Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2011
Descripció:
Estudi general dels autors i obres de la novel·lística medieval en el seu context romànic i de la prosa dels segles XVI i XVII.
Crèdits ECTS:
12
Idioma principal de les classes:
Castellà
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
SONIA BOADAS CABARROCAS  / EUGENIA FOSALBA VELA  / RAFAEL RAMOS NOGALES  / LARA VILA TOMAS

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria1 dl 13:00-14:30, dc 13:00-14:30
Pràctiques d'aula1 dl 13:00-14:30, dc 13:00-14:30

Competències

 • E1. Desenvolupar un correcte ús oral i escrit de la llengua espanyola, que serà l'utilitzada en les exposicions orals en classe i en els diferents treballs realitzats.
 • E3. Estar familiaritzat i saber manejar els principals programes i recursos informàtics aplicats específicament a l'estudi de la llengua i la literatura.
 • E4. Argumentar amb rigor i construir una opinió pròpia i fonamentada sobre qüestions relacionades amb la llengua i la literatura espanyoles.
 • E8. Aplicar l'estudi científic a l'anàlisi lingüística i/o literària de manera rigorosa, mitjançant l'ús dels diferents mètodes científics proposats per diferents escoles i utilitzant les eines informàtiques oportunes per aconseguir resultats de qualitat.
 • E10. Desenvolupar la capacitat d'anàlisi i comprensió dels textos literaris en el seu context històric i cultural.
 • E13. Aplicar els mètodes d'anàlisi i crítica literària prèviament exposats en forma teòrica a diferents textos concrets de la literatura espanyola.
 • E14. Realitzar comentaris de textos adequats a la disciplina, que atenguin tant la seva anàlisi estilística, formal i cultural com la identificació en els mateixos dels trets propis de l'època, l'autor o l'obra estudiats.
 • E15. Adquirir un vocabulari específic de les diferents disciplines literàries i ser capaç d'utilitzar-lo correctament.
 • E19. Analitzar i comentar críticament obres literàries.

Continguts

1. PRIMERA PARTE 1. La novela sentimental: 1. El género sentimental: características, obras principales, especialmente la Cárcel de amor de Diego de San Pedro. 2. La novela pastoril: la Diana de Jorge de Montemayor. Fuentes, estructura y éxito editorial. 3. La novela morisca. La Historia de Abindarráez y la hermosa Jarifa: las distintas versiones del relato; sus orígenes romanceriles. Sus fuentes literarias y cronísticas. 4. Selección de Las Novelas ejemplares de Cervantes.

2. 2. Prosa humanista: 1. El diálogo: el *Diálogo de la lengua *de Juan de Valdes; los diálogos políticos de Alfonso de Valdés; diálogo y doctrina: el *Diálogo de la dignidad del hombre* de Fernán Pérez de Oliva. 2. Antonio de Guevara y el *Marco Aurelio*. 3. La miscelánea: Pero Mexía. 4. Crónicas e historia humanística.

3. 3. El siglo XVII: 1.El Quevedo político y humanista. 2.La prosa lacónica: Saavedra Fajardo y Gracián.

4. 2 SEGUNDA PARTE: 1. Introducción. El «roman» o novela medieval. Su aparición en Francia y su desarrollo. 2. Los primeros pasos. La materia clásica: el Libro de Apolonio y las Crónicas troyanas. 3. Primeras muestras de la narrativa novelesca en Castilla. Hagiografía y relatos piadosos. Derivaciones novelescas de la épica y la historia: El caballero del Cisne. 4. Las grandes traducciones. La novela artúrica: Tristán de Leonís. Los relatos breves. 5. Las grandes creaciones castellanas: el Libro del caballero Zifar y Amadís de Gaula. 6. La primera novela histórica: la Crónica sarracina de Pedro de Corral. 7. La ficción sentimental: Siervo libre de amor de Juan Rodríguez del Padrón.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 40,00 0 40,00
Anàlisi / estudi de casos 6,00 25,00 31,00
Elaboració individual de treballs 0 30,00 30,00
Lectura / comentari de textos 60,00 55,00 115,00
Sessió expositiva 60,00 20,00 80,00
Total 166,00 130,00 296

Bibliografia

 • Avalle-Arce, Juan Bautista (1974). La novela pastoril española. Madrid: Istmo. Catàleg
 • Carrasco Urgoiti, María Soledad (1989 ). El Moro de Granada en la literatura : del siglo XV al XIX. Granada: Universidad de Granada. Catàleg
 • Cvitanovic, Dinko (1973 ). La Novela sentimental española . Madrid: Prensa Española. Catàleg
 • Fosalba Vela, Eugenia. El Abencerraje pastoril . Bellaterra,|cUniversitat Autònoma de Barcelona. Departamento de Filología Española,|c1990: . Catàleg
 • Fosalba Vela, Eugenia (1994 ). La "Diana" en Europa : ediciones, traducciones e influencias . Bellaterra: UAB Seminari de Filologia i d'Informàtica. Catàleg
 • Cervantes Saavedra, Miguel de (cop. 2005 ). Novelas ejemplares . Barcelona: Galaxia Gutenberg :Círculo de Lectores [etc.]. Catàleg
 • Ruiz de Conde, Justina (1945). El amor y el matrimonio secreto en los libros de caballerías. Madrid: Aguilar. Catàleg
 • Quevedo, Francisco de (1991). Los Sueños. Madrid: Cátedra. Catàleg
 • Bataillon, Marcel (2000 ). Erasmo y el erasmismo (1ª ed. en Bilioteca de bolsillo). Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Bataillon, Marcel (1966 ). Erasmo y España : estudios sobre la historia espiritual del siglo XVI (2ª ed.). México [etc.]: Fondo de Cultura Económica. Catàleg
 • Ferreras, Jacqueline (2003 ). Las Diálogos humanísticos del siglo XVI en lengua castellana . Murcia: Universidad de Murcia. Servicio de Publicaciones. Catàleg
 • Guevara, Antonio de (1994 ). Obras completas . Madrid: Turner. Catàleg
 • Mexía, Pedro (1990 ). Silva de varia lección . Madrid: Cátedra. Catàleg
 • Pérez de Oliva, Fernán (1995 ). Diálogo de la dignidad del hombre ; Razonamientos ; Ejercicios . Madrid: Cátedra. Catàleg
 • Valdés, Alfonso de (cop. 1992 ). Diálogo de las cosas acaecidas en Roma . Madrid: Cátedra. Catàleg
 • Valdés, Alfonso de (cop. 1999 ). Diálogo de Mercurio y Carón . Madrid: Cátedra. Catàleg
 • Valdés, Juan de (1982 ). Diálogo de la lengua . Madrid: Cátedra. Catàleg
 • Gracián, Baltasar (1980 ). El Criticón . Madrid: Cátedra. Catàleg
 • Gracián, Baltasar (1980 ). El Criticón . Madrid: Cátedra. Catàleg
 • Gracián, Baltasar (DL 2003 ). El Héroe ; Oráculo manual y arte de prudencia . Madrid: Castalia. Catàleg
 • Saavedra Fajardo, Diego de (cop. 1999 ). Empresas políticas . Madrid: Cátedra. Catàleg
 • Saavedra Fajardo, Diego de (cop. 2006 ). República literaria . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • La gran conquista de Ultramar (1979). Bogotá: Instituto Caro y Cuervo. Catàleg
 • Cuesta Torre, Ma. Luzdivina (1999). Tristán de Leonís : Valladolid, Juan de Burgos, 1501 . Alcalá de Henares: Centro de Estudios Cervantinos. Catàleg
 • González, Cristina (1983 ). Libro del Caballero Zifar . Madrid: Cátedra. Catàleg
 • Rodríguez de Montalvo, Garci Cacho Blecua, Juan Manuel (cop. 1987-1988 ). Amadís de Gaula . Madrid: Cátedra. Catàleg
 • Rodríguez del Padrón, Juan (1976 ). Siervo libre de amor . Madrid: Castalia. Catàleg
 • Corbella, Dolores (1992 ). Libro de Apolonio . Madrid: Cátedra. Catàleg
 • Corral, Pedro del (cop. 2001 ). Crónica del Rey Don Rodrigo : crónica sarracina . Madrid: Castalia. Catàleg
 • García López, Jorge (2010 ). Alexandre . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • García Gual, Carlos (1974 ). Primeras novelas europeas . Madrid: Istmo. Catàleg
 • Gómez Redondo, Fernando (cop. 1998-2002 ). Historia de la prosa medieval castellana . Madrid: Cátedra. Catàleg
 • Menéndez y Pelayo, Marcelino (1943 ). Orígenes de la novela . Santander [etc.]: Aldus [etc.]. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Treball acadèmic Ús correcte del castellà oral i escrit. 25
Examen Ús correcte del castellà oral i escrit. 75

Qualificació

L'avaluació suposa l'entrega de dos treballs (un 25% de la nota) i la realització de dos examens (un 75% de la nota). El tema del treball s'haurà de pactar prèviament amb els professors de l'assignatura. En ambdós casos es valorarà negativament l'ús incorrecte del castellà: un alumne pot arribar a suspendre l'assignatura si les faltes d'ortografia i gramaticals són greus i reiterades, tot i haver demostrat una bona assimilació de la matèria. Així mateix, la detecció d'un treball copiat o plagiat, en la seva totalitat o parcialment, comportarà suspendre l'assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà que un alumne que no presenti algún dels treballs, que són obligatoris, no haurà satisfet tots els requisits per a ser avaluat i, per tant, constarà com a No Presentat.