Consell Social

PG2/05

Comissió de Programació i Gestió PG2/05

S’APROVA:
 
La participació de la Universitat de Girona com a membre del Consorci de Transferència de Coneixement (CTC).
 
 
S’APROVA:

La participació de la Universitat de Girona com a membre del Centre d’Estudis de Seguretat (CES).
 
S’APROVA:
 
1. Ratificar l’acta de constitució del Centre de Recerca i Innovació de les Indústries Turístiques, Fundació Privada, que s’inclou a l’acta com a annex núm. 3.
 
2. Ratificar els estatuts del Centre de Recerca i Innovació de les Indústries Turístiques, Fundació Privada, que s’inclou a l’acta com a annex núm. 4.