Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Disseny i càlcul d´estructures de formigó
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ANTONIO BLAZQUEZ BOYA
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (15%), Anglès (15%)

Competències

 • CB02 Coneixement aplicat dels principis de mecànica general, l'estàtica de sistemes estructurals, la geometria de masses, els principis i mètodes d'anàlisi del comportament elàstic del sòlid.
 • CE30 Capacitat per aplicar la normativa tècnica al procés de l'edificació, i generar documents d'especificació tècnica dels procediments i mètodes constructius d'edificis.
 • CE31 Aptitud per al pre-dimensionat, disseny, càlcul i comprovació d'estructures i per dirigir la seva execució material.

Continguts

1. INTRODUCCIÓ

          1.1. El formigó armat

          1.2. Bases de càlcul

2. MATERIALS

          2.1. Components del formigó

          2.2. Característiques mecàniques

          2.3. Ancoratge i cavalcament

          2.4. Durabilitat

3. SECCIONS SOTMESES A TENSIONS NORMALS

          3.1. Flexió simple

          3.2. Flexió-compressió compostes

          3.3. Vinclament

4. SECCIONS SOTMESES A TENSIONS TANGENCIALS

          4.1. Tallant

          4.2. Torsió

          4.3. Punxonament

5. ESTATS LÍMIT DE SERVEI

          5.1. Fissuració

          5.2. Deformacions

6. FORJATS

          6.1. Funcions estructurals

          6.2. Classificació

          6.3. Unidireccionals

          6.4. Bidireccionals

          6.5. Mixtes

          6.6. Directes

          6.7. Semiprofunds

          6.8. Profunds

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 19,00 32,00 51,00
Prova d'avaluació 8,00 4,00 12,00
Sessió expositiva 26,00 26,00 52,00
Treball en equip 7,00 28,00 35,00
Total 60,00 90,00 150

Bibliografia

 • Jiménez Montoya, Pedro (2009 ). Hormigón armado (15a ed. basada en la EHE-2008, ajustada al Código Modelo yal Eurocódigo EC-2). Barcelona: Gustavo Gili. Catàleg
 • Calavera Ruiz, José ([1999?] ). Proyecto y cálculo de estructuras de hormigón : [en masa,armado, pretensado] . [Madrid]: Instituto Técnico de Materiales y Construcciones (INTEMAC). Catàleg
 • García Meseguer, Álvaro (DL 1997- ). Hormigón armado ([4ª ed.]). Madrid: Fundación Escuela de la Edificación. Catàleg
 • EHE-08 : instrucción de Hormigón Estructural :|bcon comentarios de los miembros de la Comisión Permanente del Hormigón (2009 ) (2ª ed.). Madrid: Ministerio de Fomento Secretaría General Técnica. Catàleg
 • Guía de aplicación de la Instrucción de hormigón estructural : Edificación (2002 ). [Madrid]: Ministerio de Fomento. Catàleg
 • Garcia, David (2005 ). La Estructura y el proyecto . [Barcelona]: Col·legi d'Arquitectes de Catalunya Demarcació de Barcelona Àrea de Cultura Formació i Publicacions con la colaboración de: Generalitat de Catalunya. Catàleg
 • Rodríguez Ortiz, José Mª (cop. 1993 ). Curso aplicado de cimentaciones (5ª ed. corregida). Madrid: Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Catàleg
 • Calavera Ruiz, José (DL 2000 ). Cálculo de estructuras de cimentación (4ª ed.). [Madrid]: INTEMAC. Catàleg
 • Calavera Ruiz, José (DL 2001 ). Muros de contención y muros de sótano (3ª ed.). [Madrid]: Instituto Técnico de Materiales y Construcciones. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exercicis en aula S'entregaran al cap d'una setmana 15
Treball en equip Presentació (20%) i contingut (80%) 35
Prova d'avaluació Prova escrita. Valoració convencional 50

Qualificació

La nota final de l'assignatura (NFA) s'obté a partir de les següents notes, sempre i quan la Nota examen sigui igual o superior a 5.
NFA = Nota Exercicis d'Aula (15%) + Nota de Pràctiques (35%) + Nota examen (50%)

Tots els treballs i exercicis d'avaluació o exercicis d'aula que es proposin i que no siguin presentats en els terminis establerts seran qualificats amb una nota de 0 punts i no es podran recuperar.

Els exercicis d'aula i el treball del curs no són recuperables.

L'examen és recuperable en l'examen de recuperació. Per presentar-se a aquesta prova, cal tenir com a mínim un 3 de l'avaluació continuada.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Només es considera l’opció de "No Presentat" si no es fa cap de les activitats d’avaluació del curs.
Per tant, encara que l’alumne no faci l’examen, si ha lliurat alguna de les activitats d’avaluació del curs, no es podrà considerar com a "No Presentat".

L’estudiant ha de tenir present que la qualificació de “No Presentat” exhaureix convocatòria de qualificació.

Observacions

Dedicació :
Es preveu una dedicació total a l’assignatura de 150 hores.
Aproximadament 1/3 de la dedicació es destina a docència i activitats amb professor.
La resta es considera treball autònom de l’alumne destinat a:
- Desenvolupament dels treballs / activitats
- Estudi / preparació dels temes
- - - - - - - - - - - - - - - -
Sessions d’aula :
Es recomana :
- Assistència continuada i participació activa.
- Puntualitat a les sessions d'aula.
- Preparació prèvia del temari / activitat, per poder obtenir un màxim rendiment durant la sessió.
- L'assistència a les classes de pràctiques és considera indispensable.
- Per la resolució de problemes cal portar una calculadora científica.
- - - - - - - - - - - - - - - -
Tutories :
- Es realitzen durant els horaris d’atenció establerts per el professor
- Són sessions amb el professor per aclariment de dubtes de teoria, en cap cas són el substitut de les classes.
- - - - - - - - - - - - - - - -

Assignatures recomanades

 • Estructures 1
 • Estructures 2
 • Estructures 3
 • Fonaments de física 1
 • Fonaments de física 2
 • Fonaments de matemàtiques 1
 • Fonaments de matemàtiques 2
 • Fonaments de materials