Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
S'estudiaran les patologies de l'envolvent de l'edifici, dels interiors i de les instal·lacions.
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JORDI SOLER BUSQUETS
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (40%)

Competències

 • CT02 Recerca i selecció d'informació de manera eficaç
 • CT03 Utilització de tecnologies de la informació i la comunicació
 • CB11 Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • CE09 Capacitat per dictaminar sobre les causes i manifestacions de les lesions en els edificis, proposar solucions per evitar o esmenar les patologies, i analitzar el cicle de vida útil dels elements i sistemes constructius
 • CE10 Aptitud per intervenir en la rehabilitació d'edificis i en la restauració i conservació del patrimoni construït

Continguts

1. Anàlisi i consolidació envolvent, interiors i instal·lacions: 1.1. Patologia 1.2. Terapeutica

2. Tecniques de rehabilitació envolvent,interiors i instal·lacions: 2.1. Intervenció en l'envolvent, interiors i instal·lacions 2.2 Millora de les prestacions

3. Caracterització dels danys.

4. Avaluació de les capacitats, prestacions - vida útil

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 32 51 83
Classes expositives 14 28 42
Total 46 79 125

Bibliografia

 • Juan Monjo Carrió, Dr. arquitecto (2010). Patologia de cerramientos y acabados arquitectonicos. Munilla- Lería. Catàleg
 • Manuel Muññoz Hidalgo (2012). Manual de patología de la edificación. Manuel Muñoz. Catàleg
 • Lyall Addleson (1982). Fallos en los edificios. Addleson. Catàleg
 • Friedrich Eichler (1973). Patología de la construcción. Blume-Labor. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Anàlisi/estudi de casos Treball en equip o individual de desenvolupament de la diagnosi i reparació de l'envolvent, dels elements interiors i de les instal·lacions d'un edifici.
Part important dels treballs es realitzen a l'aula, en format taller, amb indicacions i correccions del professor.
Al finalitzar el curs, tots els treballs s'entregueran en un "Portafolio".
Els treballs no son recuperables.
No s'admenten lliuraments fora del format establert i/o de la data fixada d'entrega.
Valoració en funció de:
/Assoliment dels objectius proposats.
/Resolució tecnològica.
/Capacitat d'anàlisi i síntesi.
/Correccions d'aula.
/Participació activa a les sessions.
/Formalització.
/Referència bibliogràfica.
60
Prova d'avaluació: examen Activitat d'evaluació individual.
Es farà un sol examen i no és recuperable.
Prova d'avaluació sobre els continguts teòrics de l'assignatura.
Valoració en funció de:
/Assoliment del coneixement específic.
/Capacitat d'anàlisi i síntesi.
/Concreció de la resposta.
40

Qualificació

Treball pràctic o treballs pràctics: "Portafolio": 60%
Examen final 40%.
Per aprovar l'assignatura s'han de presentar tots els treballs desenvolupats durant el curs en un "Potafolio".
No hi ha nota mínima en les evaluacions per aprovar l'assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La no presentació del treball pràctic o del examen.

Assignatures recomanades

 • Construcció 5
 • Construcció 5
 • Construcció 6
 • Construcció 6
 • Construcció 7
 • Instal·lacions 1
 • Instal·lacions 1
 • Instal·lacions 2
 • Instal·lacions 2
 • Instal·lacions 3
 • Instal·lacions 4