Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

Trasllat d'expedient a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

Accés a estudis de grau per trasllat d'expedient amb un mínim de 30 crèdits reconeguts

Ets estudiant d'una altra Universitat, Facultat, o fins i tot de la nostra Facultat, i vols canviar d'estudis?

Preveus que entre el teu estudi i el que vols accedir hi poden haver un mínim de 30 crèdits convalidats, en el moment de presentar la sol·licitud?

Si és així, pots demanar trasllat directe. Per al curs 2019/2020 oferim tres places a cadascun dels graus de la Facultat (Administració i Direcció d'Empreses - Comptabilitat i Finances - Economia) per a estudiants provinents d'estudis espanyols i tres places per a estudiants d'estudis estrangers.

El termini per demanar aquest trasllat és del 23 al 30 d'abril.

A la mateixa sol·licitud hi figuren tots els documents a presentar i el pagament de la taxa que marca la Generalitat. Tingueu en compte que una vegada presentada la sol·licitud en cap cas es retornarà l'import de la taxa. 

Sol·licitud (català)  

Solicitud (castellano)

Podeu consultar la normativa a:

https://www.udg.edu/ca/estudia/Tramits-normatives-i-preus/Normatives/Acces-a-graus-amb-minim-de-30-credits-reconeguts

La resolució de les sol·licituds admeses i excloses serà conjunta i no es faran notificacions personals, havent de consultar-ho directament les persones interessades.

La resolució es farà pública el 31 de maig en aquest mateix apartat del web de la Facultat.

Notícies relacionades