Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Noves demandes turístiques
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (10%), Anglès (90%)

Competències

  • 1. Adquirir coneixements bàsics en les disciplines que estudien el turisme

Continguts

1. Noves demandes turístiques

          1.1. Conceptes bàsics

          1.2. Les diverses perspectives de la demanda

2. Noves demandes i elements claus per a la seva gestió

          2.1. Turisme per a tothom

          2.2. Turisme i respecte

3. Noves demandes i destinacions

          3.1. La nova demanda del turisme urbà

          3.2. La nova demanda del turisme d'interior i de muntanya

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 1 0 1
Classes expositives 6 7 13
Exposició dels estudiants 0,5 10 10,5
Prova d'avaluació 1,5 10 11,5
Resolució d'exercicis 7 5 12
Sortida de camp 9 18 27
Total 25 50 75

Bibliografia

  • Manual sobre turismo accesible para todos (2014 ). Madrid: Organización Mundial del Turismo :Fundación ACS. Recuperat 11-07-2016, a http://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284415687 Catàleg
  • Wescott, Jacqueline (2005 ). Mejorar la información sobre el turismo accesible para laspersonas con discapacidad . Luxemburgo: OPOCE. Catàleg
  • Por una europa accesible a turistas con discapacidades : manual para la industria del turismo (1996 ). Luxemburgo: Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas. Catàleg
  • Gassiot, A.; Prats, L.; Coromina, L. (2016). Analysing Accessible Tourism in Religious Destinations: The Case of Lourdes, Fra. International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage, 3(2), 47-56. Recuperat , a http://arrow.dit.ie/ijrtp/vol3/iss2/6/
  • Gassiot, A.; Prats, L.; Coromina, L. (2016). The perceived value of accessibility in religious sites-Do disabled and non-disa. Tourism Review, 71(2), Catàleg
  • Buhalis, Dimitrios (2012 ). Best practice in accessible tourism. Bristol: Channel View. Recuperat 11-07-2016, a https://www.dawsonera.com/readonline/9781845412548 Catàleg
  • Buhalis, Dimitrios (2011 ). Accessible tourism. Bristol: Channel View. Recuperat 11-07-2016, a https://www.dawsonera.com/readonline/9781845411626 Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Sortides per tastar amb professionals els canvis en les demandes Les sortides tindran elements d'avaluació d'anàlisi de l'activitat realitzada 20
Prova final Es farà una petita prova final individual 50
Presentació del cas d'estudi Una exposició oral serà requerida 20
Petits casos generats a classe Exercicis que es faran a classe 10

Qualificació

L'avaluació es realitzarà seguint les activitats d'avaluació.

La prova individual haurà de tenir una nota superior a 4,5 per a que el càlcul final de la nota es pugui fer.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No presentar-se a la prova final