Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
La construcció a la prehistòria. La construcció a l'antiguitat: les civilitzacions orientals i occidentals. La construcció a l'Edat Mitjana. La construcció a l'Edat Moderna. La construcció després de la revolució científica i industrial.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MIQUEL-ÀNGEL CHAMORRO TRENADO
Idioma de les classes:
Català (45%), Castellà (5%), Anglès (50%)

Competències

 • CT01 Utilització de la llengua anglesa
 • CT02 Recerca i selecció d'informació de manera eficaç
 • CT05 Comunicar-se oralment i per escrit
 • CB11 Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • CE06 Coneixement de l'evolució històrica de les tècniques i elements constructius i els sistemes estructurals que han donat origen a les formes estilístiques.

Continguts

1. La construcció a la Prehistoria

2. La construcció a l'Antiguitat 2.1. La construcció egipcia 2.2. La construcció mesopotàmica 2.3. La construcció persa 2.4. La construcció prehelènica 2.5. La construcció grega 2.6. La construcció etrusca 2.7. La construcció romana 2.8. La construcció paleocristiana 2.9. La construcció bizantina

3. La construcció en l'Edat Mitjana 3.1. La construcció hispanomusulmana 3.2. La construcció prerromànica 3.3. La construcció romànica 3.4. La construcció gòtica

4. La construcció en l'Edat Moderna 4.1. La construcció renaixentista 4.2. La construcció precientífica

5. La construcció després de la Revolució Cientifica e Industrial

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Lectura / comentari de textos 6,00 3,00 9,00
Prova d'avaluació 2,00 17,00 19,00
Sessió expositiva 18,00 7,00 25,00
Treball en equip 2,00 18,00 20,00
Tutories de grup 2,00 0 2,00
Total 30,00 45,00 75

Bibliografia

 • Adam, Jean-Pierre (1996 ). La Construcción romana : materiales y técnicas . León: Editorial de los oficios. Catàleg
 • Vitruvi Pol·lió, Marc (cop. 2000 ). Los Diez libros de arquitectura ([Nueva ed.]). Barcelona: Iberia. Catàleg
 • Yarza, Joaquín (cop. 1982 ). Arte medieval . Barcelona: Gili. Catàleg
 • Fernández Avenas, José (DL 1982 ). Renacimiento y barroco en España . Barcelona: Gustavo Gili. Catàleg
 • Calvo Serraller, Francisco (DL 1982 ). Ilustración y romanticismo . Barcelona: Gustavo Gili. Catàleg
 • Las Vanguardias del siglo XIX (cop. 1982 ). Barcelona (etc.): Gustavo Gili. Catàleg
 • Garriga, Joaquim (1983 ). Renacimiento en Europa . Barcelona: Gili. Catàleg
 • Fernández Arenas, José (DL 1983 ). Barroco en Europa . Barcelona: Gustavo Gili. Catàleg
 • Castro Villalba, Antonio (1999 ). Historia de la construcción arquitectónica (2ª ed). Barcelona: Edicions UPC Universitat Politècnica de Catalunya. Catàleg
 • Castro Villalba, Antonio (1996 ). Historia de la construcción medieval : aportaciones . Barcelona: Edicions UPC. Catàleg
 • Graciani García, Amparo (1992 ). Mesopotamia : problemática y consideraciones generales para un estudio de la construcción . Sevilla: la autora. Catàleg
 • Graciani García, Amparo (1998 ). La Técnica de la arquitectura en la Antigüedad . Sevilla: Universidad de Sevilla. Catàleg
 • Ortega Andrade, Francisco (DL 1993- ). Historia de la construcción . Las Palmas de Gran Canaria: Universidad de Las Palmas deGran Canaria. Servicio de Publicaciones. Catàleg
 • Barahona Rodríguez, Celia (1992 ). Revestimientos continuos en la arquitectura tradicional española . Madrid: MOPT. Catàleg
 • Baccheschi, Edi Maltese, Corrado (DL 1999 ). Las Técnicas artísticas (10ª ed.). Madrid: Cátedra. Catàleg
 • Heyman, Jacques (DL 1999 ). Estructuras de fábrica : teoría, historia y restauración : colección de ensayos (2ª ed. / |ba cargo de: Santiago Huerta Fernández). Madrid: Instituto Juan de Herrera [etc.]. Catàleg
 • Heyman, Jacques (1998). Structural analysis : a historical approach . New York: Cambridge University Press. Catàleg
 • Heyman, Jacques (cop. 2004 ). Análisis de estructuras : un estudio histórico . Madrid: Instituto Juan de Herrera. Catàleg
 • Paricio Ansuategui, Ignacio (1996 ). La Construcció de l'arquitectura (3ª ed., rev.). Barcelona: ITEC. Catàleg
 • Caballero Zoreda, Luis (1987 ). Curso de mecánica y tecnología de los edificios antiguos . Madrid: Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Servicio de Publicaciones. Catàleg
 • Miravete, A (1994 ). Aparatos de elevación y transporte . Zaragoza: El autor. Catàleg
 • Ruiz de la Rosa, José Antonio (1987 ). Traza y simetria de la arquitectura : en la antigüedad y medievo . Sevilla: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Sevilla. Catàleg
 • Truñó, Ángel (cop. 2004 ). Construcción de bóvedas tabicadas . Madrid: Instituto Juan de Herrera Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Catàleg
 • González Moreno-Navarro, José Luis (cop. 2002 ). Gaudí y la razón constructiva : un legado inagotable . Madrid: Akal. Catàleg
 • Choisy, Auguste (c1997 ). El Arte de construir en Bizancio . Madrid: Cehopu [etc.]. Catàleg
 • Choisy, Auguste (2006 ). El Arte de construir en Egipto . Madrid: Instituto Juan de Herrera :CEHOPU :CEDEX. Catàleg
 • Choisy, Auguste (cop. 1999 ). El Arte de construir en Roma . Madrid: CEHOPU [etc.]. Catàleg
 • Melvin Kranzberg, Carroll W. Pursell (Ed.) (1981). Historia de la tecnología: la técnica en Occidente de la Prehistoria a 1900. Barcelona: Gustavo Gili. Catàleg
 • Fullana, Miquel (1999). Diccionari de l'art i dels oficis de la construcció. Palma de Mallorca: Moll. Catàleg
 • Marín Sánchez, Rafel (2000). La Construcción griega y romana. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia. Servicio de Publicaciones. Catàleg
 • Viollet-le-Duc, Eugène Emmanuel (DL 2000 ). La Construcción medieval : el artículo "Construcción" delDictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe. au XVIe. siècle (2ª ed.). Madrid: Instituto Juan de Herrera [etc.]. Catàleg
 • Domenge i Mesquida, Joan (1997 ). L'Obra de la Seu : el procés de construcció de la Catedral de Mallorca en el tres-cents . Palma de Mallorca: Institut d'Estudis Balearics. Catàleg
 • Victor, Sandrine (DL 2004 ). La Construcció i els seus oficis a la Girona del segle XV . Girona: Ajuntament de Girona. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Pràctiques tipus 1 Comentari/resum/ resenya de imatges i textos facilitats pel professor. 18
Pràctiques tipus 2 Comentar y contextualitzar, en horari de classe de pràctica i sense apunts, una imatge passada a classe de teoria. 15
Pràctiques tipus 3 Realització d'un treball de curs sobre la historia de la construcció d'un edifici existent en grup. 27
Examen final Exàmen consisten en respondre preguntes relacionades amb la teoria impartida a classe des del primer fins el darrer dia del curs. 40

Qualificació

La nota de l'assignatura esta formada per dos notes parcials: la nota de pràctiques (inclou el treball de curs) i la nota de teoria. El valor percentual d'aquestes notes és: pràctiques un 60% (on practiques tipus 1 es el 18%, pràctiques tipus 2 és el 15% i pràctiques tipus 3 es el 27%) i teoria un 40%. La nota final surtirà de la mitjana de les notes de teoria i de pràctiques sempre i quan aquestes siguin superiors a 4 sobre 10. El examen de teoria sera activitat recuperable junt amb la pràctica tipus 2.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considera alumnes no presentats aquells que compleixin amb algun d'aquests requisits:
1. No haver entregat el treball de curs
2. No haver entregat el 80 % de les pràctiques
3. No haver entregat el examen teòric (examen final)

Observacions

Es molt important per cursar aquesta assignatura haver superat com a mínim les assignatures de Construcció 1 i 2, Quimica de Materials y tenir coneixements de geometria descriptiva ja que durant el curs s'analitzarant les formes, els materials i les tècnicas constructives utilitzades en diferents èpoques de la nostra historia.

Assignatures recomanades

 • Construcció 1
 • Construcció 2
 • Dibuix 1
 • Geometria descriptiva
 • Química dels materials