Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Aquest mòdul té com a objectiu que l'estudiant escrigui i defensi un assaig sobre alguns dels temes d'àmbit de coneixement del màster. La naturalesa i extensió del treball dependran de la matèria triada i del tema sobre el quals es focalitzi. Aquest treball, supervisat pel tutor, s'haurà de presentar correctament per escrit i, posteriorment, defensar públicament davant un tribunal que l'avaluarà.
Crèdits:
12

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA TERESA BOSCH BADIA  / LLUIS COROMINA SOLER  / ALBERT SABATER COLL
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (25%), Anglès (25%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA TERESA BOSCH BADIA  / LLUIS COROMINA SOLER  / ALBERT SABATER COLL
Idioma de les classes:

Competències

 • CG.1. Integrar, contextualitzar i sistematitzar les teories rellevants i les tendències emergents en l'anàlisi de l'empresa i el seu entorn econòmic.
 • CG.2. Cercar, generar i seleccionar informació i dades rellevants, tant quantitatives com qualitatives, i analitzar-les per estudiar un problema empresarial.
 • CG.3. Comunicar conclusions, coneixements i arguments davant diferents tipus de públic i en condicions de negociació o debat.
 • CG.4. Elaborar informes, estudis tècnics o tesi a partir del coneixement i anàlisi crítica.
 • CG.5. Treballar per continuar aprenent principalment de manera autònoma i aplicar els principis deontològics propis d'un empresari, directiu o investigador.
 • CE.1. Integrar coneixements, també des d'una perspectiva històrica i social, per a realitzar un diagnòstic de l'entorn econòmic o empresarial per a la presa de decisions.
 • CE.2. Aplicar els coneixements adquirits per afrontar nous reptes i oportunitats en un entorn econòmic i empresarial dinàmic.
 • CE.3. Identificar els problemes econòmics i empresarials o temes d'investigació rellevants i formular les preguntes i hipòtesis basant-se en un marc teòric.
 • CE.4. Aplicar les metodologies quantitatives i qualitatives necessàries per resoldre problemes propis de l'empresa
 • CE.5. Usar i construir sistemes d'intel·ligència de negoci.
 • CE.6. Identificar els indicadors econòmics i empresarials rellevants per analitzar, interpretar i revisar aspectes d'organització, direcció i comptabilitat.
 • CE.7. Identificar variables internes i externes rellevants per definir les estratègies i prendre decisions econòmiques i empresarials en el context internacional.
 • CE.8. Utilitzar l'anàlisi avançat dels mercats per definir les millors estratègies de les empreses que competeixen en els mercats.
 • CE.9. Dissenyar decisions òptimes des de l'alta direcció empresarial en els àmbits relacionats amb les diverses matèries d'empresa.

Continguts

1. El treball de final de màster (TFM) és una monografia o assaig amb sentit complet (plantejament, argumentació i conclusions) sobre algun aspecte d'una disciplina científica. S'ha de realitzar amb el màxim rigor, ha de tenir una estructura i una argumentació adequades al tema que s'hi desenvolupa i s'ha de fer una presentació correcta. La memòria tindrà una extensió màxima de text de 8.000 paraules sense considerar taules, gràfics o imatges. Com a annexos només es podran incloure materials que es corresponguin a una elaboració pròpia de l’alumne. El TFM té per objectiu comunicar, d'una manera organitzada, formal, clara i precisa, els resultats o conclusions a què s'ha arribat en l'estudi d'un tema, així com la metodologia que s'ha utilitzat, el procés seguit, els documents consultats, etc

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Elaboració individual de treballs 0 270,00 270,00
Tutories de grup 30,00 0 30,00
Total 30,00 270,00 300

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

  Qualificació

  Els criteris d'avaluació es defineixen a la Normativa d'avaluació del Treball Final de Màster de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  El Treball s'haurà de presentar dins el calendari establert en el curs acadèmic corresponent. La no presentació o, la presentació fora de termini representarà un NO PRESENTAT.

  Observacions

  Consultar la normativa d'avaluació de la Facultat