Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2011
Descripció:
Estat de la cultura emprenedora a Espanya. Estudi especialitzat sobre la situació de l'empresari a Espanya: tipus d'empreses; formació de l'empresariat, mesures de suport. La creixent emergència de l'empresariat d'origen estranger a Espanya. Estudi avançat sobre el règim jurídic per a la creació d'empreses a Espanya. Relació entre elles.
Crèdits:
3
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Poc (25%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA ELENA BOET SERRA

Competències

 • 8.      Analitzar, aplicar i valorar els instruments legals i contractuals de caràcter laboral a la relació laboral, a partir del coneixement del marc regulador en l'àmbit de les relacions laborals.
 • 9.      Analitzar, gestionar i supervisar en l'àmbit de l'empresa l'aplicació de les condicions de treball acord amb la normativa vigent, i als interessos de l'empresa i el treballador.
 • 10.  Analitzar, aplicar i supervisar models de gestió de les prestacions de la Seguretat Social per a la cobertura dels riscos socioprofessionals d'empresaris i treballadors.
 • 11.  Transmetre idees i comunicar-se per escrit en l'àmbit laboral fent servir la terminologia i les tècniques més adequades en l'àmbit administratiu i judicial.
 • 12.  Analitzar les tendències internacionals sobre el món del treball i aplicar les seves millors pràctiques a l'àmbit de la gestió de les relacions laborals, a l'àmbit espanyol i català.
 • 21.      Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • 22.      Comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • 23.      Mostrar habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.
 • 26.      Establir i mantenir un sistema de garantia de qualitat per a la pràctica en el seu conjunt.

Altres Competències

 • 1.Identificar i caracteritzar des d'una perspectiva juridica les diferents formes d'empresa i empresari (particularment les societats mercantils) així con conèixer els conceptes fonamentals que integren el significat d'aquestes institucions.
 • 2. Valorar els avantatges i inconvenients, en termes d'empreneduria, associats a cada forma jurídica d'empresa.

Continguts

1. Tema 1.- L'empresa des d’una perspectiva jurídica. 1.1.La llibertat d'empresa des de la perspectiva constitucional 1.2. L'empresa i l'establiment mercantil. 1.3. L'establiment mercantil com objecte del tràfic jurídic . 1.4. La tipologia empresarial. 1.4 Cultura emprenedora.

2. Tema 2.- L'estatut jurídic de l'empresari mercantil. 2.1.L'empresari mercantil. 2.2.L'estatut jurídic de l'empresari mercantil (publicitat legal i comptabilitat).2.3.La representació mercantil

3. Tema 3.- Les societats mercantils. 3.1. El dret de societats i les societats mercantils. 3.2. El concepte de societat mercantil. 3.3. Els tipus de societats. Classificació de les societats mercantils (personalistes i de capital). 3.4. La societat com a negoci jurídic. 3.5. La societat com a persona jurídica.

4. Tema 4.- Les societats de capital. La societat anònima 4.1. Fundació. 4.2. L'estructura financera. 4.3. Les accions 4.5. Les obligacions 4.6. Els òrgans. 4.7. El comptes. 4.8. Modificacions, dissolució, liquidació i extinció.

5. Tema 5.- La societat de responsabilitat limitada. La societat de responsabilitat limitada. 5.1.La fundació. 5.2. L'estructura financera. 5.3. Les participacions socials. 5.4. Els òrgans. 5.5. Els comptes. 5.6.Modificació del contracte. Dissolució, liquidació i extinció.

6. Tema 6. Altres formes d'empresa. 6.1 La societat cooperativa. 6.2.Les institucions d'inversió col•lectiva. 6.3. L’empresa pública (concepte i caracterització del seu regim legal).

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 8,00 16,00 24,00
Elaboració individual de treballs 1,00 22,00 23,00
Sessió participativa 15,00 13,00 28,00
Total 24,00 51,00 75

Bibliografia

 • Sánchez Calero, Fernando (2009 ). Instituciones de derecho mercantil (32ª ed., 5ª ed. en Aranzadi). Cizur Menor (Navarra): Thomson Aranzadi. Catàleg
 • Menéndez Menéndez, Aurelio Uría, Rodrigo Aparicio González, Mª Luisa (2009 ). Lecciones de derecho mercantil (7ª ed.). Cizur Menor (Navarra): Thomson reuters Civitas. Catàleg
 • Broseta Pont, Martínez Sanz (2011). Manual de Derecho Mercantil. (18). Madrid: Tecnos. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes participatives 25
Anàlisi/estudi de casos 25
Elaboració d'un treball 50

Qualificació


L’avaluació i qualificació dels coneixements adquirits dependrà de l’assistència i participació a les classes (50%) i la realització i presentació d’un treball sobre alguna de les materies objecte del programa i d’interès per l’estudiant (50%).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La no realització d'alguna de les dues activitats propossades comportarà la qualificació de no presentat