Consell Social

2/02

2/02, de 29 d'abril de 2002

S'APROVA:

  1. Contractar una auditoria del compte general 2001 de la UdG, sota les directrius de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, a l’empresa KPMG, amb tràmit directe i d’urgència, per un import de 30.000 € amb càrrec a un centre de cost del consell social.
     
  2. Notificar-ho a la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.

S'APROVA:

Aprovar el nomenament del Sr. Alfonso Martinell Miera com a gerent de la Universitat de Girona a partir del dia 1 de maig de 2002, d’acord amb el rector de la Universitat de Girona.