Consell Social

2nc/04

2nc/04, de 3 de juny de 2004

S’APROVA, per unanimitat:

El pressupost per a l’any 2004 de la Universitat de Girona per un total equilibrat de 70.624.229 € ingressos i despeses, d’acord amb la proposta elevada pel Consell de Govern.

 

S’APROVA:

1.   Ratificar a proposta del President, el Sr. Miquel Aliu, empresari de Gerundense de Plásticos, a títol individual, membre del patronat representant del Consell Social de la Universitat de Girona al Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona, Fundació Privada, mentre no es nomeni el representant de les organitzacions empresarials al Consell Social de la Universitat de Girona.

2.   Designar, a proposta del President, el Sr. Miquel Matas, com a membre del Patronat representant del Consell Social de la Universitat de Girona al Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona, Fundació Privada.

3.   Designar els senyors Albert Bou i Miquel Matas representants del Consell Social a la Junta Rectora del Parc Científic i Tecnològic de la UdG.

 

S’APROVA:

Designar el senyor Salvador Carrera i la senyora Pepita Perich membres del Patronat de la Fundació Privada UdG. Innovació i Formació.

 

S’APROVA, per unanimitat,

El Reglament d’organització i funcionament del Consell Social. 

S’APROVA:

1.D’acord amb l’article 127.2 g) de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya, designar membre representant del Consell de Social de la Universitat de Girona a la Conferència General del Consell Interuniversitari el Sr. Joan Carles Girauta i Vidal.

2.Designar membre representant del Consell Social de la Universitat de Girona a la Comissió de beques i preus el Sr. Joan Carles Girauta i Vidal.