Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Principis de la gestió de la qualitat i adopció conjunta dels tres sistemes de gestió estandaritzats més àmpliament utilitzats per les empreses: Gestió de la qualitat, Gestió mediambiental i Gestió de la prevenció de riscos laborals. Anàlisis de cada sistema de forma individual. Integració dels tres sistemes. Gestió documental.
Crèdits:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARTI CASADESUS FA  / SANTIAGO COTS SERRANO
Idioma de les classes:
Català (70%), Anglès (30%)

Competències

  • CG3- Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
  • CE13- Coneixements de sistemes d'informació a la direcció, organització industrial, sistemes productius i logística i sistemes de gestió de qualitat.
  • CE15- Coneixements sobre prevenció de riscos laborals.

Continguts

1. Què és la qualitat i els sistemes integrats de gestió?

2. Qualitat de productes i serveis

3. Eines bàsiques de control de la qualitat

4. Control de la qualitat

5. Control de la qualitat: Mostreig per acceptació

6. Assegurament de la qualitat: Sistemes de gestió estandarditzats

7. Sistema documental per a la gestió estandarditzada

8. Estandard per a l'assegurament de la qualitat ISO 9001

9. Auditories de sistemes de gestió

10. Estàndard per a la gestió mediambiental ISO 14001

11. Processos de suport al sistema de gestió

12. Estàndard per a la prevenció dels riscos laborals OSHAS 18001

13. Sistemes integrats de gestió

14. Model per a la gestió de la qualitat total: EFQM

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 26 13 39
Elaboració de treballs 12 42 54
Prova d'avaluació 2 30 32
Total 40 85 125

Bibliografia

  • Castillo i Ferrer, Joan (2004 ). Sistemes integrats de gestió (SIG) : qualitat, medi ambient, seguretat i salut laboral . [Barcelona]: Generalitat de Catalunya Departament de Treball i Indústria CIDEM. Catàleg
  • UNE-EN ISO 14001 : noviembre 2004 : sistemas de gestión ambiental : requisitos con orientación para su uso : ISO 14001:2004 (2004 ). Madrid: AENOR. Catàleg
  • Ohsas 18001:2007 : sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo : requisitos (cop. 2007 ). [Madrid]: AENOR. Catàleg
  • Realización de las auditorías del sistema de prevención deriesgos laborales : reguladas en el Capítulo V del Reglamento de los servicios de prevención (DL 2003 ). Madrid: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Catàleg
  • Sánchez-Toledo Ledesma, Agustín (cop. 2008 ). Guía para la auditoría de los sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo : Ohsas 18001 . Madrid: AENOR. Catàleg
  • UNE-EN ISO 19011 : directrices para la auditoría de los sistemas de gestión de la calidad y (2002 ). Madrid: AENOR. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Treball 1: Fluxogrames de processos Qualitat del document. (Formal i de contigut)
10
Treball 2: Control de qualitat Qualitat del document. (Formal i de contigut) 10
Treball 3: Disseny sistema d'indicadors Qualitat del document. (Formal i de contigut) 10
Treball 4: Documentació del sistema de gestió Qualitat del document (Format i de contigut), i presentació. 30
Examen final Examen final de l'assignatura 40

Qualificació

L'avaluació es realitzarà directamenta a partir dels diferents treballs realitzats durant el curs i la presentació final del darrer treball (60% de la nota) i l'avaluació de l'exàmen final de l'assignatura (40% restant).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No presentar-se al examen final serà considerat "No presentat" en l'assignatura.