Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2005
Descripció:
Entendre, a través de la recerca-acció, la dinàmica de l'aprenentatge matemàtic i els factors determinants que la potencien alhora que permetin l'aprofundiment vers els processos de renovació matemàtica tant de continguts com didàctics
Crèdits:
4,5
Idioma principal de les classes:
Sense especificar
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Sense especificar
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Sense especificar

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ANGEL ALSINA PASTELLS

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria1 dj 15:30-17:30 38
Pràctiques d'aula1 dc 16-17:30 38

Altres Competències

 • 1. Veure el caràcter instrumental de les matemàtiques i adonar-se, a través de la investigació de diferents situacions de la vida quotidiana i recursos lúdico-manipulatius, que els aprenentatges que es fan a la classe de matemàtiques són útils, necessaris i aplicables tant a les altres matèries d'estudi com a la vida. 2. Mostrar una actitud positiva i una bona predisposició cap a la matemàtica. 3. Tenir sentit crític davant de les situacions matemàtiques 4. Tenir sentit crític davant de les situacions matemàtiques 5. Gaudir i fer guadir els alumnes d'Educació Infantil i d'Educació Primària amb la investigació de situacions matemàtiques a partir de l'entorn, materials manipulatius, recursos informàtics, etc. 6. Trencar l'esquema que la matemàtica és una disciplina teòrica que s'aprèn només a partir de la memorització de continguts incompresos i la repetició excessiva d'exercicis mecànics.

Continguts

1. 1. L'educació matemàtica. 1.1. Breu definició d'Educació Matemàtica. 1.2. Principals competències matemàtiques a desenvolupar de 0 a 12 anys. 1.3. Ajudar a pensar matemàticament: criteris metodològics bàsics per fomentar l'esperit investigador en l'àrea de les matemàtiques. 2. La resolució de problemes matemàtics a l'escola 2.1. Definició de problema matemàtic. 2.2. Fases en la resolució de problemes matemàics a Educació Infantil i Educació Primària. 3. El roanament lògico-matemàtic 3.1. Breu definició conceptual. 3.2. Alguns recursos lúdico-manipulatius que permeten fer tasques d'investigació a l'aula: jocs lògics estructurats, jocs estratègia, ... 4. La numeració i el càlcul. 4.1. Breu definició conceptual. 4.2. Alguns recursos lúdico-manipulatius que permeten fer tasques d'investigació a l'aula: àbac, reglets, ... 5. La geometria 5.1. Breu definició conceptual 5.2. Alguns recursos lúdico-manipulatius que permeten fer tasques d'investigació a l'aula: geoplà, tangram, ... 6. La mesura 6.1. Breu definició conceptual. 6.2. Alguns recursos lúdico-manipulatius que permeten fer tasques d'investigació a l'aula: les activitats de taller.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 25,00 25,00 50,00
Lectura / comentari de textos 8,00 3,00 11,00
Treball en equip 4,00 6,00 10,00
Total 37,00 34,00 71

Bibliografia

 • Alsina, À. (2004). Desarrollo de competencias matemáticas con recursos lúdico-manipulativos. Narcea de Editores S.A..
 • Polya, G. (1982). Cómo plantear y resolver problemas. México: Trillas.
 • Mason, J.; Burton, L.; Stacey, K. (1988). Pensar matemáticamente. Labor-MEC.
 • Castelnuovo, E (1981). La geometría. Ketres.
 • Fisher, R.; Vince, A. (1988). Investigando las matemáticas. Madrid: Akal.
 • Gardner, M. (1983). !Ajá!. Barcelona: Labor.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

Qualificació

L'assignatura s'avaluarà a partir de:
- La realització d'un treball pràctic per tema. Els treballs pràctics es podran fer individualment o en petit grup (60%).
- La realització d'una investigació educativa en l'àmbit de la didàctica de la matemàtica (40%).
- L'assistència a classe també comptarà per a l'avaluació final.

Assignatures recomanades

 • Càlcul mental: tècniques, recursos i estratègies
 • Desenvolupament del pensament matemàtic i la seva didàctica
 • La matemàtica com a recurs de multidisciplinarietat
 • Lògica, joc i resolució de problemes