Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
L'objectiu d'aquesta assignatura es proporcionar als estudiants eines per al control de gestió a les empreses. En una primera part, l'assignatura es centra en els indicadors de gestió que proporciona la comptabilitat interna o de costos. Més endavant, s'introdueix la visió econòmica de l'arquitectura organitzativa, basada en els incentius.
Crèdits:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ANNA ARBUSSA REIXACH
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

  • CG3- Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
  • CE12- Coneixements de comptabilitat financera i de costos.
  • CE13- Coneixements de sistemes d'informació a la direcció, organització industrial, sistemes productius i logística i sistemes de gestió de qualitat.
  • CE15- Coneixements sobre prevenció de riscos laborals.

Continguts

1. Introducció

2. Informació econòmico-financera de l'empresa (repàs conceptes estudiats al Grau)

3. Comptabilitat interna de l'empresa

          3.1. Tipus de sistemes comptables

          3.2. Pressupostos

          3.3. Eines per a la presa de decisions

4. Arquitectura de l'organització

          4.1. Els drets de decisió: el grau de delegació

          4.2. Els drets de decisió: agrupar les tasques en llocs de treball i en subunitats

          4.3. La remuneració basada en incentius

          4.4. Avaluació dels resultats individuals

          4.5. Avaluació dels resultats de les divisions

5. Aplicacions

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 8 0 8
Classes expositives 20 8 28
Debat 10 10 20
Elaboració de treballs 30 15 45
Prova d'avaluació 4 0 4
Treball en equip 5 15 20
Total 77 48 125

Bibliografia

  • Brickley, J., Smith, C, Zimmerman, J. (2004) (2004). Economía Empresarial y Arquitectura de la Organización. McGrawHill. Catàleg
  • Mankiw, G (2009). Principios de Economía (5). Mèxic: Cengage Learning. Catàleg
  • Mankiw, G. (2009). Principios de Economía. McGrawHill. Catàleg
  • Amat, Oriol (2009). Anàlisi de balanços : claus per a elaborar una anàlisi dels comptes anuals . Barcelona: Profit. Catàleg
  • Amat, Oriol y Soldevilla, Pilar (2010). Contabilidad y Gestión de Costes. Barcelona: Profit. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Elaboració de treballs en les sessions pràctiques per reforçar els conceptes explicats en les sessions de teoria Participació i correcte resolució de les activitats 10
Elaboració i presentació del treball final en grup Interès i correcció de l'aplicació dels conceptes del tema 4. 35
Proves escrites, a mig semestre, sobre els temes 1,2 i 3 del programa, i a final de semestre, sobre el tema 4 del programa. Correcció de les respostes. 55

Qualificació

L'avaluació d'aquesta assignatura es farà amb exàmens, dels temes 1,2 i 3, a mitjans de semestre (35% de la nota); i del tema 4 al final del curs (20% de la nota). També es realitzarà un treball final en grup sobre el cas d'una empresa real (35% de la nota final). La participació i resolució correcte dels exercicis en les sessions pràctiques valdrà el 10% de la nota final. Cap d'aquestes activitats és recuperable.

La participació positiva a classe pot sumar fins a 0,5 punts addicionals sobre la nota final de 10 punts.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Els estudiants que no facin les proves, no presentin els treballs o no facin les presentacions indicats com a obligatoris durant el curs.