Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Complements de: Anatomia i fisiologia del cos humà. Complements de Sistemes: esquelètic-muscular. Nerviós. Endocrí. Cardiovascular. Limfàtic. Respiratori. Digestiu. Renal. Reproductor. Immunitari i sang.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (75%), Anglès (25%)

Competències

 • CB04 Avaluar la pròpia activitat i aprenentatge, i elaboració d'estratègies per millorar-los
 • CB07 Utilitzar tecnologies de la informació i la comunicació i especialment la programació i ús d'ordinadors
 • CT01 Utilitzar la llengua anglesa
 • CT03 Comunicar-se oralment i per escrit
 • CES3 Descriure la anatomofisiologia humana i comprendre els processos fisiopatològics per facilitar la seva descripció a través de senyals i imatges biomèdiques
 • CES4 Desenvolupar algoritmes per al tractament i anàlisi de senyals i imatges biomèdiques
 • CES7 Formular, dissenyar i avaluar solucions biomecàniques d'assistència i teràpia
 • CES8 Especificar, dissenyar i avaluar dispositius i aplicacions informàtica per a teràpies biomèdiques
 • CES9 Especificar, dissenyar i avaluar sistemes assistits per ordinador i robotitzats; especialment els d'intervenció quirúrgica

Continguts

1. SISTEMA ENDOCRÍ. Les glàndules endocrines: Localització i funció. Hormones secretades per cada glàndula. Regulació de la secreció hormonal: Mecanismes de retroalimentació positiva i negativa. L'hipotàlem i la hipòfisi. L'eix hipotàlamo-hipofític. La tiroide, les paratiroides. L'activitat i funció tiroidal i paratiroidal. Regulació de la calcèmia. Glàndules suprarenals. Estructura i funció

2. SISTEMA RESPIRATORI: Vies respiratòries: Tracte respiratori superior: nas, faringe, laringe. Tracte respiratori inferior: Tràques, arbre bronquial i pulmons.Regulació i adequacio de l’entrada d’aire. Acció sincronitzada del mecanisme de deglució. Mecanisme de defensa de l’aparell respiratori: Acció aerodinàmica, Cèl•lules sistema immunitari. Fonació i articulació de la veu. Ventilació. Fases respiració: Inspiració, Expiració, Circulació pulmonar.

3. SISTEMA DIGESTIU. Anatomia de la boca, llengua, aparell dentari, glàndules salivals. Faringe, esòfag, estómac, duodè. Budell prim, còlon, recte. Peritoneu i mesenteris. Fetge i vies biliars. Pàncrees i melsa. Fisiologia del sistema digestiu. Estructura, mobilitat i funcions secretores. Funció i absorció. Funcions del fetge.

4. EL SISTEMA URINARI Anatomia: concepte. Ronyons: morfologia exterior i estructura. Via excretora: Calze renal, pelvis renal i urèters. Bufeta de l'orina i uretra.Fisiologia. La funció renal. Funcions glomerulars i tubulars. Mecanismes de formació i excreció d'orina. Esquilibri àcid-base. Distribució dels líquids corporals: Regulació del volum i composició. Mecanisme fosfocàlcic.

5. SANG I SISTEMA IMMUNITARI. Composició de la sang, cèl.lules sanguínies: Eritròcits: Metabolisme del ferro i de l'hemoglobina. granulòcits: Sistema mononuclear fagocític. Sistema del complement. Immunitat específica. La resposta inflamatòria. linfòcits: Immunoglobulines. Immunitat específica. immunització. Grups sanguinis. Immunohematologia. Hemostàsia i coagulació.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 32 60 92
Total 32 60 92

Bibliografia

 • J.L: del Cura, S. pedraza, A. Gayete (2010). Radología Esencial /J.L: del Cura, S. pedraza, A. Gayete. Médica Panamericana, cop.2010. Catàleg
 • Drake, Richard L (Richard Lee) (2013). Gray anatomía para estudiantes . Elsevier, cop.2013. Catàleg
 • Netter, Frank H. (Frank Henry), 1906-1991 (2011). Atlas de anatomía humana . Elsevier Masson. Catàleg
 • Frank H. Netter (2015). Atlas de anatomía humana (6º ed.). Barcelona: Elsevier. Catàleg
 • Ojeda sahagún José, L. (2004). Neuroanatomía humana: aspectos funcionales y clínicos. Barcelona: Masson, cop. 2004. Catàleg
 • Patton, Kevin T. (2013). Anatomía y Fisiología / kevin T. Patton, Gary A. Thibodeau. Elsevier. Catàleg
 • Schünke, Michael (2015). Prometheus: texto y atlas de anatomía / Michael Schünke. Médica Panamericana, cop.2015. Catàleg
 • Sobotta, Johannes, 1869-1945 (2012). Atlas de anatomía humana (23ª ed.). Barcelona: Elsevier. Catàleg
 • Tortora, Gerard J (2013). Principios de Anatomía y Fisiología / Gerard J. Tortora, Bryan Derrickson. Editorial Médica Panamericana, cop. 2013. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes Magistrals rova escrita de resposta múltiple on s'avaluen els coneixements teòrics donats a les classes expositives, els treballats de forma autònoma i reflexiva. 100

Qualificació

L'avaluació correspon a un examen presencial.
El criteri de qualificació té un pes del 100% i suposa el 100% de la nota final de l’assignatura. Els coneixements teòrics s’avaluen a partir d’una prova de resposta múltiple i el desenvolupament escrit de dos temes. Les 40 preguntes test inclouen 4 opcions de resposta, i una única resposta és correcta. A més el desenvolupament de 2 temes escollits per l’estudiant de 4 totals que es proposen. La prova test compatibilitza 8 punts i els temes el 2 punts. La nota mínima per superar la prova i així calcular la mitjana és de 5 punts. L'avaluació correspon a una activitats d’avaluació recuperable.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Si l'estudiant no es presenta a l'activitat d'avaluació continuada especificada en l'apartat de criteris de qualificació, suposarà obtenir un NO PRESENTAT a l'acta de l'assignatura.

Observacions

Temporalització de Febrer de 2019 a Juny de 2019.
El material bibliogràfic el trobareu a la biblioteca de la Facultat de Medicina i Infermeria al mòdul 611/612.

Per qualsevol dubte, qüestió o necessitat d'aclariment, podeu adreçar-vos a:
Bernat-Carles Serdà i Ferrer (despatx 4)
Tel. (+34) 972 418916 (+34) 972 418770
Correu electrònic: bernat.serda@udg.edu