Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2014
Descripció:
Assignatura del Mòdul 4 del Bloc Específic del Màster en Professorat d'ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes (2012-2013). L'assignatura té una càrrega de 3 ECTS (75 hores) i s'estructura en 24 hores presencials, 24 hores de treball dirigit i 27 hores de treball autònom.
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ALBERT RIERA PAIRO
Idioma de les classes:

Competències

 • Conèixer els continguts curriculars de les matèries relatives a l’especialització docent corresponent, així com el cos de coneixements didàctics entorn als processos d’ensenyament i aprenentatge respectius.
 • Planificar, desenvolupar i avaluar el procés d’ensenyament i aprenentatge potenciant processos educatius que facilitin l’adquisició de les competències pròpies dels respectius ensenyaments, atenent al nivell i formació prèvia dels estudiants així com l’orientació dels mateixos, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
 • Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la en els processos d’ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de l’especialitat cursada.
 • Col·laborar en la concreció del currículum que s’hagi d’implantar en un centre docent participant en la planificació col·lectiva del mateix, desenvolupar i aplicar metodologies didàctiques, tant de grup com personalitzades, adaptades a la diversitat d’estudiants.
 • Dissenyar i desenvolupar espais d’aprenentatge amb especial atenció a l’equitat, l’educació emocional i en valors, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, la formació ciutadana i els drets humans, que facilitin la vida en societat, la presa de decisions i la construcció d’un futur sostenible.
 • Adquirir estratègies per a estimular l’esforç de l’alumnat i promoure la seva capacitat per aprendre per si mateixos i amb altres, i desenvolupar habilitats de pensament i de decisió que facilitin l’autonomia, la confiança i la iniciativa personals.
 • Conèixer els processos d’interacció i comunicació a l’aula, dominar destreses i habilitats socials necessàries per fomentar l’aprenentatge i la convivència a l’aula, i abordar problemes de disciplina i resolució de conflictes.
 • Treballar en equip i cooperar amb altres docents, amb professionals de l’educació, professionals dels serveis educatius i amb les famílies.
 • Interessar-se per la pròpia formació permanent, reconeixent aspectes de millora en el seu exercici professional.
 • Prendre consciència de les pròpies creences i estereotips culturals i les implicacions d’aquests en l’actuació professional.
 • Conèixer el potencial educatiu i pedagògic de les TIC per utilitzar-lo com a instrument per al disseny i desenvolupament de la docència.
 • Mantenir una actitud crítica i reflexiva davant de l’entorn social i cultural, l’entorn institucional en el que es treballa i en relació a la pròpia pràctica professional.

Continguts

1. 1. Les Fonts i les Ciències socials

2. 1.1. Els conceptes bàsics.

3. 1.2. Quines de les Ciències socials?

4. 1.3. Les fonts en el currículum

5. 2. Acudir a les fonts: els llocs de recerca

6. 2.1. Els arxius

7. 2.2. Les biblioteques

8. 2.3. Les hemeroteques

9. 2.4. Els museus i les galeries

10. 2.5. Les cartoteques

11. 2.6. Les fonoteques

12. 2.7. Les filmoteques

13. 2.8. Els jaciments

14. 2.9. La recerca in situ

15. 2.10. La recerca virtual

16. 3. Les fonts de les Ciències socials i la seva aplicació didàctica

17. 3.1. Les fonts escrites

18. 3.2. Les fonts orals

19. 3.3. Les fonts materials

20. 3.4. Les fonts arqueològiques

21. 3.5. Les fonts cartogràfiques

22. 3.6. Les fonts demogràfiques

23. 3.7. Les fonts estadístiques

24. 3.8. Les fonts icòniques

25. 3.9. Les fonts audiovisuals

26. 3.10. Internet

27. 4. El treball de camp a l'aula

28. 4.1. Mètode i procediments

29. 4.2. L'avaluació

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0,50 1,00 1,50
Exposició dels estudiants 0,50 0 0,50
Prova d'avaluació 0 1,50 1,50
Resolució d'exercicis 1,00 2,00 3,00
Treball en equip 1,50 4,00 5,50
Total 3,50 8,50 12

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Elaboració d’una proposta didàctica que tingui com a centre d’interès el treball d’una font de les Ciències socials (Geografia, Història i Art).
  10
  Exposició oral de la proposta didàctica elaborada en equip. 10
  Exercici pràctic 1 10
  Exercici pràctic 2 10
  Exercici pràctic 3 10
  Prova sumativa 30
  Assistència i regularitat 20

  Qualificació

  Assistència, interès i participació a l’aula (20 %):
  Es planteja un percentatge d’assistència de caràcter obligatori del 80% de les sessions presencials programades, degudament justificades.

  Produccions individuals (60 %):
  1. Prova sumativa escrita (30%)
  2. Activitats dirigides: exercicis pràctics i anàlisi/estudi de casos (30%)

  Produccions en grup (20 %):
  Presentació escrita i oral d’una proposta didàctica

  Observacions

  Les orientacions didàctiques i materials es trobaran penjats al moodle de l'assignatura.