00 AAnual

Anglès IIIInglés IIIEnglish III  (3152G03032)

OBObligatòria 3.00 AAnual

Anglès IVInglés IVEnglish IV  (3152G03033)

OBObligatòria 3.00 AAnual

Alemany IAlemán IGerman I  (3152G03034)

OBObligatòria 3.00 AAnual

Alemany IIAlemán IIGerman II  (3152G03035)

OBObligatòria 3.00 AAnual

Alemany IIIAlemán IIIGerman III  (3152G03036)

OBObligatòria 3.00 AAnual

Alemany IVAlemán IVGerman IV  (3152G03037)

OBObligatòria 3.00 AAnual

Pràctiques

Degut al model dual que planteja l’estudi, a partir del tercer i també durant tot el quart curs l’estudiant realitzarà les seves pràctiques duals gaudint d’un contracte laboral dins les diferents empreses col·laboradores.

Treball de fi de grau

El TFG del Grau en Logística Empresarial té caràcter obligatori i una assignació de 12 ECTS. En el Grau en Logística Empresarial, el TFG comporta la realització per part de l’estudiant d’un projecte, una memòria, un estudi o un treball en el qual s’apliquin, s’integrin i es desenvolupin els coneixements, les capacitats, les competències i les habilitats adquirides i treballades durant la carrera universitària. En tractar-se d’un TFG d’un grau dual els alumnes hauran d'elaborar i defensar un projecte logístic dut a terme durant les pràctiques duals.

El TFG està orientat a l’avaluació de competències associades al títol i finalitza amb la defensa pública i l’avaluació i qualificació del treball.

La dedicació de l’estudiant està determinada pels 12 ECTS assignats a aquesta assignatura i per equivalència de 25 hores de dedicació dels estudiants per cada crèdit.

El TFG del Grau en Logística Empresarial (Dual) estarà dirigit per un professor del grau i comptarà amb la codirecció del director del projecte logístic de l’empresa.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+.

Matrícula

Matrícula de primer

La secretaria acadèmica del centre et proporcionarà la informació necessària per formalitzar la matrícula.

Assignatures
Revisa les assignatures de les quals et pots matricular a l'apartat Assignatures > Oferta d'assignatures 2023-2024 de la pàgina web del teu estudi de grau.
Preus
Consulta els preus de matrícula i les bonificacions a què pots acollir-te.
Pagament
Pots pagar la matrícula al comptat o fraccionada en dos o tres terminis o en terminis mensuals. Consulta'n les condicions a la Normativa de matrícula.
Beques
Si has sol·licitat la beca de caràcter general del MEFP i compleixes els requisits acadèmics establerts a la convocatòria podràs formalitzar la matrícula sense abonar els preus públics (de forma condicionada a la posterior obtenció de la beca).
Tercera llengua
Si el teu estudi de grau exigeix un nivell de coneixement d’una tercera llengua per obtenir el títol i ja disposes d’una certificació reconeguda d’aquest nivell o superior, et recomanem que la presentis conjuntament amb la resta de documentació requerida per a la primera matrícula. Consulta la Normativa sobre la tercera llengua.
Assegurances
Si tens menys de 28 anys, disposes d’una assegurança escolar obligatòria que et costarà 1,12 euros per curs. Si tens més de 28 anys, disposes d'una assegurança d'accidents obligatòria per 6,65 euros el curs. Més informació a la pàgina d'Assegurances.
Permanència
Tingues present que si en els dos primers anys acadèmics no superes un mínim de 30 crèdits no podràs continuar els mateixos estudis a la UdG. Consulta les Normes de permanència.

Document d'identitat
Si tens nacionalitat espanyola, no has de presentar el DNI tret que en l’automatrícula t’oposis a l’obtenció de dades personals per part de la Universitat de Girona (consulta la Guia d’automatrícula).

Si tens nacionalitat d’un país de la UE, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa o Andorra, has de presentar el document d'identitat vigent del país d’origen o el passaport.

Si tens una altra nacionalitat, has de presentar preferentment la targeta d'identificació d'estrangers vigent (TIE), o el passaport en cas que no disposis de la TIE.

Cal aportar el document escanejat a través del corresponent tràmit en línia i presentar l’original presencialment a la secretaria acadèmica.

Per a la presentació telemàtica del document pots utilitzar el tràmit “Sol·licitud a l’administració” de l’apartat de tràmits en línia de la Secretaria en Xarxa, preferentment, o bé (amb certificat digital) el Registre electrònic de la UdG.

Pots presentar el document fins al 21 de novembre.
Documentació d'accés
Si has accedit a la UdG per preinscripció universitària, procedent de PAU, CFGS, proves d’accés per a més grans de 25, 40 o 45 anys o titulació universitària obtinguda a la UdG, no has de presentar cap documentació.

Si has accedit a la UdG per preinscripció universitària procedent d’una titulació universitària finalitzada en una altra universitat, has de presentar telemàticament el títol (e-títol o còpia autèntica digital del títol) o el resguard del títol (amb signatura digital i CSV), o bé presentar presencialment l’original a la secretaria acadèmica.

Si has accedit a la UdG per per trasllat d'expedient o per preinscripció universitària procedent d’una titulació universitària iniciada en una altra universitat, has de presentar telemàticament el justificant d’haver abonat els drets de trasllat, signat electrònicament i amb CSV, o bé presentar l’original presencialment a la secretaria acadèmica.

Per a la presentació telemàtica de la documentació pots utilitzar el tràmit “Sol·licitud a l’administració” de l’apartat de tràmits en línia de la Secretaria en Xarxa, preferentment, o bé (amb certificat digital) el Registre electrònic de la UdG.

Pots presentar aquesta documentació fins al 21 de novembre.
Bonificacions i exempcions
Abans de matricular-te, revisa la pestanya "Ajuts i bonificacions" de l'automatrícula. Si tens dret a bonificacions que hi consten acreditades, i se’n manté la vigència a la data d’inici de curs (12 de setembre), no has de presentar cap documentació.

Si tens dret a bonificacions que no hi consten acreditades, pots iniciar el tràmit d'acreditació prement el botó "Sol·licitar" corresponent, i adjuntar-hi la documentació necessària per tal que es pugui aplicar el descompte o la gratuïtat corresponent a la matrícula.

També pots utilitzar el tràmit “Acreditació documental” de l’apartat de tràmits en línia de la Secretaria en Xarxa, preferentment, o bé (amb certificat digital) el Registre electrònic de la UdG, o bé presentar presencialment la documentació a la secretaria acadèmica.

Si et trobes en una situació de tràmit o pendent de renovació de documentació, no podràs gaudir del descompte en la matrícula, però s’acceptarà la presentació de la documentació actualitzada fins al 31 de desembre.

Més informació a la pàgina Bonificacions i exempcions.
Dades bancàries
Si no ets titular del compte bancari on es domiciliarà el pagament de la matrícula hauràs de presentar telemàticament l’imprès de comunicació/modificació de dades bancàries degudament emplenat i còpia del document d'identitat de la persona titular.

Per a la presentació de la documentació cal utilitzar el tràmit “Comunicació o modificació de dades bancàries” de l’apartat de tràmits en línia de la Secretaria en Xarxa, preferentment, o bé (amb certificat digital) el Registre electrònic de la UdG.

Cal presentar aquesta documentació en el termini de 10 dies hàbils des de la data de matrícula.
Sol·licitud de matrícula (només en cas de matrícula presencial)
Si la matrícula no es realitza en línia (automatrícula), el centre docent et requerirà un document de sol·licitud de matrícula. El document te’l proporcionarà el mateix centre i l’hauràs de presentant degudament emplenat i signat el dia de la matrícula.
Fotografia
Posteriorment a la matrícula, hauràs d’aportar una fotografia personal a través de la intranet La meva UdG (Personal > Identitat digital), d’acord amb les instruccions subministrades a la mateixa pàgina web.
Nota: l’acreditació a través de mitjans telemàtics no té caràcter definitiu, excepte en cas de documents electrònics originals o còpies electròniques autèntiques. La UdG es reserva el dret de reclamar posteriorment la documentació física corresponent.

Automatrícula

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.