Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2013
Descripció:
Aquest mòdul se centra en l'exposició i anàlisi territorial contemporani en el doble vessant, cada vegada més interrelacionat, urbà i rural. Aquests objectius impliquen, des del punt de vista urbà, una perspectiva àmplia del fet, que integra tant vessants històriques, com culturals, com econòmiques, polítiques i tècniques. Des del punt de vista rural, la visió també és àmplia, tenint en compte tant els processos -agents, polítiques, mercats, institucions,...- com els resultats físics dels mateixos en termes de paisatge i modes de vida.
Crèdits ECTS:
18
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ANNA MARIA RIBAS PALOM  / ISABEL SALAMAÑA SERRA  / JOAN VICENTE RUFI

Competències

 • CTUdG09 Llegir, comprendre i comentar textos científics
 • 11 Analitzar i interpretar la història del territori i la seva transformació en termes d'interacció entre naturalesa i cultura.
 • 12 Avaluar la qualitat ambiental i paisatgística del territori situant els factors naturals i culturals en interacció.
 • 16 Utilitzar i dominar les tècniques d'anàlisi territorial (treball de camp, de gabinet...).
 • 17 Analitzar i avaluar les dinàmiques naturals i socioeconòmiques d'un territori concret.
 • 18 Identificar els processos i els agents del territori i les seves interrelacions.
 • 28 Conèixer i interpretar els principis teòrics de la planificació i la gestió territorial.
 • 29 Conèixer i interpretar la normativa territorial i ambiental bàsica.
 • 33 Analitzar i avaluar la complexitat dels problemes territorials.
 • 36 Entendre i utilitzar llenguatges professionals de diferents disciplines.

Continguts

1. INTRODUCCIÓ GENERAL DE L'ASSIGNATURA Professors/es responsables de l'Assignatura: Anna Ribas, Isabel Salamaña i Joan Vicente

2. DINÀMIQUES I GESTIÓ DELS ESPAIS URBANS (Joan Vicente)

          2.1. La naturalesa de la ciutat. Introducció a conceptes bàsics de la ciutat i del fet urbà

          2.2. Els models urbans i les seves herències. Exposició d'aquells antecedents històrics que es consideren necessàris per entendre el fet urà contemporani, tant des del punt de vista morfològic, com social, com cultural, com polític, com econòmic.

          2.3. La ciutat Moderna. Exposició dels principis que han regit la conceptualització i la realitat de la ciutat Moderna.

          2.4. Processos urbans contemporanis. Exposició dels aspectes més rellevants que caracteritzen el fet urbà contemporani, amb especial incidència en els fenòmens de dispersió de la urbanització i problemàtiques socials, ambientals i de gestió.

          2.5. Els agents urbans i instruments per a la construcció de la ciutat. Economia, política i societat i la construcció de la ciutat. Se centrarà especialment en la definició, lògica i gestió de la renda del sòl i en els mètodes i incidència del planejament urbanístic.

3. DINÀMIQUES I GESTIÓ DELS ESPAIS RURALS (Isabel Salamaña)

          3.1. Els món rural/el món urbà: encontres i des-encontres

          3.2. La periurbanització del sector agropecuari

          3.3. Globalització i/o Mundialització: 3.3.1 del sector agropecuari; 3.3.2 de la cadena alimentària ; 3.3.3 sobirania alimentària Vs pobresa

          3.4. La Política Agrària Comú (PAC): 3.4.1 El futur de la PAC a partir del 2013; 3.4.2 L’encaix de la PAC a la globalitzat i/o mundialització; 3.4.3 Els reptes de Catalunya davant la nova PAC.

          3.5. Exemples de bones pràctiques agropecuàries a Catalunya

          3.6. Exemples de desenvolupament rural a Catalunya

4. SORTIDA DE CAMP I TREBALL DE CURS. Professora responsable i Coordinadora: Anna Ribas. Professors implicats: Isabel Salamaña i Joan Vicente.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 90,00 50,00 140,00
Cerca i anàlisi d'informació 0 30,00 30,00
Elaboració individual de treballs 70,00 55,00 125,00
Lectura / comentari de textos 12,00 30,00 42,00
Prova d'avaluació 10,00 80,00 90,00
Sortida de camp 14,00 9,00 23,00
Tutories de grup 6,00 0 6,00
Total 202,00 254,00 456

Bibliografia

 • Pérez Yruela, Manuel (2000 ). La Nueva concepción del desarrollo rural : estudio de casos . Córdoba: Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Instituto de Estudios Sociales Avanzados de Andalucía. Catàleg
 • Sanz Cañada, Javier (DL 2007 ). El Futuro del mundo rural : sostenibilidad, innovación y puesta en valor de los recursos locales . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Etxezarreta, Miren Iglesias, José Montseny, Antoni (cop. 1987 ). El Desenvolupament rural integrat . Barcelona: Diputació de Barcelona. Servei d'Agricultura i Ramaderia. Catàleg
 • Hervieu, Bertrand (1997 ). Los Campos del futuro . Madrid: Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación. Catàleg
 • Williams, Raymond (cop. 2001 ). El Campo y la ciudad . Buenos Aires [etc.]: Paidós. Catàleg
 • García Sanz, Benjamín (1999 ). La Sociedad rural ante el siglo XXI (2ª ed. (rev. y act.)). Madrid: Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación.Secretaría General Técnica. Catàleg
 • La Política agrícola común en detalle (2005 ). [Bèlgica]: Comunidades Europeas. Catàleg
 • Regidor, Jesús (2000 ). El Futuro del medio rural en España : agricultura y desarrollo económico . Madrid: Consejo Económico y Social. Catàleg
 • Romero González, Juan (DL 2004 ). Ordenación del territorio y desarrollo territorial : el gobierno del territorio en Europa: tradiciones, contextos,culturas y nuevas visiones . Gijón: Trea. Catàleg
 • Aldomà i Buixadé, Ignasi (2009 ). Atles de la nova ruralitat . [Lleida]: Fundació del Món Rural. Catàleg
 • Callau Berenguer, Sònia (2009 ). La Futura Llei d'Espais Agraris de Catalunya : jornades de reflexió, participació i debat : Girona, 17 i 18 de gener de 2008 . Girona: Documenta Universitaria. Catàleg
 • Jiménez Díaz, Rafael M. (1998 ). Agricultura sostenible . [Madrid]: Mundi-Prensa :Agrofuturo :Life. Catàleg
 • Duch Guillot, Gustau (2010 ). L'Agroindústria sota sospita . Barcelona: Cristianisme i Justícia. Catàleg
 • Aguado Franco, Juan Carlos Cadenas Marín, Alfredo (1997 ). El Campo y el medioambiente : un futuro en harmonía (2ª ed.). Madrid: Sopec. Catàleg
 • Riechmann, Jorge (2003 ). Cuidar la T(t)ierra : políticas agrarias y alimentarias sostenibles para entrar en el siglo XXI . Barcelona: Icaria. Catàleg
 • Bové, José (2001 ). El Mundo no es una mercancía : los agricultores contra lacomida basura : conversaciones con Gilles Luneau . Barcelona: Icaria. Catàleg
 • Helming, Katharina Wiggering, Hubert (2003 ). Sustainable development of multifunctional landscapes . Berlin [etc.]: Springer. Catàleg
 • Brouwer, Floor (cop. 2004 ). Sustaining agriculture and the rural environment : governance, policy and multifunctionality . Cheltenham [etc.]: Edward Elgar. Catàleg
 • Pistas para un agricultura sostenible (2002 ). Luxemburgo: Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas. Catàleg
 • Ràfols Casamada, Joan Alfranca Burriel, Òscar (2009 ). Agricultura periurbana . Barcelona: Edicions UPC. Catàleg
 • Gómez Benito, Cristóbal (1988 ). Jornadas Franco-Españolas sobre Agricultura Periurbana = Journées franco-espagnoles sur l'agriculture périurbane . Madrid: Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación. Catàleg
 • Álvarez Molinero, Natalia (DL 2009 ). Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas : hacia un mundo intercultural y sostenible . Madrid: Los Libros de la Catarata. Catàleg
 • Farinós Dasí, Joaquín (2002 ). Geografia regional d'Espanya : una nova geografia per a la planificació i el desenvolupament regional . València: Universitat de València. Catàleg
 • García Ramón, María Dolores (1995 ). Mujer y agricultura en España. Género trabajo y contexto regional . Vilassar de Mar: Oikos-Tau. Catàleg
 • El Futuro del mundo rural : Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento. Documento 7957 (DL 1989 ). Madrid: Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación.Servicio de Extensión Agraria. Catàleg
 • Duch Guillot, Gustau (2010 ). L'Agroindústria sota sospita . Barcelona: Cristianisme i Justícia. Catàleg
 • Lappé, Frances Moore (2005 ). Doce mitos sobre el hambre : un enfoque esperanzado para la agricultura y la alimentación del siglo XXI . Barcelona: Icaria. Catàleg
 • Producción ecológica: influencia en el desarrollo rural. (2009 ). Madrid: Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación. Catàleg
 • García Álvarez-Coque, José María Atance Muñiz, Ignacio (2006 ). La Reforma de la política agraria común : preguntas y respuestas en torno al futuro de la agricultura . Madrid: EUMEDIA :Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación. Catàleg
 • Nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones en el futuro de la agricultura y del mundo rural (2006 ). Madrid: Mundi-Prensa :Ministerio de Agricultura Pescay Alimentación. Catàleg
 • Gómez-Limón, José A. Barreiro Hurlé, Jesús (cop. 2006,,DL 2007 ). La Multifuncionalidad de la agricultura en España : concepto, aspectos horizontales, cuantificación y casos prácticos . Madrid: Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación.Centro de Publicaciones :Eumedia. Catàleg
 • Molinero, Fernando (DL 2004 ). Atlas de la España rural . [Madrid]: Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación. Secretaría General Técnica. Catàleg
 • Hervieu, Bertrand (1997 ). Los Campos del futuro . Madrid: Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación. Catàleg
 • Sumpsi Viñas, José Mª (DL 1996 ). La Ronda Uruguay y el sector agroalimentario español : estudio del impacto en el sector agroalimentario españolde los resultados de la Ronda Uruguay . Madrid: Ministerio de Comercio y Turismo :Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación. Catàleg
 • Canto Fresno, Consuelo del (1992 ). Desarrollo rural : ejemplos europeos . Madrid: Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación.Secretaría General de Estructuras Agrarias. Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. Catàleg
 • Naredo, José Manuel (cop. 2010 ). Raíces económicas del deterioro ecológico y social : más allá de los dogmas (2ª ed. act.). Madrid: Siglo XXI. Catàleg
 • Naredo, José Manuel (1996 ). La Evolución de la agricultura en España (1940-1990) . Granada: Universidad de Granada. Catàleg
 • Naredo, José Manuel (1974 ). La Evolución de la agricultura en España : desarrollo capitalista y crisis de las formas de producción tradicionales (2ª ed.). Barcelona: Laia. Catàleg
 • Ronda del milenio : tercera conferencia ministerial de laOMC en Seattle ([1999] ). Luxembourg: Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas. Catàleg
 • Alexandratos, Nikos (1995 ). Agricultura mundial : hacia el año 2010 . Madrid [etc.]: FAO :Mundi-Prensa. Catàleg
 • Precedo Ledo, Andrés (DL 1996 ). Ciudad y desarrollo urbano . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Soja, Edward W (2000 ). Postmetropolis : critical studies of cities and regions . Oxford [etc.]: Blackwell. Catàleg
 • Soja, Edward W (1990 ). Postmodern geographies : the reassertion of space in critical social theory . London [etc.]: Verso. Catàleg
 • Anton Clavé, Salvador López i Palomeque, Francesc (2000 ). Geografía de Europa . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Harvey, David ([1998] ). La Condición de la posmodernidad : investigación sobre los orígenes del cambio cultural . Buenos Aires: Amorrortu editores. Catàleg
 • Harvey, David (1979 ). Urbanismo y desigualdad social (2ª ed.). Madrid: Siglo XXI. Catàleg
 • Carter, Harold (impr. 1983 ). El estudio de la geografía urbana (2ª ed.). Madrid: Instituto de Estudios de Administración Local. Catàleg
 • Benevolo, Leonardo (1993 ). La Ciudad europea . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Chueca Goitia, Fernando (1974 ). Breve historia del urbanismo (3ª ed.). Madrid: Alianza Editorial. Catàleg
 • Nel·lo, Oriol (cop. 2001 ). Ciutat de ciutats : reflexions sobre el procés d'urbanització a Catalunya . Barcelona: Empúries. Catàleg
 • Pirenne, Henri (cop. 2001|e(Sant Andreu de la Barca : |fNovoprint) ). Las Ciudades de la Edad Media (1a ed. en Área de conocimiento: Humanidades). Madrid: Alianza Editorial. Catàleg
 • Le Corbusier (1989 ). Principios de urbanismo : La Carta de Atenas . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Lefèbvre, Henri (2000 ). La Production de l'espace (4e éd.). Paris: Anthropos. Catàleg
 • Hall, Tim (2001 ). Urban geography (2nd ed.). London [etc.]: Routledge. Catàleg
 • Kotkin, Joel (2006 ). La Ciudad : una historia global . Barcelona: Debate. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes teòriques, expositives i participatives i assistència a conferències organitzades pel Departament de Geografia Assistència a un mínim del 90% del total de sessions teòriques 10
Lectura i comentari de textos relacionats amb la temàtica d'estudi Capacitat de síntesi, interpretació d'idees, anàlisi crítica 15
Sortides de camp a concretar. assistència i presentació del ‘diari de camp’ 10
Sortida i treball de curs rural/urbà: treball en grup i presentació individual La sortida i el treball de curs és obligatori i cal complir, per ser avaluat, els següents requisits: assistir a les sessions pràctiques; assistir a la sortida; presentar els treballs definits en el guió del treball; defensa oral del treball. 25
Exàmens Nivell de coneixements assolits 40

Qualificació

Mètodes docents:
La metodologia docent està basada en tres tipus d’activitats presencials: les classes teòriques, les classes pràctiques i les sortides de camp. Com a activitats no presencials hi haurà una sèrie d’exercicis, informes i treballs que l’estudiant efectuarà sota la tutoria i supervisió dels professors.


La nota final de l’assignatura s'obtindrà de la mitjana ponderada de les diferents notes parcials. Cal obtenir una nota mínima de 4 a cada una de les activitats d'avaluació per tal de poder fer la mitjana

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La nota "No presentat" es posarà en aquells casos que l'estudiant no realitzi o no presenti el treball de curs o no es presenti als exàmens
finals d’ambdues parts de l’assignatura.


Observacions

El detall dels diferents temes del programa i de les sessions , així com, la dinàmica de l'assignatura serà explicat a l'inici del curs.

- Es faran dues sortides de camp: una de la temàtica d’urbana i una de la temàtica de rural (a concretar)

- SORTIDA DE CAMP I TREBALL DE CURS
.La sortida serà una visita (treball de camp) a un territori de fora de Catalunya. Tindrà una durada, aproximada, de 3 dies.
.Es faran un mínim de 4 sessions de treball, els divendres, per la preparació de la sortida i el seguiment del treball.
.La sortida i el treball són obligatòries.