Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Tècniques de modelat Urbà: Representació de geometria urbana, algorismes de modelat, tècniques de reconstrucció urbana. Modelat de Vegetació. Models dinàmics i simulació d'entorns. Generació i edició de mapes. Tècniques de reconstrucció de terrenys. Tècniques de visualització: nivels de detall, rendering, etc
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
SERGIO GONZALO BESUIEVSKY GLIKBERG
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CB03 - Aplicar criteris de qualitat a les propostes i / o projectes.
 • CB05 - Prendre decisions per a la resolució de situacions diverses
 • CT01 - Utilitzar la llengua anglesa
 • CT04 - Treballar en equip
 • CT06 - Avaluar la sostenibilitat de les propostes i actuacions pròpies
 • CT08 - Dissenyar propostes creatives
 • CE08 - Capacitat per desenvolupar, mantenir i avaluar serveis i sistemes software que satisfacin tots els requisits de l'usuari i es comportin de forma fiable i eficient, siguin assequibles de desenvolupar i mantenir i compleixin normes de qualitat , aplicant les teories , principis , mètodes i pràctiques de l'Enginyeria del Software
 • CE09 - Capacitat de donar solució a problemes d'integració en funció de les estratègies , estàndards i tecnologies disponibles
 • CE10 - Capacitat per adquirir, obtenir, formalitzar i representar el coneixement humà en una forma computable per a la resolució de problemes mitjançant un sistema informàtic en qualsevol àmbit d'aplicació, particularment els relacionats amb aspectes de computació, percepció i actuació en ambients o entorns intel·ligents
 • CE11 - Capacitat per desenvolupar i avaluar sistemes interactius i de presentació d'informació complexa i la seva aplicació a la resolució de problemes de disseny d'interacció persona ordinador
 • CE35 - Capacitat de conèixer i entendre els fonaments i elements que constitueixen d'un motor de jocs

Continguts

1. Introducció al Modelat Procedural

2. Tècniques de modelat Urbà: Representació de geometria urbana, algorismes de modelat, tècniques de reconstrucció urbana.

3. Modelat de Vegetació

4. Models dinàmics i simulació d'entorns

5. Generació i edició de mapes

6. Tècniques de reconstrucció de terrenys

7. Tècniques de visualització: nivels de detall, rendering

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes participatives 14 14 28
Classes pràctiques 14 14 28
Elaboració de treballs 4 24 28
Exposició dels estudiants 4 6 10
Resolució d'exercicis 6 14 20
Tutories 6 5 11
Total 48 77 125

Bibliografia

 • Short, Tanya X., autor (2017). Procedural generation in game design. Taylor & Francis, CRC Press,.
 • Przemyslaw Prusinkiewicz, Aristid Lindenmayer (2004). The Algorithmic Beauty of Plants. Springer - Verlag.
 • Hughes, John F (2014). Computer graphics : principles and practice (3rd ed.). Adisson-Wesley.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Projectes de Programació Avaluació continuada. S’avaluarà la correctesa del disseny i la seva implementació. 80
Presentació de treballs Capacitat de comunicar treballs. Memoria i presentació 20

Qualificació

Les activitats d’avaluació no són recuperables.

Els detalls de les pràctiques de laboratori i del projecte es poden trobar en el web de l'assignatura

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No haver fet el 40% o més de les activitats d’avaluació.

Assignatures recomanades

 • Disseny de motors de jocs I
 • Disseny de motors de jocs II
 • Disseny de personatges i animació
 • Informàtica gràfica