Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Elaboració d'un Treball de recerca sobre temàtica turística, on es pugui demostrar el coneixement obtingut durant la titulació. Elaboración de un trabajo de investigación sobre temática turística, donde se pueda demostrar el conocimiento obtenido durante la titulación.
Crèdits:
12

Grups

Grup J

Durada:
Anual
Professorat:
JORDI CASASSAYAS CABANAS  / JORDI COMAS TRAYTER  / LLUIS COROMINA SOLER  / MARIA ROSA FRAGUELL SANSBELLO  / NURIA GALI ESPELT  / ARIADNA GASSIOT MELIAN  / JOAQUIM MAJO FERNANDEZ  / JORGE EDUARDO MOLL DE ALBA CABOT  / LLUIS PRATS PLANAGUMA  / RICARD RIGALL I TORRENT  / KONSTANTINA ZERVA
Idioma de les classes:
Castellà (50%), Anglès (50%)

Grup S

Durada:
Anual
Professorat:
JORDI CASASSAYAS CABANAS  / JORDI COMAS TRAYTER  / LLUIS COROMINA SOLER  / MARIA ROSA FRAGUELL SANSBELLO  / NURIA GALI ESPELT  / ARIADNA GASSIOT MELIAN  / JOAQUIM MAJO FERNANDEZ  / JORGE EDUARDO MOLL DE ALBA CABOT  / LLUIS PRATS PLANAGUMA  / RICARD RIGALL I TORRENT  / KONSTANTINA ZERVA
Idioma de les classes:
Castellà (50%), Anglès (50%)

Grup SP

Durada:
Anual
Professorat:
JORDI CASASSAYAS CABANAS  / JORDI COMAS TRAYTER  / LLUIS COROMINA SOLER  / MARIA ROSA FRAGUELL SANSBELLO  / NURIA GALI ESPELT  / ARIADNA GASSIOT MELIAN  / JOAQUIM MAJO FERNANDEZ  / JORGE EDUARDO MOLL DE ALBA CABOT  / LLUIS PRATS PLANAGUMA  / RICARD RIGALL I TORRENT  / KONSTANTINA ZERVA
Idioma de les classes:
Castellà (0%), Anglès (100%)

Competències

 • E1 Idear, promoure i aplicar instruments i tècniques de planificació i direcció del turisme
 • E2 Aplicar, de manera reflexiva i crítica, metodologies d'investigació transdiciplinar i multidisciplinar a la realitat turística
 • E4 Integrar les diferents sensibilitats i llenguatges del turisme per construir un discurs propi i compartir-lo en entorns acadèmics i/o professionals
 • E5 Detectar i gestionar la complexitat dels destins i els productes turístics
 • E6 Identificar les noves tendències en el turisme per promoure, de manera creativa, l'adaptació als nous escenaris
 • E7 Analitzar contextos per identificar les oportunitats que ofereixen, els seus potencials, i també els punts dèbils i les possibles amenaces a l'hora de projectar qualsevol iniciativa
 • E8 Dissenyar, desarrotllar i promocionar projectes que mostrin el caràcter multidimensional del turisme
 • T1 Comunicar-se oralment i per escrit sobre temes de turisme de forma original i creatirva, adaptant a l'auditori o als destinataris (audiències espertes i no expertes ) i utilitzant els suports i/o recursos que fan més eficaces les produccions orals
 • T2 Comunicar-se en llengua anglesa, en diferents formats i contextos (entorns laborals, presentacions, coferències, fòrums, seminaris, congresos...) amb el conjunt de la comunitat acadèmica i la societat en general, sobre temes relacionats amb el turisme
 • T3 Identificar les pròpies capacitats de aprenentatge, els contextos on aquestes capacitats es desenvolupen amb més eficàcia, i aprofitar al màxim aquestes potencialitats al servei de la pròpia formació, la investigació i la millora professional
 • T4 interpretar i avaluar amb esperit crític i rigor intel·lectual els resultats obtinguts, tant derivats d'una actuació professional com del extrets d'una investigació
 • T5 Medir les competències i habilitats personals i organitzatives i desenvolupar lideratge
 • T7 Sintetitzar i contrastar textos científics específics per aplicar-los a la creació i transferència de coneixement
 • T8 Tenir visió innovadora, prospectiva i proactiva

Continguts

1. Tema lliure Treball de Fi de Màster professionalitzador o acadèmic.// Tema libre Trabajo de Fin de Máster profesionalizador o académico. // Academic or professional Masther thesis.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Elaboració de treballs 20 275 295
Exposició dels estudiants 1 4 5
Total 21 279 300

Bibliografia

 • Boeglin Naumovic, Martha (2007 ). Leer y redactar en la universidad : del caos de las ideasal texto estructurado . Alcalá de Guadaíra: MAD. Catàleg
 • Cargill, Margaret (2009 ). Writing scientific research articles : strategy and steps. Chichester: Wiley-Blackwell. Catàleg
 • Davis, Martha (cop. 2005 ). Scientific papers and presentations (2nd ed.). San Diego [etc.]: Academic Press. Recuperat 02-07-2015, a http://www.sciencedirect.com/science/book/9780120884247 Catàleg
 • Hofmann, Angelika H (2010 ). Scientific writing and communication : papers, proposals,and presentations . New York: Oxford University Press. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Treball de fi de màster segons diferents guions preestablerts.
Trabajo de fin de máster según diferentes guiones preestablecidos.
Masther thesis.
Valoració del document lliurat.
Valoración del documento entregado.
Assessment of the document delivered
80
Presentació davant de la comissió avaluadora del treball Final de Màster i posterior defensa.//
Presentación ante la comisión evaluadora del Trabajo Final de Máster y posterior defensa.//
Oral presentation of the Master Thesis to the evaluation committee.
Qualitat de la presentació i la defensa.
Calidad de la presentación y la defensa.
Quality of presentation and defense.
20

Qualificació

El Treball de fi de màster es pot fer en català, castellà o anglès.
El Trabajo de fin de máster se puede realizar en catalán, castellano o inglés.
The Master Thesis can be carried out in Catalan, Spanish or English.


L'avaluació es fara mitjançant un tribunal de tres membres.
La evaluación se hará mediante un tribunal de tres miembros.
A jury of three members will evaluate the Master Thesis.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Constarà "No Presentat" si no s'ha fet cap lliurament de document.
Constará "Mo Presentado" si no se ha hecho ninguna entrega de documento.
A "no show" will appear if no document is submitted.