Si el contenido no está traducido, puede usar la herramienta de traducción automática

Instituto de Investigación Histórica

Rosa Congost

Contacte

Institut de Recerca Històrica

Plaça Ferrater Mora, 1
17071 Girona
Tel. 972 418 945
Fax 972 418 230

dir.irh@udg.edu

www.udg.edu/irh

Dra. Rosa Congost Colomer

Rosa Congost

E-mail:

rosa.congost@udg.edu
Despatx: 4t. pis Facultat de Lletres
Telèfon:

972 41 87 89

 

Catedràtica d'Història Econòmica
Àrea: Història i Institucions Econòmiques

Directora del Màster d'Iniciació a la Recerca en Humanitats
Investigadora Principal del Grup d'Història de les Societats Rurals (reconegut per la Generalitat de Catalunya)
 

Rosa Congost es va doctorar en Història el 1988 i és catedràtica d’Història Econòmica de la Universitat de Girona des de 1995. És autora de nombrosos treballs entorn de la propietat de la terra i les relacions socials agràries a Catalunya. En els darrers anys ha potenciat l’enfocament d’història comparada. Ha publicat algunes monografies i articles en revistes acadèmiques i ha editat i coordinat algunes obres col•lectives relatives a projectes de recerca, dirigits per ella, realitzats en el Centre de Recerca d’Història Rural (Institut de Recerca Històrica) de la Universitat de Girona. També va anotar i preparar l’edició del llibre de Pierre Vilar Pensar Històricament. Reflexions i records i és una de les impulsores (amb Arón Cohen i Pablo Luna) de l’Atelier Pierre Vilar. Actualment és investigadora responsable del Grup d’Història de les Societats Rurals (reconegut per la Generalitat de Catalunya) de la UdG, codirectora de la revista Estudis d’Història Agrària, secretària de la Sociedad Española de Historia Agraria i Vice-Chair de l’Acció COST A35 Program for Study of European Rural Societies, finançat per la Unió Europea, en què hi participen més de 20 països europeus.

Línies de recerca

Propietat de la terra i anàlisi històrica; Dinàmiques socials i canvi històric: els grups i les desigualtats socials; Pierre Vilar: pensament i anàlisi històrics


Publicacions més rellevants: 
  • Congost, R. (1990). Els propietaris i els altres. La regió de Girona, 1768-1862. Vic: Eumo
  • Congost, R. (2000). Els darrers senyors de Cervià de Ter. Investigacions sobre el caràcter mutant de la propietat (segles XVII-XX). Girona: Universitat de Girona - Biblioteca d’Història Rural
  • Congost, R. (2000). "Sagrada propiedad imperfecta. Otra visión de la revolución liberal española", Historia Agraria, nº 20, pp. 61-93
  • Congost, R. (2003). "Property rights and historical analysis. What rights? What history?", Past & Present, nº 181, pp. 73-106
  • Congost, R. (2007). Tierras, leyes, historia. Estudios sobre 'la gran obra de la propiedad'. Barcelona: Crítica
  • Congost, R., i To, Ll. (1999). Homes, masos, història. La Catalunya del nord-est (segles XI-XX). Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat
  • Congost, R., Jover, G., i Biagioli, G. (2003). L’organització de l’espai rural a l’Europa mediterrània: masos, possessions, poderi. Girona: Universitat de Girona - Biblioteca d’Història Rural
  • Congost, R., Cohen, A., i Luna, P. (2004). Pierre Vilar: une histoire totale, une histoire en construction. París: Éditions Syllepse (edicions en català, espanyol i portuguès)
  • Congost, R., i Lana, J. M. (2007). Campos cerrados, debates abiertos. Análisis histórico y propiedad de la tierra en Europa (siglos XVI-XIX). Pamplona: Universidad Pública de Navarra.
  • Congost, R. (1995). Preparació, anotació i edició del llibre de Pierre Vilar: Pensar històricament. Reflexions i records. València: 3 i 4